Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 1.2.2010 – 9.4.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 1.2.2010 – 9.4.2014."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 1.2.2010 – 9.4.2014

2 Nástup do funkce 1.2.2010 Březen 2010 – REKONSTRUKCE ŠKOLY

3 1.září 2010 – otevření školy 6.října – slavnostní otevření školy

4 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem Základní škola – 2010/66 ž.; 2013/104 Mateřská škola – 2010/54 d.; 2013/75 Školní družina – 2010/38 ž.; 2013/50 Školní jídelna – samostatný subjekt

5 Tabulka vývoje dotací OR a SR

6 Mateřská škola od 1.2.2010 V roce 2010 výměna oken a vstupních dveří V roce 2011 rekonstrukce umývárny, výmalba V roce 2012 zařízení 4.třídy MŠ V roce 2013 výměna osvětlení Personální obsazení: Ved.uč.Dana Skuhravá Martina Cirkovská

7 Mateřská škola od 1.2.2010 pedagogická práce: ŠVP „Zrníčko“ – orientace na přírodu CERTIFIKÁT „Školka blízká přírodě“ AKCE: divadélka, školka v přírodě, výlety, logopedie, sportovní kroužky, angličtina, Noc s Andersenem, dílničky Spolupráce s rodiči: brigády, loučení s předškoláky, jarmark P

8 Mateřská škola 2013/2014 Vedoucí MŠ Radka Tomášková Navázala na zaměření na vztah k přírodě, na ekologii, environmentální výchovu Nové akce Nové kroužky DVPP - všechny

9 Základní škola od 1.2.2010 Zástupkyně Mgr. Eva Průšová Po rekonstrukci: Nová PC učebna, 2 třídy s IT tabulí Tělocvična Přírodovědná Jazyková Sportoviště

10 Pedagogická práce 2011-2014 Zástupkyně – Mgr. Kateřina Višňovská, Mgr. Vlasta Karásková ŠVP „Maxim“ – 4. verze Orientace na přírodovědné předměty vzhledem k lokalitě školy Volitelné předměty – SH, Přs, EOv, Ms Zaměření na jazyky – Aj, Rj, Nj Gramotnost finanční, čtenářská, informační, přírodovědná

11 Nadstandard Výuka Aj od 1.tř., na 2.st. výuka 3 jazyků Logopedie a ambulantní nápravy Asistentky pedagoga k žákům s SPU V rámci grantů exkurze a pomůcky zdarma Významné postavení Tv – umístění v soutěžích Informatika se využívá ve všech předmětech Zvýšení hodinové dotace Čj a M v 8. a 9.třídě

12 AKCE ŠKOLY Divadla – i večer Besedy – finanční gramotnost, drogová prevence, dopravní výchova, ekologie,… Exkurze – zaměřené na vzdělávací cíl

13 AKCE ŠKOLY Soutěže – sportovní, Aj, recitace, Vv, … Vystoupení dětí při různých příležitostech Jarmark a rozsvícení vánočního stromu Noc s Andersenem – letos již 5.ročník

14 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY DIVADLO – i o víkendech Společné opékání buřtů Dílničky, Skanzen Pobyt venku Projekty na různá témata Výzdoba školy

15 Recyklujeme Třídíme odpad sběrna v obci: starý papír, kartony, víčka, pet lahve, oděvy (před školou), použitý olej, sbíráme sušenou pomerančovou kůru, kompost Projekty pro školy z EU: Mléko do škol (I. a II.st., MŠ) Ovoce do škol (I.st.)

16 Výzdoba školy Výzdoba školy, tříd, chodeb je koncipována jako prezentace práce žáků Výzdoba slouží jako učební pomůcka

17 SPOLUPRÁCE S RODIČI a OBCÍ Vystoupení dětí při různých příležitostech Brigády – Zámecká (ŠD), škola, školní zahrada Muzejní noc, Dožínky Vítání občánků Zpívání v kostele Pasování na čtenáře Slavnostní předávání vysvědčení 9.třídě

18 Jarmark

19 Řídící práce důvěra zaměstnanců, podpora kolegiálních vztahů, dostatečný prostor pro aktivní práci, podpora vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání: od října 2012 ve specializačním studiu VP a od dubna 2014 v Ústavu práv v Praze Manažerské studium Předávání informací: e-mailem, porady, otevřené dveře

20 Koncepce při nástupu do funkce: V MŠ pokračovat v ŠVP Zrníčko, který je zaměřený na přírodu, v ZŠ zaměření na EV V ZŠ zavést výuku Aj od 1.třídy, v MŠ kroužek Zavést výuku dalšího cizího jazyka na II.st. Nabídnout výměnné pobyty do zahraničí Posílit hodinovou dotaci Čj, M v 8.a 9.r.

21 Další úkoly z koncepce školy Zapojit se do grantové činnosti a získávat finanční prostředky pro školu Školní parlament pro žáky, školní časopis Podporovat zaměstnance ve vzdělávání, aby kvalifikovanost sboru vzrostla Udržet počet kroužků a účasti na akcích Pobyt dětí venku o velké přestávce Publikovat v regionálním tisku a prezentovat školu na webových stránkách

22 Prezentace školy Webové stránky www.skolaprerovnl.czwww.skolaprerovnl.cz Vývěsky v obci a Přerovské listy Nymburský deník, dříve 5+2, Týdeník školství, Prostor, Mladá fronta Akce pro veřejnost, výstavy pro veřejnost Letáky v okolních obcích, nástěnky v MŠ Spolupráce s jinými školami v regionu Mezinárodní spolupráce: Slovensko, projekt Comenius - státy EU

23 Úspěchy žáků v poslední době Kristýna Kratochvílová – skladatelka, houslistka Jan Klicpera – 1.místo v krajském kole v Aj Tomáš Martínek – účast na mistrovství ČR v běhu

24 Úspěchy žáků v poslední době Tereza Gregárková – Národní divadlo Matěj Vlček – moderátor Čt D, dabing Michal Gregárek – Národní divadlo, film Ostatní mladé naděje – sport, hudba, umění

25 1/ Grant - „Učíme se od přírody“ v hodnotě 790 773Kč V roce 2011- 2013 Pořídilo se vybavení školy a akce: dalekohled, mikroskop s napojením na PC, fotoaparáty, videokamera, GPS, pásma, meteorologická budka, meteostanice, notebook, sady nádob na tříděný odpad, lis na PET lahve, venkovní nábytek, infotabule - vybudování celé naučné přírodovědné stezky Přerovem, mapy Přerova, exkurze žáků a další. Grant jsme úspěšně ukončili.

26 2/ Grant – „Comenius“ v hodnotě 357 977,40Kč V roce 2012-2014 slouží k vycestování žáků a učitelů do jiných zemí Evropy a poznávání systému školství v hostitelských zemích. Navštívili jsme: Rumunsko, Wales, Turecko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko. Slovinsko zrušilo účast. Grant stále probíhá. V květnu Polsko. V červnu jsme hostitelé my.

27 3/ Grant – „Peníze EU“ v hodnotě 659 664,-Kč Probíhá 2012-2015, slouží k vybavení školy učebními pomůckami, výjezd dětí do Anglie, výroba pracovních listů. V letech 2012-2013 byly již pořízeny pro anglický jazyk učebnice a studijní materiály. Pro chemii učební materiály, dále semináře pro učitele dle odbornosti, sada učebnic pro přírodopis 2.stupeň. Grant ještě probíhá.

28 4/ Grant „Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností“ v celkové hodnotě 2.700.000,-Kč, jehož jsme partnerem ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, pro naši školu jsou určeny finanční prostředky v hodnotě 1.350.000,-Kč. Realizujeme od 1. dubna 2013 do 2014. Pomůcky pro výuku fyziky, zeměpisu a přírodopisu, dále nářadí a materiál do školní dílny pro žáky, notebook, dataprojektor, multifunkční zařízení, fotoaparát,... Grant končí 31.12.2014.G.A.Lindnera

29 Celkem 4 projekty – přínos pro školu vlastním přičiněním v hodnotě 3.158.414,40Kč.

30 Úspěch školy Titul „Škola Udržitelného rozvoje“ 2.stupně na roky 2014-2016 Za aktivní činnost v EVVO od roku 2011-2013 Za projekt "Učíme se od přírody„ Za naučnou přírodovědnou stezku Přerovem Za spolupráce se sdružením Tereza Za spolupráce v programu Globe Za certifikát MŠ "Školka blízká přírodě" Za spolupráci se zahradnickým kroužkem Za třídění odpadů

31 Úkoly do budoucna Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností Dokončit stávající granty a vypracovat nové Vybudovat školní zahradu pro rozvoj environmentální výchovy a sportovního vyžití pro děti od 3 – 15 let Vést žáky k prezentaci svých schopností a dovedností na veřejnosti Pokračovat v koncepci (EV, Cj, ICT) Uhájit a povýšit titul ŠUR 2016-2018 Rozvoj a podpora tvořivých metod práce dětí při vyučování Trvalé zvyšování úrovně pedagogické práce vyučujících

32 Děkuji za pozornost. zs.y.hruskova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 1.2.2010 – 9.4.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google