Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát vědecké články Edita Dufková ČVUT fjfi, 29.10.2009edita☺email.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát vědecké články Edita Dufková ČVUT fjfi, 29.10.2009edita☺email.cz."— Transkript prezentace:

1 Jak psát vědecké články Edita Dufková ČVUT fjfi, 29.10.2009edita☺email.cz

2 2 Obsah Co je vědecká komunikace Co, Komu a Proč chceme sdělit TAIMRD Tvorba srozumitelného textu Časová organizace Formátování textu

3 3 Doporučená literatura Šesták Zdeněk: „Jak psát a přednášet o vědě“, Akademia, nakladatelství AV ČR, Praha 2000 Eco Umberto: „Jak napsat diplomovou práci“, Votobia, Praha 1997 (orig. Milano 1977) Čmejrková S., Daneš F., Světlá J.: „Jak napsat odborný text“, Leda, Praha 1999

4 4 Moudro na úvod „Vědec, který neumí vysvětlit svou práci osmiletému dítěti, je šarlatán“ Kurt Vonnegut, Zlatá Kolébka

5 5 Vědecká komunikace Sdělujete okolí výsledky své práce Objev, myšlenka, výsledky experimentu Srozumitelnost Jednoznačný výklad Nemusí být nudná a nestravitelná!

6 6 Vědecká komunikace Než začnete psát, odpovězte na tyto otázky: Co chcete sdělit Komu to chcete sdělit Proč mu to chcete sdělit

7 7 Co chceme sdělit Své práci MUSÍTE ROZUMĚT Musíte vědět, co je –nejzajímavější –nejdůležitější –nejpřevratnější

8 8 Co chceme sdělit Novou úžasnou myšlenku Drobný příspěvek k již probíhajícímu bádání Neflákali jsme se Jsme na stopě něčemu velkému a potřebujeme více času a peněz Splnili jsme zadaný úkol

9 9 Komu Dělení podle posluchače/čtenáře aby textu porozuměl aby si odnesl určitou myšlenku abychom vyvolali určitý dojem

10 10 Druhy čtenářů Kolega v práci, spolupracovník Vědec ze stejného oboru Vědec z příbuzného oboru Vzdělaný člověk z nepříbuzného oboru Inteligentní člověk z lidu Dymáková Euroúředník

11 11 Proč to chceme sdělit Nejdůležitější otázka! Máme důvod Máme cíl Odpovědí není, že nám to uložil školitel!

12 12 Proč to chceme sdělit Chci informovat co nejvíc lidí o výsledcích své práce Chci někoho zaujmout a ukázat mu, že jsem dobrý Výsledky mé práce jsou důležité

13 13 Dokud si jasně neodpovíte na otázky Co, Komu a Proč chci sdělit, nezačínejte psát!

14 14 Volba média Rozsah úměrný velikosti myšlenky Styl psaní úměrný typu čtenáře Prestižnost média úměrná důležitosti myšlenky

15 15 TAIMRD Uspořádání běžného vědeckého článku Title - Nadpis Author, Abstrakt - Autor, Abstrakt Introduction - Úvod Materials and Methods - Materiály a metody Results - Výsledky Discussion - Diskuse

16 16 Title - Nadpis O čem váš článek pojednává Jasný, stručný, výstižný Řečnické otázky a záhadné formulace patří do popularizace

17 17 Author - Autor Kdo je pachatelem textu Na prvním místě hlavní autor, nese zodpovědnost za správnost textu Pouze důležití autoři, ne podrždráti Dle zvyklostí celá jména, tituly e-mailová adresa Název domovské fakulty, ústavu

18 18 Abstrakt Nejdůležitější část článku! Délka omezena Stručně o čem článek pojednává a jakých výsledků bylo dosaženo Abstrakt určuje, jestli si článek někdo přečte cca 100 až 200 slov

19 19 Introduction - Úvod Úvod do problematiky Co už se udělalo Co je známo Co není známo Co chceme naší prací objasnit Jasná definice cíle práce

20 20 Materials and Methods - Materiály a metody Co jsme dělali Jak jsme to dělali Co jsme k tomu použili Důležitá přesnost a konkrétnost Pouze podstatné informace

21 21 Results - Výsledky Výsledky práce Co jsme naměřili Co jsme vyzkoumali Co jsme vyvinuli Co jsme naprogramovali

22 22 Discussion - Diskuse Druhá nejdůležitější část článku! Co znamenají výsledky Jak jsme splnili cíle článku Co výsledky znamenají pro náš obor Co znamená negativní výsledek Omezení, další směry výzkumu

23 23 Další části článků Key words - Klíčová slova Seznam používaných zkratek Acknowledgement – Poděkování References - Citovaná literatura Appendix – Dodatky

24 24 Konstrukce článku Musíte odpovědět na čtyři otázky: Jaký problém jsme studovali – viz Úvod Jak jsme ho studovali – viz Materiály a metody Co jsme zjistili – viz Výsledky Co tato zjištění znamenají – viz Diskuse

25 25 Tvorba článku během práce Článek odráží postup prací při řešení zadaného problému Dělejte si během práce pečlivé poznámky Poslouží jako základ článku

26 26 Tvorba článku během práce 1. Téma zadáno školitelem nebo vás napadlo Sběr materiálů –co je o tématu známo –co je o tématu neznámo –co už udělali jiní Dělejte si poznámky!

27 27 Tvorba článku během práce 2. Zpřesnění tématu je toho „známo“ či „neznámo“ příliš výběr užšího tématu soustřeďte se jen na jednu věc! formulace problému a cíle Dělali jste si poznámky? Máte Úvod

28 28 Tvorba článku během práce 3. Jak budete problém řešit jak řešili obdobné problémy jiní které metody jsou vhodné a které ne volba vhodného postupu jeho aplikace Děláte si poznámky?

29 29 Tvorba článku během práce 4. Řešení problému Vlastní práce Nakonec něco naměříte, sestrojíte nebo vypočítáte Popište, co jste udělali a co vám vyšlo a máte skoro celý článek!

30 30 Tvorba článku během práce 5. Co to ale znamená? Přečtěte si zadání a úvod Hluboce se zamyslete Co znamenají vaše výsledky? Povedlo se vyřešit zadaný problém? Odpovědím na tyto otázky se říká Diskuse

31 31 Tvorba článku během práce Poznámka: Mějte stále na paměti cíl práce! Pokud cestou narazíte na zajímavější problém, můžete cíl změnit V diplomce apod. je cíl zadán předem - doporučuje se obecnější formulace

32 32 Konstrukce textu Co nejpodrobnější osnovu Psaní „shora dolů“ Od obecného k detailům Od větších celků k menším Důležitému co nejvíce prostoru Odstavec: obsahuje jednu ucelenou myšlenku

33 33 Konstrukce věty Věta obsahuje Téma - O čem se mluví Jádro výpovědi - Co se o tématu říká Ujistěte se, že všechny vaše věty –mají téma a jádro výpovědi –smysluplně na sebe navazují –logicky rozvíjejí myšlenku

34 34 Pište česky!* Pokud neovládáte gramatiku, nikdy nenapíšete srozumitelný text Nespoléhejte jen na Word korektor Svazky budou různého řádu přičemž řád bude odlišovat svazku dle tvaru funkce Věta je podle Wordu správně, ale rozumíte jí? *pokud píšete anglicky, pište anglicky! atp.

35 35 Odborná pomoc nutná Jestliže neumíte gramatiku, dejte text zkontrolovat odborníkovi Používejte Pravidla a Slovníky Při publikaci v cizím jazyce je kontrola gramatiky nezbytná http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna Poradna Ústavu pro jazyk český

36 36 Plevelná slova Lze tedy konstatovat, že Je ale potřeba si uvědomit, že Ukázalo se, že Je nutno říci, že Tedy, takže, jakoby... Můžete-li, vynechte je!

37 37 Nevhodné formulace Předmětem zkoumání je = zkoumá se, zkoumalo se Použita metoda měření = změřeno Je prokázáno za platné = platí Dochází k poklesu = klesá Otázkou je hledání příčiny = hledá se příčina

38 38 Nevhodné formulace Naprosto analogický = podobný Oba dva = oba Za podmínek maximálních hodnot = při maximálních hodnotách Způsobit snížení = snížit Konstrukce je navržena tak, aby zabezpečovala = konstrukce zabezpečuje

39 39 Nesmyslné formulace Přibližně identický Téměř zcela shodný Zcela nevratný Částečně přesná – to je jak částečně těhotná Extrémní velikost – extrémně velký nebo malý? Díky selhání výpočetní metody – ono není čemu děkovat

40 40 Jak psát abstrakt Píše se po sepsání celého článku Zkuste shrnout úvod do dvou tří vět Totéž pro materiály, výsledky a diskusi (diskusi možno vynechat) Výběr nejdůležitějších faktů Celek musí dávat smysl

41 41 Jak psát abstrakt 1. Po sepsání uložit abstrakt do šuplíku a nechat ho tam minimálně do druhého dne

42 42 Jak psát abstrakt 2. Abstrakt přečíst U každého slova (věty) se zeptat: Je to důležité? Stane se něco, když to vyškrtnu? Pokud je odpověď „Ne“, škrtat

43 43 Jak psát abstrakt 3. Abstrakt důkladně přečíst Dává smysl jako celek? Je z něj jasné, jaký problém jsme zkoumali a co jsme zjistili? Doplnit chybějící informace

44 44 Jak psát abstrakt 4. Abstrakt znovu důkladně přečíst Čte se dobře? Nemusím nějakou větu luštit? Kdybych o tématu nic nevěděl, rozuměl bych všemu? Jaké otázky by mě napadaly? Opravit všechny chybné formulace

45 45 Jak psát abstrakt 5. Opakovat bod 1. - 4. tak dlouho, dokud Není čas odevzdat článek Nejsme spokojeni

46 46 Abstrakt diplomky či bakalářky Je to jediné, co stihne komise přečíst Někdy i to jediné, co přečetl oponent Pokud tady necháte nejasnost, na kterou se někdo může šťouravě zeptat, udělá to! Dejte abstrakt přečíst třetí osobě

47 47 Časový rozvrh psaní Kolik stránek napíšete za hodinu? Max 3 - máte-li zcela jasno o čem psát Max 1 - máte-li jen trochu nejasno Kolik času zabere oprava jedné stránky? Minimálně několik hodin!

48 48 Časový rozvrh oprav Práci si několikrát přečtěte a opravte! Dejte přečíst kamarádovi, zaneste jeho připomínky a opravte Vytiskněte, přečtěte a opravte Dejte přečíst odborníkovi, lingvistovi... Zformátujte text, vložte obrázky... Před odevzdáním vytiskněte a zkontrolujte definitivní verzi

49 49 Diplomku nenapíšete za 14 dní! Za čtrnáct dní napíše profesionální spisovatel Harlequinku Pokud chcete odevzdat kvalitní práci, vyhraďte si na ni dost času!

50 50 O termínu odevzdání Existují TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PRÁCE Je vhodné je dodržet nenarušíte časový rozvrh čtenáře nenaštvete čtenáře práce bude přijata na konferenci práce bude puštěna k obhajobě

51 51 Formátování textu DLE ZADÁNÍ !!! Obecně: –jednotná úprava pro celý text, všechny obrázky, grafy a citace –text zarovnaný do bloku –obrázky dostatečně velké, zarovnané s textem –sjednocená výška řádků

52 52 Formátování Do bloku (ne na praporek) Pozor na řádky na konci odstavce Pozor na oddělování předložek od slov Pozor na vdovy a sirotky - osamocené řádky na konci/začátku stránky

53 53 Písmo Dle zadání Obvykle patkové Times New Roman Žádné exotické fonty! Jeden font pro celou práci (včetně citací, poznámek, popisků ke grafům a obrázkům...) Velikost cca 12 (od 10 po 14), poznámky menší - sjednotit

54 54 Řádkování Dle zadání jednoduché - vzhled knihy jeden a půl - snáze se čte dvojité - místo na poznámky, čte se hůř Sjednotit výšku řádků v celé práci!

55 55 Kapitoly Dle zadání! Názvy kapitol na samostatném řádku, zvýrazněné Tučně, větší písmo... Kapitoly první úrovně mohou mít větší písmo než podkapitoly

56 56 Číslování kapitol Kapitoly, podkapitoly, podpodkapitoly ne víc jak tři úrovně Konvence: 1 Kapitola 1.1 Podkapitola 1.1.1 Podpodkapitola Odkazujeme na číslo kapitoly (viz kap. 3.1)

57 57 Odsazení textu První řádek kapitoly neodsazovat Začátek každého odstavce odsazovat Místo odsazování možno vynechat jeden řádek Před názvem kapitoly 2 volné řádky Za názvem kapitoly 1 volný řádek Kapitola 1. úrovně na novou stránku

58 58 Číslování stránek V článku dle zadání (možná ano, možná ne) V diplomce první, titulní stranu nečíslovat další strany číslovat včetně bibliografie a příloh

59 59 Zvýrazňování důležitých pojmů Kurziva - pro nově zavedený pojem. Opakujeme-li ho, píšeme ho normálně Tučně - Zvýraznění závažného sdělení Umírněně - jedno zvýraznění na větu Není třeba používat ani jedno, čtenář by měl vše z textu pochopit...

60 60 Citace v textu V textu narazíme na pojem [1], ke kterému patří citace. Možno rozvést slovně: Více viz [1], Jak popisuje [1] Možno uvést (Smith, 2007), též Jak píše Smith (2007) Publikoval-li Smith v roce 2007 více prací, píšeme (Smith, 2007b)

61 61 Vzhled citace Obecně: Monografie: autor, název, odpovědnost (překladatel, editor, apod.), vydání (první, druhé,...), místo vydání, nakladatel, rok, edice, ISBN Autor, název a rok vydání povinné

62 62 Vzhled citace Obecně: Článek v časopisu: autor, název, název dokumentu (časopisu,... ), rok, ročník, číslo svazku, rozsah, ISSN (nepovinné)

63 63 Norma pro vzhled citace Obecně: Článek ve sborníku: autor, název, In název sborníku, vydání (první, druhé,...), místo vydání, nakladatel, rok, rozsah (strana od do), ISBN, ISSN (nepovinné)

64 64 Česká norma ČSN ISO 690 Monografie CHMEL, Oldřich. Halda žvástů. 2. rev. vyd. Praha : PubHouse, 2008. 540 s. Egocentric. ISBN 80-340-0785-0.

65 65 Česká norma ČSN ISO 690 Článek v časopisu CHMEL, Oldřich. Matematický model pivní pěny. Vesmír, 2009, roč. 88, č. 2, s. 83-85. ISSN 0042-4544.

66 66 Česká norma ČSN ISO 690 Článek ve sborníku CHMEL, Oldrich. Beer Bubbles Simulation. In Proceedings of the 2nd Conference on Fluid Dynamics. Barcelona, 6-12 June, 2007. Edit. by A. Nunes. Barcelona : BTU Press, 2007, p. 318 - 320. ISBN 963-430- 648-0.

67 67 Více autorů CHMEL, Oldřich a TREMENCE, Daniel. Bublinky... CHMEL, O., TREMENCE, D. a KORSAKOV, W. Bublinky... CHMEL, O., et al. Bublinky... Tři a méně autorů vypisujeme všechny Pro více autorů píšeme jméno hlavního autora a et al.

68 68 Příklady dalších forem citace Chmel, O.: Matematický model pivní pěny, Vesmír 88, 83-85, 2009 (citace ve Vesmíru) Chmel, O.: Matematický model pivní pěny. Vesmír, 88, 2009, č. 2, s. 83-85. (citace dle starší normy ČSN ISO 0197) Chmel O. Matematický model pivní pěny. Vesmír 88, 83-85 (2009). (citace v Nature)

69 Děkuji za pozornost

70 70


Stáhnout ppt "Jak psát vědecké články Edita Dufková ČVUT fjfi, 29.10.2009edita☺email.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google