Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIBEREC, 2008 VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, VÝZKUM A INOVACE IVAN WILHELM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIBEREC, 2008 VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, VÝZKUM A INOVACE IVAN WILHELM."— Transkript prezentace:

1 LIBEREC, 2008 VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, VÝZKUM A INOVACE IVAN WILHELM

2 LIBEREC, 2008 VÝZKUM BADATELSKÝ - rozšiřování a prohlubování poznání (nové) “vyvracení hypotézy” APLIKOVANÝ - rozpracování do realizačních závěrů konkrétní cíle INOVACE A VÝVOJ - finální výsledek pro tržní uplatnění požadavky konkurenčního prostředí VĚDA - jest soubor poznatků stejnorodých, spořádaných mezi sebou zásadou dostatečného důvodu VŠ VZDĚLÁVÁNÍ - šíření současného poznání v daném vědním oboru, seznámení s metodikou oboru rozvíjením kritického, tvůrčího myšlení

3 LIBEREC, 2008 Celkové náklady na VaV a jejich skladba (2006) náklady na VaV % HDP z toho soukr. zdroje (%) [A] na podporu podn. VaV (%) [B] poměr B/A USA 2.78 65 68 1.046 Japonsko 3.18 75 1.000 EU 15 1.86 56 63 1.125 ČR 1) 1.54 56 66 1.179

4 LIBEREC, 2008 NÁKLADOVOST VaV ČR (2007) zákl. výzkum 29 %veřej. sekt.18 % aplik. výzk.24 % podnik. sekt. 66 % exper. vývoj47 %VŠ16 % celkem1.54 % HDP

5 LIBEREC, 2008 Personální zabezpečení VaV (2006) celk. počet zaměstn. VaV/10000 prac.míst z toho věd. prac. (%) zaměstn. VaV v podn. sekt.(%) USA 139 67 nejsou data Japonsko 136 75 68 EU 15 105 56 51 ČR 1) 92 52 44

6 LIBEREC, 2008 PERSONÁLNÍ VYBAVENOST VaVaI V ČR (2007) VYSOKÉ ŠKOLY 31% VEŘEJNÝ SEKTOR 25% PODNIKOVÝ SEKTOR 44%

7 LIBEREC, 2008 VÝVOJ RELATIVNÍHO CITAČNÍHO INDEXU ČR

8 LIBEREC, 2008 RELATIVNÍ CITAČNÍ INDEX ČR V OBORECH (2001 - 2006) Fyzika108 Matematika112 Chemie116 Techn. vědy153 Molek. biologie 99 Onkologie121 Život. prostředí 85 Právní vědy 9 Ekonomie 10

9 LIBEREC, 2008 Srovnání některých realizačních výstupů VaVaI (2006) počet patentů na 1mil. obyv. část patentů EPO+US PTO HiTech z celk. exportu země (%) část svět. exportu HiTech (%) USA 58.9 65 28.5 19.5 Japonsko 92.6 75 26.5 10.6 EU 15 30.5 56 19.7 16.7 ČR 6.2 51 14.6 --

10 LIBEREC, 2008 POSÍLENÍ VaVaI EU - DIVERZIFIKACE VYSOKÝCH ŠKOL NA VYSOKÉ ŠKOLY JAKO SOUČÁST STUDIJNÍHO PRGMU PROLÍNÁNÍ BADATELSKÉHO, APLIKOVANÉHO, INOVACÍ ( na jedné instituci současně, v časové závislosti ) autonomní rozhodování EVROPSKÉ FONDY - PODMÍNKA TRVALÉ UDRŽITELNOSTI RÁMCOVÉ PROGRAMY EU Joint Techn. Iniciatives European Institute of Technology and Innovations European Strategic Forum for Research Infrastructures

11 LIBEREC, 2008 Srovnání nákladů na VŠ vzdělávání (2006) celk. nákl. na terc. vzděl. (%HDP) z toho veřejné rozp. (%HDP) prům. náklady na 1 studenta VŠ (USD) USA 2.74 0.8 24 074 Japonsko 1.15 0.5 11 555 EU 15 1.70 1.1 11 927 ČR 1.00 0.8 6 774

12 LIBEREC, 2008 Srovnání výstupů vzdělávacích institucí (2006) počet obyv. s VŠ (%) počet absolv. VŠ 20-29 let (%) počet absolv. přír+techn./1 00 tis. prac. míst USA 39 37 2050 Japonsko 38 36 2000 EU 15 28 26 2200 ČR 13 21 1500

13 LIBEREC, 2008 CENTRA EXCELENTNÍHO VÝZKUMU ATLAS - CERN Ženeva společný projekt 25 zemí 300 institucí 3500 fyziků a techniků 4000 pomocný personál UK + ČVUT + FU AV + UJF AV + TUL 80 pracovníků + 60 studentů zakázky pro český průmysl > 100 mil. Kč

14 LIBEREC, 2008 ATLAS - CERN

15 LIBEREC, 2008 ATLAS - CERN

16 LIBEREC, 2008

17 to je vše DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "LIBEREC, 2008 VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, VÝZKUM A INOVACE IVAN WILHELM."

Podobné prezentace


Reklamy Google