Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika fyziky Prekoncepce/miskoncepce žáků ve fyzice 20 a 27. 11. 2014 Martina Kekule.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika fyziky Prekoncepce/miskoncepce žáků ve fyzice 20 a 27. 11. 2014 Martina Kekule."— Transkript prezentace:

1 Didaktika fyziky Prekoncepce/miskoncepce žáků ve fyzice 20 a 27. 11. 2014 Martina Kekule

2 Klíčové pojmy Koncepce Prekoncepce Miskoncepce Difficulties

3 koncepce/prekoncepce/miskoncepce/ difficulties Koncepce – žákovo pojetí, představa Prekoncepce - získané před školním vzděláváním/mimo školní vzdělávání intuitivní, z každodenní zkušenosti Miskoncepce – chybná Difficulties - problémy s konkrétní úlohou

4 Typické znaky prekoncepcí trvalost a odolnost nezávislost na typu školy, národnosti a státní příslušnosti nezávislost na věku, studijních výsledcích nedůslednost využívání prekoncepcí v různých situacích někdy kopírují vývoj fyzikálního poznávání Mandíková, Trna: Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky, Paido 2011.

5 Diagnostika Didaktickým testem, Rozhovorem Pojmovými mapami…

6 Odstraňování miskoncepcí Ano? Ne?

7 Matthews, Some insights from cognitive science. Science&Education, 9 (2000), 507-535

8 Odstraňování miskoncepcí - jak Analogie Kognitivní konflikt Autoreflexivní aktivní učení žáka Kotva Přemosťující příklady Cílový problém Žáci intuitivně chápouŽáci intuitivně řeší špatně

9 Odstraňování miskoncepcí - jak Bezpečná atmosféra!

10 Chybné představy - grafy

11 Úloha 1 Graf vpravo zobrazuje pohyb člověka podél nějaké cesty (souřadnice x). Popište tento pohyb. Typická chybná odpověď: jde o „pohyb zrychlený“, nebo dokonce „pád“, „pohyb klesající“ nebo „šikmý vrh“.

12 Úloha 2 - sprinteři Graf vpravo (závislost souřadnice na čase) ukazuje jeden z rozběhů sprinterů. Počátek souřadnice byl zvolen na startu. Pro každého závodníka rozhodněte, zda zrychloval či zpomaloval. Typická chybná odpověď: 1 a 3 zpomalovali. 2 1 4 3

13 Úloha 3 Na obrázku je graf závislosti souřadnice na čase. Která z následujících závislostí rychlosti na čase v(t) popisuje tentýž pohyb? (v je rychlost ve směru osy x.) Typická chybná odpověď: a) příp. i c)

14 Úloha 4 Graf závislosti dráhy na čase zobrazuje dva pohybující se objekty označené A a B (třeba kamarády Andělu a Boříka). a)Který z nich se pohyboval rychleji na konci 8. sekundy? b)Který z nich se pohyboval rychleji na konci 2. sekundy? Typická chybná odpověď: a)A b)B

15 Úloha 5 - mravenci 2. Výpočet průměrné rychlosti mravence F1 v jednotlivých intervalech. Obtížnost úlohy: Nejlehčí Obtížnější Nejobtížnější

16 Miskoncepce/chybné představy Graf jako obrázek (iconic interpretation) Studenti často vnímají graf jako obrázek či náčrt dané situace, ne jako abstraktní matematickou reprezentaci.

17 Miskoncepce/chybné představy Nerozlišování mezi výškou a směrnicí grafu (slope/height confusion) Studenti často nevědí, zda se požadovaná informace získá ze směrnice či výšky grafu.

18 Miskoncepce/chybné představy Křivky grafů časových závislostí kinematických veličin zobrazujících stejných jev vypadají stejně nebo podobně. Studenti věří na „podobnost“ křivek pro různé grafy popisující stejný děj.

19 Miskoncepce/chybné představy Zaměňování intervalu a bodu (interval/point confusion) Studenti mají problémy s určením směrnice (často počítají jako hodnotu z jednoho bodu) Studenti nerozpoznají, zda se po nich požaduje intervalová nebo bodová hodnota. Tendence interpretovat graf tzv. pointwise!

20 Diagnostika Testing student interpretation of kinematics graphs Robert J. Beichner Citation: American Journal of Physics 62, 750 (1994); doi: 10.1119/1.17449 Česká verze: Blanka Trulikova v rámci bakalářské práce.

21 Co s tím? Důraz na kvalitativní interpretaci/konstrukci grafu! aneb describe the pattern! which pattern make sense?

22 Co s tím? Úlohu doplnit obrázkem s vyznačením klíčových úseků!

23 Co s tím? Při interpretaci: Pokládat otázky globální / kvalitativní před otázkami lokálními /kvantitativními. Úloha s Otylem

24 Co s tím? Prezentace jednoho pohybu v grafu x(t) s různou volbou počátku soustavy souřadné. Úloha „učebnice“ Úloha trenér Využití dataloggerů – např. sonar, force plate…

25 Literatura Leindhart G., Zaslavsky O., Stein M. K. (1990): Functions, Graphs, and Graphing: Tasks, Learning, and Teaching. Review of Educational Research, Vol. 60, č. 1, str. 1-64 Heck, A.: Perspectives on an Integrated Computer Learning Enviroment. Amsterdam, Can Uitgeverij, 2012. Kekule, M. Disertační práce, MFF UK Praha, 2009. Goldsworthy A., Watson R., Wood-Robinson V. (1999): Getting to grips with graphs. The Association for Science Education, Hatfield Schnotz, Kurschner: External and internal representations in the acquisition and use of knowledge: visualization effects on mental model construction. Instr. Sci (2008) 36:175-190

26 Chybné představy - termodynamika

27 Teplo a teplota Teplo a teplota a Pojmy teplo a teplota Teplo je nějaká látka. Teplota je vlastnost než plast. Teplota předmětu menší a větší kostku Teplota je vzdálenost Teplota je vnitřní S rostoucí teplotou Při ohřívání předmětu a tím se studenými. Rychlý pohyb Když se částice

28 Chybné představy - termodynamika se součet počá- na své pů- a voda se ohří- povrchu vlastnostech dodáváme-li, vodě

29 Co s tím? Pokusy, videa Viz disertační práce Petra Kácovského.

30 Diagnostika Introductory Thermal Concept Evaluation: Assessing Students’ Understanding Shelley Yeo and Marjan Zadnik THE PHYSICS TEACHER ◆ Vol. 39, November 2001 Česká verze: Petr Kácovský v rámci disertační práce.

31 Úlohy obtížné pro žáky na SŠ Disertační práce Kekule Tomáš, Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování, 2008 Úlohy s vysokou obtížností: Vnitřní energie, práce, teplo Var B: 5, 8, 10 Struktura a vlastnosti plynů Var A: 5,6,10 Var B: 5,7 Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin Var A: 6,10 Var B: 2,5,7 Změny skupenství Var A: 1,6, 10,11 Var B: 5,6,10,11

32 Literatura Mandíková, Trna (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Paido. Petr Kácovský - pkacovsky@centrum.cz Hye-Eun Chu, David F. Treagust, Shelley Yeo & Marjan Zadnik (2012): Evaluation of Students’ Understanding of Thermal Concepts in Everyday Contexts, International Journal of Science Education, 34:10, 1509-1534 Kekule Tomáš, Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování, Disertační práce MFF UK, 2008


Stáhnout ppt "Didaktika fyziky Prekoncepce/miskoncepce žáků ve fyzice 20 a 27. 11. 2014 Martina Kekule."

Podobné prezentace


Reklamy Google