Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH"— Transkript prezentace:

1 SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH Český jazyk 6. ročník ZŠ

2 Pro vyjádření přivlastňování (na otázku čí ) dává čeština přednost přídavných jménům přivlastňovacím (tetina kabelka).

3 Jakým způsobem vyjádříte, čí je tato kabelka?
tety = 2. pád podstatného jména tetina = přídavné jméno přivlastňovací

4 Pokračujte podobně: bunda – Jana, úsměv – babička,
učitel – otec, kolo – Hanka, spolužačka – bratr, přítelkyně – matka, kotě – Šimon, pole – sousedka, počítač – Zdeněk, prstýnek – Blanka, želva – Jirka, zranění – závodník, skrýš – Alík, sešit – Václav Novák

5 Pokračujte podobně: Řešení
Janina bunda, babiččin úsměv, otcův učitel, Hančino kolo, bratrova spolužačka, matčina přítelkyně, Šimonovo kotě, sousedčino pole, Zdeňkův počítač, Blančin prstýnek, Jirkova želva, závodníkovo zranění, Alíkova skrýš, sešit Václava Nováka

6 Pozor: rozlišujte přídavná jména podle tvarů
Z lesa se s indiánským pokřikem vyřítila skupina kluků. indiánský pokřik = přídavné jméno tvrdé Indiánův luk nikdy neminul cíl. Indiánův luk = přídavné jméno přivlastňovací

7 Najdete přídavná jména přivlastňovací?
Sníh zavál i medvědí brloh. Otcova domluva bývá obvykle pádnější než matčina. Babička má vějíř z pavích pér. Z jetele vykukovaly jen zajícovy dlouhé uši. Rád se vracel do otcovského domu. Půjčil jsem si bratrovy lyže. Na čerstvě napadaném sněhu byly vidět zaječí stopy. Přemyslovy lýčené střevíce prý byly uschovány na Vyšehradě jako památka pro potomky. Čeština je mateřským jazykem. Znáš některé přemyslovské panovníky? Pamatuješ si ještě pohádku, ve které zabloudila holčička do medvědovy chaloupky?

8 Najdete přídavná jména přivlastňovací? Řešení
Sníh zavál i medvědí brloh. Otcova domluva bývá obvykle pádnější než matčina. Babička má vějíř z pavích pér. Z jetele vykukovaly jen zajícovy dlouhé uši. Rád se vracel do otcovského domu. Půjčil jsem si bratrovy lyže. Na čerstvě napadaném sněhu byly vidět zaječí stopy. Přemyslovy lýčené střevíce prý byly uschovány na Vyšehradě jako památka pro potomky. Čeština je mateřským jazykem. Znáš některé přemyslovské panovníky? Pamatuješ si ještě pohádku, ve které zabloudila holčička do medvědovy chaloupky?

9 Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
Přídavná jména přivlastňovací skloňujeme podle vzoru matčin (matčina, matčino). Stejně skloňujeme i přídavná jména s příponami –ův, -ova, -ovo (otcův, otcova, otcovo)

10 Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích Jednotné číslo
Mužský rod 1. matčin (otcův) - bratr, les 2. matčina (otcova) - bratra, lesa 3. matčinu (otcovu) - bratru, lesu 4. bratra les 5. bratře!, lese! 6. (o) matčině, -u (otcově, -u) bratru, lese 7. matčiným (otcovým) - bratrem, lesem

11 Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích Jednotné číslo
Ženský rod 1. matčina (otcova) - teta 2. matčiny (otcovy) - tety 3. matčině (otcově) - tetě 4. matčinu (otcovu) - tetu 5. teto! 6. (o) matčině 7. matčinou (otcovou) - tetou

12 Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích Jednotné číslo
Střední rod 1. matčino (otcovo) - místo 2. matčina (otcova) - místa 3. matčinu (otcovu) - místu 4. 5. místo! 6. (o) matčině, -u (otcově, -u) - místu, -ě 7. matčiným (otcovým) - místem

13 Od podstatných jmen v závorkách utvořte správné tvary přídavných jmen
Obdivovali jsme se (Láďa) novému kolu. Všichni souhlasili s (Katka) připomínkou. Dlouho jsme se smáli (Péťa) nápadu. (Jirka) zápis je opravdu vždy nejlepší. Všichni víme o (Tomáš) zájmu o přírodu. Bez (Ivana) humoru si schůzku nedovedeme představit. S (David) pomocí jsme Joko vysvětlili některé záhady češtiny. Určitě budeme stanovat na (babička) zahradě. Jen si musíme dát pozor na (soused) Alíka.

14 Od podstatných jmen v závorkách utvořte správné tvary přídavných jmen Řešení
Obdivovali jsme se Láďovu novému kolu. Všichni souhlasili s Katčinou připomínkou. Dlouho jsme se smáli Péťovu nápadu. Jirkův zápis je opravdu vždy nejlepší. Všichni víme o Tomášovu zájmu o přírodu. Bez Ivanina humoru si schůzku nedovedeme představit. S Davidovou pomocí jsme Joko vysvětlili některé záhady češtiny. Určitě budeme stanovat na babiččině zahradě. Jen si musíme dát pozor na sousedova Alíka.

15 Doplňte postupně do uvedených vět spisovné tvary těchto jmen:
Jindřichův Hradec, Karlova Studánka, Mnichovo Hradiště, Františkovy Lázně, Králův Dvůr, Kardašova Řečice, Sezimovo Ústí, Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn, Smetanova Lhota, Babiččino údolí. O prázdninách pojedeme do … . Náš autobus se blížil k(e) … . Brzy zase navštívíme … . V … jsme strávili mnoho hezkých dní. S … jsme se jen neradi loučili.

16 Doplňte postupně do uvedených vět spisovné tvary těchto jmen: Řešení
Jindřichův Hradec, Karlova Studánka, Mnichovo Hradiště, Františkovy Lázně, Králův Dvůr, Kardašova Řečice, Sezimovo Ústí, Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn, Smetanova Lhota, Babiččino údolí. O prázdninách pojedeme do Jindřichova Hradce. Náš autobus se blížil k(e) Karlově Studánce. Brzy zase navštívíme Mnichovo Hradiště. V Sezimově Ústí jsme strávili mnoho hezkých dní. S Kardašovou Řečicí jsme se jen neradi loučili.

17 Doplňte postupně do uvedených vět spisovné tvary těchto spojení:
Karlův most, Jiráskova třída, Smetanovo nábřeží, Bezručovy sady, Mánesův most, Libušina ulice, Nerudova ulice, Karlovo náměstí, Čechovy sady Šli jsme směrem k(e) … . Přešli jsme přes … . Od … jsme se vrátili zpět. Zastavili jsme se před … . Mluvili jsme o … .

18 Doplňte postupně do uvedených vět spisovné tvary těchto spojení: Řešení
Karlův most, Jiráskova třída, Smetanovo nábřeží, Bezručovy sady, Mánesův most, Libušina ulice, Nerudova ulice, Karlovo náměstí, Čechovy sady Šli jsme směrem k(e) Karlovu mostu. Přešli jsme přes Jiráskovu třídu. Od Smetanova nábřeží jsme se vrátili zpět. Zastavili jsme se před Bezručovými sady. Mluvili jsme o Mánesově mostě.

19 Doplňte tvary přídavného jména přivlastňovacího Klapzubův
„Jak vidíte, bylo toho moc, čemu se … kluci museli učit. … jedenáctka jela do Prahy na první zápas s A. C. Hlubočepy. Ještě nebylo mistrovství dohráno, a již byly cizí noviny plny zpráv o … hoších. Nikdo jiný tu sílu … tabáku nesnesl. Ještě nikdy netrvalo … hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Anglický král přijal s úklonou … fajfku a věnoval ji Britskému muzeu. Každý chtěl nést … kufr.“

20 Doplňte tvary přídavného jména přivlastňovacího Klapzubův Řešení
„Jak vidíte, bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli učit. Klapzubova jedenáctka jela do Prahy na první zápas s A. C. Hlubočepy. Ještě nebylo mistrovství dohráno, a již byly cizí noviny plny zpráv o Klapzubových hoších. Nikdo jiný tu sílu Klapzubova tabáku nesnesl. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Anglický král přijal s úklonou Klapzubovu fajfku a věnoval ji Britskému muzeu. Každý chtěl nést Klapzubův kufr.“

21 Doplňte tvary přídavného jména přivlastňovacího babiččin
„Když jednoho dne vozík u chalupy zastavil, naložil naň kočí Václav … malovanou truhlu. Sednička byla zřízena dle … chuti. U velikých kamen byla lavice, podél zdi … lože. Pan Prošek, zeť …, dobyl si srdce její hned na prvním setkání. Brzy se v domě řídilo všechno dle … slova. Míla a Kristla, do jejichž srdcí … slova jako rosička na vadnoucí kvítek padla, drželi se v objetí pod kvetoucí jabloní. Psi leželi u … nohou. Kněžna držela v prstech jahodu, sladkou, červenou jako její krásný ret, ale při … řeči položila ji mimovolně nazpět do košíku.“

22 Doplňte tvary přídavného jména přivlastňovacího babiččin Řešení
„Když jednoho dne vozík u chalupy zastavil, naložil naň kočí Václav babiččinu malovanou truhlu. Sednička byla zřízena dle babiččiny chuti. U velikých kamen byla lavice, podél zdi babiččina lože. Pan Prošek, zeť babiččin, dobyl si srdce její hned na prvním setkání. Brzy se v domě řídilo všechno dle babiččina slova. Míla a Kristla, do jejichž srdcí babiččina slova jako rosička na vadnoucí kvítek padla, drželi se v objetí pod kvetoucí jabloní. Psi leželi u babiččiných nohou. Kněžna držela v prstech jahodu, sladkou, červenou jako její krásný ret, ale při babiččině řeči položila ji mimovolně nazpět do košíku.“

23 SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH 6. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional obrázky z internetu Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka Božena Němcová: Babička Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google