Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny 15. století České země před husitskou revolucí Cesta do krize.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny 15. století České země před husitskou revolucí Cesta do krize."— Transkript prezentace:

1

2 Dějiny 15. století České země před husitskou revolucí Cesta do krize

3 Dějiny 15. století České země za Lucemburků - Václav Karel ještě před svou smrtí zajistil římskou královskou korunu nejstaršímu synovi Václavovi Ten se 1378 stává i českým králem Prostřední syn Zikmund získává polskou a později uherskou korunu a Braniborsko, nejmladší Jan Horní Lužici

4 Dějiny 15. století Úvodní charakteristika přelomu století Zatímco v západní Evropě dochází k oslabení moci církve (schizma apod.), u nás moc církve vrcholí Pozice nového krále Václava IV. je slabá Domácí církev inklinuje k francouzskému papeži, Václav hledá kontakty do Říma

5 Dějiny 15. století Úvodní charakteristika přelomu století Šlechta tuší ve Václavovi slabšího soupeře, současně podporuje jeho snahu oslabit církev (30% půdy je v rukou církve) České obyvatelstvo je silně religiózní, kněžské povolání je v nejistých dobách dobrým zajištěním V ekonomice nastávají zlé časy, vyčerpání stříbra posiluje inflaci, což oslabuje více církev než venkovskou šlechtu

6 Dějiny 15. století Úvodní charakteristika přelomu století Objevuje se nový sociální jev – lapkové a loupeživí rytíři Morová epidemie – trest Boží za nejednotu církve? Posilování německého živlu v českých městech (viz kolonizace) vede k česko- německým třenicím Karlova univerzita – mozkové centrum reformního myšlení

7 Dějiny 15. století

8 Konflikt Václava IV. s církví Konflikt: snaha získat římskou císařskou korunu x otcův vztah k Avignonu Cesta k omezení církevní moci: získat hodnostáře na svou stranu, resp. dosazovat „své lidi“ Snaha založit nové (prořímské) biskupství – potřeba peněz – klášterní zdroje

9 Dějiny 15. století Konflikt Václava IV. s církví Spor o představeného kladrubského kláštera (pražský arcibiskup Jan Jenštejn) Tragedie Jana z Pomuku (původ legendy o Janu Nepomuckém, svatořečen 1729) Světské soudy s církevními hodnostáři Václav zanedbává své lucemburské panství, začíná se drolit (to panství!) 1400 ztrácí římskou královskou korunu na úkor Wittlesbacha Ruprechta Falckého Jeho jediný cíl – získat římskou korunu zpět!

10 Dějiny 15. století Karlova univerzita a reforma církve Podstata sporu: Je církev mluvčím Boha? nebo Je papež zástupcem Boha? John Wicklef (anglický reformátor): Církev je třeba ctít jen tehdy, pokud sama ctí Boží zákon (evangelium) Nápravu církve musí provést světská moc!

11 Dějiny 15. století Karlova univerzita a reforma církve Debaty o církvi však mají i politické pozadí: zájem šlechty o majetek církve, univerzita má jako autorita pomoci Václavovi získat zpět římskou korunu Václavova pozice nadále klesá (několikrát zajat šlechtou pro svou neschopnost hájit české zájmy) Spor o Wicklefovy myšlenky na KU vyrovnán, v čele reformního křídla stojí děkan FF Jan Hus, proti především sasští, bavorští a polští učenci

12 Dějiny 15. století Rivalita Václava a Zikmunda – Pisánský koncil 1409 Iniciátorem koncilu je Václav Snaha získat podporu hlasujících – zástupci KU musí být příznivci! Výsledek: Dekret kutnohorský: změna hlasovacího poměru na univerzitě

13 Dějiny 15. století Rivalita Václava a Zikmunda – Pisánský koncil 1409 Původně má každý „národ“ jeden hlas Nyní mají Češi tři hlasy, „cizinci“ dohromady jeden Odchod zahraničních studentů a profesorů z Prahy – cena za podporu pro Václava v Pise

14 Dějiny 15. století Rivalita Václava a Zikmunda – Pisánský koncil 1409 Cílem koncilu odstranit schizma Řehoř XII – Řím Benedikt XIII – Avignon Alexandr V. – kompromisní řešení - Pisa Václavův neúspěch – římským králem zvolen Zikmund Univerzita ztrácí evropskou úroveň, centrum se přesouvá do Lipska

15 Dějiny 15. století Cesta k revoluci 1411-1415 Husova interpretace reformních myšlenek se radikalizuje: církevní autorita neplatí, pokud nedodržuje Boží zákon Kdo určí, co je a co není v rozporu s tímto zákonem? Může být vnímáno jako útok na podstatu církve Začátek zabavování církevního majetku reformní šlechtou – počátek tzv. kališníků Reformní hnutí dostává živelný charakter Hus vyloučen z církve – odvolání k Bohu = nerespektuje rozsudek

16 Dějiny 15. století

17 Kostnický koncil – konec schizmatu Zikmund svolává do švýcarské Kostnice koncil, který má definitivně odstranit schizma Pro krále a císaře je to prestižní záležitost Součástí koncilu má být rozprava o učení Jana Husa

18 Dějiny 15. století Kostnický koncil – konec schizmatu Koncil dosahuje jen velmi křehkých kompromisů v otázce papežství, nehodlá vést spor o reformní myšlenky Papež Jan XXIII (Pisa) staví Jana Husa jako obžalovaného před církevní soud Dilema: odvolat své učení nebo zemřít Jan Hus volí smrt. Zradu myšlenek, kterým věří (věrnost Písmu), považuje za cestu k zatracení Upálen 6. července 1415

19 Dějiny 15. století Rozkol V letech 1415-18 probíhá hluboký rozkol mezi katolíky a reformátory Husova smrt symbolem odporu Rozpory mezi městy a venkovem, mezi náboženskými radikály a umírněnými, mezi Čechy a Němci

20 Dějiny 15. století Rozkol Vnějším projevem reformy je Kalich – právo věřících přijímat kromě Kristova těla (hostie) i krev (víno z Kalicha). Dosud pouze výsadou kněží Václav IV. lavíruje a nepřiklání se otevřeně ani na jednu stranu 1418 vydává Karlova univerzita prohlášení o jediné církvi – kališnické = vyřazení ze „sítě“ evropských univerzit Počátek 1419 – Václav IV. se přiklání na stranu umírněných a přikazuje zavřít kostely některých odbojných kněží – např. Jan Želivský

21 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 První krev 30. 7. 1419 – Jan Želivský s ozbrojenými přívrženci vniká násilím do „svého“ uzavřeného kostela Následuje trestná výprava na novoměstskou radnici, která je obsazena loajálními měšťany – defenestrace a ubití radních Rabování Prahy a vypálení Malé Strany Umírá Václav IV.

22 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Rozložení sil Praha: radikální husité z venkova umírnění husité, měšťané z Prahy (Čeněk z Vartenberka) česká katolická šlechta němečtí měšťané prchají již v létě Venkov: jednodušší dělení – radikální husitská města: Plzeň, Písek a Tábor

23 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Zikmund do Prahy Po Václavově smrti má podle pravidel nastoupit na český trůn Zikmund Do roku 1420 bojuje s Turky na Balkáně (ohrožena jižní hranice říše)

24 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Zikmund do Prahy Cíl: oddělit umírněné od radikálů, ponechat na radnici umírněné husity, „zasypat příkopy“, dohoda s vysokou šlechtou, vymáhá slib poslušnosti královských měst Problémy: řešit spory Polsko-litevské unie s Řádem německých rytířů, hlídat osmanské Turky, rozhodnout o žádosti Anglie pomoci proti Francii (pokr. stoleté války)

25 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Cesta k artikulům Březen 1420 –Sudoměř – bitva mezi českými radikálními husity(Žižka) a západočeskými katolíky Dočasné sblížení české umírněné nekatolické šlechty s radikály: odmítnutí Zikmundova nároku na český trůn Vyjednávání se Zigmundem Korybutovičem a Vladislavem Jagellonským Zikmund Lucemburský přijíždí na Hradčany

26 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Čtyři pražské artikuly Kompromisní text, na němž se shodly všechny husitské skupiny: *Přijímání podobojí *Svobodné hlásání slova Božího *Potírání smrtelných hříchů: smilstvo, vraždy, krádeže – hrabivý zisk, hazard, řemesla, uspokojující marnivé touhy *Zákaz „světského panování kněží“

27 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Boj o Prahu Červen 1420 – marná snaha husitů dobýt Malou Stranu z Nového Města Zikmund opevňuje Zbraslav a organizuje 1. křížovou výpravu 14. července – bitva na Vítkově: Křižáci marně obléhali Prahu, boj o Vítkov vyhrál Žižka

28 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Boj o Prahu Vyjednávání neúspěšné (Kalich!) 28. července se Zikmund nechá korunovat na Hradčanech a odjíždí Od srpna krize mezi husity a Pražany: pro radikály je městský život v rozporu s Božím zákonem – Žižka opouští Prahu listopad – Boj o Vyšehrad (Češi proti Čechům), obránci se vzdali před příchodem Zikmunda

29 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Čáslavský sněm 1421 Zemský sněm: - Zikmund sesazen z trůnu - Pražské artikuly povýšeny na zemský zákon Důsledky: upevnění izolace Českého království

30 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Od vítězství k porážce Podzim 1421 – II. křížová výprava poražena u Německého Brodu 1423 boj radikálních a umírněných husitů – Žižka proti Čeňkovi z Vartenberka – Malešov 11. říjen 1424 – Žižka umírá, v čele husitů Prokop Holý Léto 1426 – porážka III. křížové výpravy u Ústí

31 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Od vítězství k porážce 1427 – IV. výprava u Tachova bez boje 1431 - V. výprava u Domažlic rovněž bez boje 1433 Basilejský koncil – přijetí Zikmunda, uznání Kalicha a svobody slova Božího (kompromis), výsledek sblížení umírněných husitů s katolíky

32 Dějiny 15. století Občanská válka 1419-1434 Od vítězství k porážce Radikálové odmítají výsledky koncilu: střet s umírněnými (šlechta proti venkovu a profesionálním bojovníkům) Lipany 30. květen 1434 – porážka radikálů a konec války 1436 prosazena Basilejská kompaktáta a přijímání podobojí (výjimka pro Čechy)


Stáhnout ppt "Dějiny 15. století České země před husitskou revolucí Cesta do krize."

Podobné prezentace


Reklamy Google