Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK,v.v.i.. 11. května 2009 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK,v.v.i.. 11. května 2009 2."— Transkript prezentace:

1 Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK,v.v.i.

2 11. května 2009 2

3  Partnerství EURADIN  seskupuje 30 partnerů z 16 různých Evropských zemí, což je 59% členských států EU přímo zastoupených v konsorciu.  Tyto země :  Německo, Dánsko, Itálie, Norsko, Švédsko, Finsko, Česká republika, Portugalsko, Nizozemsko, Rakousko, Velká Británie, Francie, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Španělsko.  11. května 2009 3

4 Celkový cíl projektu  je přispět k harmonizaci adres v Evropě a navrhnout řešení k dosažení jejich interoperability, a tak:  - usnadnit efektivní přístup k obsahu dat,  - vytvoření produktů s přidanou hodnotou  - navrhnout služby napříč Evropou. 11. května 2009 4

5  Konkrétní cíle projektu EURADIN jsou následující:  vytvořit evropskou síť nejlepších zkušeností držitelů adres,  shromáždit dostatečné množství dat k dosažení platných závěrů získaných z výsledků projektu  shromáždit současné nejlepší názory na definicí adres, registraci a jejich vedením za účelem analýzy, výběru, syntézy a dokumentace  vytvořit návrh pro harmonizaci adres v Evropě (data, metadata, datový tok a obchodní model), založené na specifikacích INSPIRE a implementačních pravidlech  ověřit navržený harmonizační model a adresní infrastrukturu pomocí vývoje pilotní evropské služby gazeteeru zpřístupňující adresy několika evropských zemí  vyhodnotit výsledky získané z projektu a dosažené dopady. 11. května 2009 5

6  V červnu 2008, organizace z EU dostaly financování z eContent plus. Iniciativa byla správně načasovaná a ujala se jí EU následována INSPIRE Directive. Tyto dvě aktivity koordinují svoji činnost.  Důraz projektu, EURADIN je dán na stanovení nejlepší metody, která zajišťuje přístup k stávajícím poštovním adresám napříč EU. Součástí projektu je i návrh nástroje k zajištění provozuschopnost mezi systémy adres a tím je zpřístupnili Evropským informačním infrastrukturám.  Například jedena z pracovních skupin studuje možnost vytvoření obchodní šablony, která by mohla být vhodná pro poštovní adresy a naznačila výhody (sociální a hospodářské) z doručování zásilek při zavedení geokódovaných adres na Evropskému trhu.  Adresy jsou v projektu chápány jako produkt a společnosti, které dodávají adresám přidanou hodnotu mohou být upravené a zprovozněné např. pro Evropskou dopravu.  Projekt navrhne a obhájí sociální a hospodářské výhody odvozené z produkce adres a doporučí nejvhodnější obchodní provozní model.  Budoucí služby musí být dostupné, vynikající kvality v moderním pojetí informatiky a hodnota dat maximální. 11. května 2009 6

7 7

8  Adresy v České republice  V seznamu můžete vyhledat číslo popisné všech obývaných domů, ulice a obce v České republice. V seznamu nenaleznete domy nikým neobývané.  Rovněž zde nenaleznete takzvané fiktivní adresy. Jedná se o adresy, které mají uvedeno jako trvalé bydliště např. děti k osvojení, bezdomovci, atd.  Adresa domu je určena územním členěním (obec a případně její část) a číslem popisným nebo evidenčním. Může být navíc rozšířena o název ulice a orientační číslo. 11. května 2009 8

9 Územně identifikační registr adres (UIR-ADR)  UIR-ADR od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je referenčním zdrojem dávkové aktualizace číselníku ulic a veřejných prostranství  týká se :  ulic a veřejných prostranství  jejich jednoznačného identifikátoru  vazeb na obec  atributů platnosti.  UIR-ADR není konstitučním zdrojem pro budovy (tj. nezakládá nebo neruší budovy v registru).  UIR-ADR využívá jako další administrativní zdroj pro aktualizaci RSO (Registr sčítacích obvodů): zejména pro aktualizaci PSČ ve vazbě na budovy, orientačních čísel;  seznam násobných adres k jedné budově z UIR-ADR je podkladem pro prováděnou prostorovou aktualizaci vícenásobných adres nad mapou 11. května 2009 9

10  Adresy v České republice  Praha:  adresy podle části obcečásti obce  adresy podle uliceulice  Mimopražské obce:  adresy podle abecedyabecedy  adresy podle krajekraje  adresy podle okresuokresu  adresy podle obce s roz.p.obce s roz.p.  Obce s rozšířenou půso.  podle krajekraje  podle okresuokresu  Data ke ztažení:  data ke stažení ve „xml“stažení 11. května 2009 10 Zásady aktualizace: jedinečnost přirozeného klíče (kódu části obce, typ čísla, čísla domovního vchodu) s možností změn na základě rozhodnutí obce či stavebního úřadu v případě vchodu přípustnost opravy přirozeného klíče (opravy kódu, čísla) jedinečnost umělého klíče po celou dobu existence adresního místa územní princip údržby, tj. na základě vyhodnocování prostorové relevantnosti adresního místa

11 . Aktualizace adresních míst Aktualizace adresních míst je vícezdrojová, přičemž jednotlivé zdroje se doplňují. Zdrojem adresních míst jsou : - doklady obcí a vlastní zdroje ČSÚ (tj. sčítání lidu, domů a bytů, statistické zjišťování u obecních a stavebních úřadů z informačních systémů, např. rozhodnutí o přidělení či zrušení čísla domovního, přečíslování budov při vzniku nebo zrušení části obce, změně adresy, změně v systému ulic a veřejných prostranství, změně v územní struktuře obce, Podpůrnými zdroji výstupy ze systémů Adresa EO (evidence obyvatelstva ) MV a UIR-ADR. V letech 2004 až 2005 proběhla revize souboru budov s více než jednou adresou původem z ÚIR-ADR, která verifikovala tabulku ÚIR-ADR s adresami RSO, ISKN, Adresou EO. Jednotlivé záznamy byly konfrontovány s mapovými vrstvami ulic a veřejných prostranství z veřejných a komerčních zdrojů, s podporou katastrální mapy. Aktualizace adresních míst od roku 2006 probíhá na základě seznamu vícenásobných adres dle UIR-ADR a postupně přejde na nový, hromadný zdroj adres budov dle Evidence obyvatelstva, Adresy Ministerstva vnitra. Aktualizace atributů adres (typ adresy – hlavní, vedlejší; zadní vchod) je zajišťována z vlastních zdrojů a od obcí, s podporou katastrální mapy. 11. května 2009 11

12 11. května 2009 12

13 11. května 2009 13

14 11. května 2009 14

15 11. května 2009 15

16 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 11. května 2009 16

17 11. května 2009 17

18 11. května 2009 18

19 11. května 2009 19

20 11. května 2009 20

21 11. května 2009 21

22 11. května 2009 22

23 11. května 2009 23

24 11. května 2009 24

25 11. května 2009 25

26 11. května 2009 26

27 11. května 2009 27

28 11. května 2009 28

29 Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK,v.v.i. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK,v.v.i.. 11. května 2009 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google