Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valná hromada ČHS 2015. 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valná hromada ČHS 2015. 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák."— Transkript prezentace:

1 Valná hromada ČHS 2015

2 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák

3 3 Volební komise ●Robert Homolka ●Vladimír Těšitel ●Jaroslav Šťastný

4 4 Návrhová komise ●Tomáš Frank ●Láďa Vörös ●Jarka Schücková

5 5 Program 1) Zahájení 2) Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová, volební) 3) Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH 4) Schválení jednacího a volebního řádu VH 5) Schválení programu VH 6) Zpráva o činnosti ČHS 7) Zpráva revizní komise 8) Zpráva o hospodaření ČHS za rok ) Zpráva o plnění Koncepce ČHS 10) Návrh změny řízení ČHS a organizačního uspořádání 11) Zveřejňování informací o hospodaření 12) Návrh rozpočtu ČHS na rok 2015 přestávka 13) Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS 14) Návrh novely stanov ČHS 15) Doplňující volba 1. místopředsedy a člena VV 16) Doplňující volba člena RK 17) Závěrečná diskuse 18) Usnesení VH 19) Zakončení VH

6 6 Doplnění programu VH ●Schválení vstupních a členských poplatků spolků ●Schválení odměny člena statutárního orgánu ●Řešení problému s limitem obratu z marketingových smluv (DPH)

7 7 Zpráva o činnosti ČHS VH 2015

8 8 Legislativa, členství ●Od jsme dle NOZ spolek = potřeba úpravy stanov ●Od jsme členy ČOV, zastupujeme ČKSOI na plénu ČOV ●Společně s JAMES jsme podpořili vznik Mezinárodní federace evropských horolezeckých asociací ● měl ČHS členů ( ,5 tis.) ●2014 téměř 5 tis. kombičlenství, partneři, ●únor jednání s vedením ÖAV o spolupráci na rok 2016

9 9 Personální změny ●VV: září 2014 odstoupil 1.místopředseda P. Žamberský, ekonomikou pověřen Š. Budský (doplň.volba) ●DK: předseda R. Wimmer, odstoupil leden 2015 – náhradník V. Rezek, nový předseda T. Frank ●RK: předseda J. Kalivoda, rezignoval říjen 2014, dočasně RK vede M. Všetečka (doplň.volba) ●Sportovní horolezectví /alpinismus– J. Zbranek + člen MC UIAA ●CVK – K. Berndt ●Drytooling – F. Čálek ●Sloučení soutěž. dospělých + mládeže – T. Binter

10 10 Granty ●Mládež – 16 oddílů/180 tis. (80 tis. podpora Hudy) ●Údržba skal 55 tis. ●14 tradičních akcí 50 tis. ●Publikace – 3 tis. Úkoly uložené VH 2014 ●zabývat se právním postavením oddílů ČHS a předložit návrh řešení do příští valné hromady – novela stanov ●přepracovat vnitřní předpisy s důrazem na větší informovanost členů - zrušení směrnice, doplnění finanční směrnice o čtvrtletní online vyúčtování

11 11 Údržba skal, OP ●2 školení pro 40 správců skal ●Podpora partnerů – Hudy.. 50 tis. Labák a Hruboskalsko, SingingRock.. 70 tis. Střední Čechy a Jeseníky ●Povolení pro Přírodní rezervaci Údolí Jizery (vč. drytoolu) ●Povolena nová oblast Paraple v NPR Karlštejn ●Prodlouženo povolení NPR Adršpašsko-teplické skály ●Prodlouženo povolení NPR Děvín-Kotel-Pálava ●Povolení CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ●Zachráněna Žlebská jehla ●Přes naše protesty zbudována ferrata na Kočičích kamenech ●Ukončena spolupráce se serverem Skalní oblasti, zprovozněna nová databázová aplikace

12 12 Metodika, lékařství, historie ●21 nových instruktorů SCI, RCI ●UIAA - revalidace RCI, HAL ●4 metodické dny (Kružberk, Rabštejn, Srbsko, Vír) ●25. ročník Pelikánova semináře – 50 účastníků ●Otevřeno muzeum horolezectví – zámeček Adršpach Závodní komise ●2 zlaté z MS – obtížnost, bouldering - A.Ondra ●1 zlatá MSJ – rychlost – J. Kříž ●2. místo v SP – L. Hroza ml. ●Kurzy stavěčské licence a traťoví rozhodčí ●Školení pro získání trenérských licencí ●Tréninkové centrum reprezentace

13 13 Finance ●Rozpočet M ●Příjmy z loterií navíc 700 tis. (1M) ●Příjmy od partnerů 442 tis. finanční/ 550 tis. věcné ●Hlavní partneři: adidas, Hudy sport ●Partneři: Rock Point, Singing Rock, Makak, Lanex, Pivovar Rohozec ●Přebytek 1.36M (z toho 700 tis. ČOV – projekt mládež) ●Aktiva (majetek) nárůst z 8.36M na 9.9M ●Cash (peníze) z 7.97M na 9.07M

14 14 Zpráva o hospodaření 2014 VH 2015

15 15 Vyúčtování roku příjmy Plánované příjmy Skutečné příjmy Členské příspěvky Vlastní příjmy Dotace MŠMT (organizace sportu) Dotace MŠMT (repre. a talent. mládež) Úroky Převod z roku Loterie - ČOV Celkem Program IV pro oddíly poskytnutá dotace - program IV

16 Vyúčtování roku výdaje KomiseNákladySkut. výdajePlán vázané - skut./plán Závodní lezení - dospělí / Závodní lezení - mládež / Skialp závodní ledy, drytooling údržba skal a OP vč. grantů / Bezpečné lezení / z toho metodika z toho lékaři z toho bezpečnost Hory, skály, lezení z toho výstupy roku z toho tradiční skialpinismus z toho granty tradiční akce z toho granty publikace z toho alpinismus Mládež vč. grantů makreting a média vč. Infoc mapování historie / čl. přísp. UIAA, zasedání Rezerva administrativa / Rozdíl příjmy - výdaje odpisy hmotného majetku Celkem

17 17 Rozvaha ČHS k A k t i v a Dlouhod. majetek Cash a ekvivalenty Pohledávky Náklady příštích období P a s i v a Vlastní jmění Závazky Zisk Výnosy příštích období

18 18 (S)plnění koncepce ČHS VH 2015

19 19 1.Počet členů Počet členů ČHS se v roce 2014 zvýšil na (start 9tis.; cíl tis.) 2.Finanční zdroje čl. příspěvky/ veřejné/ soukromé start: 71/18/11; cíl: 60/25/15 stav: 49/34/17; nový zdroj – ČOV/ loterie; celk.4,8M/8,4M 3.Finanční rezerva plán 40%, stav 100% 4.Profesionalizace plán navýšit stav ze 2 zaměstnanců na 4; stav 2015: 5 5.Řízení ČHS plán: gestoři pro každou z 5 oblastí; stav: gestoři jsou; přichystán návrh změny struktury řízení

20 20 6.Informace audit použitelnosti webu ČHS, čtvrtletní Zpravodaj, Ročenka, FaceBook 1.5tis, přes 5tis. zhlédnutí videa, DB skal a cest 7.Mediální obraz horolezectví TV pořady ze závodů, rozhovory, spolupráce s festivaly, ČOV 8.Výkonnostní sport cíle a priority v soutěžní i nesoutěžní oblasti, zlepšení 9.Péče o skalní oblasti řada oblastí plně sanována, vlastní DB s informacemi o OP 10.Vzdělávání čtyři metodické akce pro lezeckou veřejnost, trenéři, stavěči příprava projektu certifikovaných horoškol

21 Návrh organizační změny pro VH 2015

22 Problémy 1.Dobrovolnost / odbornost 2.Komunikace se členy a veřejností 3.Postavení oddílů s právní subjekt. 4.Práce s dětmi 5.Komerční / tradiční oddíly 6.Etika chování ve skalách

23 Oddíly „Standardní“ oddíly Individuální členové Oddíly s právní identitou vývoj

24 Typy členství Členství fyzických osob v oddílech individuální Členství právnických osob plné členství evidované členství

25 Poslání – zaměření a hodnoty „Zdolávání výšek“ Sport Příroda Odpovědnost Důvěra Spolupráce

26 ORGANIZACE FINANCE SKÁLY MLÁDEŽ VZDĚLÁVÁNÍ SPORT noví členové spokojenost členů sociální vazby Poskytujeme profesionální servis pro lezecký sport a horolezectví na všech úrovních výkonnosti. Podporujeme fair play, pozitivní přístup k přírodě a osobní rozvoj našich členů. Jsme dynamická, profesionální a finančně stabilní organizace. Hlavní cíle Pilíře oblasti práce Základy co potřebujeme Vize perspektiva Poslání důvod existence Poslání, vize a cíle Sdružujeme lidi se zájmem o zdolávání výšek, sport a přírodu, kteří chtějí své zájmy sdílet na principech spolupráce, odpovědnosti a důvěry.

27 Nastavení ukazatelů

28 Profesionalizace a zdroje odměna výsledek kvalita spokojenost zájem prostředky

29 poslání Návrh struktury Procesy Ekonomický Marketingový Legislativní Organizační Informační Podpůrný Výkonný výbor Oddíly Valná hromada Individuální členové Oddíly s právní identitou Revizní komise Odborné komise vize cíle Sekretariát gestoři ekonomika organizace místopředsedové předseda tajemník Projekty PM Realizace projektů na základě výběrového řízení Strategie Sport, alpinismus, soutěže Vzdělávání, bezpečnost, historie Skály, ochrana přírody, CVK Mládež Disciplinární komise

30 Projekty Mládež, spolupráce s mládežnickými oddíly Vzdělávání – akreditace horoškol, kurzy Marketing, mediální prezentace

31 31 Návrh rozpočtu 2015 VH 2015

32 32 Návrh rozpočtu příjmy členské příspěvky vlastní finanční příjmy MŠMT – organizace sportu MŠMT – reprezentace, talent.mládež ČOV – mládež úroky převod z rezervy celkem

33 Návrh rozpočtu výdaje z toho vázané / interní projekty soutěžní lezení dospělých a mládeže soutěžní skialpinismus lezení v ledu a drytooling údržba skal a ochrana přírody (vč. grantů) bezpečné lezení z toho metodika z toho lékaři z toho bezpečnost hory, skály, lezení z toho Výstupy roku z toho tradiční skialpinismus z toho granty tradiční akce z toho granty publikace z toho ostatní mládež (vč. grantů) z toho mistrovské mládežnické závody marketing a média vč. infocentra mapování historie UIAA (příspěvky, zasedání) James - příspěvek na údržbu chat rezerva administrativa projekty komisí celkem

34 34 Návrh novely stanov ČHS VH 2015

35 35 Čl. II. Poslání a činnost ČHS ●Doplněna vize „dynamická, profesionální a finančně stabilní..“ ●Upřesněno zaměření – „zdolávání výšek, sport, příroda“ ●Přidány hodnoty – „spolupráce, odpovědnost, důvěra“ Čl. I. Úvodní ustanovení ●sídlo uvedeno jen Praha Čl. III. Členství v ČHS Celkem 4 typy členství: ●Řádné členství fyzických osob - A ●Členství spolků ●Evidované členství fyzických osob (členů spolku bez průkazu) ●Zprostředkované členství fyzických osob - B (členů spolku s průkazem) ●O členství jednotlivce i spolku rozhoduje VV, může delegovat

36 36 Čl. V. Práva a povinnosti členů ●Člen A – bez změn, může na VH hlasovat i samostatně ●Člen B – je na VH vždy zastupován, ale může být volen ●Za spolek se účastní VH jeho zástupce ●Evidovaný člen nemá na VH hlasovací právo ●Přesněji popsané povinnosti členů, evid. se týkají jen částečně Čl. IV Sdružování členů A do horolezeckých oddílů ●Stávající systém oddílů, bez změn Čl. VI.-XI. Orgány ČHS ●VH hlasuje podle počtu zastoupených členů A a B, pokud spolek nemá žádné členy B, má jeden hlas ●Funkční období všech orgánů – VV, disciplinární komise, revizní komise - je 4 roky

37 37 Čl. VII Výkonný výbor ●VV – 5 členů; předseda, 2 místopředsedové, 2 členové; mezi VH musí byt ve VV min. 3 volení – jinak mimořádná VH ●Pravomoc VV rozhodnout o vyloučení člena VV i pro nečinnost nebo závažné neplnění úkolů ●Možnost rozhodování mimo zasedání Čl. XI. Odborné komise ●Odborné komise pokrývají 4 hlavní oblasti: skály a ochrana přírody; sport; vzdělávání a metodika; mládež

38 38 Čl. XIII. Projednávání stížností a řešení sporů ●Zjednodušeno – nemusí se vše projednávat osobně Čl. XII. Majetek a hospodaření ČHS ●Upřesněná odpovědnost VV Čl. XIV.-XV. Přechodná a závěrečná ustanovení ●Do konce funkčního období VV, RK a DK platí původní stanovy (VV zůstává sedmičlenný, funkční období končí v roce 2017) ●Účinnost ostatních částí stanov od schválení

39 39 Vstupní a členské poplatky spolků Vstupní a členské poplatky spolků vycházejí z podmínek, které platí pro oddíly a členy ČHS. ●Vstupní poplatek spolku je stanoven na 800 Kč ●Roční členský poplatek spolku je stanoven na 400 Kč za předpokladu, že nemá žádného řádného člena B, jinak 0 Odměna člena statutárního orgánu Odměna předsedy ČHS na období od VH 2015 do VH 2016 bude ,- Kč/měsíčně a její vyplacení je podmíněno pracovním nasazením nejméně na úrovni poloviny plného úvazku. Výsledkem této práce musí být prokazatelné zlepšení v naplánovaných cílech a projektech dle schválené organizační změny, které bude prezentováno na VH 2016.

40 40 Pravidla pro zřízení marketingové organizace ČHS Pokud nastane situace, že obrat z obchodních smluv s partnery by vedl k překročení 1 mil. Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě, VH schvaluje založení samostatného s.r.o. ve 100% vlastnictví ČHS za následujících podmínek: ●Náklady na založení s.r.o. nepřevýší 45 tis. Kč ●Jakékoliv platby z ČHS do s.r.o. jsou přípustné pouze se souhlasem VH, možné jsou pouze platby z s.r.o. do ČHS ●Účetní závěrka s.r.o. bude předkládána VH a účetnictví s.r.o. bude podléhat kontrole RK. ●Jednateli s.r.o. budou předseda a místopředseda ČHS, kteří odpovídají za to, že ČHS nevzniknou žádné závazky z činnosti s.r.o. ●Všechny příjmy z činnosti s.r.o. budou využity pro podporu činnosti ČHS

41 41 Doplňující volby Kandidáti do Výkonného výboru: Kandidáti do Revizní komise: 1. místopředseda: Šimon Budský Člen výkonného výboru: Radan Keil Martin Mašát

42 42 Návrhy k hlasování xxxxx

43 43 Usnesení VH 2015 VH schvaluje: VH bere na vědomí: VH zvolila: VH ukládá:


Stáhnout ppt "Valná hromada ČHS 2015. 2 Mandátová komise ●Andrzej Kurowski ●Miloslav Šramota ●Andy Škrabák."

Podobné prezentace


Reklamy Google