Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÁ SPARTA (archaické období)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÁ SPARTA (archaické období)"— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÁ SPARTA (archaické období)
Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Území starověké Sparty
1)

3 SPARTA Peloponéský poloostrov. Sparta – 5 vesnic bez hradeb
Jak se jmenuje poloostrov, na němž se nachází Sparta? Peloponéský poloostrov. Jak se nazývá oblast, v níž se Sparta nachází? Oblast Lakónie. Sparta – 5 vesnic bez hradeb Které území ve svém sousedství Sparťané ovládli? Sparťané ovládli sousední Messénii. Původní obyvatelstvo bylo podmaněno.

4 HEILÓTI = otroci, byli majetkem státu.
Jak se nazývalo původní podmaněné obyvatelstvo? HEILÓTI = otroci, byli majetkem státu. Jak Sparťané udržovali heilóty v poslušnosti? Prostřednictvím každoročních válek mladých Sparťanů proti heilótům. Války nesly název KRYPTEIA. Jaké práce museli heilóti vykonávat? Zemědělské práce.

5 Obyvatelstvo Sparty PLNOPRÁVNÍ OBČANÉ – Sparťané, Dórové
- nepracovali, jen válčili. PERIOIKOVÉ – příbuzní Sparťanů - svobodní, měli jen některá práva, - zemědělství, řemeslo, obchod, - neměli nárok na půdu ani na řízení státu, - vojenská služba. HEILÓTI – otroci, tj. bezprávné obyvatelstvo.

6 Otázky Porovnejte rozdělení obyvatelstva ve Spartě a v Athénách.
Pokuste se o srovnání života otroků ve staroorientálních státech a v Řecku. Liší se něčím? Kdybyste si mohli vybrat, kde byste raději žili? Proč?

7 Výchova spartské mládeže
Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky. Do sedmi let byli chlapci vychováváni v rodině. Od sedmi let převzal starost o jejich výchovu stát. Byli rozděleni do družin podle věku a cvičili se ve fyzické zdatnosti a znalosti zákonů. Od dvanácti let jim byl výrazně omezen příděl potravy a chlapci byli nuceni si život přilepšovat krádežemi. Pokud však byli přistiženi při krádeži, následovaly fyzické tresty. To chlapce motivovalo k tomu, aby se naučili jisté obratnosti i při krádežích. V patnácti letech bylo chlapcům dovoleno účastnit se hostin spolu s dospělými muži a naslouchat jejich rokování. Mluvit mohli jen tehdy, byli-li tázáni, ale vždy se očekávala jen krátká, stručná a výstižná odpověď (dodnes se označuje jako lakonická). Od osmnácti do dvaceti let absolvovali vojenský výcvik a v aktivní službě byli až do svých šedesáti let. Byli rozděleni do patnáctičlenných družin, spali společně ve stanech, společně se stravovali. Ve třiceti letech si mohli Sparťané založit vlastní rodinu. Dívky byly rovněž vychovávány k fyzické zdatnosti, ale i po sedmém roce života zůstávaly doma. Fyzická kondice byla u dívek důležitá nejen kvůli rození silných bojovníků, ale také proto, aby ženy dokázaly bránit město v době, kdy byli muži na válečné výpravě.

8 Otázky k textu Kdo se staral o výchovu chlapců do 7 let?
Co se stalo s chlapci, kteří dosáhli 7 let? Jak se změnila výchova od 12 let? Jakou výhodu získali po patnáctém roce života? Co je to lakonická odpověď? Co čekalo chlapce mezi 18. a 20. rokem? Jak dlouho trvala aktivní vojenská služba? Jak byly vychovávány dívky? Proč bylo důležité, aby i dívky byly fyzicky zdatné? Co znamená, když se řekne sparťanská výchova? Zkuste srovnat postavení žen ve Spartě a v Athénách.

9 Xenofon: Lakedaimonské zřízení
„Otec neměl výsostné právo vychovávat novorozeně, nýbrž po narození je vzal a odnášel na jakési místo zvané lesché, kde seděli nejstarší z krajanů; ti nemluvně napřed ohodnotili, a jestliže bylo dobře vzrostlé a silné, kázali je vychovávat a poskytovali mu jeden z oněch devíti tisíců podílů; bylo-li však slabé a nepohledné, posílali je do takzvaných Apothet, jakési to propasti blíže pohoří Taygetu, neboť bylo lépe pro novorozeně i pro obec, když nežilo, nejsouc hned od počátku patřičně způsobilé k dobrému vzrůstu a síle.“ ______________________________________ POPELKA, M. - VÁLKOVÁ, V. Dějepis 1- Pravěk a starověk. 1. vyd. Praha : SPN, s. 72. ISBN 2)

10 Otázky k textu Víte, kdo byl Xenofon?
Kdo ve Spartě rozhodoval o životě a smrti dítěte? Podle čeho se dítě posuzovalo? Jak se na tuto spartskou zvyklost díváte Vy? Proč si myslíte, že tak Sparťané jednali?

11 Vojenský způsob života
Prohlédněte si následující obrázky a popište zbraně a výzbroj spartských válečníků. 3) 4)

12 5) Bojující hoplíté, detail z černofigurové keramiky (560 – 550 př. n. l.)

13 HOPLÍTÉ (těžkooděnci)
Proč si myslíte, že se spartským bojovníkům říká těžkooděnci? Jaké zbraně a zbroj hoplíté používali? Kopí, meč, štít, přilbu, pancíř a náholenice.

14 Státní zřízení Rada starších 2 králové
- zákony, soudní moc; mohla zrušit rozhodnutí sněmu. 2 králové - vojenští velitelé s náboženskou a soudní mocí, již byli voleni na doživotí. 28 starců - muži nad 60 let, rovněž voleni na doživotí. 5 eforů – měli dozor nad králi, byli voleni na jeden rok. Sněm – členy byli muži nad 30 let, volili úředníky, schvalovali zákony, rozhodovali o válce a míru.

15 Otázky Prostudujte si schéma spartského státního zřízení a porovnejte ho s athénským státním zřízením. Kdo stál v čele státu ve Spartě a kdo v Athénách? Které zřízení bylo demokratičtější? Proč? Co si myslíte o tom, že významnou roli ve Spartě zastávali starci nad 60 let?

16 Peloponéský spolek ■ Sparta a spojenci ■ Athény a spojenci ■ neutrální státy 6)

17 Otázky Kdy vznikl Peloponéský spolek? V 6. století př. n. l.
Co byl Peloponéský spolek? Bylo to vojenské uskupení Sparty a jejích spojenců. Jakou úlohu v něm hrála Sparta? Sparta měla vrchní velení v době válek. Jaké bylo postavení ostatních členů spolku? Členové spolku byli na Spartě nezávislí. Kdo byl členem spolku? Státy jižního Peloponésu s výjimkou Argu.

18 Použité zdroje Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na 1) Území starověké Sparty - 4) Hoplít - 6) Peloponéský spolek - Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na 2) Xenofon - 3) Hoplít - 5) Bojující hoplíté - Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "STAROVĚKÁ SPARTA (archaické období)"

Podobné prezentace


Reklamy Google