Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚTŘESENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚTŘESENÍ."— Transkript prezentace:

1 ZEMĚTŘESENÍ

2 Pojmy OHNISKO ZEMĚTŘESENÍ HYPOCENTRUM EPICENTRUM HLOUBKA OHNISKA
Prostor, kde zemětřesení vzniká. Často několikasetkilometrová hranice litosferických desek. HYPOCENTRUM Těžiště ohniska zemětřesení EPICENTRUM Kolmý průmět hypocentra na povrch Země HLOUBKA OHNISKA Vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem

3 Druhy zemětřesení ŘÍTIVÁ (3%) SOPEČNÁ (VULKANICKÁ) (7%)
Vznikají zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Mají mělká hypocentra a bývají lokálního charakteru, způsobují však velké škody SOPEČNÁ (VULKANICKÁ) (7%) Průvodní jev sopečné činnosti. Hypocentra v hloubkách do 10km. Mívají lokální význam a malou intenzitu. TEKTONICKÁ (DISLOKAČNÍ) (90%) Nejničivější rozsahem i intenzitou

4 Tektonická zemětřesení
VZNIK Litosferické desky volně plují po astenosféře, přičemž dochází ke smykovému pohybu ker podél zlomů. Po nahromadění velkého množství elastické energie dochází k uvolnění -> zemětřesení DĚLENÍ DLE HLOUBKY OHNISKA Mělká (do 60 km) Střední (60 – 300 km) Hluboká (300 – 700 km)

5 Seismické vlny V zemské kůře se vytvoří zlom mezi dvěma bloky, celý pohyb začíná v jednom bodě. Tento bod nazýváme ohnisko zemětřesení. Epicentrum je bod na zemském povrchu nad ohniskem. Při vzniku zlomu se uvolní velké množství energie. Tato energie se přenáší na všechny strany od ohniska jako seismické vlny. Seismické vlny se pohybují směrem od ohniska podobně jako třeba vlny na vodní hladině rybníka, když do něj vhodíme kámen. Seismické vlny se však v prostoru pohybují třemi směry.

6 PRIMÁRNÍ VLNY, NEBOLI P VLNY
P vlny se šíří rychleji a jedná se vlastně o stlačování a rozpínání hornin ve směru šíření vlny - něco jako tlaková vlna.

7 SEKUNDÁRNÍ VLNY, NEBOLI S VLNY
S vlny kmitají částice kolmo na směr šíření vlny (dochází vlastně ke vlastnímu vlnění hmoty).

8 Seismorgaf Přístroj, který zaznamenává otřesy zemské kůry vyvolané seismickými vlnami Ke stanovení síly otřesů se běžně používá Richterova stupnice, udává intenzitu zemětřesení neboli magnitudo, které se stanovuje výpočtem na základě seismografických záznamů

9 Richterova stupnice MAGNITUDO NÁSLEDKY Slabé zemětřesení 1,2
Není cítit, lze pouze měřit přístroji 3 Nejmenší hodnota, kterou člověk pozná, bez poškození 4 Slabé zemětřesení 5 Slabé poškození budov blízko epicentra 6 Vážné poškození špatně postavených budov 7 Velké poškození budov 8 Téměř úplné zničení

10 MSK-64 (Medveděvova-Sponheuerova-Kárníkova stupnice)
je stupnice, užívaná v seismologii k vyjádření makroseismické intenzity zemětřesení. MCS (Mercalli-Cancani-stupnice) Neměří se přístroji, ale statisticky se vyhodnocují pozorované makroseismické účinky otřesu.

11 Mercalliho stupnice Pojmenování Popis I Nepozorovatelné Člověk nerozpozná, pouze přístroje. II Velmi slabé Rozpoznatelné v horních patrech budov citlivými lidmi III Slabé Vibrace, lustry se pohybují; srovnatelné s vibracemi způsobenými projíždějícím těžkým nákladním automobilem. IV Mírné Drnčení oken, cinkot příborů a nádobí, zdi vydávají praskavé zvuky. V Málo silné Lze rozpoznat v krajině, probouzí spící, praskání oken, kyvadlové hodiny se mohou zastavit VI Silné Vrávorání při chůzi, padají předměty, rozbíjí se nádobí, praskliny v omítce.

12 Mercalliho stupnice Pojmenování Popis VII Velmi silné Lze jen obtížně stát, zvony zvoní, trhliny ve zdech. VIII Bořivé Padají komíny, poškození budov, pohybující se těžký nábytek. IX Pustošivé Panika, vážné poškození domů, větší trhliny v půdě. X Ničivé Zničené budovy, porušení přehrad, velké trhliny v půdě. XI Katastrofické Roztržení kolejí a potrubí, zničené mosty, změny terénu. XII Globální Velké předměty létají vzduchem, úplné zničení, rozsáhlé terénní změny

13 Velká zemětřesení v minulosti
Japonsko – Japonsko, Čína mrtvých, nejvíce obětí v historii, (8,0) – San Francisco 50% domů zbořeno 3000 mrtvých (7,9) – Chile Nejsilnější zemětřesení v dějinách (8,3) :24 – Huaskarán, Peru mrtvých (7,9) – Čína komunisté: mrtvých bylo jich (7,2/8,0) San Francisco

14 Haiti 12.1.2010-Haiti 7.12.1988 – Arménie 21.6.1990 – Írán
mrtvých (6,9) – Írán mrtvých, 27 zničených měst – Turecko mrtvých – Tchaj-wan 3400 (7,3) – Indie, Pakistán mrtvých – Japonsko 6,9 a 7,3 Richterovy stupnice, tsunami Haiti mrtvých

15 Hromadníková Michaela Francová Gábina Kulchov Daniel
ZPRACOVALI: Konec


Stáhnout ppt "ZEMĚTŘESENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google