Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí 7 Hluk a ochrana před nadměrnou hlukovou zátěží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí 7 Hluk a ochrana před nadměrnou hlukovou zátěží."— Transkript prezentace:

1 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí 7 Hluk a ochrana před nadměrnou hlukovou zátěží

2 2 Co je hluk?  Hluk z biologického hlediska zvuk, škodlivý svou nadměrnou intenzitou. Může mít periodický nebo neperiodický charakter.  Účinek hluku –subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a psychickou pohodu), –objektivní (měřitelné poškození sluchu).

3 3 Zvuk - základní pojmy  Zvuk - mechanické kmitání pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu 20 až 20 000 Hz.  Intenzita zvuku [W/m 2 ] - energie, která projde za jednotku času jednotkou plochy, I  r -2.  Lidské ucho vnímá zvuk o frekvenci 1 kHz od intenzity do  Akustický tlak [Pa] - změny hustoty vzduchu při kmitání vyvolávají změny tlaku vzduchu –práh slyšitelnosti – práh bolestivosti

4 Zvuk – základní pojmy  Výška tónu (zvuku) závisí na frekvenci zvukových kmitů –základní frekvence - f 0, –vyšší harmonické frekvence – n f 0.  Barva zvuku – zastoupení vyšších harmonických frekvencí ve spektru daného tónu.  Rozdělení zvuku –Infrazvuk - vlny o frekvencích pod 20 Hz. –Slyšitelný zvuk - vlny o frekvencích od 20 do 20 000 Hz. –Ultrazvuk - vlny o frekvencích 20 000 Hz a výše. 4

5 5 Zvuk – základní pojmy  Weberův – Fechnerův zákon Vnější podněty vnímáme v logaritmické závislosti na jejich intenzitě  Hladina intenzity zvuku -, kde je práh slyšitelnosti. Jednotka 1 bel, v praxi se více používá jednotka desetkrát menší 1 decibel Uchem slyšitelný rozsah hladin zvuku je cca 120 dB. Zvýšení hladiny intenzity zvuku o 1 dB, představuje pro zdravé ucho minimální rozlišitelný rozdíl, odpovídající zvýšení jeho intenzity přibližně o ¼.

6 Hladiny intenzity různých zvukových zdrojů 6 Hladina [dB(A)] Zvuk Intenzita zvuku [W/m 2 ] Akustický tlak [N/m 2 ] 0Spodní hranice citlivosti lidského ucha10 -12 0,000 02 10Šepot, šelest listí10 -11 0,000 065 20Tichá zahrada10 -10 0,000 2 30Housle hrající pianissimo10 -9 0,000 65 40Kroky, tichá hudba10 -8 0,002 50Hluk v kavárně10 -7 0,006 5 60Rozhovor, hluk v obchodě10 -6 0,02 50Hlasitá řeč, hluk automobilu10 -5 0,064 5 90Rušná ulice, automobilový klakson10 -3 0,645 100Fortissimo orchestru, siréna10 -2 2,04 110Sbíječka10 -1 6,45 120Tryskový motor, hrom120,4 130Práh bolesti1064,5

7 Definice hluku  Hlukem rozumíme každý zvuk, který svou intenzitou nepříznivě ovlivňuje pohodu člověka nežádoucími, nepříjemnými nebo škodlivými účinky. Rozlišujeme –hluk ustálený, je takový, jehož hladina se nemění o více než 5 dB(A), –hluk proměnný, má větší změny intenzity než 5 dB(A), –hluk impulzní, je tvořen jednotlivými impulzy nebo sledem impulzů o délce 1 až 200 ms, s intervaly mezi pulzy delšími než 10 ms, –hluk vysokofrekvenční, může být způsoben neakustickými rušivými vlivy (vítr, vibrace, elektrické a magnetické pole atd.). 7

8 Rozdělení účinků hluku na člověka  Účinky obtěžující, jejich dopad se různí podle pocitů, dojmů a zdravotní dispozice (hluk silniční, letecký, železničního provozu).  Účinky škodlivé základní limit LA eq = 65 dB(A) pro dopravu pozemní a LA max = 85 dB(A) pro dopravu leteckou. 1.zóna 65 - 69,5 dB(A), 2.zóna 70 - 74,9 dB(A), 3.zóna 75 - 79,9 dB(A), 4.zóna nad 65 dB(A) hluk z dopravy, 5.zóna nad 85 dB(A) pro leteckou dopravu. 8

9 Počet obyvatel zasažených nadměrným hlukem ze silniční dopravy (v 10 3 ) 9 Zóna Ekvivalent ní hladina hluku LAeg dB(A) 1990199119921993199419951996 165 -69,9591587577559527516507 270-74,9711707695673635621610 375-79,993929188838180 nad 651395138713621321124512181198

10 Poškození sluchu hlukem  Příznaky –nedoslýchavost, –ušní šelest, –závratě, –další (bolest, teploty, ušní výtok, svědění).  Forma –akutní hlukové trauma, náhle vzniklé, trvalé poškození sluchu intenzivním zvukem (nad prahem bolesti >130dB), –chronické akustické trauma, poškození trvalou expozicí hluku, dochází k dočasnému, následně trvalému posunu sluchového prahu. 10

11 Poškození sluchu hlukem  Mechanismus –akustický tlak (hluk), –mechanický tlak (exploze), –tlak pod prahem slyšitelnosti (vibrace vyvolané provozem mechanismů nebo elektromagnetickým polem ). 11

12 Léčba chronického poškození sluchu hlukem  Léky zlepšující mechanické vlastnosti krve.  Metabolicky působící léky (vitaminy), kortikoidy.  Chirurgická léčba neexistuje, konzervativní léčba není efektivní. 12

13 Prevence proti účinkům hluku  Sledování úrovně hluku, kontroly v hlučných provozech, ochranné pomůcky.  Administrativní (legislativní) opatření.  Depistáž „hlukově senzitivních jedinců“ (DPOAE).  Redukce zdrojů hluku (vývoj nových technologií). 13

14 Legislativní opatření v ochraně proti hluku  §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. zákona č. 258/2000 Sb.zákona č. 258/2000 Sb.  Limity pro hluk stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. nařízením vlády č. 148/2006 Sb.nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 14

15 Základní limity pro venkovní hluk 15 Venkovní hluk Den (6:00- 22:00) /dB/ Noc (22:00- 6:00) /dB/ Základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy 5040 Hluk ze silniční dopravy 5545 Hluk ze železniční dopravy 5550 Hluk z hlavních silnic 6050 Hluk v ochranných pásmech drah 6055 Stará hluková zátěž 7060 Stará hluková zátěž u železničních drah 7065 Poznámka: Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti způsobený silniční a železniční dopravou, který nastal před koncem roku 2000.

16 Základní limity pro vnitřní hluk uvnitř obytných místností 16 Vnitřní hluk Den (6:00- 22:00) /dB/ Noc (22:00- 6:00) /dB/ Základní limit 4030 Hluk ze silniční dopravy (neplatí pro stavby dokončené po 1. 6. 2006, u nich základní limit) 4535 Hluk z hudby, zpěvu a řeči 3525

17 Protihluková opatření  Možnosti omezení hluku –zvětšením vzdálenosti zdroje hluku - I  r -2. –absorpcí zvuku ve vzduchu, –vlivem mlhy, deště nebo sněhu, –vlivem větru, teplotních gradientů, atmosférické turbulence a přízemního efektu, –vlivem překážek zvukových vln. 17

18 Opatření ke snížení hluku  V silniční dopravě –progresivní živičné směsi, –protihlukové zábrany, –izolace horních fasád domů.  V železniční dopravě –nové konstrukce železničních spodků a svršků, –pružné uložení kolejí.  V letecké dopravě –úprava podmínek pro noční létání, –dodržování stanovených hlukových limitů při startu a přistání. 18


Stáhnout ppt "1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí 7 Hluk a ochrana před nadměrnou hlukovou zátěží."

Podobné prezentace


Reklamy Google