Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. PRVOCI

2 tělo je tvořeno jedinou buňkou (jednobuněčné organismy) jediná buňka vykonává všechny životní funkce nejmenší živočichové nemají chloroplasty (až na výjimky) (a tak u nich neprobíhá ??? CO ASI ???) NO PŘECI FOTOSYNTÉZA

3 obr. 1a TREPKA VELKÁ (použité zvětšení 10 20) obr. 1b

4 DĚLENÍ PRVOKŮ a)BIČÍKOVCI b)KOŘENONOŽCI (MĚŇAVKY, DÍRKONOŠCI, SLUNIVKY, MŘÍŽOVCI) c)VÝTRUSOVCI d) NÁLEVNÍCI

5 POHYB PRVOKŮ a) panožky – výběžky cytoplazmy (kořenonožci) b) bičíky – delší než tělo, menší počet (bičíkovci) c) brvy – krátké, velký počet (nálevníci)

6 BIČÍKOVCI - pohybují se pomocí bičíků - trypanozoma spavičná TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ - parazitický prvok - v tropech Afriky - přenášen mouchou bodalkou tse-tse - způsobuje spavou nemoc - třídenní horečka - silné bolesti hlavy - ospalost - smrt do jednoho roku obr. 2

7 BIČÍK JÁDRO JEMNÁ BLANKA TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ obr. 3

8 BIČENKA obr. 4 BIČÍKY JEMNÁ BLANKA JÁDRO

9 KOŘENONOŽCI MĚŇAVKY vodní organismy pohybující se pomocí panožek (výběžků cytoplazmy) uvnitř těla je zřetelné jádro, několik potravních vakuol (dutinek) a pulsující vakuola (udržuje napětí mezi vnitřním a vnějším prostředím) živí se bakteriemi, řasami a jinými prvoky, někteří parazité (střeva - úplavice) potravu obklopí panožkami (cytoplazmou), do uzavřené potravní vakuoly jsou uvolňovány trávicí šťávy nestrávené zbytky se odstraní prasknutím vakuoly na povrch rozmnožuje se nepohlavně dělením

10 MĚŇAVKA VELKÁ JÁDRO PANOŽKY CYTOPLAZMA CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA POTRAVNÍ VAKUOLA STAŽITELNÁ VAKUOLA obr. 5

11 Mezi KOŘENONOŽCE patří i: DÍRKONOŠCI, SLUNIVKY A MŘÍŽOVCI mořští i sladkovodní pevné, vápenaté nebo křemičité schránky na povrchu těla přes otvory vysouvají nitkovité panožky (zachycení potravy) schránky se usazují na dně moří SLUNIVKA VÝBĚŽKY CYTOPLAZMY obr. 6

12 VÝTRUSOVCI parazité uvnitř buněk člověka a zvířat např. ZIMNIČKA způsobuje malárii (zimnici) NEMOC MALÁRIE přenášena ve slinách samičky komára rodu Anopheles do krevního oběhu člověka (při bodnutí), zde zimnička napadá červené krvinky → záchvaty, vysoké horečky i zimnice

13 obr. 7 ZIMNIČKA

14 MAPA ROZŠÍŘENÍ MALÁRIE V ROCE 2003 Vypiš 3 státy s výskytem malárie v Africe, Asii i Americe: a)Afrika např. Etiopie, Egypt, Súdán, Keňa, Namibie, Zambie, Zimbabwe b)Asienapř. Indie, Čína, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Kambodža, Laos c)Amerikanapř. Brazílie, Kolumbie, Peru, Ekvádor, Panama, Mexiko obr. 8

15 NÁLEVNÍCI žijí ve znečištěných stojatých vodách (ale vodu čistí) živí se bakteriemi a úlomky rostlin v nepříznivých podmínkách (vyschnutí vody) vytváří klidové stadium = CYSTU potravu přijímají buněčnými ústy, nestrávené zbytky vylučují buněčnou řití rozmnožují se a) nepohlavně:DĚLENÍM b) pohlavně:SPÁJENÍM (dva jedinci se spojí a vymění si části jader)

16 JÁDRO JADÉRKO BRVY CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA CYTOPLAZMA STAŽITELNÁ VAKUOLA BUNĚČNÝ HLTAN BUNĚČNÁ ÚSTA POTRAVNÍ VAKUOLA TREPKA VELKÁ obr. 9

17 JÁDRO – řídí činnost buňky (organismu) JADÉRKO – řídí rozmnožování BRVY – zajišťují pohyb BUNĚČNÁ ÚSTA – příjem potravy POTRAVNÍ VAKUOLY – trávení potravy STAŽITELNÉ VAKUOLY – odstranění přebytečné vody BUNĚČNÁ ŘIŤ – odstranění nestrávených látek BUNĚČNÉ ORGANELY

18 OTÁZKY: 1)Kolika buňkami je tvořeno tělo prvoků? 2)Vyjmenuj hlavní skupiny prvoků. 3)Jakými způsoby se mohou prvoci pohybovat? 4)Kteří z prvoků mohou způsobovat nemoci u člověka? Jaké? 5) Popiš stavbu těla trepky. 6) Proč nemůže u trepky probíhat fotosyntéza? 7) Živí se měňavka autotrofně nebo heterotrofně? Vysvětli.

19 Po vyřešení závěrečné křížovky se dozvíš jeden ze států v Africe s častým výskytem spavé nemoci.

20 1)JEDNA Z ORGANEL POHYBU U PRVOKŮ (množné číslo). 2)KLIDOVÉ STÁDIUM NÁLEVNÍKŮ BĚHEM NEPŘÍZNIVÉHO OBDOBÍ 3)PRVEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SCHRÁNKY DÍRKONOŠCŮ 4)ZPŮSOB POHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ NÁLEVNÍKŮ 5)HLAVNÍ ZÁSTUPCE NÁLEVNÍKŮ 6)ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ A FUNKČNÍ JEDNOTKA ŽIVÉHO ORGANISMU 7)VÝBĚŽKY CYTOPLAZMY SLOUŽÍCÍ KOŘENONOŽCŮM K POHYBU BIČÍKY CYSTA KŘEMÍK SPÁJENÍ TREPKA BUŇKA PANOŽKY ZÁVĚREČNÁ KŘÍŽOVKA

21 Použité obrázky: Obr. 1a: fotka autor Obr. 1b: fotka autor Obr. 2: Patho. Wikimedia - Trypanosoma sp. PHIL 613 lores. [On line]. 2006 [cit. 2009-08-15]. Dostupné z WWW:. Licence: public domain. Obr. 3: kresba autor Obr. 4: kresba autor Obr. 5: kresba autor Obr. 6: kresba autor Obr. 7: Mangy, Cheshire, Cat. Wikimedia - Malaria map. [On line]. 2008 [cit. 2009-08-15]. Dostupné z WWW:. Licence: public domain. Obr. 8: BetacommandBot. Wikimedia - Plasmodium falciparum 01. [On line]. 2007 [cit. 2009-08-15]. Dostupné z WWW:. Licence: public domain. Obr. 9: kresba autor Použitá literatura: Dobroruka, L. a kol. Přírodopis I. Pro 6.ročník základní školy. Praha, Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, 1999. Lang, J., Kocian, V., Pravda, O. Zoologie 1. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, n. p.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google