Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT AutorIng. Milan Solil Číslo materiáluVY_32_INOVACE_ATM_4S_SL_11_04 NázevPneumatické obvody Druh učebního materiáluPrezentace PowerPoint PředmětAutomatizace RočníkČtvrtý Tematický celekÚprava a rozvod stlačeného vzduchu AnotaceÚprava vzduchu a prvky umožňující dopravu na místo spotřeby. Metodický pokynSeznámit žáky s charakteristickými vlastnostmi stlačeného vzduchu, způsoby jeho úpravy a dopravy před využitím v pneumatických obvodech. 90 minut Klíčová slovaChlazení, sušení stlačeného vzduchu. Okružní a uzavřený rozvod. Očekávaný výstupŽák charakterizuje vlastnosti stlačeného vzduchu, způsoby používaných úprav vzduchu a druhy dopravy na místo spotřeby. Datum vytvoření1. 10. 2013

2 04. Úprava a rozvod stlačeného vzduchu - Při kompresi (stlačení) v kompresoru se vzduch zahřeje a po ochlazení se ze stlačeného vzduchu vylučuje kondenzát. - Pro odstranění se zařazuje za kompresor chladič, ve kterém se většina odloučí. - Chlazení za kompresorem zvyšuje jeho účinnost. - K chlazení se používají výměníky tepla na principu vzduch - vzduch, nebo vzduch – voda.

3 Chlazení vzduchem Ohřátému stlačenému vzduchu odebírá teplo přes výměník proudící vzduch, který odvádí teplo do okolí. Za chladičem nemá teplota stlačeného vzduchu přesáhnout 15°C nad teplotu okolí. Chlazení vodou Chladič tvoří soustava trubek pro ochlazení stlačeného vzduchu, z kterých odvádí teplo chladící voda. Výstupní teplota vzduchu nemá být vyšší než teplota chladící vody o 10°C. Chlazení stlačeného vzduchu

4 Vysušením stlačeného vzduchu se dosáhne snížením rosného bodu, tj. ochlazením vzduchu na teplotu, při které dochází ke kondenzaci vodních par. Čím nižší je teplota rosného bodu, jím méně vlhkosti, uváděné jako obsah vodních par v g/m3 vzduchu, zůstává ve stlačeném vzduchu. Sušení stlačeného vzduchu

5 Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu je trvale instalované zařízení, kterým se přivádí stlačený vzduch k různým spotřebičům v provozovně. Platí empirické pravidlo: čím menší má být tlaková ztráta dlouhého potrubí, tím větší musí být jeho průměr. Většinou se volí tlaková ztráta v řádu setin MPa. Podle uspořádání rozlišujeme dva typy potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu: - Okružní rozvod stlačeného vzduchu - Uzavřený rozvod Rozvod stlačeného vzduchu

6 Okružní rozvod stlačeného vzduchu Předností okružního rozvodu je přívod stlačeného vzduchu ke spotřebičům ze dvou stran. Protože se stlačeným vzduchem se i kondenzát rozvádí oběma směry, musí se ve všech nejnižších bodech instalovat sběrače kondenzátu s automatickým odpouštěním. Větve potrubí okružního rozvodu je možno několikrát propojit mezi sebou. Vhodně umístěné uzávěry dovolí vyřazení části rozvodného potrubí z provozu a umožní tak údržbu a opravy bez přerušení provozu strojů a zařízení, napojených na zbylý úsek potrubí rozvodu stlačeného vzduchu.

7 Aby bylo možné odvést kondenzát, který se ze vzduchu vyloučí jeho ochlazením v potrubí, je nutné, aby bylo potrubí uloženo se spádem 1 až 2 %. V nejnižším bodě potrubí musí být instalován sběrač kondenzátu s automatickým odpouštěním. Uzavřený rozvod

8 Stanovení rozměrů rozváděcího potrubí

9 Závitové ocelové trubky Pro rozvody stlačeného vzduchu do jmenovité světlosti Js 50 se většinou používají ocelové bezešvé závitové trubky a tvarové spojky z temperované litiny se závitovými spoji. Rozvody se světlostí Js 65 a větší se svařují z ocelových bezešvých trubek a tvarovek. Díly potrubí mají na koncích navařené příruby, kterými se spojují mezi sebou, nebo s armaturami. Trubky z korozivzdorné oceli Používají se pro dlouhé, přímé úseky hlavních rozvodů stlačeného vzduchu s velkým průměrem potrubí. Trubky a hadice pro rozvod vzduchu

10 Měděné trubky Jsou dobře tvarovatelné, odolávají korozi a vysokým teplotám. Vyrábí se s vnitřním průměrem až 40 mm, ale trubky s vnitřním průměrem nad 28 mm jsou velmi drahé. Hadice z plastů Obvykle se používají pro vzájemné propojování pneumatických prvků a jejich připojení na přívod stlačeného vzduchu. Jejich použití v rozsahu doporučených provozních teplot má při montáži řadu výhod, protože se snadno upraví na potřebnou délku a rychle nasadí na šroubení, nebo zasunou do nástrčných spojek. Hadice z měkkého nylonu, nebo polyuretanu je možné použít tam, kde se vyžaduje velká poddajnost a malé poloměry oblouků hadic. Ve srovnání s hadicemi z nylonu, nebo z PVC pracují hadice z těchto materiálů s nižšími tlaky.

11 Spojovací prvky - šroubení Plastové hadice pneumatických obvodů se používají ve spojení s třemi základními typy spojovacích prvků - šroubení. Šroubení s těsnicím prstencem a převlečnou maticí Šroubení s opěrnou trubkou, těsnicím prstenem a převlečnou maticí zajišťují spolehlivé upevnění trubky za její vnitřní i vnější průměr. Dotažením převlečné matice se těsnicí prsten zatlačí do materiálu trubky. Opěrná trubka má menší průřez než upevňovaná trubka, a proto toto šroubení klade větší odpor průtoku stlačeného vzduchu. Tato šroubení se používají převážně u rozvodů s tlakem vyšším než 1,0 MPa. Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online]. 2009 [cit. 24. května 2013]. Str. 59 Dostupné z WWW: http://2009.oc.smc- cee.com/sk/pdf/LG1_E infuehrung.pdf

12 Nástrčné spojky Nástrčné spojky upínají hadici poměrně velkou silou. Zvláštní profil těsnění zaručuje těsnost spoje při přetlaku i vakuu. Tyto spojky je možné použít pro vakuum až -99 kPa a pro přetlak do 1 MPa. Průchozí kanál spojky má shodný průměr s vnitřním průměrem použité hadice, proto mají tyto spojky poměrně malý odpor při průtoku stlačeného vzduchu. Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online]. 2009 [cit. 24. května 2013]. Str. 59 Dostupné z WWW: http://2009.oc.smc-cee.com/sk/pdf/LG1_Einfuehrung.pdf

13 Nástrčné spojky se zpětným ventilem Zpětný ventil se otevírá zasunutím hadice do spojky. Po vyjmutí hadice se zpětný ventil uzavře, takže brání úniku stlačeného vzduchu ze spojky. a. není-li do spojky zasunutá hadice, vestavěný zpětný ventil je tlakem pružiny a tlakem vzduchu uzavřen, vzduch nemůže proudit ze spojky. b. Zasunutím hadice do spojky se otevře zpětný ventil, stlačený vzduch může proudit ze spojky do hadice. Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online]. 2009 [cit. 24. května 2013]. Str. 60 Dostupné z WWW: http://2009.oc.smc- cee.com/sk/pdf/LG1_Einfuehrung.p df

14 Ventil pro odpouštění kondenzátu Ventil pro odpouštění kondenzátu se instaluje ve všech nejnižších místech rozvodu vzduchu. Kondenzát stéká z větví rozváděcího potrubí do jímky. Po dosažení určité hladiny kondenzátu plovák otevře vypouštěcí ventil. Tlak vzduchu v potrubí vytlačí kondenzát z jímky. Po vyprázdnění jímky plovák klesne, uzavře ventil přívodu vzduchu do ovládacího ventilu a vypouštěcí ventil se uzavře. Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.I DD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online]. 2009 [cit. 24. května 2013]. Str. 61 Dostupné z WWW: http://2009.oc.smc- cee.com/sk/pdf/LG1_Ein fuehrung.pdf

15 SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Vlastnosti stlačeného vzduchu [online]. 2009 [cit. 5. září 2013]. Dostupné z WWW: http://2009.oc.smc-cee.com/sk/pdf/LG2_Masseinheit.pdf Škorpík, Jiří. Škrceni plynů a par [online]. 2006 [cit. 5. září 2013]. Dostupné z WWW: http://www.transformacni-technologie.cz/skrceni-plynu-a-par.html JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.. Použitá literatura:


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google