Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop pro exportéry Diverzifikace zahraničního obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop pro exportéry Diverzifikace zahraničního obchodu."— Transkript prezentace:

1 Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop pro exportéry Diverzifikace zahraničního obchodu

2 Cíle Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 = zvýšení konkurenceschopnosti ČR na zahraničních trzích DIVERZIFIKACE ČESKÉHO EXPORTU & ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ KOMPLEXNÍ PODPORA PRO ČESKÉ EXPORTÉRY KONKURENČNÍ VÝHODA PRO ČESKÉ EXPORTÉRY ZEFEKTIVNĚNÍ EXPORTU Identifikace prioritních a zájmových zemí Nová zahraniční zastoupení ve spolupráci MPO/MZV Nové služby pro exportéry Exportní informační portál One-Stop-Shop pro exportéry Financování a pojištění vývozu 3

3 KVALITNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ SERVIS PRO EXPORTÉRY NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH
Spolupráce při budování sítě MPO Ujednání o spolupráci MZV a MPO podepsáno = akreditace pracovníků MPO/CT/CI pod jednou střechou ZÚ (úspora nákladů, flexibilita, koordinace, kapacity) = sjednocení marketingové podpory exportu a investičního incomingu KVALITNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ SERVIS PRO EXPORTÉRY NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH = oborová a teritoriální specializace činností a sítě = zapojení podnikatelských reprezentací (SPD ČR, HK ČR, KZPS, ICC…) 3

4 Zahraniční síť MPO Stav a personální obsazení
Nové: Argentina / Buenos Aires Austrálie / Sydney Čína / Peking Indie / Bangalore Izrael / Tel Aviv Thajsko / Bangkok Maroko / Casablanca Turecko / Ankara Indonésie / Jakarta Chile / Santiago Kolumbie / Medellin Peru / Lima Doplněné: Brazílie / Sao Paulo Velká Británie / Londýn Připravované: Nizozemsko Singapur Keňa Čína / Quang Zhou Irák Ázerbájdžán Bělorusko Jižní Korea Rusko / Samara Polsko / Katovice Jordánsko Zahraniční síť MPO Stav a personální obsazení aktuálně: 44 kanceláří do konce 2013: 56 kanceláří v přípravě: 6 kanceláří 3

5 Nové služby pro exportéry
= nový systém služeb je úspěšný a klienty dobře hodnocený POČET JEDNÁNÍ STOUPL O 54 % 88 % KLIENTŮM SLUŽBY PŘINESLY ÚSPORU ČASU VÍCE NEŽ 73 % KLIENTŮ PŘINESLY SLUŽBY ÚSPORU NÁKLADŮ 97 % KLIENTŮ BY SLUŽBY DOPORUČILO SVÝM PARTNERŮM Tržby 23,6 mil. Kč Akceptované nabídky na služby zahraniční sítě MPO 787 Počet jednání / konzultací 2 514 Počet klientů celkem 1 782 Exportní balíčky 316 Spokojenost klientů se službami 1,20 Exportní příležitosti 2 077 Exportní vzdělávání 23 akcí a 505 účastníků Exportní klub 312 přihlášek Návštěvnost webu BusinessInfo Průměr / měsíc 3

6 Nové informační portály pro exportéry Zpravodajství pro export
= První společný informační portál zaměřený pouze na exportéry ZPRAVODAJSTVÍ PRO EXPORT = Maximálně efektivní: přístupný z businessinfo.cz – miliony návštěvníků v roce 2012 = informační one-stop-shop a rozcestník poskytuje kompletní informační servis, aktuality z veřejného sektoru, nabídku služeb exportních a dalších institucí ÚSPORA ČASU Informace a kontakty na jednom místě Pomocí nastavení „Můj profil“ si může klient personalizovat informace a kontakty podle potřeby PODPORA ROZHODOVÁNÍ Aktuální trendy a exportní příležitosti Nadstandardní informační servis: mapa oborových příležitostí s aktuálními poptávkami a trendy Aktuální analýzy USNADNĚNÍ EXPORTU Služby CzechTrade on-line „Můj konzultant“ On-line objednávání ADMINISTRACE BALÍČKŮ SLUŽEB Kontrola čerpání balíčků Správa dat v „Moje dokumenty“ „Moje zakázky“ 3

7 Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích = zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích 2009 – 2012 2013 – 2014 Celkem alokováno / vč. DPH Plánováno bylo 100 akcí  Uskutečněno bylo 186 akcí Účastníků bylo plánováno 1 400 z toho 200 velkých podniků  Veletrhů a výstav se celkem zúčastnilo 2 833 firem, z toho 430 velkých podniků Celkem alokováno 235 485 362,- Kč vč. DPH 90 zahraniční veletrhů, s podporou vystavovatelů, z toho 180 velkých podniků Výše podpory až do 100 % způsobilých výdajů, maximálně ,- Kč bez DPH V rámci projektu se počítá s realizací veletrhů i v prioritních zemích, zejména se jedná o Rusko, dále pak o USA, Čínskou lidovou republiku či Brazílii. 3

8 front office služby státu pro podporu podnikání a exportu
One-Stop-Shop pro exportéry = zjednodušení a sjednocení přístupu k podpoře státu Snížení byrokratických povinností a zjednodušení postupů Jednotné podací a informační místo pro podnikatele = komplexnost služeb státu) Při povolovací proceduře obíhá dokument, nikoliv podnikatel (zásada single window) Elektronizace poskytovaných služeb státu (e-Government) Zefektivnění výkonu veřejných služeb v oblasti podpory podnikání INFORMAČNÍ ONE-STOP- SHOP - Služby regionálních kanceláří CzechInvest 13 regionálních one stop shop (OSS) kanceláří Regionální kanceláře agentury CzechInvest Řídící výbor sítě OSS (zastoupení MPO, CzechInvest, Czech Trade, ČEB, EGAP) - Služby regionálních exportních míst CzechTrade - Služby v oblasti státem podporovaného financování a pojišťování vývozu front office služby státu pro podporu podnikání a exportu - Služby k využití potenciálu jednotného vnitřního trhu EU - Služby týkající se dodržování norem a procedur pro metrologii a státní zkušebnictví při vývozu - Superlegalizace dokumentů potřebných pro vývoz - Služby ověřovatelských míst Hospodářské komory ČR a služby regionálních zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR 3

9 One-Stop-Shop pro exportéry = zefektivnění povolovacích procedur pro exportéry = elektronizace služeb státu Modernizace licenčního a povolovacího řízení při vývozu projekt ELIS – elektronizované licenční a povolovací řízení LS MPO Celní procedury zjednodušení celního řízení Usnadnění vydávání ověřovacích doložek - superlegalizace a apostila zjednodušení procedury možnost legalizace dokumentů prostřednictvím sítě OSS Modernizace portálu a propojení s portálem veřejné správy Efektivnější využívání veřejných registrů – návrhy řešení zavedení CzechPOINTů pro podnikatele do kanceláří OSS Zavedení přístupu „single window“ při řešení požadavků podnikatelů 3

10 Diverzifikace českého exportu
= Proces diverzifikace pokračuje i za ztížených podmínek vyvolaných stagnací hospodářského vývoje ČR AKTIVITY V PRIORITNÍCH ZEMÍCH AKTIVITY V ZÁJMOVÝCH ZEMÍCH POSTUPNÝ NÁVRAT ČESKÉHO EXPORTU DO PLUSOVÝCH HODNOT Období leden až červenec 2013: Meziroční pokles českého exportu do EU o 2 %. Nárůst exportu do prioritních a zájmových zemích o téměř 3 % (z toho u PZ o 1,5 % a u ZZ dokonce o 5 %). Období leden až červenec 2013: Meziroční pokles podílu zemí EU na českém exportu z 81,5 % na 80,8 %. Nárůst exportu u skupiny prioritních a zájmových zemí z 16,2 % na 16,8 %. ! jeden procentní bod = částka cca 18 mld. Kč ! Vývoz ČR do EU, prioritních a zájmových zemí Index 1 - 7 2013 / 2012 (mil. Kč.) (mil. Kč) Celkový vývoz ČR 98,9 EU 98,0 Prioritní země 101,5 195 017 Zájmové země 104,7 96 108 Prioritní + zájmové země 102,6 3

11 TERITORIÁLNÍ STRUKTURA:
Statistiky zahraničního obchodu ČR Výsledky za 2. čtvrtletí očekávaný vývoj TERITORIÁLNÍ STRUKTURA: PŘETRVÁVAJÍCÍ ÚZKÁ PROVÁZANOST EXPORTU ČR S EU: EXPORT DO EU: 80,3 % IMPORT Z EU: 65,4 % NOVÁ ODBYTIŠTĚ MIMO EUROZÓNU: VÝCHODNÍ TRHY A LATINSKÁ AMERIKA (ČÍNA, JAR, INDIE, BRAZÍLIE) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EXPORTNÍ DESTINACE: NĚMECKO (30,7 %), SLOVENSKO (8,8 %), POLSKO, RUSKO NEJVYŠŠÍ PŘEBYTEK OBCHODNÍ BILANCE: NĚMECKO, SLOVENSKO, VELKÁ BRITÁNIE, FRANCIE NEJVYŠŠÍ SCHODEK OBCHODNÍ BILANCE: ČÍNA, JIŽNÍ KOREA, JAPONSKO, RUSKO OČEKÁVANÝ DALŠÍ VÝVOJ: Optimistické hodnoty předstihových indikátorů → i ve 2. Q 2013 se očekává, že hlavním tahounem české ekonomiky bude zahraniční obchod. Výsledky se budou odvíjet od ekonomické situace v Eurozóně, především pak v Německu. 3

12 Tisková konference MPO na MSV v Brně 7. 10. 2013
Aktuální aktivity MPO na poli výzkumu, vývoje a inovací a v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu Tisková konference MPO na MSV v Brně

13 Aktuální aktivity MPO na poli výzkumu, vývoje a inovací a v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu Navýšení rozpočtu na VaVaI: Pro aplikovaný výzkum a vývoj s využitím v průmyslu se podařilo prosadit navýšení prostředků na program ALFA implementovaný Technologickou agenturou ČR tak, aby mohla být v roce 2014 vyhlášena další veřejná soutěž v tomto programu. Nový program na podporu VaVaI Epsilon: Program navazující na TIP a ALFA bude naplňovat Národní priority orientovaného VaVaI především v oblasti konkurenceschopné ekonomiky, energetiky a materiálů. Novelizace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: Jedním z hlavních úkolů novely bude ošetření podpory inovací, která dosud v tomto předpisu prakticky řešena nebyla, a orgánem odpovědným za tuto oblast by mělo být MPO. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 – 2020): Kromě řady programů a nástrojů využívaných již v současném Operačním programu Podnikání a inovace by měla být nově zařazena též podpora aplikovaného VaV a zvažovány jsou další možnosti podpory spolupráce podnikového, výzkumného a veřejného sektoru ve VaVaI.


Stáhnout ppt "Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop pro exportéry Diverzifikace zahraničního obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google