Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13 Název materiálu:Zvratné zájmeno a zvratná slovesa Tematická oblast:Německý jazyk 2. ročník Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13 Název materiálu:Zvratné zájmeno a zvratná slovesa Tematická oblast:Německý jazyk 2. ročník Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13 Název materiálu:Zvratné zájmeno a zvratná slovesa Tematická oblast:Německý jazyk 2. ročník Anotace:Prezentace seznamuje žáky se zvratným zájmenem sich a zvratnými slovesy. Očekávaný výstup:Žáci tvoří věty se zvratnými slovesy. Klíčová slova:sich, zvratné zájmeno, zvratná slovesa Metodika: Slouží k prezentaci nového učiva a jeho procvičení. Obor:Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník:2. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne:6. 1. 2014 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Zvratné zájmeno a zvratná slovesa

3 Zvratné se zvratné zájmeno se překládáme v němčině podle toho, ke které z osob se dané zájmeno„se“ váže v češtině je pouze jedna varianta „se“ pro všechny osoby

4 Zvratné se základní tvar je sich jednotné číslomnožné číslo 1.mich1. uns 2.dich2. euch 3.sich3. sich

5 Zvratná slovesa v němčině nejsou všechna slovesa zvratná jako v češtině např.: učit selernen jmenovat seheißen pokud jsou slovesa v němčině zvratná je u nich ve slovníku uvedeno sich sprchovat sesich duschen

6 Seznam zvratných sloves sich duschen = sprchovat se sich unterhalten = bavit se sich treffen = sejít se sich freuen = těšit se sich setzen = posadit se sich interessieren = zajímat se sich bewerben = ucházet se

7 Příklad použití zvratného slovesa Sprchuji se. – Ich dusche mich. Oni se už těší. – Sie freuen sich schon. Sejdeme se v 5. - Wir treffen uns um 5.

8 Napiš k osobnímu zájmenu jeho zvratnou podobu „se“ ich – ihr – wir – sie (j.č.) – er – sie – du -

9 Klíč ich – mich ihr – euch wir – uns sie (j.č.) – sich er – sich sie – sich du - dich

10 Spoj osobní a zvratné zájmeno ER ICH WIR IHR SIE DU ES MICH EUCH UNS SICH DICH

11 Klíč ER ICH WIR IHR SIE DU ES MICH EUCH UNS SICH DICH

12 Doplň sich ve správném tvaru Wir treffen ……. am Montag. Er muss ……entschuldigen. Kann ich ……. duschen? Mein Freund informiert ……. schon dafür. Freut ihr….. auf die Party? Sie unterhalten …… sehr gut. Nach dem Abendessen setzt du ….. immer auf die Couch?

13 Klíč Wir treffen uns am Montag. Er muss sich entschuldigen. Kann ich mich duschen? Mein Freund informiert sich schon dafür. Freut ihr euch auf die Party? Sie unterhalten sich sehr gut. Nach dem Abendessen setzt du dich immer auf die Couch?


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13 Název materiálu:Zvratné zájmeno a zvratná slovesa Tematická oblast:Německý jazyk 2. ročník Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google