Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymírání a přežívání druhů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymírání a přežívání druhů"— Transkript prezentace:

1 Vymírání a přežívání druhů
Iva Schödelbauerová

2 Fragmentace a degradace stanovišť  degradace a redukce společenstev
Zmenšení počtu jedinců  redukce genetické variability  genetické problémy nebo zisk genetické variability mutací, přírodním výběrem a rekombinací.

3 Rychlost vymírání Druhy:
1) vyhynulé – již nikde na světě (holub stěhovavý – 1990, koroun bezzubý , lesňáček Bachmanův) 2) vyhynulé ve volné přírodě – pouze v zajetí nebo v lidmi kontrolovaných místech (kůň Převalského, Franklinův strom) 3) místně vyhynulý – nevyskytuje se ve všech historických areálech (švihlík krutiklas) 4) ekologicky vyhynulý – přežívá v nízkých počtech, vliv na jiné druhy ve společenstvu zanedbatelný (tygr)

4 Příčiny vymírání Větší vymírání druhů na ostrovech – téměř polovina živočišných a rostlinných druhů za posledních 400 let  1) endemismus – vyskytují se pouze na 1 nebo několika ost. 2) málo predátorů a herbivorů – adaptují se na to  ptáci (ztrácí schopnost létat, hnízdí na zemi…), rostliny (ztrácí obranu – jedovaté látky a trny) 3) area effect - predátoři na malém nebo ekologicky uniformním ostrově snadněji vyhubí kořist

5 Faktory ovlivňující exktinkci v lokální populaci
Úbytek stanovišť – hlavní příčina (hlavně tropy a suché oblasti) člověk Ostrovní formace – více náchylné ke změnám prostředí Izolace Predace kompetice

6 Možné faktory vedoucí k extinkci v lokální populaci
Vzácnost (nízká hustota nebo malé a málo frekventované patches) Limitovaná schopnost rozptylu Inbreeding Ztráta heterozygotnosti Hybridizace Katastrofa Nemoc Disturbance prostředí Destrukce prostředí

7 Příčiny vymírání Úbytek stanovišť – přímá destrukce, znečištění a rozdrobování prostředí Fragmentace stanovišť = dělení původního velkého stanoviště na řadu menších částí  snížení celkové rozlohy stanoviště - stavba silnic, železnic, kanálů, elektrického vedení, plotů, ropovodů nebo jiných překážek bránících volnému pohybu - větší celková délka ekotonu

8 Degradace stanovišť a znečištění
 poškození přírodního společenstva - znečištění vody (eutrofizace), ovzduší (kyselý déšť, produkce ozonu a ukládání dusíku, skleníkový efekt a globální oteplování…) Nadměrné využívání zdrojů Invazní druhy – zvyšují své zastoupení ve společenstvu na úkor původních druhů – Heracleum mantegazzianum, Reynoutria Nemoci – mikroparaziti (viry a bakterie) a makroparaziti (cizopasní hlísti, ploštěnci a parazitičtí členovci)

9 Náchylnost k vymírání Ne stejná pravděpodobnost vyhynutí – některé kategorie zvlášť náchylné  sledování a udržování Druhy: 1) s malým geografickým rozšířením 2) s jednou nebo velmi malým počtem populací 3) s malou velikostí populace 4) s klesající velikostí populace 5) s nízkou hustotou populace 6) vyžadující velká teritoria 7) nedokážou migrovat 8) sezónní migranti – při destrukci jednoho typu životního prostředí nemusí přežít

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vymírání a přežívání druhů"

Podobné prezentace


Reklamy Google