Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_09 Tematická oblast: Psychologie a pedagogika Cílová skupina žáci školy Téma: Řeč Anotace: Řeč jako nástroj k vzájemnému dorozumění Autor: Mgr. Olga Koutenská Datum vytvoření:

2 ŘEČ

3 ŘEČ Řeč je proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání – ke komunikaci, myšlení, působení na druhé lidi i na sebe sama Řečí si sdělujeme své poznatky, city, vyjadřujeme radost, bolest

4 Myšlenky napadají člověka zpravidla rychleji, než je stačí vyjádřit slovy
Řečí upravujeme a formulujeme myšlenky do té podoby, která je okolí srozumitelná Někdy můžeme něco jiného říkat a něco jiného si myslet

5 Druhy řeči Řeč vnitřní – promlouváme sami k sobě, plánujeme, povzbuzujeme, řešíme problém… Řeč vnější – obracíme se k lidem, k okolí Řeč vnější je mluvená a psaná

6 Vnitřní řeč Řeč pro sebe Vnitřní řeč je zkrácená a zjednodušená
Často v ní něco chybí, protože člověk si nemusí vyslovit všechno sám pro sebe Člověk si vnitřní řečí ujasňuje své záměry, řešení problémů

7 Mluvená řeč Je nejčastější formou komunikace
Má stránku obsahovou a formální Obsah – to co chceme sdělit, má být výstižný a srozumitelný Forma řeči – vyjádřena hlasitostí, výslovností, zabarvením hlasu, rychlostí a plynulostí řeči Obsah je stejný, ale forma je různá

8 Každý člověk má jinak utvářené orgány řeči, a proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví Zabarvení a sílu hlasu můžeme měnit

9 Dětská řeč Dětská řeč se rozvíjí při hře, při kontaktu s dětmi a rodinou Než si dítě osvojí slovník dospělých, přizpůsobuje si řeč po svém Mluvní vzor – rodiče „Au, já jsem si zadveřil ruku!“ „Odskořápkuj mi vajíčko!“ „Maminka sýkorka a tatínek je sýkor.“

10 Psaná řeč Učíme se ji později než psanou, užíváme ji méně
Klade na nás větší požadavky než mluvená (pravopis, písmo, stylizace)

11 Mimoslovní sdělení Výraz tváře – mimika Pohyb rukou – gestika
Držení těla, držení hlavy Vzdálenost jednoho člověka od druhého

12 Řeč symbolů a obrázkových znaků
Piktogramy – dopravní značky, turistické mapy

13 Cvičení Pokuste se vyjádřit pouze mimoslovním sdělením:
Neplač, maminka brzy přijde. To nesmíš dělat! Neslyším vás dobře! Vezměte si tento lék a zapijte jej čajem.

14 PORUCHY ŘEČI Logopedie – zabývá se poruchami řeči
Odchylky v řečovém projevu – vedou k omezené komunikaci, pocitu méněcennosti, překážka ve volbě povolání apod.

15 Vady řeči u dětí Opožděný vývoj řeči – až ve 3 letech nebo i později
Omezený vývoj – u lidí s mentálním postižením Mluvní negativismus – nechce komunikovat, ale umí mluvit, většinou má psychický blok Breptavost – mluví strašně rychle a přitom polyká slabiky

16 Huhňavost = nosová řeč. Příčinou bývá deformace nosní přepážky
Dětská patlavost – ráčkování, sykavky Koktavost – např. přecvičený levák Mutismus – dítě, které umí mluvit, mluvit přestává U všech vad – péče logopeda, někde psychologa

17 Vady řeči u dospělých = poruchy fatické Vznikají při poruše CNS
Afázie – úplná nebo částečná ztráta schopnosti rozumět řeči nebo artikulovat Afázie může být provázena poruchami psaní, čtení, počítání

18 Zdroj PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN VENGLÁŘOVÁ, Phdr. Martina; MAHROVÁ, Mgr. Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2006, ISBN KUČEROVÁ, Mgr.hana; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 2. Praha: Informatorium Praha, 2004, ISBN


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"

Podobné prezentace


Reklamy Google