Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Zemětřesení:  Náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí – např. z neustálých pohybů zemských desek (podél zlomů).  K vyjádření síly otřesů se používají dvě rozdílné veličiny, magnitudo a makroseismická intenzita.  Zemětřesení způsobuje pohyb litosférických desek.  Podmořská zemětřesení pak mohou vyvolat také velmi ničivé vlny tsunami.  Věda zabývající se zemětřeseními se nazývá seismologie. Slabá zemětřesení:  Člověk je buď vůbec nepocítí, nebo se projeví jen na nestabilních předmětech v domácnosti (skleničky na policích), jsou velmi častá i v seismicky klidnějších oblastech. Silnější zemětřesení:  Jsou vázána většinou na aktivní tektonické oblasti a jejich výskyt je méně častý, avšak celosvětově nejde o výjimečný úkaz.  Obvykle se vyskytují v těch oblastech světa, kterými procházejí významné zlomy (západní pobřeží Ameriky, východní Asie atd.).

3 Podle původu:  Řítivá – přibližně 3 % všech zemětřesení. Vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Mají mělké hypocentrum a bývají lokálního charakteru. Mohou však způsobit značné škody.  Sopečná (vulkanická) – 7 %. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Mají mělké hypocentrum, lokální význam a malou intenzitu. Často se vyskytují v rojích.  Tektonická (dislokační) – nejčastější a nejzhoubnější. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné elastické energie v tektonicky aktivních oblastech, přičemž dochází k pohybu ker podél zlomových spár. Maximální pohyby mohou dosáhnout i mnohametrových hodnot. Rozměr ohniska může dosahovat i stovek kilometrů. Podle hloubky:  mělká – vyskytují se do 70 km, jedná se o 85 % všech zemětřesení  středně hluboká – vyskytují se mezi 70 až 300 km, 12 % všech zemětřesení  hluboká – hlouběji než 300 (nejčastěji do 700 km), 3 % všech zemětřesení

4  Většina zemětřesení se vyskytuje na aktivních zlomech.  Jednotlivé horninové bloky se pohybují podél zlomu různými rychlostmi.  Když dojde k jejich zaklínění, začne se kinetická energie pohybu akumulovat v podobě potenciální energie (tento proces je pomalý, trvá desítky až stovky let) a časem tak dochází k deformaci zaklíněných částí a jejich okolí.  Pokud napětí naroste příliš, dojde k tomu, že se zaklesnuté bloky nenávratně posunou do nové polohy. Během pohybu dojde k emisi seismických vln, které vznikají po celé délce porušené oblasti (tzv. ohnisko zemětřesení). Slovníček pojmů:  hypocentrum – místo výskytu trhliny  epicentrum – kolmý průmět hypocentra na povrch Země  dotřesy – menší zemětřesení, která se mohou vyskytnout na místech, kde se šíření trhliny zastaví  předtřesy – jsou naopak menší zemětřesení, které předcházejí hlavnímu otřesu a upozorňují na příchod hlavního úderu

5  Seismické vlny jsou elastické vlny šířící se v zemském tělese, které jsou vyzařované v důsledku šíření trhliny ve zlomu.  Jsou projevem zemětřesení a připadá na ně asi 30 % celkové uvolněné energie.  Vyjma zemětřesení mohou být vytvářeny i např. dopady meteoritů, svahovými sesuvy anebo projevy lidské činnosti (výbuchy, start rakety atd.).  Výzkum šíření zemětřesných vln poskytuje informace o vnitřní stavbě Země pomocí vzniku seismických modelů Země. Sesmické vlny se dělí na:  povrchové vlny – šíří se jen po zemském povrchu do určité hloubky  prostorové vlny – naopak se můžou šířit i do nitra zemského tělesa

6 Makroseismické účinky zemětřesení  Makroseismické účinky zemětřesení jsou účinky zemětřesení, které se projevují v přírodě, na budovách a lidech v určité lokalitě.  Měří se pomocí tzv. makrosiesmické stupnice. Jeden stupeň této stupnice je charakterizovaný souborem pozorovatelných projevů (viz animace).  V současnosti se využívají dvanáctistupňové stupnice a sedmistupňová stupnice. Magnitudo  Definování síly zemětřesení pomocí výše uvedené metody je dosti subjektivní, jelikož záleží na pozorovateli a jeho odhadu rozsahu škod. Proto se zavádí objektivnější popis zemětřesení v podobě magnituda (tzn. funkce dekadického logaritmu amplitudy vlny).  Měření síly zemětřesení pomocí magnituda do praxe uvedli Charles Richter a Beno Gutenberg v roce 1935.  Tato metoda měří tzv. lokální magnitudo a je veřejnosti známa jako Richterova stupnice.

7 Nejničivější zemětřesení od roku 1900 podle počtu obětí postižená oblast počet obětí rok stupeň Richterovy škály Sumatra, Indonésie283 10620049,1 Ťan-šan, Čína240 00019768,2 Čching-chaj, Čína200 00019277,9 Kan-su, Čína180 00019208,6 Kantó, Japonsko143 00019238,3 Haiti200 00020107,1 Ašchabad, Turkmenistán110 00019487,3 Messina, Itálie83 00019087,5 Peru50 00019707,7 Kašmír, Pákistán86 00020057,6

8 San Francisco, 1906

9 Kobe, Japonsko, 1995

10 Japonsko, 2004

11 Animace zemětřesení (otevřete hypertextový odkaz v tomto obdélníku)

12

13  Je to jedna nebo několik po sobě jdoucích vln na hladině moře, které vznikají např. při silném podmořském zemětřesení.  Mohou se vyskytnout také megatsunami způsobené například zřícením ostrova do oceánu.  Název pochází z japonského slova pro vlnu v přístavu.  Páchá rozsáhlé škody.  Zatímco na hlubokém moři je tsunami těžko pozorovatelná (vlny jsou relativně malé), u pobřeží se třením zpomalí a nahromaděná energie zvedá vlnu až do výšky desítek metrů.  Z pohledu pozorovatele na břehu se spíše než o vodní stěnu, jak je často vyobrazována, jedná o náhlou záplavu.

14  Mnoho měst na pobřeží Tichého oceánu, hlavně v Japonsku, USA a Kanadě, má výstražný systém a připravené evakuační plány pro případ vážné tsunami. Tsunami mohou být předpovězeny seismologickými observatořemi rozmístěnými po celém světě a jejich vývoj sledován satelity z oběžné dráhy.  Jeden z varovných systémů je např. projekt CREST.

15 Banda Aceh, Indonésie 2004

16 Pago Pago, Samoa 2009

17 Animace (nejen) tsunami (otevřete hypertextový odkaz v tomto obdélníku)

18 Obrázky: Všechny zveřejněné odkazy [cit. 2010-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Comons na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsunami_hazard_zone_sign.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsunami_2009_Pago_Pago.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuetsu_earthquake-earthquake_liquefaction2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuetsu_earthquake-Yamabe_Bridge.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAGATA0060.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuetsu_earthquake-earthquake_liquefaction1.jpg Všechny zveřejněné odkazy [cit. 2010-09-14]. Dostupné pod licencí Public domain na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishing_boats_in_Banda_Aceh_after_2004_tsunami_DD-SD-06-07375.JPEG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PdP.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pwave.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanfranciscoearthquake1906.jpg Text: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tsunami http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD Animace: http://animace.ihned.cz/c1-41396570-zemetreseni-zevnitr-mapa-zemske-kury-naznacuje-proc-se-traslo-haiti http://rocenka2009.aktualne.centrum.cz/grafika/2009/12/01/jak-vznika-zemetreseni/

19


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google