Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologie věda o zemi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologie věda o zemi."— Transkript prezentace:

1 Geologie věda o zemi

2 vědní obory mineralogie ložisková geologie petrologie geologie
chemické složení, vnitřní stavba a změny minerálů při procesech pod i na zemském povrchu ložisková geologie vyhledávání a využití nerostných surovin petrologie popis, minerální a chemické složení a způsob vzniku hornin geologie geologické procesy probíhající v zemském tělese v současnosti i v minulosti

3 geologické vědy paleontologie fyzická geografie geochemie
vývoj života na Zemi podle nálezů zachovalých zbytků organismů v usazených horninách fyzická geografie současný stav zemského povrchu s ohledem na geologické procesy geochemie rozmístění a chování chemických prvků v zemském tělese, hydrosféře i atmosféře v současnosti i v minulosti

4 geologické vědy geofyzika hydrogeologie inženýrská geologie
fyzikální vlastnosti hornin a geologických těles hydrogeologie koloběh vody v zemské kůře, vyhledávání a ochrana zdrojů pitné vody inženýrská geologie geologické podmínky zejména v místech velkých staveb

5 minerály = nerosty prvky nebo sloučeniny vzniklé působením
geologických procesů stejnorodé většinou krystalické + rtuť (kapalná) + amorfní látky základní stavební jednotka hornin → litosféra

6 vznik minerálů krystalizace z magmatu srážení z roztoků
roztavená křemičitanová hornina → chladnutí → krystalizace → vyvřelé horniny srážení z roztoků stoupání vody s rozpuštěnými prvky k povrchu a postupná krystalizace minerálů na stěnách puklin → žíly (dutiny)

7 vznik minerálů přeměna vlivem změny teploty nebo tlaku
jílové minerály → slída

8 vznik minerálů chemické zvětrávání působením vody a vzduchu (O2 a CO2)
měď → malachit, pyrit → limonit

9 vznik minerálů činnost organismů schránky - měkkýši, rozsivky

10 krystalová struktura minerálů
pravidelné přirůstání chemické vazby ovlivňuje fyzikální vlastn. krystalové soustavy trojklonná jednoklonná kosočtverečná čtverečná klencová šesterečná krychlová rychlá / pomalá krystaliz. různé podmínky nerovnom. růst - odchylky

11 vlastnosti minerálů hustota barva propustnost světla lesk
podle chemického složení a krystalové strukt. > 3 g / cm3 → těžké minerály → rýžování barva pohlcování vlnových délek světla barevné, bezbarvé, zbarvené (příměsi) propustnost světla průhledné, průsvitné, neprůhledné lesk kovový, nekovový - diamantový, perleťový, mastný, skelný

12 vlastnosti minerálů vryp tvrdost = barva stopy na porcelánové destičce
většinou podle barvy tvrdost stupnice tvrdosti Friedrich Mohs text na straně 17

13 vlastnosti minerálů štěpnost vedení elektrického proudu
lesklé plochy po rozklepnutí dokonalá, velmi dobrá, dobrá, špatná neštěpné → lom (lasturnatý → ostré hrany) vedení elektrického proudu kovy magnetické vlastnosti magnetit rozpustnost voda, jiná rozpouštědla

14 nejdůležitější minerály
9 tříd (chem. složení, k. struktura) prvky sulfidy halogenidy oxidy a hydroxidy uhličitany (karbonáty) sírany (sulfáty) fosforečnany (fosfáty) křemičitany (silikáty) organické minerály

15 přehled minerálů přehled minerálů

16 prvky zlato (Au) stříbro (Ag) měkké → kujné nízká Tt → odlévání
žíly → zvětrávání → do řek → rýžování bankovnictví, šperkařství, zubní lék., elektronika stříbro (Ag) oxidace na vzduchu vede teplo i el. proud bankovnictví, šperkařství, fotografie

17 prvky měď (Cu) síra (S) měkká → kujná vede teplo i el. proud
ryzí, ve sloučeninách měděnka, slitiny síra (S) žlutá, silný lesk nízká Tt, hořlavá (SO2) charakteristický zápach vulkanické oblasti chemický průmysl, síření

18 prvky grafit = tuha (C) diamant (C) tvrdost 1, drobné
krystaly (šesterečná) tužky, žáruvzdorné materiály, elektronika, filtry diamant (C) tvrdost 10, krychlová k. s. jas, třpyt → šperkařství broušení, řezání, vrtání, optika, …

19 domácí úkol sulfidy halogenidy pyrit chalkopyrit galenit sfalerit
sůl kamenná (halit) fluorit (kazivec)

20 oxidy magnetit (Fe2O4) hematit (krevel, Fe2O3)
magnetismus → kompas, Říp železná ruda ( > 70 %) hematit (krevel, Fe2O3) velmi rozšířený barvení při rituálech železná ruda nejen červený drahý kámen, alpské růže

21 oxidy korund (Al2O3) křemen (SiO2) tvrdost 9 odrůdy: rubín, safír → DK
smirek (broušení) syntetická výroba křemen (SiO2) odolný vůči zvětrávání velmi častý součástí mnoha hornin → výroba skla, optika odrůdy: růženín, záhněda, ametyst, křišťál → DK

22 oxidy

23 oxidy chalcedon (SiO2) amorfní křemen → krápníčky lasturnatý lom
odrůdy: kašolong, jaspis pazourek achát (chalcedon + křemen)

24 oxidy opál (SiO2 x nH2O) uraninit (= smolinec, UO2) amorfní
→ ledvinky, krápníčky lasturnatý lom různé barvy drahokamové odrůdy uraninit (= smolinec, UO2) radioaktivní zdroj uranu →vojenství, energetika radium, polonium

25 oxidy limonit (Fe2O3 x nH2O) = hnědel rozšířený způsoby vzniku:
krystalizace z roztoků, přeměna, hydratace amorfní tmel pískovců → pokličky

26 oxidy bauxit (Al2O3 x nH2O) směs minerálů → spíš hornina
výroba hliníku letadla žáruvzdorné materiály syntetická výroba korundu

27 uhličitany kalcit (CaCO3) velmi rozšířený snadno rozpustný
→ krasové jevy horninotvorný dokonalá štěpnost dvojlom světla pálené vápno, cement

28 uhličitany siderit (FeCO3) dolomit (CaMg(CO3)2 = ocelek – železná ruda
reakce s kyselinou dolomit (CaMg(CO3)2 podobný kalcitu až po zahřátí hornina žáruvzdorné cihly

29 sírany sádrovec (CaSO4 x 2H2O) baryt (BaSO4)
ložiska v místech odpařování mořské vody pálení → sádra růže Sahary baryt (BaSO4) tabulky, lupínky výroba barya barviva, keramika pyrotechnika stíní radioaktivní záření

30 fosforečnany apatit (Ca3(PO4)2 tyrkys (Cu, Al) CuAl6(PO4)4(OH)8 x 4H2O
vznik ukládáním org. zbytků v zubech, kostech zdroj P → výroba H3PO4 → průmyslová hnojiva tyrkys (Cu, Al) CuAl6(PO4)4(OH)8 x 4H2O turquois = turecký, z nebe ukraden kámen štěstí šperkařství

31 křemičitany olivín (Mg, Fe) proměnlivé množství granát (Mg, Fe, Al)
magmatické horniny (čediče) DK granát (Mg, Fe, Al) častý velké krystaly DK → šperkařství přeměnou, z magmatu

32 křemičitany turmalín (Mg, Fe, Ca) augit (Mg, Fe, Ca) nejčastěji černý,
barevné plochy barevné, průhledný → DK polarizátory augit (Mg, Fe, Ca) z magmatu České středohoří horninotvorný

33 křemičitany amfibol (Mg, Fe, Ca) mastek (Mg) podobný augitu
dokonalá štěpnost horninotvorný mastek (Mg) rozemletý proti slepení gumových výrobků žáruvzdorný

34 křemičitany slídy vysoký lesk tabulkovité krystaly dokonalá štěpnost
křehké muskovit = světlá slída K, Al, Si kočičí stříbro průzory kamen, optika biotit = tmavá slída Mg, Fe, K, Al, Si izolace

35 křemičitany živce velmi běžné výroba keramiky ortoklas plagioklas
draselný živec K, Al větší zrna plagioklas sodno–vápenatý živec Na, Ca, Al těžko rozlišitelné


Stáhnout ppt "Geologie věda o zemi."

Podobné prezentace


Reklamy Google