Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_135.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_135."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_135

2 Jméno autora:Ing. Klára Šírová Třída/ročník:II. Datum vytvoření:27.7.2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Chemie kolem nás Předmět:Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Alkyny Klíčová slova:Uhlovodíky, alkyny Druh učebního materiálu:prezentace

3 Alkyny Jsou to uhlovodíky s otevřeným řetězcem a trojnou vazbou v molekule. Tvoří homologickou řadu s konstantním přírůstkem –CH 2. Jejich obecný vzorec je C n H 2n-2. Trojná vazba je tvořena jednou vazbou σ a dvěma π, které vytváří kolem vazby σ dutou trubici tvořenou obláčky elektronů. Díky rozložení trojné vazby mají alkyny slabě kyselý charakter. Např. u acetylenu jsou elektrony tvořící vazbu rozloženy mezi uhlíky a na vodících vzniká parciální kladný náboj, chovají se kysele. V přírodě se volné alkyny nevyskytují. δδ δ δ Znázornění parciálních nábojů v acetylenu

4 Obecné vlastnosti a reakce alkynů Fyzikálními vlastnostmi se alkyny podobají alkanům a alkenům. S rostoucí délkou uhlovodíkového řetězce roste jejich hustota, teplota tání a varu. První tři homologické členy řady jsou plyny. Teploty tání a varu jsou o něco vyšší než u alkenů se stejným počtem uhlíků. Teploty tání a varu jsou také závislé na poloze trojné vazby v molekule. Ve vodě jsou lépe rozpustné než alkany a alkeny. Typickou reakcí je adice, která může probíhat elektrofilním, nukleofilním i radikálovým mechanismem.

5 a)Adice elektrofilní – tímto mechanismem může probíhat adice halogenovodíků nebo halogenů. b) Adice nukleofilní – sem můžeme zařadit adici vody, která probíhá v přítomnosti kyseliny sírové a je katalyzována síranem rtuťnatým. c) Adice radikálová – radikálově probíhá katalytická hydrogenace, v první fázi vznikají alkeny a ve druhé alkany. HCl Cl 2 H 2 SO 4,HgSO 4 vinylalkoholacetaldehyd H2H2 H2H2

6 Vznik acetylidů Acetylidy vznikají náhradou atomů vodíku v molekule acetylenu kovem (jsou to vlastně soli acetylenu). Acetylidy alkalických kovů se obvykle připravují přímou reakcí acetylenu s kovem. Významný je acetylid vápenatý (také karbid vápenatý), který se vyrábí reakcí oxidu vápenatého s uhlíkem (koksem) a je významnou surovinou pro výrobu acetylenu (ethynu). Acetylid (karbid) vápenatý acetylid sodný CaO + 3C → CaC 2 + CO 3000 °C Výroba acetylidu vápenatého

7 Acetylen Je to nejvýznamnější alkyn. Jeho systematický název je ethyn. Je to bezbarvý plyn, bez zápachu, rozpustný ve vodě. Se vzduchem tvoří třaskavou směs. Používá se ke svařování a řezání kovů (kyslíko-acetylenový plamen), dále jako výchozí surovina pro výrobu PVC, syntetického kaučuku, syntetických vláken a acetaldehydu. Acetylen se vyrábí hydrolýzou acetylidu vápenatého nebo parciální oxidací methanu. CaC 2 + 2H 2 O → + Ca(OH) 2 6CH 4 + O 2 → 2 + 2CO + 10H 2 Hydrolýza acetylidu vápenatého 1500 °C Parciální oxidace methanu

8 Procvičování Jaký je obecný vzorec alkynů? Co jsou to acetylidy? Napište rovnici hydrogenace propynu. C n H 2n-2 Jsou to vlastně soli acetylenu, vznikají náhradou atomů vodíku v molekule acetylenu kovem. H2H2 H2H2

9 Napište rovnici výroby acetylidu vápenatého a následně z něj rovnici výroby acetylenu. Jakým mechanismem může probíhat adice u alkynů? Uveďte několik příkladů využití acetylenu (ethynu). Napište strukturní vzorec acetylidu vápenatého. Používá se ke svařování a řezání kovů (kyslíko-acetylenový plamen), dále jako výchozí surovina pro výrobu PVC, syntetického kaučuku, syntetických vláken a acetaldehydu. nukleofilně, elektrofilně i radikálově CaO + 3C → CaC 2 + CO CaC 2 + 2H 2 O → + Ca(OH) 2

10 Použitá literatura 1. KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.: Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997. 2. PEČOVÁ, Danuše. Organická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 3. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_135."

Podobné prezentace


Reklamy Google