Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika a ekonomika ve zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika a ekonomika ve zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Etika a ekonomika ve zdravotnictví
Jiří Maxmilián Prokop

2 Význam tématu Makro-úroveň.
Etika postihuje veškeré situace, které se ve zdravotním systému vyskytují. Nejvíce situace vztahové : Individuální úroveň. Makro-úroveň. Ekonomické aspekty zdravotní péče jsou určujícími limity minimálně stejné důležitosti jako je odbornost. Přesto je mnoho zdravotníků nechce přiznat a tyto limity ignorují, což nelze konat dlouhodobě.

3 Odpovědnost vedoucího zdravotního úseku
Za odbornou úroveň Za personální a věcné vybavení. Za právní soulad. Za úroveň prostředí. Za ekonomickou vyrovnanost – dle potřeb a cílů vlastníka.

4 Zdroje financování zdravotnictví
Zdravotní péče je poskytována bezplatně – co to ale znamená? Zdravotní pojištění – ze zákona povinné – fyzické a právnické osoby, veřejné prostředky. Soukromé finance (velmi omezeně). Granty a dotace – veřejné prostředky, EU fondy, soukromé sbírky a nadace. Příjem mimo systém – forma úplatku nebo jiných benefitů.

5 Formy vlastnictví Příspěvkové organizace Fakultní zařízení
Krajská, městská Akciové společnosti Samosprávy Soukromí majitelé Společnosti s ručením omezeným Ambulance, polikliniky, specializovaná centra Neziskové organizace

6 Systém oběhu financí Do pojišťoven přicházejí finance ze 2/3 od zaměstnavatele a z 1/3 od zaměstnance. Strop je 4.5 násobek průměru. Minimální platba 1750 Kč. Pojišťovny nejsou v konkurenčním prostředí (velmi zlehka) a mají hradit zdravotní péči na základě smluv s poskytovateli péče. Poskytovatel zdravotní péče vykoná péči a léčbu a vystaví příslušné pojišťovně fakturu na služby, které dle individuální smlouvy provede úhradu, resp. neprovede. Max. meziroční nárůst výkonů jsou 3% předloňského referenčního období. Lůžkoden, výkony, kapitační platba, přímá platba. Uzdravení klienti mohou opět ze svých výdělků platit pojistné a zpětně živit systém.

7 Etický problém zisku ve zdravotnictví
Je přijatelné a žádoucí mít z provozování péče zisk – tj. Přebytek nad výdaje za péči a chod organizace? Je mravné mít ze zdravotnictví (běžné, ne na vyžádání) nepřiměřený zisk? Co je to přiměřenost zisku? Lze ve zdravotnictví zbohatnout? A jak?

8 Systém regulace rozsahu/množství péče
Registrace na příslušném krajském úřadě formou výběrového řízení na veřejnou službu. Uzavření smlouvy se ZP. Tyto dvě instituce regulují rozsah a intenzitu péče. Úhradové vyhlášky MZ ČR, které vstupují do individuálních jednání mezi poskytovateli a pojišťovnami v případě patu, a stanovují hodnotu bodu pro jednotlivá období (většinou 1 rok).

9 Distribuční spravedlnost
Rovná nebo přímá Distribuční Zajištění ekonomické stability systému má několik podmínek Více spořících nebo používajících Nižší výdaje než příjmy. Demografická stabilita obyvatelstva. Makroekonomická stabilita.

10 Nabídka možností K uplatnění svobodné vůle člověka musí mít na výběr z různých možností. Práva pacientů – 10: Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. Nastavení systému péče tak, aby umožňoval naplnění tohoto práva lidí v terminálním stádiu onemocnění.

11 Možnosti nadstandardu Tří části
Osobní přání pacienta, pokud nejsou v rozporu s legislativou. Nadstandard „hotelového typu“ Skutečný nadstandard zdravotní péče.

12 Osobní přání pacienta Ne v legislativním konfliktu – např. eutanázie, atd. Maximální možnou přítomnost blízkých osob. Svobodu v pohybu i s postelí. Svobodu v náplni volného času. Svobodu na čas a na odpočinek. Svobodu pro prožívání intimity mezi partnery. Náboženské i nenáboženské rituály. Na hraně zákona Přání kouřit. Konzumace alkoholu nebo pornografie.

13 Přání hotelového typu Vše, co se dnes především vydává za „nadstandard“, ale je to pouze otázka pokroku a proporcionality. Možnost volby stravy, podávání stravy, strava pro blízké osoby. Jednolůžkový pokoj – individuální úpravy. Televize, rádio, DVD. Výhled do zeleně nebo na hory. Návštěvy. Povlečení, oblečení. Individualizace a rozvržení času atd. Často chybí podrobné ceníky, nároky pacientů a jasné škálování služeb – jaký druh služeb a v jakém rozsahu si klient chce nebo musí koupit.

14 Nadstandard ve zdravotní péči
Velmi těžké prosadit vzhledem ke stávající legislativě – zdravotní péče je pro pojištěnce zdarma. Systematické zdůrazňování možností pacientům. Materiálový nadst. Léky s vyšším doplatkem nebo za plnou cenu, používané materiály a prostředky. Volba kompenzačních pomůcek – co do druhu a materiálu (řešení diskomfortů). Personální nadst. – nevyskytuje se nebo pouze ilegálně a úplatně. Možnost zvýšené ošetřovatelské péče. Zajištění personálu zkušenějšího. Další nadstandard?

15 Kultura prostředí Firemní kultura zdravotních zařízení není pouze na úrovni stejnokroje, ale i systému práce. Rozšiřovat, nabízet a s ochotou vykonávat nadstandardní služby a výkony. Náležitě medializovat. Další alternativy vývoje kultury prostředí ve zdravotnictví?

16 Nabídka možností K uplatnění svobodné vůle člověka musí mít na výběr z různých možností. Vyšší tlak na potřeby klientů. Marketing zdravotnictví??? Nabídka Poptávka Klienti/pacienti? Forma? Marketingový mix …

17 Střet zájmů Ekonomický konflikt zájmů Úplatek Odměna Motivace
Farmaceutický průmysl Zájem FP je prodat produkty. Zájem zdravotnických zařízení. Zájem pacienta.

18 Farma - business 1) finanční motivace na výzkumné činnosti
2) podpora prodeje 3) nefinanční motivace lékařů

19 Odměňování personálu Otázka adekvátního odměňování personálu ve zdravotnictví. Průměrný plat v ČR cca Kč. Průměrný plat ve zdravotnictví? Odpovědnost – odměna. Děkujeme, odcházíme ???


Stáhnout ppt "Etika a ekonomika ve zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google