Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Buněčný metabolismus. replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní oddělení řetězců –iniciační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Buněčný metabolismus. replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní oddělení řetězců –iniciační."— Transkript prezentace:

1 buněčný metabolismus

2 replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní oddělení řetězců –iniciační proteiny –replikační počátky bohaté na A=T páry –replikační vidličky oba směry vždy 5´ → 3´

3 replikace DNA

4 vedoucí a váznoucí řetězec, Okazakiho fragmenty

5 replikace DNA syntéza RNA primeru syntéza Okazakiho fragmentu odstranění starého RNA primeru ligace

6 replikace DNA

7

8 proteiny replikační vidličky –helikáza  rozvolnění DNA –DNA-polymeráza  syntéza, oprava chyb (10 7 chyb na pb) –svírací protein  váže DNA-pol. na templát –primáza  tvoří primer (RNA úsek) –nukleáza  odstaňuje primery –DNA-ligáza  spojení –SSB proteiny – chrání volný váznoucí řetězec

9 replikace DNA u prokaryot – jediný počátek, vícenásobná u eukaryot – více počátků, odděleně uzavření kruhu cirkularizace 5´

10 od DNA k proteinu

11 centrální dogma

12 transkripce = přepis gen. info z DNA do RNA RNA–polymeráza (krabí klepeto) promotor, transkripční faktory terminální sekvence, t. proteiny jen jeden gen, více RNA–pol. najednou

13

14 transkripce 2 genů

15 transkripce https://www.youtube.com/watch?v=WsofH 466lqkhttps://www.youtube.com/watch?v=WsofH 466lqk http://www.dnalc.org/view/15510- Transcription-DNA-codes-for-messenger- RNA-mRNA-3D-animation-with-basic- narration.htmlhttp://www.dnalc.org/view/15510- Transcription-DNA-codes-for-messenger- RNA-mRNA-3D-animation-with-basic- narration.html

16 transkripce posttranskripční úpravy –methylgunosinová čepička a poly-A konec

17 translace = překlad gen info z mRNA do sekvence AK probíhá na ribozomu –velká a malá podjednotka –proteiny a rRNA –vazba mRNA –vazebná místa pro tRNA vazba mRNA a tRNA –triplety nukleotidů –kodón a antikodón iniciace, elongace, terminace

18 translace start kodón –AUG → methionin stop kodóny –UAA, UAG, UGA

19 translace velká podjednotka ribozomu –tři vazebná místa –A (aminoacyl) –P (peptidyl) –E (end)

20

21

22 urychlení syntézy proteinů

23 ribozomy volné a vázané na membránu

24 organismy a energie otevřenýorganismus je otevřený systém výměna → výměna látek a energie s okolím –příjem světelné E, nebo E chemických vazeb –přebytek odváděn ve formě tepelné energie 1. termodynamický zákon neztrácípřeměňuje práce –energie se neztrácí, ale přeměňuje z jedné formy na druhou (= práce) 2. termodynamický zákon –o přechodu uspořádanosti v neuspořádanost

25 organismy a energie metabolismususpořádanost živých organismů je udržována na úkor zvyšování neuspořádanosti okolí - metabolismus volná energievolná energie využívána na práci –chemická - biosyntéza –osmotická - transport proti osmotickému tlaku –mechanická - pohyb –elektrická - elektrický potenciál na membránách –světelná - bioluminiscence (světélkování)

26 přenos energie v buňkách energie uvolňovaná štěpením je uchovávána a přenášena ATP ve formě ATP =adenositrifosfát –energie uložena fosfátové ve fosfátovévazbě –přechod mezi ATP a ADP, případně AMP

27 biochemické základy metabolismu přeměnypřeměny sloučenin → E, stavební látky sled reakcí → řetězce, cykly metabolické dráhy = metabolické dráhy –v konkrétních místech b. –obecně užívané i specif.

28 biochemické základy metabolismu fotosyntézafotosyntéza světelné E na E chemických vazeb –přeměna světelné E na E chemických vazeb –vznik organických štěpení za vzniku ATP –vznik organických látek z anorganických a jejich následné štěpení za vzniku ATP

29 biochemické základy metabolismu katabolické dráhy → katabolismuskatabolické dráhy → katabolismus –štěpení složitějšího na jednodušší –uvolnění energie (tvorba ATP) - exergonické r. –buněčné dýchání –buněčné dýchání: glykolýza, Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace –β-oxidace mastných kyselin anabolické dráhy → anabolismusanabolické dráhy → anabolismus –syntéza složitějších látek z jednodušších endergonické reakce –spotřeba energie (ATP) - endergonické reakce –proteosyntéza, syntéza NK

30 biochemické základy metabolismu spřažené reakcespřažené reakce –využití E z katabolismu při anabolismu –přenos ve formě ATP –defosforylace a fosforylace

31 biochemické základy metabolismu anaerobní metabolismusanaerobní metabolismus –bezvzdušného kyslíku –bez přístupu vzdušného kyslíku - bakterie, kvasinky, endoparazité (druhotně) kvašením –E získávána kvašením (fermentací) - substr. fosf. → ethylalkohol, kyselina mléčná méně než 5 % E –využití méně než 5 % E, volně v cytoplazmě aerobní metabolismusaerobní metabolismus –za přístupu –za přístupu vzdušného kyslíku - ostatní org. –buněčné dýcháníβ-oxidace –buněčné dýchání, β-oxidace mastných kyselin → CO 2 + H 2 O až 50 % E –využití až 50 % E, mitochondrie

32 enzymy a enzymové systémy ke změně látek dochází za běžných podmínek jen pozvolna aktivační energiek uvolnění energie je třeba vysoká aktivační energie - nebezpečné → aktivační energii je třeba snížit → zvýšit reaktivitu substrátu enzymy - katalyzátory → enzymy - katalyzátory enzym-substrát → komplex enzym-substrát E + S → ES → EP → E + P

33 enzymy a enzymové systémy

34 bílkovinnákofaktorenzym = bílkovinná + nebílkovin. č. (kofaktor) –spojeny trvale nebo oddělitelné –aktivní místospecifita –aktivní místo – substrátová specifita –(specifita účinku) koncentracíchrychlost reakce závisí i na koncentracích inhibitory aktivátory + efektory – vazba na enzym, inhibitory a aktivátory teplotouaktivita enzymu roste se zvyšující se teplotou pHrychlost reakce závisí i na pH

35

36 enzymy a enzymové systémy provázanost metabolických drah –produkt jedné je substrátem druhé –zpětná vazba zymogenyneaktivní enzymy = zymogeny genetickytvorba řízena geneticky –signalizace do jádra k proteosyntéze podle substrátů v cytoplazmě a okolí buňky

37 enzymy a enzymové systémy podnětdiferenciacevšechny buňky obsahují stejnou DNA → mohou tvořit všechny enzymy, ale většinou je tvoří na konkrétní podnět (+ diferenciace b.) indukované → indukované enzymy volnévázanévolné a vázané enzymy staré tradiční názvy –ptyalin, pepsin odborné názvy podle specifity účinku i substr. -áza –koncovka -áza –oxidoreduktáza, hydroláza, izomeráza, …


Stáhnout ppt "Buněčný metabolismus. replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní oddělení řetězců –iniciační."

Podobné prezentace


Reklamy Google