Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ NĚMECKO Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ NĚMECKO Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ NĚMECKO Mgr. Michal Oblouk

2 HEINRICH MANN (1871 – 1950) -p-prozaik, esejista a dramatik, starší bratr Thomase Manna, jeho zetěm byl Ludvík Aškenazy -n-narodil se v zámožné židovské rodině -v-vyučil se knihkupcem, pracoval v knihkupectví v Drážďanech, později ve vydavatelství v Berlíně a v Mnichově -p-pobýval ve Francii a Itálii -z-zaujímal antimilitaristické postoje, ostře vystupoval proti fašismu, jeho knihy byly nacisty ničeny a páleny -r-r. 1933 emigroval do Francie, později jako československý občan (občanství získal v r. 1935) do USA, kde také zemřel

3 DÍLO H. MANNA Profesor Neřád aneb Konec tyrana – satirický román o despotickém gymnaziálním profesoru latiny a řečtiny Raatovi Poddaný – román zesměšňující maloměšťáctví, které autor považuje za základ fašismu Mládí krále Jindřicha IV., Zrání krále Jindřicha IV. – historické romány z 16. století o tolerantním francouzském králi, který ukončil náboženské války

4 THOMAS MANN (1875 – 1955) -p-prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny (r. 1929), mladší bratr H. Manna -n-narodil se v Lübecku jako syn velkoobchodníka a senátora -v-vystudoval gymnázium -p-přes svoji sexuální orientaci se oženil a měl šest dětí -p-pracoval v pojišťovně v Mnichově, studoval zde na několika fakultách -s-stal se lektorem satirického časopisu Simplicissismus -r-r. 1933 emigroval do Švýcarska, později do USA, r. 1936 přijal československé státní občanství -n-na konci života žil ve Švýcarsku -z-zastával antifašistické a demokratické postoje

5 DÍLO T. MANNA Buddenbrookovi – 2dílná románová kronika, generační román o vzestupu a pádu čtyř generací bohaté lübecké podnikatelské rodiny Smrt v Benátkách – novela o vztahu spisovatele k mladému chlapci, umírá na choleru, ale je šťastný Mario a kouzelník – novela z italského prostředí o hypnotizérovi, který zostudil mladého muže (varování před fašistickou manipulací) Kouzelný vrch – novela z horského plicního sanatoria Josef a bratří jeho – 4dílná románová epopej na téma Starého zákona Lotta ve Výmaru – román inspirovaný životem J. W. Goetha Doktor Faustus – román, obraz Německa v 1. polovině 20. století a o postavení umělce v tomto světě, hudebník je ochotný za tvůrčí inspiraci odevzdat svou duši ďáblu

6 ARNOLD ZWEIG (1887 – 1968) -p-prozaik, dramatik a esejista, představitel kritického realismu -p-pocházel z rodiny židovského sedláře -s-studoval filozofii, filologii, dějiny umění a psychologii na různých německých univerzitách -z-za první světové války se účastnil bojů v Srbsku, r. 1933 emigroval do Palestiny -s-stal se významným kulturním činitelem NDR -d-dílo: VELKÁ VÁLKA BÍLÝCH MUŽŮ – románový cyklus (8 protiválečných románů), nejznámější je román SPOR O SERŽANTA GRÍŠU (o tragickém osudu válečného zajatce), další romány Dozrál čas, Mladá žena z roku 1914, Výchova před Verdunem, Přestávka v boji, Nastolení krále, Ledy se lámou, Čas je zralý

7 ERICH MARIA REMARQUE (1898 – 1970) -s-spisovatel, autor antimilitaristicky a antifašisticky zaměřených románů -n-narodil se v rodině knihaře -v-v 18 letech odešel jako dobrovolník na frontu (byl vážně raněn), po návratu z války měl problémy začlenit se do normální společnosti -v-vystřídal řadu zaměstnání, např. účetní, obchodní cestující, učitel, varhaník, novinář, automobilový závodník -o-od r. 1931 žil v emigraci (Švýcarsko, USA) -r-r. 1938 byl zbaven německého občanství, jeho knihy byly veřejně páleny -p-po válce se trvale usadil ve Švýcarsku, do vlasti se nikdy nevrátil (styděl se za to, čeho jsou Němci schopní) -p-patřil do tzv. ztracené generace

8 E. M. REMARQUE - DÍLO Na západní frontě klid – generační román, osudy studentů bojujících na frontě, student Pavel Bäumer jde se spolužáky dobrovolně na frontu, zážitky válečného běsnění, smrt kamarádů, hl. hrdina umírá na konci války Cesta zpátky – volné pokračování, návrat domů, důsledky války Tři kamarádi – román, hl. hrdinové společně vlastní autodílnu, oslava přátelství a lásky Miluj bližního svého – příběh mladého hocha, který utíká před nacismem Vítězný oblouk – příběh lékaře, který před nacismem uprchl do Paříže Černý obelisk – osudy vojáků z 1. světové války, kamarádi vlastní pohřební ústav, kniha vypráví o jejich radostech, láskách a starostech

9 Noc v Lisabonu – příběh Josefa Baumanna a jeho ženy, kteří prchají před nacismem Jiskra života – kniha vypovídá o hrůzách života v koncentračním táboře Čas žít, čas umírat – příběh německého vojáka, který se po válce vrací do zničeného Německa Nebe nezná vyvolených – milostný román z prostředí automobilových závodů Zaslíbená země – kniha vypráví o osudu německých uprchlíků za 2. světové války

10 LION FEUCHTWANGER (1884 – 1958) -r-romanopisec a dramatik, překladatel -p-pocházel z židovské továrnické rodiny -p-po univerzitních studiích filozofie, germanistiky a antropologie působil jako divadelní kritik a dramatik, později jako prozaik -r-r. 1908 začal vydávat vlastní časopis Der Spiegel -a-aktivně se podílel na protifašistickém boji -r-r. 1933 emigroval do Francie -v-v letech 1936 – 1937 založil v Moskvě německý časopis pro uprchlíky před fašismem -H-Hitlerova vláda ho zbavila německého občanství a přikázala veřejně spálit jeho spisy -r-r. 1940 uprchl z internačního tábora do USA, kde žil až do smrti -p-po válce byl vyznamenán Státní cenou NDR

11 FEUCHTWANGEROVO DÍLO Ošklivá vévodkyně – monografický román o životě Markéty Korutanské (Pyskaté), manželky mladšího bratra Karla IV. Žid Süss – román z 18. století o židovském finančníkovi, který dosáhl nejvyššího postavení ve společnosti, nakonec je ale kvůli závisti ostatních popraven Josephus Flavius – trilogie (Židovská válka, Synové, Zaslíbená země) pojednávající o židovském odboji proti Římu v 1. století Lišky na vinici – historický román z doby před Velkou francouzskou revolucí

12 Bláznova moudrost – román ze života J. J. Rousseaua Goya – životopisný román o španělském malíři Falešný Nero – historická satira (alegorie Hitlera) Židovka z Toleda – román z období středověku, křižáckých válek, příběh lásky kastilského krále Alfonsa k židovské dívce Raquel Čekárna – antifašistická trilogie (Úspěch, Oppermannovi, Vyhnanství), obraz soudobého Německa, vzestup nacismu, emigrace

13 HERMANN HESSE (1877 – 1962) - německy píšící švýcarský prozaik, básník, esejista, nositel Nobelovy ceny (r. 1946) arodil se v rodině misionáře - měl se stát knězem, ale z teologického semináře utekl, vyučil se knihkupcem, pracoval v Basileji - od r. 1912 žil ve Švýcarsku - během 1. světové války pracoval na bernském oddělení německé péče o válečné zajatce yl třikrát ženatý (první žena onemocněla schizofrenií a musela být trvale hospitalizována) - zajímal se o psychoanalýzu a indický buddhismus, věnoval se malířství (ilustroval svá díla) a 2. světové války pomáhal židovským uprchlíkům

14 DÍLO H. HESSEHO Petr Camenzind – vývojový román, příběh nadaného umělce z prostých poměrů, který se po odmítnutí měšťáckou společností vrací rezignovaně do rodné vsi Pod koly – román, tragédie dospívajícího chlapce zničeného necitlivou výchovou Siddhártha – báseň v próze, svět indické filozofie Stepní vlk – experimentální román o krizi intelektuála, jeho duševní prožitky a úvahy o světě, rozpolcenost lidské duše (každý člověk je napůl vlkem) Narcis a Goldmund – román o přátelství dvou protikladných osobností Hra skleněných perel – vrcholný román, problém duchovního života v moderní době

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Mann http://www.listal.com/viewimage/684741h http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann http://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_Zweig http://www.havelshouseofhistory.com/Jewish%20Au tographs%20ZO-ZZ.htm http://www.havelshouseofhistory.com/Jewish%20Au tographs%20ZO-ZZ.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque http://cs.wikipedia.org/wiki/Lion_Feuchtwanger http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/ba007216/inde x.html http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/ba007216/inde x.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ NĚMECKO Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google