Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie zedník 1.ročník – 1.část Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Jiří Čihák, čerpáno bylo z internetu a vlastního archivu, zpracováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie zedník 1.ročník – 1.část Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Jiří Čihák, čerpáno bylo z internetu a vlastního archivu, zpracováno."— Transkript prezentace:

1 Technologie zedník 1.ročník – 1.část Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Jiří Čihák, čerpáno bylo z internetu a vlastního archivu, zpracováno pouze na legálním SW. Všechny obrázky, výkresy a animace bez uvedení zdroje byly vytvořeny autorem !! TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

2 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy stěnové, systémy sloupové, systémy smíšené. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

3 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy stěnové, Červeně – nosné kce Modře - příčky Dvoutrakt podélný TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

4 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy stěnové, Červeně - nosné Modře - příčky Trojtrakt podélný TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

5 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy stěnové, Červeně - nosné Modře - příčky Příčný systém TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

6 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy stěnové, Červeně - nosné Modře - příčky Kombinovaný systém TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

7 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy sloupové, TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

8 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy sloupové, Příčné ztužení průvlaky TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

9 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy sloupové, Podélné ztužení průvlaky TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

10 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy sloupové, Kombinovaný systém ztužení průvlaky TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

11 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy kombinované TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

12 Konstrukční systémy a konstrukční části budov systémy sloupové, - průřez (kruhový, obdélník, čtverec) - montáž - ocelový sloup s betonem - zdvíhaný strop - hřibový strop - provedení monolitický nebo prefa sloup TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

13 Konstrukční systémy a konstrukční části budov Mezi nosné konstrukce zahrnujeme: Základy Vodorovný nosný systém ( stropy ) Svislý nosný systém ( stěny, sloupy ) Krov Schodiště TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

14 Základy Vodorovný nosný Svislý nosný Krov Schodiště TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

15 Rozdíl mezi svislými nosnými konstrukcemi: stěna - délka a tloušťka je menší, než výška, tvoří geometrický kvádr sloup - výška konstrukce je několikanásobně větší, než její základna pilíř - jedná se o sloup s většími půdorysnými rozměry. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

16 Svislé nosné konstrukce musí mít zejména : statickou funkci, musí být odolné proti požáru, musí splňovat architektonické, akustické požadavky, musí být tepelně izolační. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

17 Podle technologického hlediska se svislé nosné konstrukce dělí na: -konstrukce zděné -konstrukce monolitické -konstrukce prefabrikované - montované -konstrukce smíšené -konstrukce monolitické doplněné prefabrikovanými betonovými výrobky TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

18 Konstrukční řešení - plná konstrukce - sendvičová konstrukce ( více vrstev ) TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

19 Materiály na svislé nosné konstrukce - zděné ( cihla ) - plynosilikát ( YTONG, HEBEL aj.) - pálená keramika ( POROTHERM aj. ) - beton - prefabrikát monolitický - ocel - kámen - dřevo TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

20 Zdění se provádí na malty : rozdělení malt MVC MC MV MVj MVjO MVS MS M maltaV vápnoC cement S sádraj jemnáO šlechtěna TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

21 Rozdělení malt podle tlaku Jednotka : MPa, Čas : po 28 dnech 0; 0,4 ; 1,0 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 ; 33 TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

22 Uložení cihly ve zdivu Vazáky Běhoun TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

23 Uložení cihly ve zdivu Vazáky TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

24 Spáry ve zdivu TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

25 Technologie zdění Zdění je souhrnný pracovní proces skládající se z procesu : Přípravný - příprava malty (buď přímo na staveništi v míchačce nebo v ústřední maltárně) Dopravní - zahrnuje dopravu malty, cihel, ale i lešenářských a jiných prvků až na místo zdění Pomocný - postavení lešení a přistavení malty a cihel na pracovní místo Hlavní zdící - vlastní zdění, osazování různých zařízení do zdiva apod. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

26 Technologie zdění Dopravní - zahrnuje dopravu malty, cihel, ale i lešenářských a jiných prvků až na místo zdění doprava horizontální (plošná) mimostaveništní - přivezení materiálu na stavbu doprava horizontální staveništní - přeprava v ploše staveniště (od skládek materiálů až k výtahům a jeřábům) doprava vertikální (svislá) - doprava zvedacími mechanismy do určeného podlaží doprava vodorovná (v podlaží) - doprava od zdvíhacích zařízení na pracoviště zedníka TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

27 Založení a výstavba zdi: - vyměření budoucí zdi - osazení krajních tzv. vodících cihel - k vodícím cihlám se přiloží tzv. lícová šňůra, která vytyčí pomocnou přímku, podle které se staví zeď - maltování se provádí nanesením a rozprostřením malty po zdivu na délku asi 1 m a tloušťku spáry 20 mm - kladení cihel - položíme cihly na převazbu, zatlačíme rukou a poklepeme rukojetí lžíce nebo paličkou do správné polohy - kontrola vodorovnosti ložných spár se provádí vodováhou nebo dlouhou latí - kontrola svislosti zdi se provádí pomocí olovnice TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

28 Rozdělení pracoviště při zdění - půdorys TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

29 Zdivo z lehčených betonů Lehčené betony – jsou takové, které májí objemovou hmotnost nižší než 1800 kg/m 3 Přímo lehčené betony - vylehčeny pomocí plynotvorné přísady (např. pórobeton) Nepřímo lehčené betony - vylehčeny použitím lehkého plniva TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

30 Zdivo z lehčených betonů HEBEL, YTONG - zástupce přímo lehčených betonů, kde je pro vylehčení použito plynotvorného hliníkového prášku. - při výrobě je použito ekologických materiálů (křemičitý písek, vápno, cement, voda, plynotvorné přísady) TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

31 HEBEL, YTONG Zdroj : Web Obvodové stěny Ytong [online]. [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/cs/content/obvodove-steny.php http://www.ytong.cz/cs/content/obvodove TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

32 Výhody: - vynikající tepelně izolační vlastnosti - hygieničnost - vyšší produktivita práce - menší tloušťky stěn při dostatečném tepelném odporu - vede k úspoře materiálu - přesné tvárnice (pro omítání stačí tenkovrstvá omítka) - Pro snadné zdění a manipulaci jsou tvarovky opatřeny kapsami, spojení ve styčné spáře je na pero a drážku. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

33 ŠKVÁROBETON Zástupce nepřímo lehčených betonů, kde je třeba při rozumných tloušťkách opatřit tvárnici vrstvou tepelné izolace tj. jako sendvičové zdivo. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

34 ISOBLOK Vícevrstvá tvarovka skládající se z vnější plné části, z tepelné izolace a z vnitřní dutinové části. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

35 LIATHERM U této tvarovky se jako plnivo používá liatherm (expandovaný keramzit – expandované jíly). Jedná se o děrovanou tvarovku s vynikajícími tepelně - izolačními vlastnostmi. K tomuto tématu bude samostaná hodina – návštěva zástupce firmy Liapor Vintířov. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

36 Zdroj : TECHNICKÝ LIST VÝROBKU ZDÍCÍ TVÁRNICE LIATHERM 425/4/800. [online]. [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://www.liapor.cz/dokumenty/technicke - listy/zdivo/tech_list_ liatherm_425_4.pdfhttp://www.liapor.cz/dokumenty/technicke TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

37 Kamenné zdivo S kamenným zdivem se v hromadné výstavbě dnes setkáváme jen zcela výjimečně. Vyskytuje se však v individuální výstavbě jako základová konstrukce ohradních a opěrných zdí, popř. při rekonstrukcích historických památek. Nejčastěji se používá lomového kamene o velikosti nejméně 150 mm. Z neopracovaného kamene se provádí tzv. režné zdivo. Z částečně nebo zcela opracovaného kamene se provádí tzv. řádkové zdivo, v provedení hrubé nebo čisté. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

38 Kyklopské zdivo – 3 spáry do jednoho bodu TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

39 Zdění v zimě Už při +5°C se v maltě zastavuje hydratační proces a při nižších teplotách voda zamrzá a tím se porušuje vznikající krystalická mřížka. Tím malta a následně zdivo ztrácí únosnost. Základní opatření: - pracujeme na menších pracovních úsecích - je-li teplota vzduchu nižší než +5°C, použijeme maltu cementovou případně vápeno - cementovou v množství zpracovatelném do 15 minut a hotové zdivo poté musíme ohřívat (zdivo je zakryto PE fólií nebo geotextilií a do konstrukce vpouštíme teplý vzduch) TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

40 Zdění v zimě - je-li teplota vzduchu nižší než 0°C, musíme ohřívat vodu do malty - je-li teplota vzduchu nižší jak -5°C, musíme ohřívat nejen vodu, ale i písek do malty - cihly určené ke zdění musí být umístěny na paletách v chráněném přístěnku a musí se temperovat - po ukončení zdění musíme konstrukci zakrýt - při pokračování v práci musíme zdivo očistit od sněhu nebo námrazy - min. 3x denně kontrolujeme teplotu vzduchu a min. 1x denně kontrolujeme teplotu konstrukce - ohřívání konstrukce se musí provádět min. 2 dny a max. týden TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

41 Betonové konstrukce Svislé betonové konstrukce patří mezi progresivní konstrukce vícepodlažních objektů. Z hlediska technologie výstavby rozeznáváme dva druhy betonu: monolitický (prvky zhotovené přímo na stavbě) montovaný (prvky vyráběné v prefách). TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

42 Betonové konstrukce Výhody: - beton má obecně 5x až 8x větší pevnost než zdivo z keramických tvarovek a tvárnic - dostupnost surovin na území ČR Nevýhody: - nízký tepelný odpor - pracná výroba bednění pro monolitické konstrukce - těžké zvedací mechanismy pro montované konstrukce TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

43 Monolitické betonové konstrukce Monolitické betonové konstrukce lze použít pro všechny tvary konstrukcí. Nevýhodou je potřeba bednění, které dříve bývalo prkenné (dnes používané jen u atypických konstrukcí), ale z důvodu pracnosti se dnes již nepoužívají a používají se velkorozměrové desková bednění (hliníkové rámy osazené vodovzdornou překližkou) např. PERI, NOE, MEVA. U stěnových systémů se někdy používá tzv. ztracené bednění (bednění, které zůstane trvalou součástí stavby) např. VELOX, DURISOL. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

44 Bednění Účel :zajistit tvarovou stálost betonové směsi do doby zatvrdnutí Materiály :prkna dřevěné desky -dřevotříska OSB CETRIS HERAKLIT SDK Plast.bednění ostatní materiál TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

45 Bednění Typy bednění : - jednorázové bednění - systémové – opakovaně použité bednění - ztracené-zůstává jako součást konstrukce cihly Ytong polystyrén TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

46 Prefabrikované betonové konstrukce Druhy panelů - obvodové - vnitřní - základové - příčky - atikové ( střešní) - stropní - schodišťový TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

47 Prefabrikované betonové konstrukce Druhy konstrukčních systémů prefabrikovaných objektů bydlení Panelové soustavy T01původní 4 podlaží rozpon 3,6m, dvouramenné schody T06 B VVU ALFA rozpon 6m, jednoramenné sch. VVU ETA TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

48 obvodový panel - řez TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

49

50

51 OTÁZKY - TEST Nakreslete sloupový a stěnový nosný systém. Jaké známe zdící materiály ? Nakreslete běhoun a vazák. Druhy malt. Druhy panelů - rozepište. Nakreslete a popište složení obvodového panelu. Výhody prefabrikace – rozepište. Co to je VELOX ? Do jaké teploty mohu provádět betonáž ? Druhy cementů vč. značení – rozepište. TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov

52 Závěrem : Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Jiří Čihák, čerpáno bylo z internetu a vlastního archivu, zpracováno pouze na legálním SW ve vlastnictví ISŠTE Sokolov nebo freeware. Všechny obrázky, výkresy a animace bez uvedení zdroje byly vytvořeny autorem a má k nim plné vlastnické právo dle autorského zákonu !! V případě Vašeho požadavku na rozšíření nebo doplnění prosím pište na cihak@isste.cz TECH_2.Konstrukční systémy a konstrukční části budov


Stáhnout ppt "Technologie zedník 1.ročník – 1.část Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Jiří Čihák, čerpáno bylo z internetu a vlastního archivu, zpracováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google