Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela.  Popis jaderné elektrárny  Jak funguje jaderná elektrárna  Schéma jaderné elektrárny  Primární okruh  Jaderný reaktor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela.  Popis jaderné elektrárny  Jak funguje jaderná elektrárna  Schéma jaderné elektrárny  Primární okruh  Jaderný reaktor."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela

2  Popis jaderné elektrárny  Jak funguje jaderná elektrárna  Schéma jaderné elektrárny  Primární okruh  Jaderný reaktor  Sekundární okruh  Chladící věže  Vyhořelé palivo  Výhody a nevýhody  Význam v ČR i ve světě  Černobylská havárie

3  Jaderná elektrárna je vlastně tepelná elektrárna  Místo parního kotle je použit jaderný reaktor  Teplo produkováno na základě štěpení uranu v reaktoru  Podle odhadů geologů vydrží zásoby uranu nejméně 270 let

4  Energie se získává štěpením jader v jaderném reaktoru. Uran je v reaktoru umístěn v palivových článcích.  Teplo, které v aktivní zóně reaktoru vzniká štěpením jader uranu, je odváděno chladicí demineralizovanou vodou.  Palivový cyklus (doba, za kterou se všechny kazety s palivem postupně vymění) je 5 let.

5

6  Jadernou reakcí v reaktoru se vyrábí teplo  Toto teplo cirkuluje primárním okruhem  Průnik primárního a sekundárního okruhu v Parogenerátoru

7  Konstrukce je ocelová  Řídící tyče jsou z materiálu pohlcujícího neutrony  Chladicí voda obsahuje příměs kyseliny borité, která pohlcuje neutrony

8  Odvádí tepelnou energii, která v parogenerátoru přeměňuje vodu na páru.  Pára pak roztáčí turbíny, které vyrábí mechanickou energii  Pára opět kapalní, dostane se do parogenerátoru a činnost se opakuje

9  Ohřátá voda je přivedena potrubím do svazků trubek instalovaných v chladicích věžích.  V chladicích trubkách je voda ochlazena a zbytkovým tlakem odvedena z chladicí věže.  V chladící věži je záchytná vana, ze které čerpadlo čerpá vodu do potrubního rozvodu, kde dojde k jejímu rozstříknutí na trubkové svazky, po kterých voda teče dolů zpět do záchytné vany.

10  Z meziskladů putuje vyhořelé palivo většinou do hlubinných úložišť, kde je zabezpečeno na tisíce let, než jeho radioaktivita klesne na normální úroveň.  Druhá možnost je přepracování a znovu využití, zatím je příliš drahá a technologicky náročná.

11 Nevýhody  Nebezpečí jaderného výbuchu  Nebezpečný odpad Výhody  Malé množství paliva lze přeměnit na velké množství energie  Mnohem menší znečištění prostředí než např. u tepelné elektrárny.

12  V provozu dvě jaderné elektrárny:  Temelín  Dukovany  Celkový výkon 3760MW  Pokrytí: přibližně 31% celkové spotřeby el. energie v ČR

13  Výskyt: 31 zemí světa  Celková energie: 2558 TWh ročně (13 – 14% spotřeby)  Počet reaktorů v provozu: 436 (30 ve výstavbě)  Rozvoj: Asijské země, Rusko, Finsko

14  Největší jaderná havárie v dějinách lidstva (st.7 na stupnici INES)  Datum havárie: 26.4.1986  Stát: Ukrajina (část tehdejšího Sovětského svazu)  Následky: Předpoklad – po 70let 2% zvýšení výskytu rakoviny

15  http://atominfo.cz/wp- content/uploads/2010/07/chernobyl.jpg http://atominfo.cz/wp- content/uploads/2010/07/chernobyl.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobylsk%C3%A 1_hav%C3%A1rie http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobylsk%C3%A 1_hav%C3%A1rie  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr% C3%A1rna http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr% C3%A1rna  http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna- energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje- jaderka.html http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna- energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje- jaderka.html  http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=200409 2801 http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=200409 2801  http://www.cernobyl-havarie.cz/ http://www.cernobyl-havarie.cz/

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela.  Popis jaderné elektrárny  Jak funguje jaderná elektrárna  Schéma jaderné elektrárny  Primární okruh  Jaderný reaktor."

Podobné prezentace


Reklamy Google