Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Značení ocelí systém značení podle EN ČSN EN 10027-1 ČSN EN 10027-2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Značení ocelí systém značení podle EN ČSN EN 10027-1 ČSN EN 10027-2."— Transkript prezentace:

1 Značení ocelí systém značení podle EN ČSN EN 10027-1 ČSN EN 10027-2

2 Normalizace Organizace Organizace ČSNIČeský normalizační institut – Praha, Česká republika ČSNIČeský normalizační institut – Praha, Česká republika CENEuropean Committee for Standardisation (Evropská unie) – Brusel, Belgie CENEuropean Committee for Standardisation (Evropská unie) – Brusel, Belgie ISO Intermational Standardisation Organisation – Ženeva, Švýcarsko ISO Intermational Standardisation Organisation – Ženeva, Švýcarsko EFTAEuropean Free Trade Association Evropské sdružení volného obchodu EFTAEuropean Free Trade Association Evropské sdružení volného obchodu ESISEvropská komise pro standardizaci železa a oceli ESISEvropská komise pro standardizaci železa a oceli Příklady norem Příklady norem ČSNČeská technická norma ČSNČeská technická norma ČSN ENČeská verze evropské normy (EN) ČSN ENČeská verze evropské normy (EN) ČSN EN ISOČeská verze mezinárodní (ISO) a evropské normy (EN) ČSN EN ISOČeská verze mezinárodní (ISO) a evropské normy (EN) ČSN CRČeská verze zprávy CEN ČSN CRČeská verze zprávy CEN ENEvropská norma (CEN) ENEvropská norma (CEN) prENnávrh normy před schválením (návrh ENV) prENnávrh normy před schválením (návrh ENV) CRzpráva (CEN Report) CRzpráva (CEN Report) ISOMezinárodní norma (ISO) ISOMezinárodní norma (ISO)

3 Systémy označování ocelí ČSN EN 10020 – Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 – Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování – Základní symboly ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování – Základní symboly ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování ČSN CR 10260 Systémy označování ocelí – Přídavné symboly nahrazuje tzv. ČSN ECISS IC 10 (42 0011) z března 1995 ČSN CR 10260 Systémy označování ocelí – Přídavné symboly nahrazuje tzv. ČSN ECISS IC 10 (42 0011) z března 1995

4 Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 Rozdělení ocelí podle stupně legování Rozdělení ocelí podle stupně legování Nelegované oceli Nelegované oceli Legované oceli Legované oceli Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakosti Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakosti Oceli obvyklých jakostí Oceli obvyklých jakostí Nelegované jakostní oceli Nelegované jakostní oceli Nelegované ušlechtilé oceli Nelegované ušlechtilé oceli Legované jakostní oceli Legované jakostní oceli Legované ušlechtilé oceli Legované ušlechtilé oceli

5 Mezní obsahy prvků dle ČSN EN 10020 Prvek Limitní obsah Hmotnostní podíl [%] B0,0008 La, Zr, a ostatní prvky 0,05 s výjimkou: C, P, S, N Nb0,06 Mo0,08 Al, Bi, Se, Te, V, Co, W0,1 Ni, Cr0,3 Cu, Pb0,4 Si0,5 Mn1,65 Normou ČSN EN 10020 jsou rozděleny oceli na legované a nelegované pokud obsah prvků překročí

6 ČSN EN 10027-1 skupina 1 značení ocelí podle jejich použití a mechanických, nebo fyzikálních vlastností Charakteristické písmeno pro oceli na odlitky G Charakteristické písmeno pro oceli na odlitky G Značky podle skupin 1 obsahují následující symboly: Značky podle skupin 1 obsahují následující symboly: S – oceli pro ocelové konstrukce pro všeobecné použití S – oceli pro ocelové konstrukce pro všeobecné použití P – oceli pro tlakové nádoby P – oceli pro tlakové nádoby L – oceli na potrubí L – oceli na potrubí E – oceli na strojní součásti E – oceli na strojní součásti B – oceli pro výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá charakteristické mezi kluzu v N/mm 2 B – oceli pro výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá charakteristické mezi kluzu v N/mm 2 Y – oceli pro předpínací výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 Y – oceli pro předpínací výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 R – oceli na kolejnice, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 R – oceli na kolejnice, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 H – ploché výrobky válcované za studena u ocelí k tažení s vyšší pevností, následuje číslo odpovídající minimální mezi kluzu v N/mm (Pokud je stanovena pouze pevnost v tahu, uvádí se písmeno T a uvádí se minimální pevnost v tahu). H – ploché výrobky válcované za studena u ocelí k tažení s vyšší pevností, následuje číslo odpovídající minimální mezi kluzu v N/mm (Pokud je stanovena pouze pevnost v tahu, uvádí se písmeno T a uvádí se minimální pevnost v tahu).

7 ČSN EN 10027-1 skupina 1 značení ocelí podle jejich použití a mechanických, nebo fyzikálních vlastností D – ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studena, je doplněno některým z dalších uvedených písmen D – ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studena, je doplněno některým z dalších uvedených písmen C – pro ploché výrobky válcované za studena C – pro ploché výrobky válcované za studena D – pro ploché výrobky válcované za tepla určené pro bezprostřední zpracování D – pro ploché výrobky válcované za tepla určené pro bezprostřední zpracování X – ploché výrobky, pro které není předem stanoven způsob válcování (za tepla nebo za studena) X – ploché výrobky, pro které není předem stanoven způsob válcování (za tepla nebo za studena) T – tenké a pocínované plechy a pásy, pochromované plechy a pásy T – tenké a pocínované plechy a pásy, pochromované plechy a pásy U jednoduše válcovaných výrobků následuje charakteristické písmeno H a číslo odpovídající střední hodnotě předepsaného rozsahu tvrdosti HR 30 Tm U jednoduše válcovaných výrobků následuje charakteristické písmeno H a číslo odpovídající střední hodnotě předepsaného rozsahu tvrdosti HR 30 Tm U dvojnásobně redukovaných výrobků následuje číslo odpovídající jmenovité hodnotě pro mez kluzu v N/mm 2 U dvojnásobně redukovaných výrobků následuje číslo odpovídající jmenovité hodnotě pro mez kluzu v N/mm 2 M – plechy a pásy pro elektrotechniku M – plechy a pásy pro elektrotechniku

8 Základní symboly Přídavné symboly pro oceli Přídavné symboly pro ocelové výrobky Lnnn an... + an + an... PísmenoVlastnosti Skupina 1 Skupina 2 L oceli na potrubí nnn = minimální mez kluzu (R e ) v N/mm 2 pro nejmenší tloušťku výrobku M – termomechanicky válcováno N – normalizačně žíháno, nebo normalizačně válcováno Q – zušlechtěno a – třída požadavků, jestliže je to potřebné, následuje jedna číslice ČSN EN 10027-1 skupina 1 Oceli na potrubí

9 Základní symboly Přídavné symboly pro oceli Přídavné symboly pro ocelové výrobky GPnnn an... + an + an... PísmenoVlastnosti Skupina 1 Skupina 2 G ocel na odlitky P oceli pro tlakové nádoby nnn = minimální mez kluzu (R e ) v N/mm 2 pro nejmenší tloušťku výrobku M – termomechanicky válcováno N – normalizačně žíháno, nebo normalizačně válcováno Q – zušlechtěno B – láhve na plyny S – jednoduché tlakové nádoby T – trubky H – vysoké teploty L – nízké teploty R – normální teploty X – vysoké a nízké teploty ČSN EN 10027-1 skupina 1 Oceli pro tlakové nádoby

10 ČSN EN 10027-1 Příklady symbolů pro zvláštní požadavky +C hrubozrnná ocel +F jemnozrnná ocel +H se zvláštní prokalitelností +Z15 minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 15% +Z25 minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 25% +Z35 minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 35% Poznámka: Tyto symboly jsou od předcházejících odděleny plusovým znaménkem (+) a v podstatě stanoví charakteristické požadavky pro oceli. Z praktického hlediska jsou ale považovány za přídavné symboly pro ocelové výrobky.

11 ČSN EN 10027-1 skupina 2 oceli označené podle jejich chemického složení 1. Nelegované oceli se středním obsahem Mn pod 1% Z načka oceli: charakteristické písmeno C a číslo, které odpovídá stonásobku střední hodnoty předepsaného pro obsah uhlíku 2. Nelegované oceli se středním obsahem Mn ≥ 1%, nelegované automatové oceli a legované oceli s obsahy jednotlivých legujících prvku pod 5% Značka oceli se skládá z písmen a čísel v následujícím pořadí: Číslo odpovídající stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného pro uhlík Číslo odpovídající stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného pro uhlík Chemické symboly pro legující prvky charakteristické pro ocel (řazené podle klesajících obsahů prvků Chemické symboly pro legující prvky charakteristické pro ocel (řazené podle klesajících obsahů prvků Čísla, která jsou stanovena podle obsahu charakteristických legujících prvků v daném pořadí (čísla představují střední obsah příslušného legujícího prvku vynásobený koeficientem uvedeným v ČSN EN 10027-1) Čísla, která jsou stanovena podle obsahu charakteristických legujících prvků v daném pořadí (čísla představují střední obsah příslušného legujícího prvku vynásobený koeficientem uvedeným v ČSN EN 10027-1)

12 ČSN EN 10027-1 skupina 2 oceli označené podle jejich chemického složení 3. Legované oceli s obsahem minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5% Z načka oceli se skládá z písmen a čísel v následujícím pořadí : Charakteristické písmeno X Charakteristické písmeno X Čísla která odpovídají stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného obsahu uhlíku Čísla která odpovídají stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného obsahu uhlíku Chemické symboly pro legující prvky charakterizující ocel Chemické symboly pro legující prvky charakterizující ocel Čísla uvádějící obsahy charakteristických legujících prvků v daném pořadí (jednotlivá čísla představují střední obsah příslušného legujícího prvku zaokrouhlený na nejbližší vyšší celé číslo). Čísla uvádějící obsahy charakteristických legujících prvků v daném pořadí (jednotlivá čísla představují střední obsah příslušného legujícího prvku zaokrouhlený na nejbližší vyšší celé číslo). 4. Rychlo ř ezné oceli Z načka se skládá z : Písmen HS Písmen HS Čísel která uvádějí obsahy prvků v následujícím pořadí W, Mo, V, Co Čísel která uvádějí obsahy prvků v následujícím pořadí W, Mo, V, Co

13 ČSN EN 10027-1 skupina 2 Nelegované oceli se středním obsahem Mn pod 1% Základní symboly Přídavné symboly pro oceli GCnnn an... Písmeno Obsah C Skupina 1 Skupina 2 G ocel na odlitky C uhlík nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku E – předepsaný maximální obsah síry R – předepsaný rozsah pro obsah síry D – pro tažený drát C – pro tváření za studena S – pro pružiny U – nástrojové W – svařovací dráty G – jiné charakteristiky an = symboly pro další předepsané přídavné prvky

14 ČSN EN 10027-1 skupina 2 Nelegované oceli se středním obsahem Mn ≥ 1% Základní symboly Legující prvky Gnn a... n-n Písmeno Obsah C Legující prvky G ocel na odlitky (pokud je požadována) nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku a chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel n – n čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku vynásobenému následujícím koeficientem PrvekKoeficient Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10 Ce, N, P, S 100 B1000 10 CrMo 9-10 (15 313) - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení 28 Mn 6 – Oceli k zušlechťování EN 10083

15 ČSN EN 10027-1 skupina 2 Legované oceli s obsahem min. jednoho legujícího prvku ≥ 5% Základní symboly Přídavné symboly GXnnn a... n-n Písmeno Obsah C Legující prvky G ocel na odlitky (pokud je požadována) X střední obsah min. jednoho prvku ≥ 5% nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku a chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel n – n čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku zaokrouhlenému na nejbližší vyšší číslo

16 ČSN EN 10027-1 skupina 2 Rychlořezné oceli Základní symboly Přídavné symboly HS n-n Písmeno Legující prvky HS rychlořezné oceli n – n čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají obsah legujích prvků v následujícím pořadí: Wolfram (W) Wolfram (W) Molybden (Mo) Molybden (Mo) Vanad (V) Vanad (V) Kobalt (Co) Kobalt (Co)

17 Příklad označení oceli S235 JR G2 Ocel pro ocelové konstrukce, obvykle plechy, tyče atp... mez kluzu R e = 235 MPa Nárazová práce 27J při teplotě 220°C Uklidněná ocel (vhodná pro svařování) ČSN 42 0002 11 373.1 Jak je tato ocel označena? Podle chemického složení, nebo podle způsobu použití?

18 Příklad označení oceli X5CrNi 18-10 Legovaná ocel procento legur ≥ 5% C = 0,05% Hlavní legury Cr Ni Procenta hlavních legur: Cr – 18% Ni – 10% ČSN 42 0002 17 240 Jak je tato ocel označena? Podle chemického složení, nebo podle způsobu použití?

19 Příklad označení oceli C15E C = 0,15% Zvl. požadavky limitovaný obsah síry ČSN 42 0002 12 020 Jak je tato ocel označena? Podle chemického složení, nebo podle způsobu použití?

20 Porovnání značek normy ČSN EN 10027-1 a ČSN 42 0002 ČSN EN 10027-1 ČSN 42 0002 S18510 000 S18510 000 S235JRG111 373 S235JRG111 373 S235JRH11 373 S235JRH11 373 S235JRG211 375 S235JRG211 375 S235J011 378 S235J011 378 S275JR11 443 S275JR11 443 S275J2G311 448 S275J2G311 448 S355J2G311 503 S355J2G311 503 S335J011 523 S335J011 523 S355J0W15 217 S355J0W15 217 ČSN EN 10027-1 ČSN 42 0002 P235GH11 368 P265GH11 418 P295GN13 030 P355J2G311 503 E29511 500 E33511 600 E36011 700

21 ČSN EN 10027-2 Systém číselného značení 1.XXXX(XX) Číslo hlavní skupiny materiálu (1 = ocel) Číslo skupiny oceli Pořadové číslo (místa v závorce jsou určena pro budoucí použití)

22 ČSN EN 10027-2 Nelegované oceli Oceli obvyklých jakostí Oceli jakostní Oceli ušlechtilé 0090 10 oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 10 oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi S185 (10 000, 10 004) S235 (11373, 11375) E295 (11 500) E335 (11 600) E360 (11 700) 0191 11 11 konstrukční oceli na strojní součásti s < 0,50%C 12 050 Konstr. oceli pro všeobecné použití R m < 500 MPa S235J0 (11 378), S275J2 (11 448) 02 ostatní konstrukční oceli neurčené 92 pro tepelné zpracování s R m <500MPa 1.oceli na strojní součásti s > 0,5 %C 12 060 03 oceli s průměrným % C < 0,12 93 nebo R m <400MPa P235GH(11 368) 13 konstrukční oceli, oceli na strojní součásti, tlakové nádoby a oceli se zvláštními požadavky 04 oceli s průměrným % C  0.12<0.25 94 nebo R m  400 < 500 MPa S275N,, P265GH(11 418), P295GH(13 030) 14 05 oceli s průměrným % C  0.25< 0.55 95 nebo R m  500 < 700 MPa S355J0(11 523), S355J2(11 503), S355N (NL) 15 oceli nástrojové 06 oceli s průměrným % C  0.55 96 nebo R m  700 MPa 16 oceli nástrojové 07 97 oceli s vyšším obsahem P nebo S 17 oceli nástrojové ČSN 19 083 18 oceli nástrojové 19

23 ČSN EN 10027-2 Legované oceli Oceli ušlechtilé nástrojové oceli různé oceli chemicky odolné oceli konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby 20Cr3040 nerezavějící oceli s méně než 2,5% Ni bez Mo, Nb, Ti 50 Mn, Si, Cu Mn, Si, Cu 13 141 60Cr-Ni s obsahem Cr od 2,0 do 3% 7080Cr-Si-MnCr-Si-Mn-MoCr-Si-Mo-VCr-Si-Mn-Mo-V 21Cr-SiCr-MnCr-Mn-Si3141 nerezavějící oceli s méně než 2,5% Ni s Mo, bez Nb a Ti 51 Mn-Si Mn-Si Mn-Cr Mn-Cr 13 240 6171Cr-SiCr-MnCr-Mn-BCr-Si-Mn81Cr-Si-VCr-Mn-VCr-Si-Mn-V 22Cr-VCr-V-SiCr-V-MnCr-V-Mn-Si32rychlořezné oceli s Co 4252Mn-CuMn-VSi-VMn-Si-V62Ni-SiNi-MnNi-Cu72Cr-Mo s méně než 0,35% Mo Cr-Mo-B82Cr-Mo-WCr-Mo-V-W 23Cr-MoCr-Mo-VMo-V33 rychlořezné oceli bez Co 43 nerezavějící oceli s  2,5 % Ni bez Mo, Nb, Ti (15 260) 53 Mn - Ti Si-Ti63Ni-MoNi-Mo-MnNi-Mo-CuNi-Mo-VNi-Mn-V73Cr-Mo s  0,35 % Mo (15 121) (15 313) 83

24 ČSN EN 10027-2 Legované oceli dokončení Oceli jakostní Oceli ušlechtilé nástrojové oceli různé oceli chemicky odolné oceli konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby 26W kromě tříd 24,25 a 27 36 materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi bez Co 46 chemicky odolné a žáropevné slitiny Ni 56Ni66Cr-Ni-Mo s < 0,4% Mo +  2,0 < 3,5 % Ni 76Cr-V s > 2,0 % Cr 86 27 s Ni 37 materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi s Co 47 žáruvzdorné oceli s < 2,5 % Ni 57Cr-Ni s < 1,0% Cr 67Cr-Ni-Mo s < 0,4% Mo +  3,5 < 5 % Ni nebo  0<4 % Mo 77Cr-Mo-V87 oceli neurčené pro tepelné zpracování u odběratele 08 98 oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 28ostatní38 materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi bez Ni 48 žáruvzdorné oceli s  2,5 % Ni 58Cr-Ni s  1,0 < 1,5 %Cr 68Cr-Ni-VCr-Ni-WCr-Ni-V-W7888 vysocepevné svařitelné oceli 09 99 oceli pro různé oblasti použití 2939 materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi s Ni 49 vysocepevné žáropevné materiály 59Cr-Ni s  1,5 < 2 %Cr 69Cr-Ni kromě tříd 57 až 68 79Cr-Mn-MoCr-Mn-Mo-V89 vysocepevné svařitelné oceli


Stáhnout ppt "Značení ocelí systém značení podle EN ČSN EN 10027-1 ČSN EN 10027-2."

Podobné prezentace


Reklamy Google