Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valná hromada ČHS 2015. 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valná hromada ČHS 2015. 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák."— Transkript prezentace:

1 Valná hromada ČHS 2015

2 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák

3 3 Volební komise ●Robert Homolka ●Vladimír Těšitel ●Jaroslav Šťastný

4 4 Návrhová komise ●Tomáš Frank ●Láďa Vörös ●Jarka Schücková

5 5 Program 1) Zahájení 2) Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová, volební) 3) Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH 4) Schválení jednacího a volebního řádu VH 5) Schválení programu VH 6) Zpráva o činnosti ČHS 7) Zpráva revizní komise 8) Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2014 9) Zpráva o plnění Koncepce ČHS 10) Návrh změny řízení ČHS a organizačního uspořádání 11) Zveřejňování informací o hospodaření 12) Návrh rozpočtu ČHS na rok 2015 přestávka 13) Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS 14) Návrh novely stanov ČHS 15) Doplňující volba 1. místopředsedy a člena VV 16) Doplňující volba člena RK 17) Závěrečná diskuse 18) Usnesení VH 19) Zakončení VH

6 6 Doplnění programu VH ●Schválení vstupních a členských poplatků spolků ●Schválení odměny člena statutárního orgánu ●Řešení problému s limitem obratu z marketingových smluv (DPH)

7 7 Zpráva o činnosti ČHS VH 2015

8 8 Legislativa, členství ●Od 1.1.2014 jsme dle NOZ spolek = potřeba úpravy stanov ●Od 24.4.2014 jsme členy ČOV, zastupujeme ČKSOI na plénu ČOV ●Společně s JAMES jsme podpořili vznik Mezinárodní federace evropských horolezeckých asociací ●31.12. 2014 měl ČHS 13.872 členů (2013 12,5 tis.) ●2014 téměř 5 tis. kombičlenství, 2015 - 3 partneři, ●únor 2015 - jednání s vedením ÖAV o spolupráci na rok 2016

9 9 Personální změny ●VV: září 2014 odstoupil 1.místopředseda P. Žamberský, ekonomikou pověřen Š. Budský (doplň.volba) ●DK: předseda R. Wimmer, odstoupil leden 2015 – náhradník V. Rezek, nový předseda T. Frank ●RK: předseda J. Kalivoda, rezignoval říjen 2014, dočasně RK vede M. Všetečka (doplň.volba) ●Sportovní horolezectví /alpinismus– J. Zbranek + člen MC UIAA ●CVK – K. Berndt ●Drytooling – F. Čálek ●Sloučení soutěž. dospělých + mládeže – T. Binter

10 10 Granty ●Mládež – 16 oddílů/180 tis. (80 tis. podpora Hudy) ●Údržba skal 55 tis. ●14 tradičních akcí 50 tis. ●Publikace – 3 tis. Úkoly uložené VH 2014 ●zabývat se právním postavením oddílů ČHS a předložit návrh řešení do příští valné hromady – novela stanov ●přepracovat vnitřní předpisy s důrazem na větší informovanost členů - zrušení směrnice, doplnění finanční směrnice o čtvrtletní online vyúčtování

11 11 Údržba skal, OP ●2 školení pro 40 správců skal ●Podpora partnerů – Hudy.. 50 tis. Labák a Hruboskalsko, SingingRock.. 70 tis. Střední Čechy a Jeseníky ●Povolení pro Přírodní rezervaci Údolí Jizery (vč. drytoolu) ●Povolena nová oblast Paraple v NPR Karlštejn ●Prodlouženo povolení NPR Adršpašsko-teplické skály ●Prodlouženo povolení NPR Děvín-Kotel-Pálava ●Povolení CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ●Zachráněna Žlebská jehla ●Přes naše protesty zbudována ferrata na Kočičích kamenech ●Ukončena spolupráce se serverem Skalní oblasti, zprovozněna nová databázová aplikace

12 12 Metodika, lékařství, historie ●21 nových instruktorů SCI, RCI ●UIAA - revalidace RCI, HAL ●4 metodické dny (Kružberk, Rabštejn, Srbsko, Vír) ●25. ročník Pelikánova semináře – 50 účastníků ●Otevřeno muzeum horolezectví – zámeček Adršpach Závodní komise ●2 zlaté z MS – obtížnost, bouldering - A.Ondra ●1 zlatá MSJ – rychlost – J. Kříž ●2. místo v SP – L. Hroza ml. ●Kurzy stavěčské licence a traťoví rozhodčí ●Školení pro získání trenérských licencí ●Tréninkové centrum reprezentace

13 13 Finance ●Rozpočet 2014 - 7.9 M ●Příjmy z loterií navíc 700 tis. (1M) ●Příjmy od partnerů 442 tis. finanční/ 550 tis. věcné ●Hlavní partneři: adidas, Hudy sport ●Partneři: Rock Point, Singing Rock, Makak, Lanex, Pivovar Rohozec ●Přebytek 1.36M (z toho 700 tis. ČOV – projekt mládež) ●Aktiva (majetek) nárůst z 8.36M na 9.9M ●Cash (peníze) z 7.97M na 9.07M

14 14 Zpráva o hospodaření 2014 VH 2015

15 15 Vyúčtování roku 2014 - příjmy Plánované příjmy Skutečné příjmy Členské příspěvky 3 750 0004 107 135 Vlastní příjmy 400 000441 561 Dotace MŠMT (organizace sportu) 2 800 0002 573 700 Dotace MŠMT (repre. a talent. mládež) 270 000298 900 Úroky 100 000281 877 Převod z roku 2013 600 0000 Loterie - ČOV 701 000 Celkem 7 920 0008 404 173 Program IV pro oddíly 124 700 poskytnutá dotace - program IV -124 700

16 Vyúčtování roku 2014 - výdaje KomiseNákladySkut. výdajePlán vázané - skut./plán Závodní lezení - dospělí 932 897858 556 852 0009 559 / 30 000 Závodní lezení - mládež 827 628684 378 553 000131 378 / 167 000 Skialp závodní 271 228259 912 260 000 ledy, drytooling 81 372 110 000 údržba skal a OP vč. grantů 2 008 7171 886 484 1 592 000294 484 / 350 000 Bezpečné lezení 381 270325 930 450 0000 / 250 000 z toho metodika 268 245267 860340 000 z toho lékaři 100 18345 22877 000 z toho bezpečnost 12 842 33 000 Hory, skály, lezení 264 726263 936 334 000 z toho výstupy roku 190 660 235 000 z toho tradiční skialpinismus 7 0726 28219 000 z toho granty tradiční akce 51 280 50 000 z toho granty publikace 3 000 30 000 z toho alpinismus 12 714 Mládež vč. grantů 193 260 245 000 makreting a média vč. Infoc. 452 663235 388 250 000 mapování historie 28 372 30 0000 / 30 000 čl. přísp. UIAA, zasedání 117 060 115 000 Rezerva 100 000 administrativa 2 041 5792 035 514 2 152 500 7 600 7726 970 162 7 043 500432 421 / 827 000 Rozdíl příjmy - výdaje 1 434 011 odpisy hmotného majetku -11 453 Celkem 1 422 558

17 17 Rozvaha ČHS k 31.12.2014 2.2.0931.12.0931.12.1031.12.1131.12.1231.12.1331.12.14 A k t i v a Dlouhod. majetek313 523385 846332 283324 283358 643327 736316 283 Cash a ekvivalenty3 670 4164 700 3674 978 3824 859 2617 029 4577 972 3639 072 482 Pohledávky1 456 0841 140 28219 51677 902272 58222 982573 304 Náklady příštích období 102 39233 95743 95739 450-157 93141 0753 756 5 542 4156 011 2795 374 1385 300 8967 502 7518 364 1569 965 825 P a s i v a Vlastní jmění6 540 8034 422 2744 537 1344 149 8924 365 1926 789 8477 505 587 Závazky558 944488 266518 786428 714392 984351 712370 318 Zisk-2 200 082122 859-379 242224 6102 447 055715 7411 422 558 Výnosy příštích období 642 750977 880697 460497 680297 520506 856667 362 5 542 4156 011 2795 374 1385 300 8967 502 7518 364 1569 965 825

18 18 (S)plnění koncepce ČHS VH 2015

19 19 1.Počet členů Počet členů ČHS se v roce 2014 zvýšil na 13.862 (start 9tis.; cíl 2015 15tis.) 2.Finanční zdroje čl. příspěvky/ veřejné/ soukromé start: 71/18/11; cíl: 60/25/15 stav: 49/34/17; nový zdroj – ČOV/ loterie; celk.4,8M/8,4M 3.Finanční rezerva plán 40%, stav 100% 4.Profesionalizace plán navýšit stav ze 2 zaměstnanců na 4; stav 2015: 5 5.Řízení ČHS plán: gestoři pro každou z 5 oblastí; stav: gestoři jsou; přichystán návrh změny struktury řízení

20 20 6.Informace audit použitelnosti webu ČHS, čtvrtletní Zpravodaj, Ročenka, FaceBook 1.5tis, přes 5tis. zhlédnutí videa, DB skal a cest 7.Mediální obraz horolezectví TV pořady ze závodů, rozhovory, spolupráce s festivaly, ČOV 8.Výkonnostní sport cíle a priority v soutěžní i nesoutěžní oblasti, zlepšení 9.Péče o skalní oblasti řada oblastí plně sanována, vlastní DB s informacemi o OP 10.Vzdělávání čtyři metodické akce pro lezeckou veřejnost, trenéři, stavěči příprava projektu certifikovaných horoškol

21 Návrh organizační změny pro VH 2015

22 Problémy 1.Dobrovolnost / odbornost 2.Komunikace se členy a veřejností 3.Postavení oddílů s právní subjekt. 4.Práce s dětmi 5.Komerční / tradiční oddíly 6.Etika chování ve skalách

23 Oddíly „Standardní“ oddíly Individuální členové Oddíly s právní identitou vývoj

24 Typy členství Členství fyzických osob v oddílech individuální Členství právnických osob plné členství evidované členství

25 Poslání – zaměření a hodnoty „Zdolávání výšek“ Sport Příroda Odpovědnost Důvěra Spolupráce

26 ORGANIZACE FINANCE SKÁLY MLÁDEŽ VZDĚLÁVÁNÍ SPORT noví členové spokojenost členů sociální vazby Poskytujeme profesionální servis pro lezecký sport a horolezectví na všech úrovních výkonnosti. Podporujeme fair play, pozitivní přístup k přírodě a osobní rozvoj našich členů. Jsme dynamická, profesionální a finančně stabilní organizace. Hlavní cíle Pilíře oblasti práce Základy co potřebujeme Vize perspektiva Poslání důvod existence Poslání, vize a cíle Sdružujeme lidi se zájmem o zdolávání výšek, sport a přírodu, kteří chtějí své zájmy sdílet na principech spolupráce, odpovědnosti a důvěry.

27 Nastavení ukazatelů

28 Profesionalizace a zdroje odměna výsledek kvalita spokojenost zájem prostředky

29 poslání Návrh struktury Procesy Ekonomický Marketingový Legislativní Organizační Informační Podpůrný Výkonný výbor Oddíly Valná hromada Individuální členové Oddíly s právní identitou Revizní komise Odborné komise vize cíle Sekretariát gestoři ekonomika organizace místopředsedové předseda tajemník Projekty PM Realizace projektů na základě výběrového řízení Strategie Sport, alpinismus, soutěže Vzdělávání, bezpečnost, historie Skály, ochrana přírody, CVK Mládež Disciplinární komise

30 Projekty Mládež, spolupráce s mládežnickými oddíly Vzdělávání – akreditace horoškol, kurzy Marketing, mediální prezentace

31 31 Návrh rozpočtu 2015 VH 2015

32 32 Návrh rozpočtu 2015 - příjmy členské příspěvky4 050 000 vlastní finanční příjmy200 000 MŠMT – organizace sportu2 550 000 MŠMT – reprezentace, talent.mládež400 000 ČOV – mládež200 000 úroky110 000 převod z rezervy600 000 celkem8 110 000

33 Návrh rozpočtu 2015 - výdaje z toho vázané / interní projekty soutěžní lezení dospělých a mládeže1 344 000150 000 soutěžní skialpinismus199 000 lezení v ledu a drytooling21 000 údržba skal a ochrana přírody (vč. grantů)1 540 000180 000 bezpečné lezení430 00040 000 z toho metodika388 000 z toho lékaři28 000 z toho bezpečnost14 000 hory, skály, lezení333 00050 000 z toho Výstupy roku150 000 z toho tradiční skialpinismus33 000 z toho granty tradiční akce50 000 z toho granty publikace30 000 z toho ostatní70 000 mládež (vč. grantů)336 000 z toho mistrovské mládežnické závody151 000 marketing a média vč. infocentra259 00038 000 mapování historie34 000 UIAA (příspěvky, zasedání)175 000 James - příspěvek na údržbu chat100 000 rezerva130 000 administrativa2 970 000 projekty komisí239 000 celkem 8 110 000458 000

34 34 Návrh novely stanov ČHS VH 2015

35 35 Čl. II. Poslání a činnost ČHS ●Doplněna vize „dynamická, profesionální a finančně stabilní..“ ●Upřesněno zaměření – „zdolávání výšek, sport, příroda“ ●Přidány hodnoty – „spolupráce, odpovědnost, důvěra“ Čl. I. Úvodní ustanovení ●sídlo uvedeno jen Praha Čl. III. Členství v ČHS Celkem 4 typy členství: ●Řádné členství fyzických osob - A ●Členství spolků ●Evidované členství fyzických osob (členů spolku bez průkazu) ●Zprostředkované členství fyzických osob - B (členů spolku s průkazem) ●O členství jednotlivce i spolku rozhoduje VV, může delegovat

36 36 Čl. V. Práva a povinnosti členů ●Člen A – bez změn, může na VH hlasovat i samostatně ●Člen B – je na VH vždy zastupován, ale může být volen ●Za spolek se účastní VH jeho zástupce ●Evidovaný člen nemá na VH hlasovací právo ●Přesněji popsané povinnosti členů, evid. se týkají jen částečně Čl. IV Sdružování členů A do horolezeckých oddílů ●Stávající systém oddílů, bez změn Čl. VI.-XI. Orgány ČHS ●VH hlasuje podle počtu zastoupených členů A a B, pokud spolek nemá žádné členy B, má jeden hlas ●Funkční období všech orgánů – VV, disciplinární komise, revizní komise - je 4 roky

37 37 Čl. VII Výkonný výbor ●VV – 5 členů; předseda, 2 místopředsedové, 2 členové; mezi VH musí byt ve VV min. 3 volení – jinak mimořádná VH ●Pravomoc VV rozhodnout o vyloučení člena VV i pro nečinnost nebo závažné neplnění úkolů ●Možnost rozhodování mimo zasedání Čl. XI. Odborné komise ●Odborné komise pokrývají 4 hlavní oblasti: skály a ochrana přírody; sport; vzdělávání a metodika; mládež

38 38 Čl. XIII. Projednávání stížností a řešení sporů ●Zjednodušeno – nemusí se vše projednávat osobně Čl. XII. Majetek a hospodaření ČHS ●Upřesněná odpovědnost VV Čl. XIV.-XV. Přechodná a závěrečná ustanovení ●Do konce funkčního období VV, RK a DK platí původní stanovy (VV zůstává sedmičlenný, funkční období končí v roce 2017) ●Účinnost ostatních částí stanov od schválení

39 39 Vstupní a členské poplatky spolků Vstupní a členské poplatky spolků vycházejí z podmínek, které platí pro oddíly a členy ČHS. ●Vstupní poplatek spolku je stanoven na 800 Kč ●Roční členský poplatek spolku je stanoven na 400 Kč za předpokladu, že nemá žádného řádného člena B, jinak 0 Odměna člena statutárního orgánu Odměna předsedy ČHS na období od VH 2015 do VH 2016 bude 22.500,- Kč/měsíčně a její vyplacení je podmíněno pracovním nasazením nejméně na úrovni poloviny plného úvazku. Výsledkem této práce musí být prokazatelné zlepšení v naplánovaných cílech a projektech dle schválené organizační změny, které bude prezentováno na VH 2016.

40 40 Pravidla pro zřízení marketingové organizace ČHS Pokud nastane situace, že obrat z obchodních smluv s partnery by vedl k překročení 1 mil. Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě, VH schvaluje založení samostatného s.r.o. ve 100% vlastnictví ČHS za následujících podmínek: ●Náklady na založení s.r.o. nepřevýší 45 tis. Kč ●Jakékoliv platby z ČHS do s.r.o. jsou přípustné pouze se souhlasem VH, možné jsou pouze platby z s.r.o. do ČHS ●Účetní závěrka s.r.o. bude předkládána VH a účetnictví s.r.o. bude podléhat kontrole RK. ●Jednateli s.r.o. budou předseda a místopředseda ČHS, kteří odpovídají za to, že ČHS nevzniknou žádné závazky z činnosti s.r.o. ●Všechny příjmy z činnosti s.r.o. budou využity pro podporu činnosti ČHS

41 41 Doplňující volby Kandidáti do Výkonného výboru: Kandidáti do Revizní komise: 1. místopředseda: Šimon Budský Člen výkonného výboru: Radan Keil Martin Mašát

42 42 Návrhy k hlasování xxxxx

43 43 Usnesení VH 2015 VH schvaluje: VH bere na vědomí: VH zvolila: VH ukládá:


Stáhnout ppt "Valná hromada ČHS 2015. 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák."

Podobné prezentace


Reklamy Google