Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop."— Transkript prezentace:

1 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop pro exportéry Diverzifikace zahraničního obchodu

2 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Cíle Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 = zvýšení konkurenceschopnosti ČR na zahraničních trzích DIVERZIFIKACE ČESKÉHO EXPORTU & ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ KOMPLEXNÍ PODPORA PRO ČESKÉ EXPORTÉRY KONKURENČNÍ VÝHODA PRO ČESKÉ EXPORTÉRY ZEFEKTIVNĚNÍ EXPORTU Identifikace prioritních a zájmových zemí Nová zahraniční zastoupení ve spolupráci MPO/MZV Nové služby pro exportéry Exportní informační portál One-Stop-Shop pro exportéry Financování a pojištění vývozu

3 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Spolupráce při budování sítě MPO Ujednání o spolupráci MZV a MPO podepsáno 25.7.2013 = akreditace pracovníků MPO/CT/CI pod jednou střechou ZÚ (úspora nákladů, flexibilita, koordinace, kapacity) KVALITNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ SERVIS PRO EXPORTÉRY NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH = sjednocení marketingové podpory exportu a investičního incomingu = oborová a teritoriální specializace činností a sítě = zapojení podnikatelských reprezentací (SPD ČR, HK ČR, KZPS, ICC…)

4 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Zahraniční síť MPO Stav a personální obsazení aktuálně: 44 kanceláří do konce 2013: 56 kanceláří v přípravě: 6 kanceláří Nové: Argentina / Buenos Aires Austrálie / Sydney Čína / Peking Indie / Bangalore Izrael / Tel Aviv Thajsko / Bangkok Maroko / Casablanca Turecko / Ankara Indonésie / Jakarta Chile / Santiago Kolumbie / Medellin Peru / Lima Doplněné: Brazílie / Sao Paulo Velká Británie / Londýn Připravované: Nizozemsko Singapur Keňa Čína / Quang Zhou Irák Ázerbájdžán Bělorusko Jižní Korea Rusko / Samara Polsko / Katovice Jordánsko

5 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Nové služby pro exportéry Tržby23,6 mil. Kč Akceptované nabídky na služby zahraniční sítě MPO 787 Počet jednání / konzultací 2 514 Počet klientů celkem 1 782 Exportní balíčky 316 Spokojenost klientů se službami 1,20 Exportní příležitosti 2 077 Exportní vzdělávání 23 akcí a 505 účastníků Exportní klub 312 přihlášek Návštěvnost webu BusinessInfo Průměr 300 000 / měsíc = nový systém služeb je úspěšný a klienty dobře hodnocený POČET JEDNÁNÍ STOUPL O 54 % 88 % KLIENTŮM SLUŽBY PŘINESLY ÚSPORU ČASU VÍCE NEŽ 73 % KLIENTŮ PŘINESLY SLUŽBY ÚSPORU NÁKLADŮ VÍCE NEŽ 97 % KLIENTŮ BY SLUŽBY DOPORUČILO SVÝM PARTNERŮM

6 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Nové informační portály pro exportéry Zpravodajství pro export = První společný informační portál zaměřený pouze na exportéry ZPRAVODAJSTVÍ PRO EXPORT = Maximálně efektivní: přístupný z businessinfo.cz – 4 miliony návštěvníků v roce 2012 = informační one-stop-shop a rozcestník poskytuje kompletní informační servis, aktuality z veřejného sektoru, nabídku služeb exportních a dalších institucí ÚSPORA ČASU Informace a kontakty na jednom místě Pomocí nastavení „Můj profil“ si může klient personalizovat informace a kontakty podle potřeby PODPORA ROZHODOVÁNÍ Aktuální trendy a exportní příležitosti Nadstandardní informační servis: mapa oborových příležitostí s aktuálními poptávkami a trendy Aktuální analýzy USNADNĚNÍ EXPORTU Služby CzechTrade on-line „ Můj konzultant“ On-line objednávání ADMINISTRACE BALÍČKŮ SLUŽEB Kontrola čerpání balíčků Správa dat v „Moje dokumenty“ „Moje zakázky “

7 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích = zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích 2009 – 2012 09. 12. 2009 - 30. 06. 2013 2009 – 2012 09. 12. 2009 - 30. 06. 2013 2013 – 2014 1.3.2013 - 30.6.2015 2013 – 2014 1.3.2013 - 30.6.2015 Celkem alokováno 235 485 362,- Kč vč. DPH 90 zahraniční veletrhů, s podporou 1 260 vystavovatelů, z toho 180 velkých podniků Výše podpory až do 100 % způsobilých výdajů, maximálně 120.000,- Kč bez DPH V rámci projektu se počítá s realizací veletrhů i v prioritních zemích, zejména se jedná o Rusko, dále pak o USA, Čínskou lidovou republiku či Brazílii. Celkem alokováno 491 754 900 / 611 128 579 vč. DPH Plánováno bylo 100 akcí  Uskutečněno bylo 186 akcí Účastníků bylo plánováno 1 400 z toho 200 velkých podniků  Veletrhů a výstav se celkem zúčastnilo 2 833 firem, z toho 430 velkých podniků

8 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 One-Stop-Shop pro exportéry = zjednodušení a sjednocení přístupu k podpoře státu INFORMAČNÍ ONE-STOP- SHOP Snížení byrokratických povinností a zjednodušení postupů Jednotné podací a informační místo pro podnikatele = komplexnost služeb státu) Při povolovací proceduře obíhá dokument, nikoliv podnikatel (zásada single window) Elektronizace poskytovaných služeb státu (e-Government) Zefektivnění výkonu veřejných služeb v oblasti podpory podnikání 13 regionálních one stop shop (OSS) kanceláří Regionální kanceláře agentury CzechInvest Řídící výbor sítě OSS (zastoupení MPO, CzechInvest, Czech Trade, ČEB, EGAP) front office služby státu pro podporu podnikání a exportu - Služby regionálních kanceláří CzechInvest - Služby regionálních exportních míst CzechTrade - Služby v oblasti státem podporovaného financování a pojišťování vývozu - Služby k využití potenciálu jednotného vnitřního trhu EU - Služby týkající se dodržování norem a procedur pro metrologii a státní zkušebnictví při vývozu - Superlegalizace dokumentů potřebných pro vývoz - Služby ověřovatelských míst Hospodářské komory ČR a služby regionálních zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR

9 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 One-Stop-Shop pro exportéry = zefektivnění povolovacích procedur pro exportéry = elektronizace služeb státu Modernizace licenčního a povolovacího řízení při vývozu projekt ELIS – elektronizované licenční a povolovací řízení LS MPO Celní procedury zjednodušení celního řízení Usnadnění vydávání ověřovacích doložek - superlegalizace a apostila zjednodušení procedury možnost legalizace dokumentů prostřednictvím sítě OSS Modernizace portálu www.businessinfo.cz a propojení s portálem veřejné správy www.portal.gov.cz Efektivnější využívání veřejných registrů – návrhy řešení zavedení CzechPOINTů pro podnikatele do kanceláří OSS Zavedení přístupu „single window“ při řešení požadavků podnikatelů

10 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Diverzifikace českého exportu AKTIVITY V PRIORITNÍCH ZEMÍCH AKTIVITY V ZÁJMOVÝCH ZEMÍCH = Proces diverzifikace pokračuje i za ztížených podmínek vyvolaných stagnací hospodářského vývoje ČR Období leden až červenec 2013: Meziroční pokles českého exportu do EU o 2 %. Nárůst exportu do prioritních a zájmových zemích o téměř 3 % (z toho u PZ o 1,5 % a u ZZ dokonce o 5 %). POSTUPNÝ NÁVRAT ČESKÉHO EXPORTU DO PLUSOVÝCH HODNOT Období leden až červenec 2013: Meziroční pokles podílu zemí EU na českém exportu z 81,5 % na 80,8 %. Nárůst exportu u skupiny prioritních a zájmových zemí z 16,2 % na 16,8 %. ! jeden procentní bod = částka cca 18 mld. Kč ! Vývoz ČR do EU, prioritních a zájmových zemí Index 1 - 7 2013 / 2012 1 - 7 2012 (mil. Kč.) 1 - 7 2013 (mil. Kč) Celkový vývoz ČR 98,9 1 801 356 1 781 375 EU 98,0 1 468 556 1 438 708 Prioritní země 101,5 195 017 197 997 Zájmové země 104,7 96 108 100 632 Prioritní + zájmové země 102,6 291 125 298 629

11 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Statistiky zahraničního obchodu ČR Výsledky za 2. čtvrtletí 2013 + očekávaný vývoj TERITORIÁLNÍ STRUKTURA: PŘETRVÁVAJÍCÍ ÚZKÁ PROVÁZANOST EXPORTU ČR S EU: EXPORT DO EU: 80,3 % IMPORT Z EU: 65,4 % NOVÁ ODBYTIŠTĚ MIMO EUROZÓNU: VÝCHODNÍ TRHY A LATINSKÁ AMERIKA (ČÍNA, JAR, INDIE, BRAZÍLIE) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EXPORTNÍ DESTINACE: NĚMECKO (30,7 %), SLOVENSKO (8,8 %), POLSKO, RUSKO NEJVYŠŠÍ PŘEBYTEK OBCHODNÍ BILANCE: NĚMECKO, SLOVENSKO, VELKÁ BRITÁNIE, FRANCIE NEJVYŠŠÍ SCHODEK OBCHODNÍ BILANCE: ČÍNA, JIŽNÍ KOREA, JAPONSKO, RUSKO OČEKÁVANÝ DALŠÍ VÝVOJ: Optimistické hodnoty předstihových indikátorů → i ve 2. Q 2013 se očekává, že hlavním tahounem české ekonomiky bude zahraniční obchod. Výsledky se budou odvíjet od ekonomické situace v Eurozóně, především pak v Německu.

12 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Aktuální aktivity MPO na poli výzkumu, vývoje a inovací a v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu Tisková konference MPO na MSV v Brně 7. 10. 2013

13 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Aktuální aktivity MPO na poli výzkumu, vývoje a inovací a v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu Navýšení rozpočtu na VaVaI: Pro aplikovaný výzkum a vývoj s využitím v průmyslu se podařilo prosadit navýšení prostředků na program ALFA implementovaný Technologickou agenturou ČR tak, aby mohla být v roce 2014 vyhlášena další veřejná soutěž v tomto programu. Nový program na podporu VaVaI Epsilon: Program navazující na TIP a ALFA bude naplňovat Národní priority orientovaného VaVaI především v oblasti konkurenceschopné ekonomiky, energetiky a materiálů. Novelizace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: Jedním z hlavních úkolů novely bude ošetření podpory inovací, která dosud v tomto předpisu prakticky řešena nebyla, a orgánem odpovědným za tuto oblast by mělo být MPO. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 – 2020): Kromě řady programů a nástrojů využívaných již v současném Operačním programu Podnikání a inovace by měla být nově zařazena též podpora aplikovaného VaV a zvažovány jsou další možnosti podpory spolupráce podnikového, výzkumného a veřejného sektoru ve VaVaI.


Stáhnout ppt "EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Exportní strategie ČR Spolupráce MPO a MZV – Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop."

Podobné prezentace


Reklamy Google