Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem před rekonstrukcí, po rekonstrukci

2 Březen 2010 – REKONSTRUKCE ŠKOLY
Nástup do funkce Březen 2010 – REKONSTRUKCE ŠKOLY Od března probíhala rekonstrukce školy za provozu, v levém či pravém křídle

3 1.září 2010 – otevření školy 6.října – slavnostní otevření školy
Nová třída s interaktivní tabulí

4 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
Mateřská škola – 2010/54 d.; /75 Školní družina – /38 ž.; /50 Školní jídelna – samostatný subjekt

5 Tabulka vývoje dotací OR a SR

6 Mateřská škola od 1.2.2010 V roce 2010 výměna oken a vstupních dveří
V roce 2011 rekonstrukce umývárny, výmalba V roce 2012 zařízení 4.třídy MŠ V roce 2013 výměna osvětlení Personální obsazení: Ved.uč.Dana Skuhravá Martina Cirkovská

7 Mateřská škola od 1.2.2010 pedagogická práce:
ŠVP „Zrníčko“ – orientace na přírodu CERTIFIKÁT „Školka blízká přírodě“ AKCE: divadélka, školka v přírodě, výlety, logopedie, sportovní kroužky, angličtina, Noc s Andersenem, dílničky Spolupráce s rodiči: brigády, loučení s předškoláky, jarmark P

8 Mateřská škola 2013/2014 Vedoucí MŠ Radka Tomášková
Navázala na zaměření na vztah k přírodě, na ekologii, environmentální výchovu Nové akce Nové kroužky DVPP - všechny

9 Základní škola od 1.2.2010 Zástupkyně Mgr. Eva Průšová
Po rekonstrukci: Nová PC učebna, 2 třídy s IT tabulí Tělocvična Přírodovědná Jazyková Sportoviště

10 Pedagogická práce Zástupkyně – Mgr. Kateřina Višňovská, Mgr. Vlasta Karásková ŠVP „Maxim“ – 4. verze Orientace na přírodovědné předměty vzhledem k lokalitě školy Volitelné předměty – SH, Přs, EOv, Ms Zaměření na jazyky – Aj, Rj, Nj Gramotnost finanční, čtenářská, informační, přírodovědná

11 Nadstandard Výuka Aj od 1.tř., na 2.st. výuka 3 jazyků
Logopedie a ambulantní nápravy Asistentky pedagoga k žákům s SPU V rámci grantů exkurze a pomůcky zdarma Významné postavení Tv – umístění v soutěžích Informatika se využívá ve všech předmětech Zvýšení hodinové dotace Čj a M v 8. a 9.třídě

12 AKCE ŠKOLY Divadla – i večer
Besedy – finanční gramotnost, drogová prevence, dopravní výchova, ekologie,… Exkurze – zaměřené na vzdělávací cíl

13 AKCE ŠKOLY Soutěže – sportovní, Aj, recitace, Vv, …
Vystoupení dětí při různých příležitostech Jarmark a rozsvícení vánočního stromu Noc s Andersenem – letos již 5.ročník

14 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY DIVADLO – i o víkendech Společné opékání buřtů
Dílničky, Skanzen Pobyt venku Projekty na různá témata Výzdoba školy

15 Recyklujeme Třídíme odpad
sběrna v obci: starý papír, kartony, víčka, pet lahve, oděvy (před školou), použitý olej, sbíráme sušenou pomerančovou kůru, kompost Projekty pro školy z EU: Mléko do škol (I. a II.st., MŠ) Ovoce do škol (I.st.)

16 Výzdoba školy Výzdoba školy, tříd, chodeb je koncipována jako prezentace práce žáků Výzdoba slouží jako učební pomůcka

17 SPOLUPRÁCE S RODIČI a OBCÍ
Vystoupení dětí při různých příležitostech Brigády – Zámecká (ŠD), škola, školní zahrada Muzejní noc, Dožínky Vítání občánků Zpívání v kostele Pasování na čtenáře Slavnostní předávání vysvědčení 9.třídě

18 Jarmark Občané Přerova se každoročně těší na předvánoční jarmark

19 Řídící práce důvěra zaměstnanců, podpora kolegiálních vztahů, dostatečný prostor pro aktivní práci, podpora vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání: od října 2012 ve specializačním studiu VP a od dubna 2014 v Ústavu práv v Praze Manažerské studium Předávání informací: em, porady, otevřené dveře

20 Koncepce při nástupu do funkce:
V MŠ pokračovat v ŠVP Zrníčko, který je zaměřený na přírodu, v ZŠ zaměření na EV V ZŠ zavést výuku Aj od 1.třídy, v MŠ kroužek Zavést výuku dalšího cizího jazyka na II.st. Nabídnout výměnné pobyty do zahraničí Posílit hodinovou dotaci Čj, M v 8.a 9.r.

21 Další úkoly z koncepce školy
Zapojit se do grantové činnosti a získávat finanční prostředky pro školu Školní parlament pro žáky, školní časopis Podporovat zaměstnance ve vzdělávání, aby kvalifikovanost sboru vzrostla Udržet počet kroužků a účasti na akcích Pobyt dětí venku o velké přestávce Publikovat v regionálním tisku a prezentovat školu na webových stránkách

22 Prezentace školy Webové stránky www.skolaprerovnl.cz
Vývěsky v obci a Přerovské listy Nymburský deník, dříve 5+2, Týdeník školství, Prostor, Mladá fronta Akce pro veřejnost, výstavy pro veřejnost Letáky v okolních obcích, nástěnky v MŠ Spolupráce s jinými školami v regionu Mezinárodní spolupráce: Slovensko, projekt Comenius - státy EU

23 Úspěchy žáků v poslední době
Kristýna Kratochvílová – skladatelka, houslistka Jan Klicpera – 1.místo v krajském kole v Aj Tomáš Martínek – účast na mistrovství ČR v běhu

24 Úspěchy žáků v poslední době
Tereza Gregárková – Národní divadlo Matěj Vlček – moderátor Čt D, dabing Michal Gregárek – Národní divadlo, film Ostatní mladé naděje – sport, hudba, umění

25 1/ Grant - „Učíme se od přírody“
v hodnotě Kč V roce Pořídilo se vybavení školy a akce: dalekohled, mikroskop s napojením na PC, fotoaparáty, videokamera, GPS, pásma, meteorologická budka, meteostanice, notebook, sady nádob na tříděný odpad, lis na PET lahve, venkovní nábytek, infotabule - vybudování celé naučné přírodovědné stezky Přerovem, mapy Přerova, exkurze žáků a další. Grant jsme úspěšně ukončili.

26 2/ Grant – „Comenius“ v hodnotě 357 977,40Kč
V roce slouží k vycestování žáků a učitelů do jiných zemí Evropy a poznávání systému školství v hostitelských zemích. Navštívili jsme: Rumunsko, Wales, Turecko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko. Slovinsko zrušilo účast. Grant stále probíhá. V květnu Polsko. V červnu jsme hostitelé my.

27 3/ Grant – „Peníze EU“ v hodnotě 659 664,-Kč
Probíhá , slouží k vybavení školy učebními pomůckami, výjezd dětí do Anglie, výroba pracovních listů. V letech byly již pořízeny pro anglický jazyk učebnice a studijní materiály. Pro chemii učební materiály, dále semináře pro učitele dle odbornosti, sada učebnic pro přírodopis 2.stupeň. Grant ještě probíhá.

28 4/ Grant „Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností“
v celkové hodnotě ,-Kč, jehož jsme partnerem ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, pro naši školu jsou určeny finanční prostředky v hodnotě ,-Kč. Realizujeme od 1. dubna 2013 do Pomůcky pro výuku fyziky, zeměpisu a přírodopisu, dále nářadí a materiál do školní dílny pro žáky, notebook, dataprojektor, multifunkční zařízení, fotoaparát,... Grant končí

29 Celkem 4 projekty – přínos pro školu vlastním přičiněním v hodnotě 3
Celkem 4 projekty – přínos pro školu vlastním přičiněním v hodnotě ,40Kč.

30 Úspěch školy Titul „Škola Udržitelného rozvoje“ 2.stupně na roky Za aktivní činnost v EVVO od roku Za projekt "Učíme se od přírody„ Za naučnou  přírodovědnou stezku Přerovem Za spolupráce se sdružením Tereza Za spolupráce v programu Globe Za certifikát MŠ "Školka blízká přírodě" Za spolupráci se zahradnickým kroužkem Za třídění odpadů

31 Úkoly do budoucna Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností
Dokončit stávající granty a vypracovat nové Vybudovat školní zahradu pro rozvoj environmentální výchovy a sportovního vyžití pro děti od 3 – 15 let Vést žáky k prezentaci svých schopností a dovedností na veřejnosti Pokračovat v koncepci (EV, Cj, ICT) Uhájit a povýšit titul ŠUR Rozvoj a podpora tvořivých metod práce dětí při vyučování Trvalé zvyšování úrovně pedagogické práce vyučujících

32 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google