Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spravedlivá reforma zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spravedlivá reforma zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Spravedlivá reforma zdravotnictví
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

2 Zdravotnictví funguje – není třeba dělat revoluci za každou cenu
Předcházet by měla analýza kladů i záporů současného systému. Vysvětlit smysl a cíl reformy a také respektovat, že reforma se nedělá na jedno volební období. Spolupráce vlády s opozicí, s regiony… Podpora lékařů a dalších zdravotníků… Komunikace s veřejností… Veřejnost musí reformu vnímat jako spravedlivou ! Důvěryhodnost reformátorů ??? Bezradnost a zmatečnost Platonický boj proti korupci MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

3 Cíl reformy zdravotnictví
Hledat pokud možno spravedlivý kompromis mezi „neomezenými“ možnostmi lékařské vědy a omezenými finančními zdroji. Toto medicínské dilema musí řešit všechny vyspělé státy. Vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí respektující přirozené sociální a ekonomické zákonitosti. Vytvářet pro pacienty přátelské zdravotnictví s dostatkem kvalifikovaných a spokojených zdravotníků. Ani zdravotnictví není perpetum mobile ! Reforma je nikdy nekončící proces ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

4 Nedostatek peněz a nedostatek lékařů
Kvůli stárnutí populace a rozvoji medicíny rostou výdaje na zdravotní péči a potřeba lékařů všude ve světě. Výdaje na zdravotnictví Průměr států OECD v roce 2000: 7,8 % HDP (ČR 6,6 %) Průměr států OECD v roce 2008: 9,0 % HDP (ČR 7,2 %) Počet lékařů V uplynulé dekádě se počet lékařů v rámci zemí OECD zvyšoval v průměru o 2 % ročně (v ČR o 1,6 % ročně) Stagnace výdajů = pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče ! Chceme to? Ani zdravotnictví není perpetum mobile Za 7 % českého HDP nemůžeme mít německé zdravotnictví MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

5 Problémy vážnější, než si myslíte
České zdravotnictví je nejenom chronicky podfinancované, ale ono se v něm navíc ještě krade. Nízká cena lidské práce je příčinou zdánlivě vysoké efektivity českého zdravotnictví. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

6 Reforma = změna = pořádek
Reforma ≠ privatizace veřejného zdravotního pojištění ≠ podpora řetězců a likvidace soukromých lékařů ≠ posilování pojišťoven na úkor pacientů a lékařů Existují přece i jiné reformy než ta Hegerovo - Julínkova. Skutečnou reformu podpoří pouze ti, kdo nejsou spokojeni se současným stavem. Akce „Děkujeme, odcházíme“ – proreformní hnutí se silným protikorupčním potenciálem Čím více se utratí za platy lékařů a ostatních zdravotníků, tím méně zůstane na různé „kšefty“. Hlavní příčina politiky organizovaných mediálních útoků na protestující lékaře. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

7 Co brání potřebným změnám ?
Historická zátěž – podvědomí veřejnosti i lékařů „Zdravotní péče je zadarmo…“ „Celý život jsem si platil pojištění…“ „Lékařské povolání je poslání…“ „Za našich mladých let jsme pracovali za…“ „Za 30 Kč jsem si koupil doktora…“ Přístup ke zdravotnictví jako k „černé díře“ na peníze Jen zdraví lidé přitom mohou pracovat a vytvářet hodnoty… Zdravotnictví je sociálně stabilizačním prvkem společnosti a může být i motorem ekonomiky. Napojení části politiků, ale i lékařů, na korupční toky peněz ve zdravotnictví MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

8 Poplatky nejsou reforma
Nespravedlivá regulace spotřeby zdravotní péče Spravedlnost by zajistil roční limit jako určité procento z příjmů Většina občanů si již zvykla Spotřebu zdravotní péče tedy příliš neregulují Zdroj příjmů pro ZZ Výnos z poplatků částečně kompenzuje stagnaci úhrad od Zpoj. Další kultivace poplatků Vyšší poplatek za hotelové služby po limitovaný počet dní (není to regulace ale spoluúčast) Manipulační poplatek za recept a ne za položku Poplatek za neakutní převoz sanitkou Poplatek za zneužití pohotovostní služby Vysoký poplatek za přístup k AS bez doporučení PL je nesmysl MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

9 Zdravotníci – nedobrovolní sponzoři českého zdravotnictví
Světové ceny léků, přístrojů… Nárůst cen energií, potravin, služeb… Úspěchy betonové lobby… Korupce… Nízká cena lidské práce je důvodem zdánlivě vysoké efektivity českého zdravotnictví ! Lékaři „hlasují“ nohama MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

10 Příčiny nedostatku lékařů v ČR
Málo studentů – malý příspěvek státu pro LF Exodus lékařů – jeho příčiny: Nízká cena práce lékaře Nízké mzdy a tedy ekonomická závislost na přesčasové práci Samostatná mzdová norma garantující 1,5 – 3 násobek průměrné mzdy se současným omezením množství přesčasové práce Porušování zákoníku práce a EWTD Rozvrat specializačního vzdělávání Ztráta víry v budoucnost v ČR Špatná organizace práce v nemocnicích a bariera mezi nemocnicemi a soukromými lékaři Nepřetržitou péči zajišťuje pouhá 1/3 lékařů Potřeba lékařů stoupá v celé Evropě ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

11 Podfinancované české zdravotnictví
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

12 Jak ufinancovat české zdravotnictví ?
Solidarita - solidární způsob financování musí zůstat dominantní. Povinná účast všech obyvatel na veřejném zdravotním pojištění. Spravedlnost – každý má stejné právo čerpat zdravotní péči, ale zároveň se musí na jejím financování podílet stejným procentem svých příjmů. Respektování sociálního a ekonomického statutu obyvatel je základní podmínkou politické průchodnosti a stability potřebných změn. Svoboda – kdo si přeje lepší služby, má právo si je zaplatit. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

13 Vývoj výdajů na zdravotnictví v ČR
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Zdravotní pojišťovny 77,7% 78,0% 76,8% 75,9% 74,6% 76,3% Rozpočty 23 891 21 495 21 263 22 828 22 851 21 439 21 055 12,3% 10,3% 9,7% 10,1% 9,4% 8,1% 7,3% Celkem veřejné výdaje 90,0% 88,3% 87,5% 86,9% 85,4% 82,7% 83,6% Soukromé výdaje 19 563 24 445 27 418 29 783 35 370 45 801 46 928 10,0% 11,7% 12,6% 13,1% 14,6% 17,3% 16,4% Celkové výdaje Podíl na HDP 7,57% 7,35% 7,22% 7,04% 6,84% 7,20% 7,90% MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 13

14 Vícezdrojové financování
Pojištění Povinné veřejné zdravotní pojištění zůstane základním zdrojem (Zpoj. hradí cca 75 % výdajů) Státní a regionální rozpočty Od převodu okresních nemocnic pod kraje jejich podíl klesá V roce 2009 o 2,8 mld. Kč nižší výdaje než v roce 2003 Přímá spoluúčast V roce 2009 již 16,4% - nejrychleji rostoucí položka Zatím co celkové výdaje se mezi roky 2003 a 2008 zvýšily o 35 %, tak přímá spoluúčast pacientů vzrostla o 123 %. Připojištění V ČR zatím neexistuje, podmínkou jsou úhradové standardy Dnes není na co se připojišťovat MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

15 Úhradové standardy Aby bylo možno se připojistit na nadstandard, musí být nejprve definován standard ! Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, je z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Žádá-li pojištěnec provedení zdravotního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení výkonu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, kterým žádal. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

16 Jak nevytvořit úhradové standardy
Odborné společnosti Guidelines existují, nesmí být právně závazné, jsou neufinancovatelným ideálem Zdravotní pojišťovny Jejich standard by nemusel stačit ani na přežití Politici Hodně slov a málo práce, „všechno všem a zadarmo“ Politici mají vytvořit zákonný rámec pro jednání o úhradových standardech, jehož výsledek musí být politickým rozhodnutím převeden v závaznou právní normu. Novela zákona 48/1997 Sb. ministra Hegera tento nezbytný zákonný rámec nevytváří a otevírá tak prostor korupci. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

17 Jak vytvořit úhradové standardy
Tvorba úhradových standardů v gesci profesních komor (ČLK, ČSK) Seznam nadstandardních výkonů vydává Mz vyhláškou (na základě zmocnění v zákoně 48/1997 Sb.) a to na návrh komory poté, co posoudí zda její návrh je ve veřejném zájmu. Komora (ČLK, ČSK) při tvorbě návrhu spolupracuje s: Odbornými společnostmi Lékařskými fakultami Sdruženími poskytovatelů zdravotní péče Zdravotními pojišťovnami Zájmovými sdruženími pojištěnců Na úhradu nadstandardní péče lze uzavřít připojištění u zdravotní pojišťovny. Tvorba úhradových standardů je nekončící dynamický proces. Spolupráce se: ZPoj, odborné společnosti, sdružení poskytovatelů, organizace pacientů Tvorba standardů je dynamický nikdy nekončící proces Negativní výčet MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

18 Nespravedlnost v platbách pojistného
Průměrné pojistné v roce 2011 (zdravotně pojistný plán VZP) Měsíční pojistné Zaměstnanec 2 865,- Kč OSVČ 1 243,- Kč Osoba bez zdanitelných příjmů 1 080,- Kč Státní pojištěnec 723,- Kč Pojištění leží na bedrech zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů. Stropy činí z pojistného daň s degresní sazbou. OSVČ platí nepřiměřeně nízké pojistné a stát tak podporuje drobné podnikání na úkor zdravotnictví. Některé druhy příjmů jsou od placení pojistného osvobozeny. - Největším dlužníkem je stát ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 18

19 Stát – největší dlužník
Zástupná platba státu za ekonomicky neaktivní obyvatele Jednoduchý a levný systém zajišťující 100% výběr pojistného. Stát za 60 % obyvatel spotřebovávajících 80 % péče platí jen 24 % příjmů pojišťoven. Platba státu zůstane i v roce 2012 (3. rok) pouhých 723 Kč/měsíc (30 euro). Zvýšení plateb státu - čistě politické rozhodnutí Investice do zdravotnictví se vyplácí Zdravotnictví není černá díra na peníze MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

20 Vláda – hasič i pyroman Zvýšením dolní sazby DPH z 10 na 14 % stát vysaje ze zdravotnictví v roce 2012 částku minimálně 4 mld. Kč. Tyto peníze by měl stát zdravotnictví vrátit, ale nevrátí Sjednocení sazby DPH způsobí další mnohamiliardové ztráty. Vláda se svojí reformou snaží řešit problémy, které sama způsobila. Zdravotnictví „dotuje státní rozpočet“ a zůstává „dojnou krávou“ pro některé typy podnikatelů i „podnikatelů“. Vláda obviní lékaře, že ekonomické problémy způsobila jejich „chamtivost“ – nutnost upravit platy. Ekonomické problémy pak zdůvodní „nutnost“ další privatizace a růstu spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

21 Náklady na 1 pojištěnce v roce 2009
Počet pojištěnců Náklady na 1 pojištěnce (Kč/rok) VZP 111 22 163 VoZP 201 19 262 CPZP 205 16 329 OZP 207 18 143 Škoda 209 19 711 ZPMV 211 17 707 RBP 213 16 064 ZPMA 217 16 024 Média 228 20 352 10 507 Celkem 20 320 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

22 Vysoké výdaje za příliš drahé léky
Průměrná cena balení léčiva Meziroční nárůst výdajů Za léky Na zdravotnictví 2005 175,0 Kč + 13,9 % + 4,5 % 2006 184,3 Kč - 9,1 % + 3,7 % 2007 195,8 Kč + 6,7 % 2008 229,0 Kč + 8,3 % + 7,2 % 2009 255,7 Kč + 9,6 % + 8,4 % Používané léky jsou stále dražší. Výdaje za léky rostou rychleji než celkové výdaje na zdravotnictví. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

23 Farmakoekonomika – urgentní opatření
Revize maximálních cen a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění. Zákon č. 281/2007 Sb. zdevastoval cenotvorbu v zájmu FF Podle zákona měl SÚKL toto provést do konce roku 2008 a poté každoročně opakovat SÚKL úkol nesplnil a zdravotnictví za léky utratilo zbytečně 10 mld. Kč Snížit o 15 % maximální ceny a úhrady u léků, kde SÚKL ještě neudělal revizi. Každý měsíc by se ušetřilo 100 milionů Kč Farmaceutickým firmám bude krácen zisk neoprávněně získaný na úkor zdravotního pojištění díky nečinnosti SÚKLu. FF ztratí motivaci se odvolávat proti rozhodnutím SÚKLu MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

24 Farmakoekonomika – urgentní opatření
Dočasně nepřiznávat úhradu z veřejného pojištění těm lékům, jejichž výrobce není schopen doložit vyšší účinnost oproti dosavadní levnější terapii Nejsme tak bohatí, abychom mohli platit léky, které si nedovolí platit v Německu nebo Velké Británii Regulovat náklady na léčbu ve specializovaných centrech Novela úhradové vyhlášky VZP udává mezi roky 2007 a 2009 nárůst výdajů za onkologické léky v průměru i o více než 200 % Jaký profit z toho mají pacienti? (nárůst procenta vyléčených, prodloužení doby přežívání, zlepšení kvality života…) MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

25 Předražené nákupy Velké rozdíly v cenách hotelových služeb mezi nemocnicemi. Pro koho je výhodný out-sourcing? Vytrhávání lukrativních provozů z nemocnic. Zveřejňovat jednotkové ceny veškerých nákupů pro nemocnice na internetu. Koordinovat nákupy – možnost množstevních slev Katalog zdravotnické techniky s ceníkem Platonický boj s korupcí Mz, ale ani kraje, nemají vůli závažnou korupci omezit. Vyšetřit staré kauzy (ne politika tlusté čáry za minulostí ). V sázce je důvěra ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

26 Náklady nemocnic Regionální Fakultní Hotelové 1 230 Kč 2 120 Kč
Medicínské 2 805 Kč 4 885 Kč Celkem 4 035 Kč 7 005 Kč Náklady na 1 ošetřovací den v roce 2006 Nespravedlivé úhradové systémy zvýhodňující velké nemocnice. Individuální úhrady = prokorupční prostředí. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

27 Zdravotnictví prorůstá korupce
„Na planetě malého prince byla strašná semena… semena baobabů. Půda planety byla jimi zamořena. A pustíme-li se do baobabu příliš pozdě, už se ho nezbavíme. Zaroste celou planetu. …. Plevel musíme vytrhnout hned, jak ho rozeznáme.“ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

28 Regulace cen a úhrad Komise pro úhradu nákladných metod z veřejného zdravotního pojištění „Přístrojová komise“ – neomezuje nákup přístrojů, ale reguluje smluvní politiku Zpoj. Komise pro farmakoekonomiku Zákon o regulaci maximálních cen a úhrad léků a zdravotnických prostředků Možnost uspořit několik miliard Kč Veřejným zájmem je: Dostupnost kvalitních léků a zdravotnických prostředků Dobrá cena - neplatit více, než kolik je nezbytně nutné MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

29 Restrukturalizace lůžkového fondu
Analýza potřebnosti – nemocnice jsou pro pacienty, ne naopak Různá regionální dostupnost péče Restrukturalizace nemůže přinést významné úspory Plán „zrušit lůžek“ je nesmysl ČR nemá nadbytek lůžek, avšak: Přebytek lůžek akutních a nedostatek lůžek pro následnou péči Velký podíl lůžek v drahých FN Pozitivní motivace pro transformaci lůžek – změny úhrady DRG Zvýšení úhrady za následnou péči Zdravotnictví nemůže suplovat insuficientní sociální služby ! Redukce akutních lůžek vyvolá potřebu posílení ambulantní specializované péče. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

30 Vývoj počtu lůžek MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

31 Lůžková péče v Rakousku a v ČR
Rakousko Velikost Nemocnic Lůžek % - 200 95 9 683 16 % 167 30 128 62 % 61 20 459 32 % 75 15 879 27 % 23 15 427 24 % 22 11 205 8 % 1000 + 12 17 423 28 % 8 10 525 3 % Celkem 191 62 292 100 % 272 67 737 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

32 Priority spravedlivé reformy
Zajištění finančních prostředků pro zdravotnictví Spravedlnost ve zdravotním pojištění Na straně příjmové - výše pojistného Na straně výdajové - dostupnost zdravotní péče - platby jednotlivých pojišťoven Úhradové standardy a připojištění Efektivní vynakládání finančních prostředků Restrukturalizace lůžkového fondu Pořádek v cenách a úhradách léků i zdravotnického materiálu Omezení korupce Kontrola hospodaření nemocnic i zdravotních pojišťoven Udržení kvalifikované pracovní síly Růst platů a zlepšení profesních podmínek (vzdělávání, odpočinek…) MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

33 Nespravedlivou reformu zdravotnictví veřejnost nepřijme.
Lékaři a ostatní zdravotníci již nemají chuť systém dále sponzorovat. Bez podpory zdravotníků je každá reforma odsouzena k nezdaru. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK


Stáhnout ppt "Spravedlivá reforma zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google