Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS Jiří G.K. ŠEVČÍK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS Jiří G.K. ŠEVČÍK."— Transkript prezentace:

1 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS sevcik@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~sevcik Jiří G.K. ŠEVČÍK

2 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS Hlediska hodnocení VaV seminář UTIA-CAS 20.02.2007

3 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS výzkum 65 publ 630 SCI 11 pat. (CZ, D, EU, USA) R&D100 AWARD (USA, 1991) Jiří G.K. ŠEVČÍK

4 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS management R&D, Packard, NL, USA managing director, ALS, D vice-dean strategy, PřF UK, CZ Jiří G.K. ŠEVČÍK

5 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS Šance českého výzkumu a vývoje v EU květen 2006, ISBN 80-86729-25-7 Jiří G.K. ŠEVČÍK

6 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS jaká je role VaV v národním - ekonomickém - sociálním a - politickém systému ?

7 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS poslání VaV Výzkum a Vývoj byla a jsou účelová zařízení a činnosti pro získání výhody plynoucí z dosažených výsledků

8 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS vývoj poslání vysokých škol

9 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS ZDROJE VaV organizace lidé finance nezaměnitelné

10 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS organizace českého VaV sektorpočet podnikatelskýBES1.562 1026 (ing), 256 (natur) vládníGOVAV ČR + Přímo Řízené Organizace vysokoškolskýHES24 VeVŠ 36 SoVŠ 2 StVŠ

11 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS pracovníci VaV 2004 sektorFTE celkem28.765 podnikatelskýBES 15.064 vládníGOV 7.422 vysokoškolskýHES 6.104

12 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS vývoj počtu VŠ studentů v ČR

13 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS zastoupení stud. směrů v populaci

14 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS finanční prostředky VaV GERD 2004 sektor% HDPmilionů CZK celkem1,2735.083 kapitálové0,74 20.419 veřejné0,53 14.664

15 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS státní příspěvek na VaV rokmiliony CZK% HDP 200618.1680,58 200516.3740,56 200414.6640,53 200313.9210,54

16 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS státní příspěvek na VaV podle určení

17 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS hodnocení VaV výsledky jsou měřitelné jen ve vnějším prostředí, mimo rámec VaV vnitřní kriteria mají pouze evidenční charakter

18 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS kriteria hodnocení VaV podíl na nárůstu HDP podíl na exportu podíl na bilanci licencí patenty publikace využití výsledků ne „vzdělanost národa“

19 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS platební bilance medium Hi-Tech 2005 sektorOKEČ medium Hi-Tech46,8 % exp strojírenství84 30,4 % exp motorová vozidla87 645.000 mio CZK org. chemie29 +219.000 mio CZK

20 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS role zahraničního kapitálu na ekonomice ČR 2005 sektor% milionů CZK průmyslová výroba 54,8 export 73,0 přímé investice 263.000 inv. do Hi-Tech 5,181

21 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS vlastnictví patentových práv v ČR 2003 vlastník ze země% v ČR platných patentů9.709 domácí16,7 Německo26,5 USA15,2 Francie 6,2 Švýcarsko 6,4

22 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS licenční poplatky v ČR (mil CZK) 2004 sektorprodejnákup celkem 1.160 5.759 zpracovatel pr 293,883 3.661,186 služby Hi-Tech 363,731 27,085 medián1,4343,440

23 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS relativní citační index mezinárodní průměr RCI = 1

24 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS úspěšné vědní obory ČR RCI 2004 vědní oboryEU-15ČR fyzika1,161,29 počítačové vědy0,971,09 inženýrství1,081,57 klinická medicína1,001,32 botanika a zoologie1,101,20

25 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS vědní obory ČR podle GAČR RCI 2004 vědní oboryEU-15ČR Technické vědy1,060,98 Přírodní vědy1,100,91 Lékařské vědy1,040,70 Společenské vědy0,770,24 Zemědělské vědy1,130,68

26 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS cena publikace ve vědních oborech z dotace GAČR 2000-2004 vědní oboryroční dotace milionů CZK cena publikace milionů CZK Technické vědy289 - 384 7,7 - 10,2 Přírodní vědy248 - 3701,5 - 2,2 Lékařské vědy 70 - 137 1,0 - 2,0 Společenské vědy129 - 21919,0 - 33,0 Zemědělské vědy 70 - 137 2,8 - 5,5

27 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS úkoly managementu centrální role strategie produkt lidé finance CEO strategie

28 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS cíl managementu organizace od existence k úspěšnosti pomocí nástrojů marketingu a SWOT analýzy

29 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS interní specifikace produktu VaV výsledky SWOT analýza MARKETING VÝROBA PRODUKT ČAS $$ VNĚJŠÍ SVĚT

30 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS SWOT analýza záměru (výzkumný projekt, služba, joint venture, atd.) Management topicsPRODUCTPEOPLEFINANCE S W O T

31 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS nástroje řízení organizace analýza výnosů analýza nákladů analýza výkonů

32 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS (činnost+neč..) = náklady Činnost + neč.. stojí peníze Činnost + neč.. má svoji cenu Cena činnosti + neč.. je tvořena různými náklady Organizace musí znát náklady, aby mohla určit cenu zůčtovatelné činnosti

33 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS produktivita pracovníka disponujícího znalostmi podle sektorů, v ČR, 2004 sektorpočet VŠ FTEKč/hod ČRprůměr ČR 500 BES 7.2971.600 GOV 4.661 850 HES 4.274 660

34 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS šance českého VaV NE zvýšování státní podpory VaV na úroveň EU, ALE schopný management A účast na národních a mezinárodních kooperacích, vedoucích k výsledkům aplikovatelným v národní ekonomice. A změnit český VaV na etnicky nečeský, avšak především regionálně český VaV. Tato kooperace je vnitřní záležitosti VaV organizací, jejich zaměření, kvality spolupracovníků, organizačních schopností managementu a interní ochoty tuto změnu nastoupit.

35 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS Děkuji za pozornost

36 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY poslání Výuka a VaV na mezinárodně uznávané úrovni

37 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY CO strategický plán finančně zajistit - spolupracovníky a - Výuku a - VaV prostřednictvím „sdílené zodpovědnosti nákladových středisek“

38 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY PROČ strategický plán velká a velmi heterogenní organizace s mizivou mírou loyality k centru posílení zájmových (výrobních) skupin znajících své možnosti a reservy, posílení jejich rozvoje, včetně personálních řešení, vytváření ad hoc aliancí omezení antipatií k centru, odbourání výmluv „to oni nahoře“, převzetí odpovědnosti za změnu rychlý způsob realizace a optimální řešení vycházející ze znalosti místní skutečnosti

39 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY JAK nákladové středisko vedoucí střediska je zodpovědný za - produkt (výuka a VaV) - spolupracovníky a - vyrovnané finance - příjem (odvozený z výkonu!) - vydání - bilaterální dohodu mezi středisky

40 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY nákladová střediska střediska zajišťující studijní program nositelé grantových prostředků nositelé smluv a dohod administrativní zajištění

41 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY výnosy nákladových středisek střediska zajišťujícího studijní program 1.výpočet státního příspěvku na jednu studentohodinu, 2. výpočet studentohodin (součin rozvrhovaných hodin a počtu zapsaných studentů), 3. vzájemný zápočet výkonu (přičtení studentohodin pro jiné středisko, odpočet studentohodin provedených jiným střediskem), 4. vynásobení skutečného výkonu finančním ekvivalentem

42 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY výnosy nákladových středisek nositelé grantových prostředků 1.Každý grantový kontrakt tvoří nákladové středisko. 2. Celá suma získaných grantových prostředků je příjmem střediska.

43 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY výnosy nákladových středisek administrativní zajištění organizace pro měřitelný výkon (počet objednávek, zaúčtovaných položek, porad, konsultací, dokumentů, atd.) byl nalezen finanční ekvivalent v podnikatelské sféře (60% ceny mimo org.)

44 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY náklady nákladových středisek střediska jsou zodpovědna za veškeré náklady spojené s funkcí střediska A musí je uhradit ze svých výnosů 1.NIV (včetně energií na provoz místností, sjednaných pojistek, telefonů, atd.), (klesly požadavky na další prostory) 2. Mzdové náklady (včetně dohod pro externí pracovníky) vázané pouze k příjmu vedly k velkým změnám v počtu pracovníků a diferenciaci mezd mezi středisky, 3. INV (včetně odpisů), vznikly aliance středisek pro využití investice

45 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY finanční kontrola středisek Finanční Informační Systém (FIS) 1.Pro každé nákladové středisko sleduje -příjmy -výdaje (NIV, mzdy, INV) -závazky (běžící objednávky) -a zpětné vazby mezi nimi (např. nedovolí překročit příjem) 2. Přístup ke všem složkám účtu nákladového střediska má pouze jeho vedoucí a vedoucí FÚ. Pracovnice FÚ mají přístup pouze ke složkám zaúčtování a objednávkám. Bez podpisu vedoucího střediska není žádný doklad zaúčtovatelný. 3. Přístup do FIS je on-line pomocí intranetu.

46 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY výsledky strategického plánu

47 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS CASE STUDY výsledky strategického plánu 19972003 studentů 2.555 3.654 stud/pedagog 3,7 9,4 zdroje VaV (mio Kč) 47,092206,340 NIV (mio Kč) 239,705517,379 INV (mio Kč) 14,30065,384 produktivita (Kč/pedagog) 367.0001.498.000

48 ©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "©Jiří G.K. Ševčík, Praha 2007 UTIA - CAS Jiří G.K. ŠEVČÍK."

Podobné prezentace


Reklamy Google