Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13
Název materiálu: Zvratné zájmeno a zvratná slovesa Tematická oblast: Německý jazyk 2. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se zvratným zájmenem sich a zvratnými slovesy. Očekávaný výstup: Žáci tvoří věty se zvratnými slovesy. Klíčová slova: sich, zvratné zájmeno, zvratná slovesa Metodika: Slouží k prezentaci nového učiva a jeho procvičení. Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník: 2. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Zvratné zájmeno a zvratná slovesa

3 Zvratné se zvratné zájmeno se překládáme v němčině podle toho, ke které z osob se dané zájmeno„se“ váže v češtině je pouze jedna varianta „se“ pro všechny osoby

4 Zvratné se základní tvar je sich mich 1. uns dich 2. euch sich 3. sich
jednotné číslo množné číslo mich 1. uns dich 2. euch sich 3. sich

5 Zvratná slovesa v němčině nejsou všechna slovesa zvratná jako v češtině např.: učit se lernen jmenovat se heißen pokud jsou slovesa v němčině zvratná je u nich ve slovníku uvedeno sich sprchovat se sich duschen

6 Seznam zvratných sloves
sich duschen = sprchovat se sich unterhalten = bavit se sich treffen = sejít se sich freuen = těšit se sich setzen = posadit se sich interessieren = zajímat se sich bewerben = ucházet se

7 Příklad použití zvratného slovesa
Sprchuji se. – Ich dusche mich. Oni se už těší. – Sie freuen sich schon. Sejdeme se v 5. - Wir treffen uns um 5.

8 Napiš k osobnímu zájmenu jeho zvratnou podobu „se“
ich – ihr – wir – sie (j.č.) – er – sie – du -

9 Klíč ich – mich ihr – euch wir – uns sie (j.č.) – sich er – sich
sie – sich du - dich

10 Spoj osobní a zvratné zájmeno
ER ICH WIR IHR SIE DU ES MICH EUCH UNS SICH DICH

11 Klíč ER ICH WIR IHR SIE DU ES MICH EUCH UNS SICH DICH

12 Doplň sich ve správném tvaru
Wir treffen ……. am Montag. Er muss ……entschuldigen. Kann ich ……. duschen? Mein Freund informiert ……. schon dafür. Freut ihr….. auf die Party? Sie unterhalten …… sehr gut. Nach dem Abendessen setzt du ….. immer auf die Couch?

13 Klíč Wir treffen uns am Montag. Er muss sich entschuldigen.
Kann ich mich duschen? Mein Freund informiert sich schon dafür. Freut ihr euch auf die Party? Sie unterhalten sich sehr gut. Nach dem Abendessen setzt du dich immer auf die Couch?


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_13"

Podobné prezentace


Reklamy Google