Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Napojení IS/STAG na Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Napojení IS/STAG na Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2014."— Transkript prezentace:

1 Napojení IS/STAG na Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2014

2 2 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Úvod Na minulé konferenci MoodleMoot 2011 jsem přednášel o zamýšleném propojení informačního systému studijní agendy IS/STAG s Moodle. Čtyři veřejné vysoké školy (Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice a Slezská univerzita v Opavě) spolu získaly projekt, který umožnil realizovat toto propojení. Předmětem tohoto projektu bylo: – realizovat určité úpravy na straně Moodle, – připravit propojení z IS/STAG přes webové služby Moodle – a povýšit kurzy na jednotlivých školách na verzi 2.3, která byla potřeba pro realizaci propojení přes webové služby. Úpravy na straně Moodle provedla firma PragoData Consulting s.r.o. Úpravy na straně IS/STAG provedlo vývojové pracoviště Centra informatizace a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě v Plzni (vývojáři IS/STAG).

3 3 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Proč IS/STAG a Moodle propojovat? Na vysokých školách potřebuje učitel předmětu často určitý datový prostor, kam by mohl ukládat určité soubory studentům svého předmětu, ti by se na ně odkudkoli dostali a naopak jiným uživatelům by byly soubory nedostupné. To je to nejmenší, co může Moodle nabídnout. Moodle může učiteli nabídnout daleko víc. Každá škola má nějaký informační systém evidence studijní agendy. Je potřeba připravit management, kterým by ze studijní agendy dostal informace o příslušnosti učitele a studentů k předmětu ke kurzu v Moodle. Toto automatizované propojení IS/STAG s Moodle přes webové služby, možnost hromadného zadávání kurzů v Moodle z IS/STAG, přiřazení studentů ke kurzu a stahování celkových výsledků studenta na kurzu z Moodle do IS/STAG je předmětem našeho řešení. Tento popis může sloužit i jako námět na propojení vašeho informačního systému studijní agendy s Moodle.

4 4 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Základní propojení objektů v IS/STAG V IS/STAG je již několik let realizováno sledování Aktivit a studentů na nich. Aktivity jsou vnímány šířeji než jen kurzy, ale pro propojení s Moodle je možno Aktivity chápat jako 1:1 s kurzy v Moodle. K Aktivitě je možné připojit několik Předmětů či Rozvrhových akcí či celých Studijních plánů. Vazby jsou M:N, tedy jedna Aktivita může mít k sobě napojeno několik Předmětů a ještě několik Rozvrhových akcí a ještě několik Studijních plánů; Předmět může mít k sobě napojeno několik Aktivit; Rozvrhová akce může mít k sobě napojeno několik Aktivit; Studijní plán může mít k sobě napojeno několik Aktivit. Jakmile si nějaký student zapíše Předmět či Rozvrhovou akci či je zapsán na Studijní plán, je hned zapsán i na Aktivitu. Aktivita Předmět Rozvrhová akce Studijní plán Aktivita Předmětu Aktivita Rozvrhové akce Aktivita Studijního plánu Student Předmět Studenta Rozvrhová akce Studenta Studijní plán Studenta Student na Aktivitě

5 5 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Moodle a Webové služby Moodle obsahuje od verze 2.0 webové služby, které umožňují napojování jiných informačních systémů. Ve skutečnosti webové služby obsahovala již verze 1.9, ale od verze 2.0 jsou použity standardy webových služeb. V rámci projektu jsme realizovali propojení na verzi Moodle 2.3. Nyní je na daných školách IS/STAG propojen na verze: 2.3, 2.4 a 2.5. PragoData na straně Moodle učinili úpravu, kde je možné si u kurzu pamatovat, zda má být propojen s IS/STAG a s jakým předmětem či rozvrhovou akcí byl propojen. U kurzu se také eviduje jeho verze a dá se nastavit, z jaké verze má být později vytvářena kopie. PragoData také přizpůsobili některé webové služby Moodle pro volání ze strany IS/STAG.

6 6 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 IS/STAG a Moodle V Moodle je nyní možno založit třemi způsoby kurz, který je navázán na IS/STAG. Moodle Kurzy Frekventanti na kurzu Frekventanti IS/STAG Aktivita Předmět Rozvrhová akce Studijní plán Aktivita Předmětu Aktivita Rozvrhové akce Aktivita Studijního plánu Student Předmět Studenta Rozvrhová akce Studenta Studijní plán Studenta Student na Aktivitě 1. Jen nastavit příznak „STAG“ 2. Nová obrazovka v Moodle pro přihlášeného učitele Učitel Učitel předmětu Obrazovka Moodle 1. Nabídka předmětů 2. Výběr předmětu Sylabus předmětu 3. Stažení sylabu předmětu a na základě něj založení kurzu 4. Poznamenání si o jaký jde předmět 2a. V noci se přenese do IS/STAG a hned se zpět přenesou studenti předmětu Portlet IS/STAG 1. Učitelé vidí, koho IS/STAG založil v Moodle na kurz a mohou odstraňovat Portlet IS/STAG Sekretářka katedry (učitel) si vybere své předměty / rozvrhové akce a na základě nich nechá hromadně založit kurzy v Moodle. Poznamená se i o jaký jde předmět / rozvrhovou akci 3. Nový portlet v IS/STAG 3a. Hned po založení kurzu se v IS/STAG založí Aktivita a hned se zpět přenesou studenti předmětů 2. Učitelé vidí výsledek studenta na kurzu a na základě něho mohou studentovi hned: dát zápočet před zkouškou, přiřadit známku O podobné funkčnosti přednášel již na MoodleMoot.cz 2011 Ing. Kopetschke z TUL Liberec

7 7 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Hromadné zakládání kurzů Při zakládání kurzu v Moodle je třeba v IS/STAG nastavit několik položek: – Krátký název – je připravena maska, kterou si škola nastaví, jak se má název kurzu složit – např. ze zkratky katedry, zkratky předmětu atd. – Dlouhý název – připravena také maska. – Kategorie – rovněž je připravena maska, kterou si škola určí, jak se má poskládat kategorie. – Zda má být kurz vytvořen z předchozí verze kurzu nebo ze šablony – je možné zvolit při hromadném zakládání kurzu. – Atd. Protože školy často nemají jen jeden Moodle, ale vedle sebe několik Moodle serverů najednou, tak se v IS/STAG dá nastavit také několik Moodle zdrojů a systém komunikuje vždy s příslušným. – Masky uvedené nahoře je možné nastavit pro každý Moodle server zvlášť.

8 8 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Rozřazovací testy Některé školy využívají Moodle i k tzv. rozřazovacím testům. Před začátkem prvního ročníku nechají studenty otestovat testem v Moodle např. na znalost anglického jazyka a podle výsledku je roztřídí do předmětů dle úrovně např.: Angličtina-1, Angličtina-2 či Angličtina-3. Od IS/STAG chtěly, abychom zabezpečili, že si student nebude moci zapsat předmět, který neodpovídá jeho výsledkům z testů. V IS/STAG nyní umožňujeme k Aktivitě přiřadit několik předmětů a u každého předmětu uvést hranici bodů od-do, kterou musí student splnit, aby si mohl předmět zapsat. Systém potom nedovolí studentovi si zapsat předmět, kde neodpovídají jím získané body z kurzu hranici u předmětu od-do. Hlídáme to i u studijní referentky při hromadném zapisování studentů na předměty. Zde je to ale spíše v rovině upozornění. Studijní referentku vedeme k tomu, aby zapsala studenta na předmět, který odpovídá jím získaným bodům, ale dovolíme jí přiřadit studenta i na jiný předmět z dané skupiny předmětů.

9 9 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Možnost propojení IS/STAG a Moodle i pro testy v rámci přijímacího řízení Moodle Kurzy Frekventanti na kurzu Frekventanti IS/STAG Aktivita Předmět Rozvrhová akce Studijní plán Aktivita Předmětu Aktivita Rozvrhové akce Aktivita Studijního plánu Student Předmět Studenta Rozvrhová akce Studenta Studijní plán Studenta Student na Aktivitě 1. V Moodle se u kurzu nastaví příznak „STAG“ 2. V noci se kurz přenese do IS/STAG jako Aktivita Přijímací obor Test Uchazeč Výsledek uchazeče z testu Aktivita Testu přijímacího řízení 3. Testy přijímacího řízení bychom přiřadili k Aktivitě 4. Jakmile bude na přijímací obor zaveden uchazeč, tak se mu přiřadí všechny testy a tím, že test je přiřazen k Aktivitě, tak se uchazeč přiřadí k Aktivitě 5. Tím se hned uchazeč zavede do Moodle jako Frekventant 6. A hned je zaveden i na příslušný kurz 7. Jakmile bude uchazeči u kurzu zadán celkový výsledek, dostane se do IS/STAG k Aktivitě 8. A výsledek bude hned přenesen k testu

10 10 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Moodle – přijímací testy – OSU Na OSU používají Moodle kurzy jako testovací testy u přijímacího řízení. V podstatě místo SCIO testů. Podle slov paní prorektorky Málkové ročně otestují 10.000 uchazečů. Testování probíhá v počítačových učebnách s PC upravenými, aby se zde uchazeč mohl dostat jen k Moodle a nikam jinam. Uchazeč se hlásí přes USERNAME = univerzitní číslo uchazeče a příslušné studentovi známé PASSWORD. Uchazeči na rozdíl od studentů nejsou v LDAPu či Active Directory – nemají na škole nějaké uživatelské konto u systému, na který by se mohl Moodle napojit a tak uchazeče ověřit. Můžeme ale vytvořit uživatele přímo v Moodle a to třeba s uživatelským jménem představujícím unikátní identifikátor uchazeče v přijímacím řízení, které zná jen on a heslem třeba rodným číslem. Uvažujeme také o možnosti ověřování uživatelů přes OpenID. Moodle modul pro OpenID obsahuje.

11 11 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Nasazení propojení IS/STAG a Moodle na škole Co musí další škola používající IS/STAG udělat, aby mohla propojení s Moodle používat: – Nutno nasadit Moodle ve verzi 2.3, 2.4. – V IS/STAG nastavit dle popisu parametry pro přenos. – Nasadit si do Moodle úpravu pro propojení s IS/STAG vytvořenou PragoData (pamatování si: zda se má propojit na IS/STAG, o jaký jde předmět, o jakou jde rozvrhovou akci a úprava Webových služeb Moodle). Realizace tohoto propojení byla zaplacena z projektu - takže je zdarma. Nebo si nechat pomoc nasadit tuto úpravu od PragoData – zpoplatněno. – Je třeba i stávající kurzy převést do dané verze 2.3 či 2.4. To může zvládnout administrátor Moodle na škole nebo pomoc nabízí společnost PragoData – to už pochopitelně za úplatu. Moodle vydává každý půl rok (květen / listopad) novou verzi: – Jak rychle budou školy přecházet na novou verzi? – PagoData hodlají vždy na jaře provést testování a případné úpravy propojení Moodle s IS/STAG pro verzi Moodle vydanou v listopadu. Toto je předmětem nyní připravované smlouvy o maintenance.

12 12 Propojení Moodle a IS/STAG – MoodleMoot.cz 2014 Děkuji za pozornost. Připomínky? Náměty? Ing. Tomáš Kotouč, http://is-stag.zcu.cz, stag@service.zcu.czhttp://is-stag.zcu.czstag@service.zcu.cz


Stáhnout ppt "Napojení IS/STAG na Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google