Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České země před husitskou revolucí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České země před husitskou revolucí"— Transkript prezentace:

1 České země před husitskou revolucí
Cesta do krize Dějiny 15. století

2 České země za Lucemburků - Václav
Karel ještě před svou smrtí zajistil římskou královskou korunu nejstaršímu synovi Václavovi Ten se 1378 stává i českým králem Prostřední syn Zikmund získává polskou a později uherskou korunu a Braniborsko, nejmladší Jan Horní Lužici Dějiny 15. století

3 Úvodní charakteristika přelomu století
Zatímco v západní Evropě dochází k oslabení moci církve (schizma apod.), u nás moc církve vrcholí Pozice nového krále Václava IV. je slabá Domácí církev inklinuje k francouzskému papeži, Václav hledá kontakty do Říma Dějiny 15. století

4 Úvodní charakteristika přelomu století
Šlechta tuší ve Václavovi slabšího soupeře, současně podporuje jeho snahu oslabit církev (30% půdy je v rukou církve) České obyvatelstvo je silně religiózní, kněžské povolání je v nejistých dobách dobrým zajištěním V ekonomice nastávají zlé časy, vyčerpání stříbra posiluje inflaci, což oslabuje více církev než venkovskou šlechtu Dějiny 15. století

5 Úvodní charakteristika přelomu století
Objevuje se nový sociální jev – lapkové a loupeživí rytíři Morová epidemie – trest Boží za nejednotu církve? Posilování německého živlu v českých městech (viz kolonizace) vede k česko-německým třenicím Karlova univerzita – mozkové centrum reformního myšlení Dějiny 15. století

6 Dějiny 15. století

7 Konflikt Václava IV. s církví
Konflikt: snaha získat římskou císařskou korunu x otcův vztah k Avignonu Cesta k omezení církevní moci: získat hodnostáře na svou stranu, resp. dosazovat „své lidi“ Snaha založit nové (prořímské) biskupství – potřeba peněz – klášterní zdroje Dějiny 15. století

8 Konflikt Václava IV. s církví
Spor o představeného kladrubského kláštera (pražský arcibiskup Jan Jenštejn) Tragedie Jana z Pomuku (původ legendy o Janu Nepomuckém, svatořečen 1729) Světské soudy s církevními hodnostáři Václav zanedbává své lucemburské panství, začíná se drolit (to panství!) 1400 ztrácí římskou královskou korunu na úkor Wittlesbacha Ruprechta Falckého Jeho jediný cíl – získat římskou korunu zpět! Dějiny 15. století

9 Karlova univerzita a reforma církve
Podstata sporu: Je církev mluvčím Boha? nebo Je papež zástupcem Boha? John Wicklef (anglický reformátor): Církev je třeba ctít jen tehdy, pokud sama ctí Boží zákon (evangelium) Nápravu církve musí provést světská moc! Dějiny 15. století

10 Karlova univerzita a reforma církve
Debaty o církvi však mají i politické pozadí: zájem šlechty o majetek církve, univerzita má jako autorita pomoci Václavovi získat zpět římskou korunu Václavova pozice nadále klesá (několikrát zajat šlechtou pro svou neschopnost hájit české zájmy) Spor o Wicklefovy myšlenky na KU vyrovnán, v čele reformního křídla stojí děkan FF Jan Hus, proti především sasští, bavorští a polští učenci Dějiny 15. století

11 Rivalita Václava a Zikmunda – Pisánský koncil 1409
Iniciátorem koncilu je Václav Snaha získat podporu hlasujících – zástupci KU musí být příznivci! Výsledek: Dekret kutnohorský: změna hlasovacího poměru na univerzitě Dějiny 15. století

12 Rivalita Václava a Zikmunda – Pisánský koncil 1409
Původně má každý „národ“ jeden hlas Nyní mají Češi tři hlasy, „cizinci“ dohromady jeden Odchod zahraničních studentů a profesorů z Prahy – cena za podporu pro Václava v Pise Dějiny 15. století

13 Rivalita Václava a Zikmunda – Pisánský koncil 1409
Cílem koncilu odstranit schizma Řehoř XII – Řím Benedikt XIII – Avignon Alexandr V. – kompromisní řešení - Pisa Václavův neúspěch – římským králem zvolen Zikmund Univerzita ztrácí evropskou úroveň, centrum se přesouvá do Lipska Dějiny 15. století

14 Cesta k revoluci Husova interpretace reformních myšlenek se radikalizuje: církevní autorita neplatí, pokud nedodržuje Boží zákon Kdo určí, co je a co není v rozporu s tímto zákonem? Může být vnímáno jako útok na podstatu církve Začátek zabavování církevního majetku reformní šlechtou – počátek tzv. kališníků Reformní hnutí dostává živelný charakter Hus vyloučen z církve – odvolání k Bohu = nerespektuje rozsudek Dějiny 15. století

15 Dějiny 15. století

16 Kostnický koncil – konec schizmatu
Zikmund svolává do švýcarské Kostnice koncil, který má definitivně odstranit schizma Pro krále a císaře je to prestižní záležitost Součástí koncilu má být rozprava o učení Jana Husa Dějiny 15. století

17 Kostnický koncil – konec schizmatu
Koncil dosahuje jen velmi křehkých kompromisů v otázce papežství, nehodlá vést spor o reformní myšlenky Papež Jan XXIII (Pisa) staví Jana Husa jako obžalovaného před církevní soud Dilema: odvolat své učení nebo zemřít Jan Hus volí smrt. Zradu myšlenek, kterým věří (věrnost Písmu) , považuje za cestu k zatracení Upálen 6. července 1415 Dějiny 15. století

18 Rozkol V letech probíhá hluboký rozkol mezi katolíky a reformátory Husova smrt symbolem odporu Rozpory mezi městy a venkovem, mezi náboženskými radikály a umírněnými, mezi Čechy a Němci Dějiny 15. století

19 Rozkol Vnějším projevem reformy je Kalich – právo věřících přijímat kromě Kristova těla (hostie) i krev (víno z Kalicha). Dosud pouze výsadou kněží Václav IV. lavíruje a nepřiklání se otevřeně ani na jednu stranu 1418 vydává Karlova univerzita prohlášení o jediné církvi – kališnické = vyřazení ze „sítě“ evropských univerzit Počátek 1419 – Václav IV. se přiklání na stranu umírněných a přikazuje zavřít kostely některých odbojných kněží – např. Jan Želivský Dějiny 15. století

20 Občanská válka 1419-1434 První krev
– Jan Želivský s ozbrojenými přívrženci vniká násilím do „svého“ uzavřeného kostela Následuje trestná výprava na novoměstskou radnici, která je obsazena loajálními měšťany – defenestrace a ubití radních Rabování Prahy a vypálení Malé Strany Umírá Václav IV. Dějiny 15. století

21 Občanská válka 1419-1434 Rozložení sil
Praha: radikální husité z venkova umírnění husité, měšťané z Prahy (Čeněk z Vartenberka) česká katolická šlechta němečtí měšťané prchají již v létě Venkov: jednodušší dělení – radikální husitská města: Plzeň, Písek a Tábor Dějiny 15. století

22 Občanská válka 1419-1434 Zikmund do Prahy
Po Václavově smrti má podle pravidel nastoupit na český trůn Zikmund Do roku 1420 bojuje s Turky na Balkáně (ohrožena jižní hranice říše) Dějiny 15. století

23 Občanská válka 1419-1434 Zikmund do Prahy
Cíl: oddělit umírněné od radikálů, ponechat na radnici umírněné husity, „zasypat příkopy“, dohoda s vysokou šlechtou, vymáhá slib poslušnosti královských měst Problémy: řešit spory Polsko-litevské unie s Řádem německých rytířů, hlídat osmanské Turky, rozhodnout o žádosti Anglie pomoci proti Francii (pokr. stoleté války) Dějiny 15. století

24 Občanská válka 1419-1434 Cesta k artikulům
Březen 1420 –Sudoměř – bitva mezi českými radikálními husity(Žižka) a západočeskými katolíky Dočasné sblížení české umírněné nekatolické šlechty s radikály: odmítnutí Zikmundova nároku na český trůn Vyjednávání se Zigmundem Korybutovičem a Vladislavem Jagellonským Zikmund Lucemburský přijíždí na Hradčany Dějiny 15. století

25 Občanská válka 1419-1434 Čtyři pražské artikuly
Kompromisní text, na němž se shodly všechny husitské skupiny: *Přijímání podobojí *Svobodné hlásání slova Božího *Potírání smrtelných hříchů: smilstvo, vraždy, krádeže – hrabivý zisk, hazard, řemesla, uspokojující marnivé touhy *Zákaz „světského panování kněží“ Dějiny 15. století

26 Občanská válka 1419-1434 Boj o Prahu
Červen 1420 – marná snaha husitů dobýt Malou Stranu z Nového Města Zikmund opevňuje Zbraslav a organizuje 1. křížovou výpravu 14. července – bitva na Vítkově: Křižáci marně obléhali Prahu, boj o Vítkov vyhrál Žižka Dějiny 15. století

27 Občanská válka 1419-1434 Boj o Prahu
Vyjednávání neúspěšné (Kalich!) 28. července se Zikmund nechá korunovat na Hradčanech a odjíždí Od srpna krize mezi husity a Pražany: pro radikály je městský život v rozporu s Božím zákonem – Žižka opouští Prahu listopad – Boj o Vyšehrad (Češi proti Čechům), obránci se vzdali před příchodem Zikmunda Dějiny 15. století

28 Občanská válka 1419-1434 Čáslavský sněm 1421
Zemský sněm: - Zikmund sesazen z trůnu - Pražské artikuly povýšeny na zemský zákon Důsledky: upevnění izolace Českého království Dějiny 15. století

29 Občanská válka 1419-1434 Od vítězství k porážce
Podzim 1421 – II. křížová výprava poražena u Německého Brodu 1423 boj radikálních a umírněných husitů – Žižka proti Čeňkovi z Vartenberka – Malešov 11. říjen 1424 – Žižka umírá, v čele husitů Prokop Holý Léto 1426 – porážka III. křížové výpravy u Ústí Dějiny 15. století

30 Občanská válka 1419-1434 Od vítězství k porážce
1427 – IV. výprava u Tachova bez boje V. výprava u Domažlic rovněž bez boje 1433 Basilejský koncil – přijetí Zikmunda, uznání Kalicha a svobody slova Božího (kompromis), výsledek sblížení umírněných husitů s katolíky Dějiny 15. století

31 Občanská válka 1419-1434 Od vítězství k porážce
Radikálové odmítají výsledky koncilu: střet s umírněnými (šlechta proti venkovu a profesionálním bojovníkům) Lipany 30. květen 1434 – porážka radikálů a konec války 1436 prosazena Basilejská kompaktáta a přijímání podobojí (výjimka pro Čechy) Dějiny 15. století


Stáhnout ppt "České země před husitskou revolucí"

Podobné prezentace


Reklamy Google