Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Napojení na E-learningový systém Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Napojení na E-learningový systém Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2011."— Transkript prezentace:

1 Napojení na E-learningový systém Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2011

2 2 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 IS/STAG MOODLE E-learningový systém – 3 oblasti Vytváření kurzů Struktura kurzu Audio Video Text Výuka Komunikace Testy … Výuka kurzů Výuka Frekventanti Vyučující Kurzy Management kurzů Přihlášky Frekventanti Platby Kurzy Certifikáty Výsledky E-learningový systém jen pro CŽV nebo i jako podpora kontaktní výuky?

3 3 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 IS/STAG a okolí IS/STAG.. informační systém administrace studia vysoké školy Studijní programy (včetně CŽV a U3V) Studijní obory a jejich kombinace Přijímací oboryStudijní plány (včetně modulárního způsobu studia) Elektro- nická přihláška Přijí- mací řízení Předměty Rozvrhové akce a kroužky (grafický editor) Předzápis předmětů a jejich rozvrho- vých akcí Zápis do studia Zkou- šení Vysoko- školské kvalifikační práce Absol- vování Hodno- cení kvality výuky Elektro- nická přihláška Papírová přihláška Hlášení na VZP Hlášení na SIMS Zápis o SZZ, Diplom, Vysvědčení, Certifikáty, Osvědčení, Diploma Supplement Hlášení na VZPHlášení na SIMS Zadání VŠKP Hlášení na ÚIV Výběr předmětů a jejich akcí Rozvrh Zápis na zkoušku Hodnocení Anotace VŠKP Předpisy plateb Stipendia Výplata na bankovní účet Informace o splátkách CourseWare.. podpora studia Detailní informace o předmětech Studijní materiály Komunikace učitele se studenty Zadávání o odevzdávání semestrálních prací E-learning.. bezkontaktní výuka Kurzy a jejich studijní materiály Testy Hodnocení IS/STAG je systém administrace studia pokrývající funkce od podání přihlášky na školu až po vydání diplomu IS/STAG není systém podpory studia ani bezkontaktní výuky, ale tyto systémy na sebe napojuje Mobility v rámci ECTS Výjezdy Příjezdy Vypsání termínů IS/STAG na sebe napojuje i mnohé další systémy ECTS IP&CC Ověření plagiátů Vypisování anket Seme- strální práce Výběr, odevzdávání Vypsání témat Hodnocení Webové služby Výstupy Vstupy Poplatky za studium Podklad VŠKP LA, ToR,.. Zadávání hodnocení CRO Brožury, DVD Podpora akreditace Spisová služba SA Burza zápisů RA Výměna rozvrh. akcí stejného předmětu studentem Studentské žádosti

4 4 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 O co jde Obecně si výuku na VŠ či VOŠ můžeme rozdělit takto: – Veškerá výuka studenta probíhá kontaktně. – Veškerá výuka frekventanta kurzu probíhá bezkontaktně. – Výuka studenta probíhá většinou kontaktně, ale v rámci předmětu se někdy požaduje bezkontaktní studium nějakého kurzu. První varianta je v IS/STAG zabezpečena – student se zapisuje na předměty a jejich rozvrhové akce. Druhá varianta v IS/STAG není nikterak zabezpečena, je to předmět čistě E-learningových systémů. Třetí variantu je možno řešit dvěma základními principy: – Studenti se v IS/STAG zapíší na předměty a potom se samostatně zaregistrují v E-learningovém systému a tam si zapíší kurz – tj. tyto dva systémy nebudou nijak propojeny. – V IS/STAG se zaregistruje kurz, ten se spojí s předmětem a po zápisu studenta na předmět se student automaticky zapíše i na kurz, po absolvování kurzu se z E-learningového systému do IS/STAG dostane informace o absolvování a o hodnocení – to znamená propojení těchto dvou systémů.

5 5 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Kontaktní výuka Typ výuky versus forma studia Bezkontaktní výuka Prezenční forma studiaKombinovaná forma studiaDistanční forma studia MOODLE IS/STAGAU3V CourseWare => využít IS/STAG jako management pro MOODLE

6 6 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Proč napojovat Moodle? Dorovnávací kurzy (pro první ročníky, aby se srovnala úroveň znalostí – nadefinují se nutné vstupní znalosti pro výuku předmětu a kdo je nemá nechť si splní předepsaný kurz / kurzy), Výuka části studia předmětu samostudiem. Využití Moodle pro podporu kontaktní výuky (výukové materiály, komunikace,..).

7 7 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Propojení Do IS/STAG je možno z E-learningového systému načíst seznam připravených kurzů nebo je možné je ve formuláři EL0010 založit ručně. V IS/STAG se kurzům říká „Aktivity“. Aktivitu je možné napojit na předměty nebo na rozvrhové akce nebo na studijní plány (EL0010, PM0010, RA0010, SL0010). Student je potom zapsán na studijní plán resp. na předmět resp. na rozvrhovou akci. Tím ho systém automaticky zapíše na Aktivitu. Potom je možné z IS/STAG v E-learningovém systému založit nové frekventanty. A frekventantům zapsat kurz. Po absolvování kurzu je možné do IS/STAG přenést hodnocení. E-learningový systém Kurzy Frekventanti na kurzu Frekventanti IS/STAG Aktivita Předmět Rozvrhová akce Studijní plán Aktivita Předmětu Aktivita Rozvrhové akce Aktivita Studijního plánu Student Předmět Studenta Rozvrhová akce Studenta Studijní plán Studenta Student na Aktivitě Jde nám tedy o to, aby propojování IS/STAG a MOODLE pro jednotlivé kurzy nemusel jednotlivě řešit nějaký programátor, ale aby se vytvořilo jednou pro vždy řešení, kde si propojení bude řešit učitel / sekretářka katedry v IS/STAG sám bez zásahů programátorů či administrátorů.

8 8 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 EL0010 – evidence Aktivit, možnost přiřazení k předmětu, rozvrhové akci či studijnímu plánu IS/STAG může být napojen zároveň na více E-learningových systémů a z nich nabízet kurzy Moodle 1 Moodle 2 … LMS XXX Praxe

9 9 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 PM0010 – k předmětu možnost přiřazení několika Aktivit

10 10 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 RA0010 – k rozvrhové akci možnost přiřazení několika Aktivit

11 11 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 SL0010 – k studijnímu plánu možnost přiřazení několika Aktivit

12 12 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Realizace propojení Propojení je možné: – pomocí formuláře EL0099 (již asi 6 let) – nebo pomocí WebServices (nyní připravované řešení).

13 13 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 WebServices Je třeba nadefinovat rozhraní pro: – Stáhnutí seznamu kurzů z E-learningového systému do IS/STAG (kód kurzu, název kurzu, URL kurzu, z jakého systému, akademický rok). – Odstranění kurzu z IS/STAG ze strany E-learningového systému. – Založení frekventantů v E-learningovém systému z IS/STAG (osobní identifikátor studenta (jeho studia), osobní údaje studenta, uživatelské jméno ve školní počítačové síti (LDAP, AD,..)). – Přiřazení frekventantů ke kurzu v E-learningovém systému z IS/STAG (kód kurzu, osobní identifikátor studenta, akademický rok). – Odstranění frekventantů z kurzu v E-learningovém systému z IS/STAG – např. zanechají studia (kód kurzu, osobní identifikátor studenta, akademický rok). – Stáhnutí hodnocení frekventantů na kurzu z E-learningového systému do IS/STAG (kód kurzu, osobní identifikátor studenta, akademický rok, datum, zda vyhověl, počet bodů, komentář).

14 14 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Návrh WebServices mezi IS/STAG a MOODLE MOODLE IS/STAG Přiřazení studenta k aktivitě Vyvolané založení frekventanta Založení nového kurzu Vyvolané založení nové aktivity Odstranění kurzu Vyvolané odstranění aktivity Vyvolané přiřazení frekventanta ke kurzu Odstranění studenta z aktivity Vyvolané odstranění frekventanta z kurzu Zadání výsledků frekventanta na kurzu Vyvolané uložení hodnocení frekventanta na kurzu Job Událost Spouštění jobů v IS/STAG Události vzniklé v IS/STAG Odstranění studenta ze všech aktivit Vyvolané odstranění frekventanta ze systému Událost

15 15 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 WebServices v MOODLE 2.* Nyní komunikujeme s PragoData o použití správných WebServices Moodle 2.0 Rádi se necháme poučit i od kolegů z Liberce

16 16 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Portlet „Studenti na kurzu“ Vytvoříme nový portlet „Studenti na kurzu“ Pro učitele (sekretářky kateder): – předmětu – rozvrhové akce Možnost odstranit studenta z kurzu. Učitel uvidí hodnocení studenta na kurzu.

17 17 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 AU3V a MOODLE MOODLE – „výroba“ Struktura kurzu Audio Video Text Výuka Komunikace Testy … MOODLE - výuka Výuka Frekventanti Vyučující Kurzy AU3V Přihlášky Frekventanti Platby Kurzy Certifikáty Výsledky E-přihláška Statistiky AU3V jako management pro MOODLE pro CŽV?

18 18 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Děkuji za pozornost. Připomínky? Náměty? Ing. Tomáš Kotouč, http://is-stag.zcu.cz, stag@service.zcu.czhttp://is-stag.zcu.czstag@service.zcu.cz

19 19 Napojení IS/STAG na E-learningový systém MOODLE – MoodleMoot.cz 2011 Nekomerční reklama http://profis1.cermat.cz Sloupcový grafKoláčový graf Mapa okresů ČR Potřebujete vědět, jaká je spádová oblast vaší fakulty / programu / oboru? Potřebujete vědět jaké měli výsledky z maturity studenti ze spádové oblasti vaší VŠ?


Stáhnout ppt "Napojení na E-learningový systém Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google