Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT AutorIng. Milan Solil Číslo materiáluVY_32_INOVACE_ATM_4S_SL_11_02 NázevPneumatické obvody Druh učebního materiáluPrezentace PowerPoint PředmětAutomatizace RočníkČtvrtý Tematický celekVlastnosti vzduchu AnotaceStlačený vzduch, jeho vlastnosti a termodynamické děje. Metodický pokynPomocí prezentace seznámit žáky se složením atmosféry a vlastnostmi stlačeného vzduchu při jeho využití v pneumatických obvodech a řešením termodynamických dějů probíhajících ve stlačeném vzduchu. 90 minut Klíčová slovaAtmosféra, stlačený vzduch, termodynamické děje. Očekávaný výstupŽák charakterizuje složení vzduchu a jeho vlastnosti při stlačení, chováním plynů na základě termodynamických dějů, obecné a Bernoulliho rovnice. Datum vytvoření15. 9. 2013

2 02. Vlastnosti vzduchu Stlačený vzduch vyhovuje pro malé a střední síly s často opakovaným pohybem. Spojením s PC vzniká spolehlivý a přesný elektropneumatický systém určený pro nejnáročnější úkoly. Zaručují všestranné použití s minimálními požadavky na prostor, pořizovací a provozní náklady. Zpracování vstupních a výstupních signálů umožňuje řešení náročných úloh.

3 Grafické znázornění rozložení tlaku Obr.: JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D..

4 Termodynamické děje Izotermická změna stavu plynu Izobarická změna stavu plynů Izochorická změna stavu plynů

5 Izotermická změna je fyzikální jev, kdy objem plynu za stálé teploty je nepřímo úměrný absolutnímu tlaku. Součin objemu a absolutního tlaku je konstantní. Izotermicky děj zapisujeme vztahem: Izotermická změna stavu plynu Boyle-Mariottův zákon Izotermická změna stavu plynu Boyle-Mariottův zákon

6 Grafické znázornění Bolye-Mariottova zákona Obr.: JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D..

7 Při stálém tlaku je tlak v nádobě konstantní a mění se teplota a objem. Poměr objemů se rovna poměru teplot vyjádřených v Kelvinech. Matematický zápis je formulace: Izobarická změna stavu plynů Gay-Lussacův zákon Izobarická změna stavu plynů Gay-Lussacův zákon

8 Grafické znázornění Gay-Lussakova zákona Obr.: JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D..

9 Popisuje chováni plynu za konstantního objemu. Matematická formulace: Izochorická změna stavu plynů Charlesův zákon Izochorická změna stavu plynů Charlesův zákon

10 Sloučením předcházejících rovnic lze odvodit obecnou stavovou rovnici pro plynů: Obecná rovnice stavu plynů

11 Druhou důležitou veličinou určující vhodnost použití pneumatických prvků je průtok vzduchu. Určuje objem vzduchu, který proteče průřezem za jednotku času. Z toho vyplývá jednotka pro průtok vzduchu m³ ⋅ s¯¹. Rovnice vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny. Součet kinetické a tlakové potencionální energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech částech vodorovné trubice stejný. ρ – hustota protékajícího media Průtok stlačeného vzduchu Bernoulliho rovnice Průtok stlačeného vzduchu Bernoulliho rovnice

12 Rovnice se vztahuje na ostatní plyny, u kterých není překročena kritická rychlost proudění (asi 300m/s). Venturiho trubice Je-li v pneumatickém obvodu stlačený vzduch v klidu, je v každém místě stejný tlak. Začne-li vzduch protékat, klesá tlak na výstupu z trubice. Tento rozdíl se nazývá diference tlaku nebo také tlakový spád, který označujeme Δp a ovlivňují jej tři parametry: vstupní tlak, objem protékajícího vzduchu a odpory proudění. Obr.: JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D..

13 P-Q diagram Závislost vstupního a diferenčního tlaku na objemu vzduchu P-Q diagram Závislost vstupního a diferenčního tlaku na objemu vzduchu Obr.: JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D..

14 SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Vlastnosti stlačeného vzduchu [online]. 2009 [cit. 5. září 2013]. Dostupné z WWW: http://2009.oc.smc-cee.com/sk/pdf/LG2_Masseinheit.pdf Škorpík, Jiří. Škrceni plynů a par [online]. 2006 [cit. 5. září 2013]. Dostupné z WWW: http://www.transformacni-technologie.cz/skrceni-plynu-a-par.html JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.. Použitá literatura:


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google