Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvíceny porodem O stojatém počátku nové doby porodní a o porodní síle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvíceny porodem O stojatém počátku nové doby porodní a o porodní síle."— Transkript prezentace:

1 Osvíceny porodem O stojatém počátku nové doby porodní a o porodní síle

2 Fréderic Leboyer: Těžko je možné si představit děsivější vstup do života než ten, který porodnictví vymyslelo několika posledním generacím. Peter Fedor-Freybergh: Kdybychom dokázali zařídit, aby se děti rodily chtěné a v prostředí dostatku a lásky (a vychovávané pochvalami, ne tresty, pozn. aut.), za tři generace by svět neznal agresi a násilí.

3 Porodníci ženám zatajují, že skutečnou příčinou komplikací (a následných císařských řezů) jsou právě oni a jimi ženám vnucený systém, kdy k porodu dochází v nepřátelském prostředí: chybí intimita, teplo, šero, pocit bezpečí. Právě odcizené porody a zasahování lékařů do přirozeného průběhu přirozeného porodu způsobují, že složitý hormonální systém je přerušen a tělo a psychika rodičky pak reagují: porod se zastaví - a nastoupí operatér a císařský řez je pak skutečnou záchranou. Jenže to vše je až důsledkem předchozí ignorance mužů porodníků. Právě proto, že drtivá většina žen rodí v porodnicích, následně nedokáže navodit mateřské city, je zmatena, a dostaví se laktační psychóza nebo poporodní blues... což jsou komplikace, které ve společnostech, kde ženy rodí v bezpečí prakticky neznají.

4 V prvních vteřinách a minutách života mozek většiny z nás, kteří jsme přišli na svět při medikalizovaném porodu, zjistil, že svět je studené, oslepující, hlučné, nepřátelské a život ohrožující místo - a podle toho se zařídil. Ukazuje se, píše Robert Pollack, že „v mozku těch nejmenších dětí je úschovna nevědomých vzpomínek shromážděných v době, kdy jejich vědomí nebylo než změtí ruchů a šumů. Výsledkem je hluboký pocit strachu a zlosti. Na těchto základních emocích se pak dále budují ty stále složitější.

5 Náš mozek se nefláká ani když spíme, tvrdí vědci. Probírá se informacemi, které přes den získal. Nakolik jsou smysluplné, závisí na tom, co nás v nejbližší budoucnosti čeká (jinými slovy, jak jsme zvolili, a pak si zvykli vnímat svět: kladně nebo záporně). První volba je ovšem, jak naznačují výzkumy, extrémně a životně důležitá. Jak zvolíme napoprvé, tak už budeme volit neustále, a tím směrem se budeme vyvíjet. Vědci tvrdí, že pro „spící“ mozek je to důležité kritérium jeho selekce nových poznatků na ty, které uloží, a ty, jež vymaže. Jinými slovy, mozek nám pak ve spánku upevní ty informace, kterými jsme ho nakrmili: když nás zajímá bulvár, bude považovat za důležité, který známý herec/herečka co, kdy a s kým... nebo v jakých šatech... Čím intenzivnější emoce cítíme, tím hlouběji se poznatky zakotví.

6 Ukazuje se, jak moc na první volbě (jaké znaménko nastavíme) záleží. Přitom ve většině případů jsme byli (v nemocnicích) porozeni traumaticky, odděleni od matky, vystaveni archetypálnímu ohrožení… a všechna další rozhodnutí už jsou „ušpiněna“ první a tou nezásadnější (a vše ostatní formující) negativní zkušeností. Právě tak jsou ovšem, např. ve škole, negativně orientované výchovné metody uplatněny jako první – naše děti jsou nejprve kritizovány, a prakticky nikdy ne chváleny. Právě tak jsou negativně orientována média. Novost prvního zážitku je důležitá, právě tak důležitá je ale i stabilita: když už jsme něco zažili, mozek je připraven, a nemusí vydat tolik energie. „Čím temněji se na svět díváme, tím temnější bude i náš životní příběh“.

7 Generace našich babiček byla poznamenána strachem z válečných útrap. Zdraví pro ně bylo nutnou prioritou. Proto se pro ně lékaři stali symbolem bezpečí a zárukou narození životaschopného potomka. Matky začaly učit svoje dcery, že porod je bolestivá a stresující záležitost, kterou je však nutno podstoupit, aby se narodilo zdravé dítě. Kde je strach, nebývá místo pro radost. Naše matky se tedy od svých matek nedozvěděly nic o radosti porodu. Naučily se porod přijímat jako nutné zlo a vše nepříjemné brát jako daň za to, že miminko bude v pořádku. Zatímco na západě od našich hranic se ženy začaly postupně proti tomuto pojetí bránit a hledaly znovu cesty, aby rození převzaly zpět do vlastních rukou a pod vlastní zodpovědnost, u nás totalitní režim nadále manipuloval rodičky do pasivní role. Společenské klima přispívalo k paternalis-- tickému přístupu zdravotníků. Poslušná rodička věřila, že jediným způsobem, jak prožít porod, je ho přetrpět. G. Chrastilová

8 Zatímco počítače, mobilní telefony a dokonce i automobily vyrábíme v podmínkách přísné čistoty, porodnice a školy jsou továrnami na poškozené výrobky. Hrubě řečeno – neviditelně, leč celoživotně poškození deprivanti pak ušpiněnými mozky vymýšlejí a páchají špinavosti. Již mnoho let je známo, že většinu kriminálních činů páchá velmi malé procento stále stejných lidí. A že naprostá většina z nich byla nechtěná, nebo traumaticky porozena, nebo odložena do kojeneckých ústavů.

9 Zjednodušeně řečeno, základní operační systém včetně emocí je u většiny lidí nastaven na hodnotu „negativní“. Člověk je pak většinou neustále a nevědomě stažený, čeká útok, ohrožení. Celý život pak v něm vnější události budou rezonančně vyvolávat právě tyhle nejhlubší emoční záznamy, které pak, aniž s tím může cokoliv dělat, ovlivní i všechny jeho současné a budoucí postoje. Ženy mi většinou stále nevěří. Jedna studentka zdravotní školy mi po přednášce na téma přirozené porody a jejich výhody (mimochodem, učitelky z mých přednášek raději houfně rovnou hned po začátku odcházejí) řekla: „No, znělo to moc zajímavě. Ale kdyby to byla pravda, tak bychom se o tom přece už dávno učily!“

10 Až tři čtvrtiny matek novorozenců cítí místo radosti vinu a smutek. Desetina má deprese. Konflikt mezi tím, jaké pocity žena po příchodu dítěte očekávala, a co opravdu cítí, vede k výčitkám, úzkostem i tělesným obtížím. První pohyb novorozence na bříšku rodičky vyvolá v těle matky produkci hormonálního koktailu, a při prvním kojení se vyplavují ty hormony, které zajistí, že se placenta snadno odloučí, žena nekrvácí, a stane se matkou: nepřijde poporodní blues, laktační psychóza, citový chlad.

11 Co když je všechno to zbytečné utrpení pouhým nedorozuměním, a napravit by se dalo pouhou změnou znaménka: stačilo by nepřekážet přírodě (a miliony let vypiplávanému ženskému tělu). Stačilo by začít opět brát zrod nového života jako zázrak a jako takový jej uctívat. Posláním ženy není přece být soběstačnou manažerkou, ale rodit děti.

12 Těhotenství může být nejméně osm měsíců meditace. Právě tak devět měsíců po (přirozeném, nejlépe orgasmickém) porodu, kdy ještě dorůstá mozek dítěte, a všechny činnosti, přede vším kojení, k meditaci přímo vybízí. Láska v mozku spouští tři různé systémy: systém náklonnosti, aktivovaný, když nám někdo chybí; systém péče, spouštějící touhu starat se o někoho; a pak je tu sex. Vynálezce termínu emoční inteligence Daniel Goleman v tomto ohledu prohlásil, že „zamilovanost“ znamená, že myšlenka na nějakou osobu spustí všechny tři systémy najednou. Vědecké studie naznačují, dodal, že systémem předurčujícím, zda vztah přetrvá či nikoli, je právě péče.

13 Jak ukončit utrpení a nastolit nejlépe permanentní štěstí, zdraví a pohodu? Například naprostým odstraněním všech příčin dnes tak běžného utrpení: tedy např. zrušení institucionalizace a mužské dominance porodů, informováním všech dívek a mladých žen o možnostech a metodách, jak dosáhnout štěstí, zdraví a pohody jejich dětí, výchovou nových typů asistentů a pomocníků (tedy ne učitelů), změnou (daňových, sociálních a důchodových) postojů společnosti k mateřství, výchovou dalších generací ale i generaci prarodičů, kteří jsou také součástí rodiny.

14 Porod může a měl by být orgasmickým osvícením – zrodem dívky v Ženu. Jenže když si žena nechá vsugerovat mužský (soutěživý, na výkon orientovaný) postoj k tělu, těhotenství, porodu a mateřství, má zaděláno na nespokojenost a psychické i zdravotní potíže. Současný stav je toho důsledkem a důkazem. Porod totiž přispívá ke změnám funkcí mozku celou kaskádou hormonálních změn. Organismus novopečené matky se „koupe“ v estrogenech, oxytocinu, prolaktinu a dalších molekulách schopných zasáhnout nejen do základních tělesných funkcí, ale také do činnosti mozku. Změny jsou natolik markantní, že neurologové užívají nový termín „mateřský mozek“.

15 Ženám po těhotenství a porodu naroste mozek, píše se v jiné zprávě. Vědci v rámci jednoho výzkumu prozkoumali magnetickou rezonancí mozky devatenácti matek. První snímky s vysokým rozlišením pořídili zhruba tři týdny po porodu. Stejné sledování zopakovali o 2 až 3 až 4 měsíce později. Mozky matek za tuto krátkou dobu „povyrostly“. Nárůst šedé hmoty se týkal i významných center středního mozku. Už to samo je pozoruhodné zjištění, protože lidský mozek za normálních podmínek tak rychlé a razantní změny neprodělává. Jenže, a to je to nejdůležitější poselství naznačující obrovskou šanci žen (a tragicky ignorantské chyby porodníků) - Čím pozitivnější vztah měla matka k dítěti, tím byl nárůst v těchto částech mozku výraznější!

16 V mateřství např. hraje jednu ze základních rolí čich. Člověk má tento smysl vyvinutější, než jsme běžně ochotni připustit. Matky v tomto ohledu vynikají. Už pár hodin po porodu rozliší matka čichem své dítě od cizích novorozenců. Centra zpracovávající čichové vjemy jsou napojena na amygdalu, v níž se navíc rodí spokojenost a strach. Porod přehodí výhybku mezi těmito centry a způsobí zásadní změnu ve vnímání pachu dítěte. Bezdětným ženám nejdou pachy dítěte dvakrát pod nos, zato matky vnímají pach dítěte jako příjemný. Podobné změny prodělávají i zraková centra. To má za například za následek, že si matka vštípí do paměti tvář svého dítěte tak pevně, jako máloco jiného. Čichové a zrakové vjemy tak přispívají k vytvoření silné citové vazby mezi matkou a jejím dítětem. Opakuji a zdůrazňuji: jen pokud je porod přirozený, nepřerušovaný v naprosté většině zbytečnými lékařskými zásahy.

17 Jezte sardinky, buďte šťastné a zpívejte! Vzkaz Michela Odenta těhotným ženám Moje variace: Jezte občas sardinky a často zpívejte, budete šťastné. A z toho vyplývající rada: Čím víc maminka jiný stav prozpívá, tím líp dětátko všestranně prospívá.

18 Závidím ženám: ony pro to, aby harmonizovaly své mozkové hemisféry, meditovat nemusí. Jím stačí pokecat si s kamarádkou. Jinými slovy, žena když mluví, funguje v obou hemisférách, a rozhovorem s kamarádkou si rovnou i odpočine (navíc umí to, co my muži nezvládáme: zároveň mluvit a naslouchat). Za účelem dosažení osvícení meditovat nemusí také proto, že jim stačí užít si těhotenství (jako ozdravné lázně) a pak přirozeně, nejlépe orgasmicky, porodit. Jen takto totiž gigantické dávky hormonů připraví rodící ženu na jakýkoliv fyzický i duševní výkon. Takto orgasmicky přirozeně porodivší žena by mohla skály lámat, a na celý další život už ví, co je zač a jaké netušené rezervy jí evoluce nadělila. Je si jista sama sebou (je si sebe vědomá) a ničeho se nezalekne. Z dívky se tak (porodem) zrodí Žena. A může změnit svět.

19 Milé ženy, rodit děti znamená tvořit budoucnost. Rození je nejen fyziologickou, ale i duchovní, a jistém smyslu právě buddhistickou záležitostí. Z vás, ale i z vašich partnerů, a samozřejmě poněkud dříve a snadněji i z vašich přirozeně (a nejlépe orgasmicky) porozených dětí, se mohou stát buddhové budoucnosti.

20 DESATERO porodní síly

21 Preambule: Samozřejmě je ještě (pokud vůbec) příliš brzy myslet – uprostřed krize celého systému a obzvláště porodnictví, projevující se doufejme že posledními záškuby systému (respektive mocné lobby porodníků a anesteziologů), například pokusy ministerstva omezit služby porodních asistentek, nebo dokonce kriminalizovat ty statečnější (rodičky i asistentky) za porody doma – na nějakou vizi. Na nějakou skutečnou změnu myšlení (protože ta je nejdůležitější a nejtěžší) je ale ten pravý čas už nyní. A tak, jakkoliv to vypadá metaforicky a nerealizovatelně, toto Desatero porodní síly je vzkazem do dalšího století.

22 I. Všechno co chtějí taky mají Roste počet žen, které se rozvzpomínají na své instinkty a rodí v klidu a radosti, a stále častěji doma nebo jinak „na seně“, vyrovnané lidi blízké budoucnosti. A protože je to, jakkoliv to zatím vypadá jako spíše ze sci-fi, taky jedna z mála skutečných a navíc smysluplných možností, jak uchránit lidstvo před uskutečněním některého z katastrofických scénářů, je čas odhalit zatím skryté (esoterní) tajemství porodní síly.

23 II. Jak na počátku, tak na konci Zatímco se naprostá většina z nás narodila jako „nechtěné“ děti (už početí bylo náhodné, nevědomé), a hned nás vzali mamince, se všemi dalšími důsledky (viz objevy dr. Matějčka, Vernyho a dalších), Indka medituje na pozitivní duchovní vlastnosti svého budoucího syna ne v 3. měsíci těhotenství, nebo když se miluje, ale ještě daleko dřív: než z vaječníků sestoupí vajíčko, které pak bude oplodněno.

24 III. Babylon Protože to, co se děje v našich porodnicích a u nemocničních porodů všeobecně, je jen vnější neporozuměním velmi silných procesů, na které jsme coby občané postmoderně zapomněli – ale lidské bytosti v nás, dostanou-li příležitost, si rázem rozvzpomenou. Protože porod, proces zrodu nového života, je stejně tak fyziologická, jako duchovní záležitost. Není-li přerušován a přerušen, žena se rodí v duchovní bytost nadanou silou, kterou jí může závidět i Luke Skywalker (a každá rodička by měla být uctěna a zdravena pozdravem Nechť tě porodní síla provází).

25 IV. Respektujte, budete respektováni. Jistě ne náhodou muži mnohých kultur s hlubokým respektem uctívali ženský princip, a někdy i pomáhali ženám rodit (kuvade). Jistě ne náhodou je orgasmus při početí tak podobný porodnímu orgasmu (jakási „vůdčí“ frekvence zesynchronizuje řadu dalších částí těla a jeho procesů, a výsledkem je, na té vnější rovině, vše přehlušující pocit sjednocení všeho). Jistě ne náhodou značná část indických i tibetských tantriků (a tantriček) dosahuje nirvány právě pomocí dlouhodobě trénovaných sexuálních, tedy i porodních orgánů. A jistě ne náhodou má průměrná současná žena (a společnost) takové problémy – když bývá pravidelně ona mýtická porodní síla tak lehkomyslně přerušena a zablokována.

26 V. Chrámy Zrození Nastal čas začít si představovat (a vzít v potaz), že porodnice, ve kterých se rodí zázrak života, jsou ve skutečnosti potenciální chrámy budoucí energie duchovnosti (zatím se podobají spíše věznicím a soudům). Porodníci tam budou z povzdálí nasávat a přiživovat se třeskutou a v rámci porodu přírodou (Bohem) tak intenzivně nabízenou (energií a blažeností nasycenou) porodní duchovností… a kolem chrámů Zrození (nebo jak se budou jmenovat) pak vyrostou celé čtvrti budov s malými meditačními celami, ve kterých se budou adepti duchovna (ať už individuální, nebo studenti teologických a filosofických seminářů, ale i vrcholoví manažeři a spisovatelé a myslitelé) „otevírat“ téhle božsky tvořivé a duchovní (rozuměj: porodní) síle.

27 VI. Být porodníkem bude velmi prestižní povolání, a právo praxe získají jen ti, kteří s příslušným vzděláním projeví i největší schopnost empatie, trpělivosti a duchovního potenciálu. Porodníci, takto z titulu svého povolání „nadopovaní“ porodní energií, pak po několika letech praxe budou automaticky kooptováni do všech možných poradních sborů na všech úrovních a ve všech oborech lidské společnosti (a protože největší empatií se vyznačují ženy, a největší „dávky“ porodní síly získají rodičky, matky, moudré dámy pak přirozeně postupně naplní nejméně polovinu všech zákonodárných a správních institucí a sborů).

28 VII. Po Cestě Právě tak budou pozitivní energii (přirozeně porozených) dětí nasávat i stále lépe honorované učitelky v mateřských školách a v prvních třídách základních škol. Jistě pak někdo z těchto geniálních dětí (či porodní silou zasažený vynálezce) vynalezne i nějaký způsob měření intenzity porodní síly… a stát pak rád bude matky těch nejsilněji vyzařujících dětí odměňovat.

29 VIII. K porodnímu nebi směřujme své pozitivní vize! Právě to, že o porodech mluvíme jako o bolestivé a krvavé operaci (těhotenské nemoci), je sebevyplňující se proroctví (a my pak máme, co jsme podvědomě chtěli/-y/)! Naopak když začneme pozitivně snít o existenci a využití porodní síly, pomůže nám to změnit myšlení i budoucí realitu. Imagine… představ si…

30 IX. Čím víc jí dáš, tím víc jí máš Ekonomický a společenský status je nabíledni: protože i porodní „síla“ se chová dle zákonů vesmíru, a její intenzita klesá se čtvercem vzdálenosti, budou cely (meditační pokojíčky) umístěné nejblíže porodnici samotné také nejžádanější a nejdražší. A tak jako český statistický úřad uznal „církev“ rytířů Jedi, a tím umožnil jejím stoupencům se k ní oficiálně přihlásit, jistě uzná i příští HPS (Hnutí „porodní síly“).

31 X. Koncept přirozenosti Nakonec, až nastane Nová doba porodní, si takto přirozeně porozené, super inteligentní, hravé a zvědavě šťastné a samozřejmě přirozeně vychované děti budou „hrát“ celý další život na porodníky a přirozené porody… a chlapečci budou přirozeně chtít být porodníky přirozených porodů. Všichni pak budou vědět, že ta nejdůležitější, až božsky tvořivá síla je přirozeně k nalezení jen a pouze v chrámech Zrození (a poblíž).

32 Závěr: Nechť nás všechny přirozená porodní síla provází… na příští věky věkův


Stáhnout ppt "Osvíceny porodem O stojatém počátku nové doby porodní a o porodní síle."

Podobné prezentace


Reklamy Google