Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2008 MEDIA TENOR 1 Prezentace tématu „umístění radarové základny v Brdech“ ve zpravodajství České televize.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2008 MEDIA TENOR 1 Prezentace tématu „umístění radarové základny v Brdech“ ve zpravodajství České televize."— Transkript prezentace:

1 © 2008 MEDIA TENOR 1 Prezentace tématu „umístění radarové základny v Brdech“ ve zpravodajství České televize

2 © 2008 MEDIA TENOR 2 Prezentace tématu „umístění radarové základny v Brdech“ ve zpravodajství České televize Sledovaná média: Události, Události, komentáře, Zprávy 12:00, Večerník z Čech, Report, Jihomoravský večerník, Týden v regionech, Události v regionech Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 Realizace: Media Tenor Marek Síbrt U Tiskárny 9 702 00 Ostrava Tel/fax: 596 116 468 Stav: 15.5. 2008

3 © 2008 MEDIA TENOR 3 1.Všeobecný metodologický úvod 2.Základní zjištění 3.Úroveň příspěvku 4.Úroveň výpovědi – tematická struktura 5.Úroveň výpovědi – subjekty 6.Úroveň výpovědi – autoři výroků 7.Slovníček pojmů

4 © 2008 MEDIA TENOR 4 Všeobecný metodologický úvod 1/2 Obsahová analýza médií je systematickým shrnutím obsahu a formy zpravodajství. Příspěvky jsou kódovány podle předem dané metodiky kontrolovatelným způsobem, využíván je speciálně upravený software. Výsledky týmu spolupracovníků jsou kontrolovány na několika stupních. Noví spolupracovníci absolvují před svým definitivním zařazením do týmu přibližně 60 hodin školení. To umožňuje dosažení 90 - 95% shody dat (během jednoho roku je databáze rozšířena o více než 1.500.000 záznamů). Obsahová analýza médií je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů. Metody využívané pro analýzu jsou definovány tak, že každý, kdo tyto metody použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy tedy nezávisí na osobách, které ji provádějí, nýbrž na definovaných metodách a analyzovaném materiálu. Každému příspěvku je přiřazeno jedno hlavní téma v závislosti na převažujícím obsahu reportáže. V jednom příspěvku může být zmiňováno více tematických aspektů o subjektech, tzv. výpovědí. Výpověď je definována subjektem, tendencí a kontextem hodnocení subjektu, tematizací a původcem výpovědi. Kdykoli se změní jakákoli z těchto položek, je zapisována nová výpověď. V jedné větě tedy může být obsaženo více výpovědí, stejně jako se více vět může skládat z výpovědi jediné. Společnost Media Tenor je prostřednictvím svých analytiků ochotna kdykoli zodpovědět případné metodologické dotazy týkající se této analýzy. Media Tenor se v České republice zaměřuje na kontinuální obsahovou analýzu nejvýznamnějších tuzemských médií. Analytici Media Tenoru v České republice detailně zpracovávají na každodenní bázi zpravodajství tuzemských tištěných a elektronických médií. Ve spolupráci s dalšími kancelářemi Media Tenoru jsou analyzována prakticky všechna významná média na světě.

5 © 2008 MEDIA TENOR 5 Všeobecný metodologický úvod 2/2 Tato analýza byla zpracována dle požadavku České televize a jejím cílem je posoudit objektivitu, nestrannost a vyváženost vysílání ČT v souvislosti s jednáním o možné výstavbě radarové základny v Brdech. Dokument reflektuje zpravodajské relace ČT, které přinesly ve svém rámci příspěvky o daném tématu od 1. ledna 2007 do 31. března 2008. Vyváženost vysílání nelze chápat izolovaně, ale v celém kontextu a šíři pojmu. Jde o souhrn kritérií, která se vzájemně doplňují. Pojem má rozdílné konotace v různých typech pořadů nebo tištěných formátů (zpravodajství, publicistika, diskuze) a je k němu nutné přistupovat s vědomím toho, o jaký druh pořadu se z hlediska obsahového a formálního jedná. Vyváženost pořadu zároveň není možné posuzovat z jeho jednoho vysílání, ale je nutná komplexní analýza v delším časovém kontextu. Nad pojmem vyváženosti navíc stojí soubor hodnot, které společnost přijala, aby mohla prakticky fungovat. Některá témata a subjekty nedostávají prostor vzhledem k daným hodnotám. (Například to, že nedáme prostor propagaci extremismu nelze považovat za nevyvážené a za neposkytnutí prostoru danému subjektu.) Analýza byla vypracována podle odborné metodologie aplikované pro analýzu zpravodajských pořadů. Media Tenor se v rámci své činnosti věnuje kvantitativní a kvalitativní obsahové analýze vysílání elektronických médií kontinuálně od roku 2001, přičemž metodologie projektu byla vytvořena ve spolupráci se specializovanými instituty při univerzitách v Drážďanech a Mohuči. Pro daný projekt byla metodologie analytickým týmem upravena tak, aby co nejkomplexněji posoudila vyváženost a objektivitu vysílání ČT při informování o popisované skutečnosti.

6 © 2008 MEDIA TENOR 6 1.Všeobecný metodologický úvod 2.Základní zjištění 3.Úroveň příspěvku 4.Úroveň výpovědi – tematická struktura 5.Úroveň výpovědi – subjekty 6.Úroveň výpovědi – autoři výroků 7.Slovníček pojmů

7 © 2008 MEDIA TENOR 7 Základní zjištění 1/2  Události přinesly s převahou nejvíce příspěvků týkajících se jednání o výstavbě radaru v Brdech, nejčastější formou příspěvku v jejich rámci byly v kontextu tématu čtená zpráva a reportáž. Z regionálně zaměřených relací o tématu nejčastěji informoval Večerník z Čech.  Od února 2007, kdy došlo ke kulminaci na nejvyšší hodnotu, do konce roku počet příspěvků o sledovaném tématu v Událostech klesal. K obratu došlo v souvislosti s návštěvou M. Topolánka v USA, jednáním se zástupci administrativy USA a summitem NATO v Bukurešti v březnu 2008.  V březnu 2007 se více než 5 % příspěvků v Událostech, komentářích zabývalo jednáním o výstavbě radarové základny v ČR, v následujících měsících došlo k poklesu až na nejnižší listopadovou úroveň (1 %). V Událostech došlo ke kulminaci v únoru 2007 (4 % příspěvků).  Radarová základna byla nejčastěji prezentována ve spojitosti s jednáním vlády ČR s administrativou USA. Zástupci vlády ČR a vyjednavači USA nejčastěji pozitivně referovali o obranné funkci radaru, zástupci opozice a iniciativy Ne základnám kritizovali vládní informační kampaň.  Kromě V. Putina referovali v Událostech o negativním postoji Ruska k výstavbě základny zástupci ČSSD, kteří spolu s členy iniciativy Ne základnám v Událostech, komentářích nepříznivě reflektovali informační kampaň a vyjadřovali nesouhlasný postoj veřejnosti k radaru.  Na rozdíl od celostátně orientovaných relací se Večerník z Čech nejčastěji zabýval dopady možné výstavby základny v Brdech na obyvatele regionu, když intenzivně referoval o umístění základny, možnosti schvalovat smlouvy o umístění v referendu či finančních kompenzacích pro obce.  T. Klvaňa byl prezentován ve spojitosti s výstavbou základny s relativně nejvyšším podílem negativně vyznívajících referencí. Profil iniciativy Ne základnám se nesl převážně v neutrální rovině. Vláda ČR byla kritizována především kvůli stylu informační kampaně o projektu.

8 © 2008 MEDIA TENOR 8 Základní zjištění 2/2  Zástupci ČSSD, KSČM a iniciativy Ne základnám se vyjadřovali k činnosti vlády převážně negativně. Hlavními příčinami kritiky byly styl informační kampaně a jednání s administrativou USA.  S výjimkou reportérů ČT a M. Hejla prezentovali ostatní autoři výpovědí T. Klvaňu pouze v negativním světle. Hlavní příčinou kritiky byl způsob vedení vládní informační kampaně ze strany T. Klvani a jeho výrazně vstřícný postoj k výstavbě základny v Brdech.  Profil iniciativy Ne základnám se nesl na vlně výrazné neutrality. Organizace byla nejčastěji zmiňována ve spojitosti s protesty aktivistů proti výstavbě základny a postojem k vlastnímu projektu radaru. Vládní politici se k činnosti iniciativy ve zpravodajství ČT nevyjadřovali.  Ze zahraničních mluvčích kritizoval výstavbu radaru V. Putin, pozitivně projekt reflektovali H. Obering, N. Morgan, R. Graber a G. Bush. Zástupci organizací Ne základnám, Greenpeace a občané obcí v Brdech byli autory negativních výroků v kategorii „SPOLEČNOST“.  S výjimkou informací o výstavbě radaru v obecné rovině a prezentace T. Klvani referovali redaktoři ČT o ostatních sledovaných subjektech ve výrazně neutrální rovině.  Zatímco v Událostech se k radarové základně nejčastěji vyjadřoval M. Topolánek, potom v Událostech, komentářích dostal nejvíce prostoru L. Zaorálek (rozhovor 27.3. 2007). Zástupci armády se v Událostech k radaru vyjadřovali s vysokým podílem pozitivity i negativity.  Večerník z Ćech poskytl nejvíce prostoru pro vyjádření občanům obcí protestujícím proti umístění základny v Brdech, výstavbu radaru v relaci navíc komentovali regionální politici a zástupci iniciativy Ne základnám. M. Topolánek prezentoval v pořadu projekt neutrálně.  J. Tamáš informoval o negativním postoji veřejnosti k základně. J. Májíček v neutrálním duchu referoval o protestech aktivistů proti výstavbě radaru a potenciálním schvalování smluvních dokumentů v referendu. Oba mluvčí kritizovali jednání vlády ČR s administrativou USA.

9 © 2008 MEDIA TENOR 9 1.Všeobecný metodologický úvod 2.Základní zjištění 3.Úroveň příspěvku 4.Úroveň výpovědi – tematická struktura 5.Úroveň výpovědi – subjekty 6.Úroveň výpovědi – autoři výroků 7.Slovníček pojmů

10 © 2008 MEDIA TENOR 10 Počet příspěvků o radaru v Brdech ve zpravodajství ČT – srovnání relací Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 ČETNOST PREZENTACE Události přinesly s převahou nejvíce příspěvků týkajících se jednání o výstavbě radaru v Brdech, nejčastější formou příspěvku v jejich rámci byly v kontextu tématu čtená zpráva a reportáž. Z regionálně zaměřených relací o tématu nejčastěji informoval Večerník z Čech

11 © 2008 MEDIA TENOR 11 Počet příspěvků o radaru v Brdech v hlavním zpravodajství ČT – vývoj v čase Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 ČETNOST PREZENTACE Od února 2007 do konce roku počet příspěvků o sledovaném tématu v Událostech klesal, k obratu došlo v souvislosti s návštěvou M. Topolánka v USA, jednáním se zástupci administrativy USA a summitem NATO v Bukurešti v březnu 2008

12 © 2008 MEDIA TENOR 12 Podíl příspěvků o radaru v Brdech na vysílání – vývoj v čase Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 ČETNOST PREZENTACE V březnu 2007 se více než 5 % příspěvků v Událostech, komentářích zabývalo jednáním o výstavbě radarové základny v ČR, v následujících měsících došlo k poklesu až na nejnižší listopadovou úroveň (1 %). V Událostech došlo ke kulminaci v únoru 2007 (4 % příspěvků)

13 © 2008 MEDIA TENOR 13 1.Všeobecný metodologický úvod 2.Základní zjištění 3.Úroveň příspěvku 4.Úroveň výpovědi – tematická struktura 5.Úroveň výpovědi – subjekty 6.Úroveň výpovědi – autoři výroků 7.Slovníček pojmů

14 © 2008 MEDIA TENOR 14 Tematická struktura zpravodajství o umístění radarové základny v Brdech – všechny relace Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 TEMATICKÁ STRUKTURA Radarová základna byla nejčastěji prezentována ve spojitosti s jednáním vlády ČR s administrativou USA. Zástupci vlády ČR a vyjednavači USA pozitivně referovali o obranné funkci radaru, zástupci opozice a iniciativy Ne základnám kritizovali informační kampaň

15 © 2008 MEDIA TENOR 15 Tematická struktura zpravodajství o umístění radarové základny v Brdech Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 TEMATICKÁ STRUKTURA Kromě V. Putina referovali v Událostech o negativním postoji Ruska k výstavbě základny zástupci ČSSD, kteří spolu s členy iniciativy Ne základnám v Událostech, komentářích nepříznivě reflektovali informační kampaň a vyjadřovali nesouhlasný postoj veřejnosti k radaru Události Události, komentáře

16 © 2008 MEDIA TENOR 16 Tematická struktura zpravodajství o umístění radarové základny v Brdech Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 TEMATICKÁ STRUKTURA Na rozdíl od celostátně orientovaných relací se Večerník z Čech nejčastěji zabýval dopady možné výstavby základny v Brdech na obyvatele regionu, když referoval o umístění základny, možnosti schvalovat smlouvy o umístění v referendu či finančních kompenzacích pro obce Zprávy 12:00 Večerník z Čech

17 © 2008 MEDIA TENOR 17 Prezentace vybraných tematických aspektů podle autorů výpovědí Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 TEMATICKÁ STRUKTURA Politici ČSSD byli spolu se zástupci iniciativy Ne základnám největšími kritiky vládní informační kampaně. T. Klvaňa svou práci obhajoval. M. Barták (MO ČR) pozitivně reflektoval jednání mezi vládou ČR a administrativou USA Jednání vlády ČR s USA Informační kampaň vlády o radaru

18 © 2008 MEDIA TENOR 18 Prezentace vybraných tematických aspektů podle autorů výpovědí Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 TEMATICKÁ STRUKTURA Zástupci společenských iniciativ byli spolu s občany obcí v Brdech a členy iniciativy Ne základnám nejčastějšími autory výpovědí informujícími o negativním postoji veřejnosti k projektu radarové základny v ČR Postoj Ruska k radaru Postoj občanů ĆR k radaru

19 © 2008 MEDIA TENOR 19 1.Všeobecný metodologický úvod 2.Základní zjištění 3.Úroveň příspěvku 4.Úroveň výpovědi – tematická struktura 5.Úroveň výpovědi – subjekty 6.Úroveň výpovědi – autoři výroků 7.Slovníček pojmů

20 © 2008 MEDIA TENOR 20 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 PREZENTOVANÉ SUBJEKTY T. Klvaňa byl prezentován ve spojitosti s výstavbou základny s relativně nejvyšším podílem negativně vyznívajících referencí. Profil iniciativy Ne základnám se nesl převážně v neutrální rovině. Vláda ČR byla kritizována především kvůli stylu informační kampaně o projektu Subjekty prezentované ve spojitosti s umístěním základny v Brdech a kontext prezentace

21 © 2008 MEDIA TENOR 21 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 PREZENTOVANÉ SUBJEKTY Zástupci ČSSD, KSČM a iniciativy Ne základnám se vyjadřovali k činnosti vlády v kontextu daného tématu převážně negativně. Hlavními příčinami kritiky na adresu vlády byl styl informační kampaně a jednání s administrativou USA Prezentace Vlády ČR ve spojitosti s umístěním základny v Brdech Autoři výpovědí a kontext hodnocení Tematická struktura prezentace

22 © 2008 MEDIA TENOR 22 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 PREZENTOVANÉ SUBJEKTY S výjimkou reportérů ČT a M. Hejla prezentovali ostatní autoři výpovědí T. Klvaňu pouze v negativním světle. Hlavní příčinou kritiky byl způsob vedení vládní informační kampaně ze strany T. Klvani a jeho výrazně vstřícný postoj k výstavbě základny v Brdech Prezentace Tomáše Klvani ve spojitosti s umístěním základny v Brdech Autoři výpovědí a kontext hodnocení Tematická struktura prezentace

23 © 2008 MEDIA TENOR 23 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 PREZENTOVANÉ SUBJEKTY Profil iniciativy Ne základnám se nesl na vlně výrazné neutrality. Organizace byla nejčastěji zmiňována ve spojitosti s protesty aktivistů proti výstavbě základny a postojem k vlastnímu projektu radaru. Vládní politici se k činnosti iniciativy ve zpravodajství ČT nevyjadřovali Prezentace Ne základnám ve spojitosti s umístěním základny v Brdech Autoři výpovědí a kontext hodnocení Tematická struktura prezentace

24 © 2008 MEDIA TENOR 24 1.Všeobecný metodologický úvod 2.Základní zjištění 3.Úroveň příspěvku 4.Úroveň výpovědi – tematická struktura 5.Úroveň výpovědi – subjekty 6.Úroveň výpovědi – autoři výroků 7.Slovníček pojmů

25 © 2008 MEDIA TENOR 25 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ Ze zahraničních mluvčích kritizoval výstavbu radaru V. Putin, pozitivně projekt reflektovali H. Obering, N. Morgan, R. Graber a G. Bush. Zástupci organizací Ne základnám, Greenpeace a občané obcí v Brdech byli autory negativních výroků v kategorii „SPOLEČNOST“ Autoři výroků o umístění základny v Brdech a kontext jejich výpovědí – kategorie mluvčích

26 © 2008 MEDIA TENOR 26 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ Redaktoři ČT informovali v negativním kontextu nejčastěji o postoji Ruska a české veřejnosti k umístění základny v ČR. Problematika možného dopadu činnosti radaru na zdravotní stav obyvatel v přilehlých obcích byla zmiňována ambivalentně Redaktoři ČT o umístění základny v Brdech a kontext jejich výpovědí – tematická struktura

27 © 2008 MEDIA TENOR 27 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ S výjimkou informací o výstavbě radaru v obecné rovině a prezentace T. Klvani referovali redaktoři ČT o ostatních sledovaných subjektech ve výrazně neutrální rovině Redaktoři ČT o umístění základny v Brdech a kontext jejich výpovědí – prezentované subjekty

28 © 2008 MEDIA TENOR 28 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ M. Topolánek referoval o jednání o výstavbě základny v Brdech s vyváženým podílem pozitivity a negativity. Zástupci iniciativy Ne základnám byli spolu s opozičními politiky, protestujícími občany, V. Putinem a starostou Trokavce J. Neoralem ostrými kritiky projektu Autoři výroků o umístění základny v Brdech a kontext jejich výpovědí – všechny pořady

29 © 2008 MEDIA TENOR 29 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ Zatímco v Událostech se k radarové základně nejčastěji vyjadřoval M. Topolánek, potom v Událostech, komentářích dostal nejvíce prostoru L. Zaorálek (rozhovor 27.3. 2007). Zástupci armády se v Událostech k radaru vyjadřovali s vysokým podílem pozitivity i negativity Autoři výroků o umístění základny v Brdech a kontext jejich výpovědí Události Události, komentáře

30 © 2008 MEDIA TENOR 30 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ Večerník z Ćech poskytl nejvíce prostoru pro vyjádření občanům obcí protestujícím proti umístění základny v Brdech, výstavbu radaru v relaci navíc komentovali regionální politici a zástupci iniciativy Ne základnám. M. Topolánek prezentoval projekt neutrálně Autoři výroků o umístění základny v Brdech a kontext jejich výpovědí Zprávy 12:00 Večerník z Čech

31 © 2008 MEDIA TENOR 31 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ Mirek Topolánek ve zpravodajství ČT nejčastěji hovořil o jednání s administrativou USA, případných ruských inspekcích na základně a lokalitě pro umístění radaru. Premiér pozitivně reflektoval funkčnost systému, negativně se vymezoval vůči postoji Ruska k radaru Tematická struktura výpovědí o radarové základně podle jednotlivých autorů Mirek Topolánek Tomáš Klvaňa

32 © 2008 MEDIA TENOR 32 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ J. Paroubek prezentoval negativní postoj ČSSD k výstavbě základny v ČR, naopak příznivě se vyjadřoval o schvalování smluvních dokumentů v referendu a zapojení radaru do systému NATO. L. Zaorálek kritizoval případné ruské inspekce na základně a informační kampaň vlády Tematická struktura výpovědí o radarové základně podle jednotlivých autorů Lubomír Zaorálek Jiří Paroubek

33 © 2008 MEDIA TENOR 33 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ Zástupci iniciativy Ne základnám ve vysílání ČT kritizovali především způsob vládní informační kampaně. Starosta Trokavce Jan Neoral informoval o negativním postoji občanů brdských obcí k radaru a upozornil na údajný negativní dopad základny na zdravotní stav obyvatel Tematická struktura výpovědí o radarové základně podle jednotlivých autorů Jan Neoral Ne základnám obecně

34 © 2008 MEDIA TENOR 34 Báze: 586 příspěvků o umístění radaru v Brdech; Média: zpravodajství ČT; Období: 1.1. 2007 – 31.3. 2008 AUTOŘI VÝPOVĚDÍ J. Tamáš informoval o negativním postoji veřejnosti k základně. J. Májíček v neutrálním duchu referoval o protestech aktivistů proti výstavbě radaru a potenciálním schvalování smluvních dokumentů v referendu. Oba mluvčí kritizovali jednání vlády ČR s administrativou USA Tematická struktura výpovědí o radarové základně podle jednotlivých autorů Jan Tamáš Jan Májíček

35 © 2008 MEDIA TENOR 35 1.Všeobecný metodologický úvod 2.Základní zjištění 3.Úroveň příspěvku 4.Úroveň výpovědi – tematická struktura 5.Úroveň výpovědi – subjekty 6.Úroveň výpovědi – autoři výroků 7.Slovníček pojmů

36 © 2008 MEDIA TENOR 36 Báze představuje počet výpovědí/příspěvků, které byly zahrnuty do analýzy. Číslo v bázi se nemusí vždy shodovat se součtem hodnot uvedených v grafu, prezentuje-li například pouze nejvýznamnější výsledky – prvních 10 nejčetnějších tematických aspektů, nejčastější komentátory vyjadřující se k určitému subjektu atd. Hlavní téma - obsahový aspekt, kterého se převážná část příspěvku týkala. V rámci každého příspěvku se tak stanovuje právě jedno hlavní téma, může však v něm být zmiňováno více různých tematických aspektů, tzv. výpovědí. Témata, která jsou příspěvkům a výpovědím přiřazována, vybírá analytik z předem definovaného seznamu, jenž obsahuje cca 700 různých položek. Kontext - určuje, zda je subjekt představen v pozitivním či negativním světle v závislosti na širších souvislostech (neurčuje tedy, jak je subjekt explicitně hodnocen, ale jakou povahu mají skutečnosti, s nimiž je spojován). Hovoříme o skrytém hodnocení, protože kontext má významný vliv na formování příznivého, či nepříznivého obrazu sledovaného subjektu. Slovníček pojmů 1/2 Obsahová analýza médií - systematické shrnutí obsahu a formy zpravodajství. Příspěvky jsou kódovány podle předem dané metodiky kontrolovatelným způsobem, využíván je speciálně upravený software. Obsahová analýza je prováděna ve dvou stupních - na úrovni příspěvku a detailněji na úrovni jednotlivých výpovědí. Metody využívané pro analýzu jsou definovány tak, že každý, kdo tyto metody použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy nezávisí na osobách, které ji provádějí, nýbrž na definovaných metodách a analyzovaném materiálu. Příspěvek - článek, ucelený televizní nebo rozhlasový příspěvek. Kvantitativní analýza klasifikuje nový příspěvek pokaždé, změní-li se jeho autor, přičemž tematicky shodná čtená zpráva a reportáž jsou klasifikovány jako 2 příspěvky. Standardizovaná kvalitativní analýza však klasifikuje čtenou zprávu a následnou reportáž jako jediný příspěvek. Původce výpovědi - rozpoznatelný nositel hodnocení sledovaného subjektu. Může jím být subjekt sám (vyjadřuje-li se například politik k vlastní osobě), zástupce hospodářské sféry hodnotící podnik, pracovníci PR oddělení, novinář hodnotící daný subjekt ve vlastním názorovém článku atd.

37 © 2008 MEDIA TENOR 37 Subjekt - předmět, k němuž se sledovaná informace vztahuje. Může jím být podnik, politická strana, osoba, město, organizace atd. Tendencí - přímé (explicitní) vyjádření hodnotící sledovaný subjekt (osobnost, politickou stranu, podnik) ze strany novináře nebo jiných subjektů. Může mít negativní, neutrální nebo pozitivní vyznění. Za tendenci považujeme i projev souhlasu či odmítnutí. Tematizace - jeden ze základních aspektů výpovědi. Klasifikuje obsah (postoj, činnost), s nímž je subjekt ve výpovědi spojován. V rámci jednoho příspěvku tak může být kódováno - v závislosti na tematické různorodosti jednotlivých výpovědí - více tematizací. V případě analyzování zpravodajství o politických stranách jsou detailní tematické aspekty výpovědí seskupovány do specifických obecnějších kategorií v následujících oblastech: mezistranická agenda (vztahy s koaličními partnery a politickými oponenty), vnitrostranická agenda (stranické spory, obsazování vrcholných orgánů, personální politika, nominace volebních lídrů atd.) a politické postoje (program, faktické programové kroky, věcná témata). Slovníček pojmů 2/2 Výpověď - segment informace, v němž je citován nebo popisován sledovaný subjekt. Výpověď je tak definována určitým subjektem, tendencí a kontextem jeho hodnocení, tematizací a původcem výpovědi. Změna kteréhokoli z těchto aspektů signalizuje zápis nové výpovědi. V jedné větě tedy může být obsaženo více výpovědí, stejně jako se více vět může skládat z výpovědi jediné.


Stáhnout ppt "© 2008 MEDIA TENOR 1 Prezentace tématu „umístění radarové základny v Brdech“ ve zpravodajství České televize."

Podobné prezentace


Reklamy Google