Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát vědecké články

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát vědecké články"— Transkript prezentace:

1 Jak psát vědecké články
Edita Dufková edita☺ .cz ČVUT fjfi,

2 Obsah Co je vědecká komunikace Co, Komu a Proč chceme sdělit TAIMRD
Tvorba srozumitelného textu Časová organizace Formátování textu

3 Doporučená literatura
Šesták Zdeněk: „Jak psát a přednášet o vědě“, Akademia, nakladatelství AV ČR, Praha 2000 Eco Umberto: „Jak napsat diplomovou práci“, Votobia, Praha 1997 (orig. Milano 1977) Čmejrková S., Daneš F., Světlá J.: „Jak napsat odborný text“, Leda, Praha 1999

4 Moudro na úvod „Vědec, který neumí vysvětlit svou práci osmiletému dítěti, je šarlatán“ Kurt Vonnegut, Zlatá Kolébka

5 Vědecká komunikace Sdělujete okolí výsledky své práce
Objev, myšlenka, výsledky experimentu Srozumitelnost Jednoznačný výklad Nemusí být nudná a nestravitelná!

6 Vědecká komunikace Než začnete psát, odpovězte na tyto otázky:
Co chcete sdělit Komu to chcete sdělit Proč mu to chcete sdělit

7 Co chceme sdělit Své práci MUSÍTE ROZUMĚT Musíte vědět, co je
nejzajímavější nejdůležitější nejpřevratnější

8 Co chceme sdělit Novou úžasnou myšlenku
Drobný příspěvek k již probíhajícímu bádání Neflákali jsme se Jsme na stopě něčemu velkému a potřebujeme více času a peněz Splnili jsme zadaný úkol

9 Komu Dělení podle posluchače/čtenáře aby textu porozuměl
aby si odnesl určitou myšlenku abychom vyvolali určitý dojem

10 Druhy čtenářů Kolega v práci, spolupracovník Vědec ze stejného oboru
Vědec z příbuzného oboru Vzdělaný člověk z nepříbuzného oboru Inteligentní člověk z lidu Dymáková Euroúředník

11 Proč to chceme sdělit Nejdůležitější otázka! Máme důvod Máme cíl
Odpovědí není, že nám to uložil školitel!

12 Proč to chceme sdělit Chci informovat co nejvíc lidí o výsledcích své práce Chci někoho zaujmout a ukázat mu, že jsem dobrý Výsledky mé práce jsou důležité

13 Dokud si jasně neodpovíte na otázky Co, Komu a Proč chci sdělit, nezačínejte psát!

14 Volba média Rozsah úměrný velikosti myšlenky
Styl psaní úměrný typu čtenáře Prestižnost média úměrná důležitosti myšlenky

15 TAIMRD Uspořádání běžného vědeckého článku Title - Nadpis
Author, Abstrakt - Autor, Abstrakt Introduction - Úvod Materials and Methods - Materiály a metody Results - Výsledky Discussion - Diskuse

16 Title - Nadpis O čem váš článek pojednává Jasný, stručný, výstižný
Řečnické otázky a záhadné formulace patří do popularizace

17 Author - Autor Kdo je pachatelem textu
Na prvním místě hlavní autor, nese zodpovědnost za správnost textu Pouze důležití autoři, ne podrždráti Dle zvyklostí celá jména, tituly ová adresa Název domovské fakulty, ústavu

18 Abstrakt Nejdůležitější část článku! Délka omezena
Stručně o čem článek pojednává a jakých výsledků bylo dosaženo Abstrakt určuje, jestli si článek někdo přečte cca 100 až 200 slov

19 Introduction - Úvod Úvod do problematiky Co už se udělalo Co je známo
Co není známo Co chceme naší prací objasnit Jasná definice cíle práce

20 Materials and Methods - Materiály a metody
Co jsme dělali Jak jsme to dělali Co jsme k tomu použili Důležitá přesnost a konkrétnost Pouze podstatné informace

21 Results - Výsledky Výsledky práce Co jsme naměřili Co jsme vyzkoumali
Co jsme vyvinuli Co jsme naprogramovali

22 Discussion - Diskuse Druhá nejdůležitější část článku!
Co znamenají výsledky Jak jsme splnili cíle článku Co výsledky znamenají pro náš obor Co znamená negativní výsledek Omezení, další směry výzkumu

23 Další části článků Key words - Klíčová slova
Seznam používaných zkratek Acknowledgement – Poděkování References - Citovaná literatura Appendix – Dodatky

24 Konstrukce článku Musíte odpovědět na čtyři otázky:
Jaký problém jsme studovali – viz Úvod Jak jsme ho studovali – viz Materiály a metody Co jsme zjistili – viz Výsledky Co tato zjištění znamenají – viz Diskuse

25 Tvorba článku během práce
Článek odráží postup prací při řešení zadaného problému Dělejte si během práce pečlivé poznámky Poslouží jako základ článku

26 Tvorba článku během práce
1. Téma zadáno školitelem nebo vás napadlo Sběr materiálů co je o tématu známo co je o tématu neznámo co už udělali jiní Dělejte si poznámky!

27 Tvorba článku během práce
2. Zpřesnění tématu je toho „známo“ či „neznámo“ příliš výběr užšího tématu soustřeďte se jen na jednu věc! formulace problému a cíle Dělali jste si poznámky? Máte Úvod

28 Tvorba článku během práce
3. Jak budete problém řešit jak řešili obdobné problémy jiní které metody jsou vhodné a které ne volba vhodného postupu jeho aplikace Děláte si poznámky?

29 Tvorba článku během práce
4. Řešení problému Vlastní práce Nakonec něco naměříte, sestrojíte nebo vypočítáte Popište, co jste udělali a co vám vyšlo a máte skoro celý článek!

30 Tvorba článku během práce
5. Co to ale znamená? Přečtěte si zadání a úvod Hluboce se zamyslete Co znamenají vaše výsledky? Povedlo se vyřešit zadaný problém? Odpovědím na tyto otázky se říká Diskuse

31 Tvorba článku během práce
Poznámka: Mějte stále na paměti cíl práce! Pokud cestou narazíte na zajímavější problém, můžete cíl změnit V diplomce apod. je cíl zadán předem - doporučuje se obecnější formulace

32 Konstrukce textu Co nejpodrobnější osnovu Psaní „shora dolů“
Od obecného k detailům Od větších celků k menším Důležitému co nejvíce prostoru Odstavec: obsahuje jednu ucelenou myšlenku

33 Konstrukce věty Věta obsahuje Téma - O čem se mluví
Jádro výpovědi - Co se o tématu říká Ujistěte se, že všechny vaše věty mají téma a jádro výpovědi smysluplně na sebe navazují logicky rozvíjejí myšlenku

34 Věta je podle Wordu správně, ale rozumíte jí?
Pište česky!* Pokud neovládáte gramatiku, nikdy nenapíšete srozumitelný text Nespoléhejte jen na Word korektor Svazky budou různého řádu přičemž řád bude odlišovat svazku dle tvaru funkce Věta je podle Wordu správně, ale rozumíte jí? *pokud píšete anglicky, pište anglicky! atp.

35 Odborná pomoc nutná Jestliže neumíte gramatiku, dejte text zkontrolovat odborníkovi Používejte Pravidla a Slovníky Při publikaci v cizím jazyce je kontrola gramatiky nezbytná Poradna Ústavu pro jazyk český

36 Plevelná slova Lze tedy konstatovat, že Je ale potřeba si uvědomit, že
Ukázalo se, že Je nutno říci, že Tedy, takže, jakoby ... Můžete-li, vynechte je!

37 Nevhodné formulace Předmětem zkoumání je = zkoumá se, zkoumalo se
Použita metoda měření = změřeno Je prokázáno za platné = platí Dochází k poklesu = klesá Otázkou je hledání příčiny = hledá se příčina

38 Nevhodné formulace Naprosto analogický = podobný Oba dva = oba
Za podmínek maximálních hodnot = při maximálních hodnotách Způsobit snížení = snížit Konstrukce je navržena tak, aby zabezpečovala = konstrukce zabezpečuje

39 Nesmyslné formulace Přibližně identický Téměř zcela shodný
Zcela nevratný Částečně přesná – to je jak částečně těhotná Extrémní velikost – extrémně velký nebo malý? Díky selhání výpočetní metody – ono není čemu děkovat

40 Jak psát abstrakt Píše se po sepsání celého článku
Zkuste shrnout úvod do dvou tří vět Totéž pro materiály, výsledky a diskusi (diskusi možno vynechat) Výběr nejdůležitějších faktů Celek musí dávat smysl

41 Jak psát abstrakt 1. Po sepsání uložit abstrakt do šuplíku a nechat ho tam minimálně do druhého dne

42 Jak psát abstrakt 2. Abstrakt přečíst
U každého slova (věty) se zeptat: Je to důležité? Stane se něco, když to vyškrtnu? Pokud je odpověď „Ne“, škrtat

43 Jak psát abstrakt 3. Abstrakt důkladně přečíst Dává smysl jako celek?
Je z něj jasné, jaký problém jsme zkoumali a co jsme zjistili? Doplnit chybějící informace

44 Jak psát abstrakt 4. Abstrakt znovu důkladně přečíst Čte se dobře?
Nemusím nějakou větu luštit? Kdybych o tématu nic nevěděl, rozuměl bych všemu? Jaké otázky by mě napadaly? Opravit všechny chybné formulace

45 Jak psát abstrakt 5. Opakovat bod 1. - 4. tak dlouho, dokud
Není čas odevzdat článek Nejsme spokojeni

46 Abstrakt diplomky či bakalářky
Je to jediné, co stihne komise přečíst Někdy i to jediné, co přečetl oponent Pokud tady necháte nejasnost, na kterou se někdo může šťouravě zeptat, udělá to! Dejte abstrakt přečíst třetí osobě

47 Časový rozvrh psaní Kolik stránek napíšete za hodinu?
Max 3 - máte-li zcela jasno o čem psát Max 1 - máte-li jen trochu nejasno Kolik času zabere oprava jedné stránky? Minimálně několik hodin!

48 Časový rozvrh oprav Práci si několikrát přečtěte a opravte!
Dejte přečíst kamarádovi, zaneste jeho připomínky a opravte Vytiskněte, přečtěte a opravte Dejte přečíst odborníkovi, lingvistovi... Zformátujte text, vložte obrázky... Před odevzdáním vytiskněte a zkontrolujte definitivní verzi

49 Diplomku nenapíšete za 14 dní!
Za čtrnáct dní napíše profesionální spisovatel Harlequinku Pokud chcete odevzdat kvalitní práci, vyhraďte si na ni dost času!

50 O termínu odevzdání Existují TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PRÁCE
Je vhodné je dodržet nenarušíte časový rozvrh čtenáře nenaštvete čtenáře práce bude přijata na konferenci práce bude puštěna k obhajobě

51 Formátování textu DLE ZADÁNÍ !!! Obecně:
jednotná úprava pro celý text, všechny obrázky, grafy a citace text zarovnaný do bloku obrázky dostatečně velké, zarovnané s textem sjednocená výška řádků

52 Formátování Do bloku (ne na praporek) Pozor na řádky na konci odstavce
Pozor na oddělování předložek od slov Pozor na vdovy a sirotky - osamocené řádky na konci/začátku stránky

53 Písmo Dle zadání Obvykle patkové Times New Roman Žádné exotické fonty!
Jeden font pro celou práci (včetně citací, poznámek, popisků ke grafům a obrázkům...) Velikost cca 12 (od 10 po 14), poznámky menší - sjednotit

54 Řádkování Dle zadání jednoduché - vzhled knihy
jeden a půl - snáze se čte dvojité - místo na poznámky, čte se hůř Sjednotit výšku řádků v celé práci!

55 Kapitoly Dle zadání! Názvy kapitol na samostatném řádku, zvýrazněné
Tučně, větší písmo... Kapitoly první úrovně mohou mít větší písmo než podkapitoly

56 Číslování kapitol Kapitoly, podkapitoly, podpodkapitoly
ne víc jak tři úrovně Konvence: Kapitola Podkapitola 1.1.1 Podpodkapitola Odkazujeme na číslo kapitoly (viz kap. 3.1)

57 Odsazení textu První řádek kapitoly neodsazovat
Začátek každého odstavce odsazovat Místo odsazování možno vynechat jeden řádek Před názvem kapitoly 2 volné řádky Za názvem kapitoly 1 volný řádek Kapitola 1. úrovně na novou stránku

58 Číslování stránek V článku dle zadání (možná ano, možná ne)
V diplomce první, titulní stranu nečíslovat další strany číslovat včetně bibliografie a příloh

59 Zvýrazňování důležitých pojmů
Kurziva - pro nově zavedený pojem. Opakujeme-li ho, píšeme ho normálně Tučně - Zvýraznění závažného sdělení Umírněně - jedno zvýraznění na větu Není třeba používat ani jedno, čtenář by měl vše z textu pochopit...

60 Citace v textu V textu narazíme na pojem [1], ke kterému patří citace.
Možno rozvést slovně: Více viz [1], Jak popisuje [1] Možno uvést (Smith, 2007), též Jak píše Smith (2007) Publikoval-li Smith v roce 2007 více prací, píšeme (Smith, 2007b)

61 Vzhled citace Obecně: Monografie:
autor, název, odpovědnost (překladatel, editor, apod.), vydání (první, druhé, ...), místo vydání, nakladatel, rok, edice, ISBN Autor, název a rok vydání povinné

62 Vzhled citace Obecně: Článek v časopisu:
autor, název, název dokumentu (časopisu, ... ), rok, ročník, číslo svazku, rozsah, ISSN (nepovinné)

63 Norma pro vzhled citace
Obecně: Článek ve sborníku: autor, název, In název sborníku, vydání (první, druhé, ...), místo vydání, nakladatel, rok, rozsah (strana od do), ISBN, ISSN (nepovinné)

64 Česká norma ČSN ISO 690 Monografie
CHMEL, Oldřich. Halda žvástů. 2. rev. vyd. Praha : PubHouse, s. Egocentric. ISBN

65 Česká norma ČSN ISO 690 Článek v časopisu
CHMEL, Oldřich. Matematický model pivní pěny. Vesmír, 2009, roč. 88, č. 2, s ISSN

66 Česká norma ČSN ISO 690 Článek ve sborníku
CHMEL, Oldrich. Beer Bubbles Simulation. In Proceedings of the 2nd Conference on Fluid Dynamics. Barcelona, 6-12 June, Edit. by A. Nunes. Barcelona : BTU Press, 2007, p ISBN

67 Více autorů CHMEL, Oldřich a TREMENCE, Daniel. Bublinky ...
CHMEL, O., TREMENCE, D. a KORSAKOV, W. Bublinky ... CHMEL, O., et al. Bublinky ... Tři a méně autorů vypisujeme všechny Pro více autorů píšeme jméno hlavního autora a et al.

68 Příklady dalších forem citace
Chmel, O.: Matematický model pivní pěny, Vesmír 88, 83-85, 2009 (citace ve Vesmíru) Chmel, O.: Matematický model pivní pěny. Vesmír, 88, 2009, č. 2, s (citace dle starší normy ČSN ISO 0197) Chmel O. Matematický model pivní pěny. Vesmír 88, (2009). (citace v Nature)

69 Děkuji za pozornost

70


Stáhnout ppt "Jak psát vědecké články"

Podobné prezentace


Reklamy Google