Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Komunitární programy Olomouc Ing. František Jochman Datum: 17.2.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Komunitární programy Olomouc Ing. František Jochman Datum: 17.2.2009."— Transkript prezentace:

1 DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Komunitární programy Olomouc Ing. František Jochman Datum: 17.2.2009

2 www.asistencnicentrum.cz 2 Co jsou komunitární programy Celoevropský doplněk k operačním programům (operační programy jsou určené pro jednotlivé členské země zaměřené na rozvoj regionů) Zdroj financí - Evropské společenství, přímo z evropského rozpočtu Cíl - podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami Doba trvání – víceleté projekty Žádosti – přímo na EK (určený subjekt), případně na národního koordinátora

3 www.asistencnicentrum.cz 3 Na co jsou určené Výzkum a inovace Podnikání Doprava Energetika Životní prostředí Informační společnost Zdraví Vzdělávání Kultura Sociální politika Svoboda, bezpečí a další.

4 www.asistencnicentrum.cz 4 Jaká je podpora Na přímé a úzce vymezené aktivity s evropskou přidanou hodnotou Pro více partnerů z více zemí Výše se pohybuje nejčastěji v desítkách až stovkách tisíc EUR Dotace cca 40 – 100% (nejčastěji 75%) Především neinvestiční aktivity Každý program a aktivita mají své podmínky, svého vyhlašovatele, termín výzvy apod.

5 www.asistencnicentrum.cz 5 Příklady oblastí dotací 7. rámcový program pro výzkum a vývoj7. rámcový program pro výzkum a vývoj – z jeho rozpočtu plyne podpora na vědeckotechnické granty, vědeckou spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků. Kontaktním místem programu je v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celoživotní učeníCeloživotní učení – z tohoto programu je podporována výměna, spolupráce a mobilita mei vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. Program tvoří čtyři podprogramy: ComeniusComenius – program zaměřený na podporu předškolního a školního vzdělávání (do středoškolské úrovně) ErasmusErasmus – program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů Leonardo da VinciLeonardo da Vinci – program zaměřený na podporu odborného vzdělávání a přípravy GrundtvigGrundtvig – z programu je podporováno vzdělávání dospělých a celoživotní učení Součástí programu celoživotního učení je dále Průřezový program a program podpory vzdělávání v oblasti evropské integrace Jean Monnet.Průřezový programJean Monnet Mládež v akci Mládež v akci – program podporuje výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU, apod. Kultura 2007Kultura 2007 – podpora mezinárodní mobility umělců, uměleckých děl, podpora mezikulturního dialogu.s

6 www.asistencnicentrum.cz 6 MEDIA 2007MEDIA 2007 – podpora evropského filmového průmyslu, propagace evropských filmů ve světě Solidarita a řízení migračních tokůSolidarita a řízení migračních toků – podpora zavádění integrovaného řízení na vnějších hranicích EU a podpora implementace společné azylové a migrační politiky. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo vnitra ČR. Bezpečnost a ochrana svobodBezpečnost a ochrana svobod – zajišťování účinné spolupráce v oblasti boje proti zločinu a terorismu a posilování prevence před těmito jevy. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo vnitra ČR. Transevropské sítě (TEN)Transevropské sítě (TEN) – podpora rozvoje komunikační, energetické a dopravní infrastruktury. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo financí ČR. Marco Polo IIMarco Polo II – program na omezení dopravních zácep, zlepšení fungování nákladní dopravy z hlediska dopadů na životní prostředí, podpora nákladní přepravy, logistiky, apod. GalileoGalileo – vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaceRámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - podpora inovací včetně ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky - 60 % rozpočtu je určeno malým a středním podnikům. Příklady oblastí dotací

7 www.asistencnicentrum.cz 7 CustomsCustoms a Fiscalis – z programu Customs je financována podpora modernizace celní legislativy a iniciativa e-customs umožňující elektronické zpracování dat; program Fiscalis je zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo financí ČR.Fiscalis ProgressProgress – podpora znalostí a chápání situace v členských státech; podpora a sledování provádění právních předpisů Společenství a cílů politik Společenství v členských státech a hodnocení jejich účinnosti a dopadů; zvyšování povědomí zainteresovaných stran a široké veřejnosti o politikách a cílech Společenství apod. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. LIFE +LIFE + - podpora projektů v oblasti životního prostředí Zdraví (program HEALTH+)Zdraví (program HEALTH+) – podpora projektů v oblasti zdravotnictví, šíření informací mezi občany, apod. Příklady oblastí dotací

8 www.asistencnicentrum.cz 8 Potřeba delší přípravy (evropská konsorcia) Příprava je i finančně náročnější – nevyplatí se menší projekty Celkově je podpořených projektů málo – opravdu špičkové akce Lepší je být partnerem nositele ze starých zemí EU Mít skutečnou přidanou hodnotu Cíleně projekt připravit na danou výzvu Složitá administrativa, pomalý tok peněz Doporučení

9 www.asistencnicentrum.cz 9 -DĚKUJI ZA POZORNOST – Přeji Vám mnoho úspěchů v čerpání dotací


Stáhnout ppt "DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Komunitární programy Olomouc Ing. František Jochman Datum: 17.2.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google