Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisk z hloubky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisk z hloubky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 Tisk z hloubky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

2 Tisk z hloubky  Po prvních zkušenostech s tiskem dřevořezů kolem roku 1400 bylo možno začít zkoumat nové materiály a postupy.  Mědirytina pochází ze třetího desetiletí 15. století.  Dochovaná díla – sada karet od Mistra karetní hry; mědirytinové Pašije – např. list s Bičováním Krista je datován rokem  Legenda o vzniku mědirytiny – jedné pradleně roku 1460 náhodou spadl na mokrou látku kovový talíř, do jehož rytiny bylo čerstvě zapuštěno nielo (slitina stříbra, síry, mědi a olova) a obtiskl se. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

3 Tisk z hloubky  Mědirytec činný asi od roku 1450 v horním Poryní signoval svá díla monogramem E. S.  Postupem času se ujal zvyk vyznačovat na mědirytinách monogram.  Zastupují tyto monogramy umělcův podpis a dokumentují tak nárok na neopakovatelnost individuálního tvůrčího činu v moderním smyslu? Anebo jsou to ochranné značky, jež podobně jako později značky na porcelánu neoznačují individuální duchovní majetek? Řadu mistrů z 15. století známe jen podle jejich monogramů, jen vzácně se podařilo k monogramu přiřadit konkrétní jméno. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

4 Tisk z hloubky  Iniciály M.S. patřily Martinu Schongauerovi, narozeném kolem roku 1450 v Colmaru.  Jak pracoval takový mědirytec – rylo se ostrým rydlem do mědi. Čára rytiny začíná ostrou špičkou tam, kde rytec rydlo nasadil, pokračuje silnější nebo slabší čarou až ke svému konci.  Měď používána u mědirytiny je deskou nepatrné síly – stačí 1 – 2 mm. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

5 Tisk z hloubky  Tzv. „široká manýra“ se vyznačuje diagonálním šrafováním, jímž se postavy energicky odpichují od pozadí a získávají na tělesné plastičnosti – Andrea Mantegna. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

6 Tisk z hloubky  Benátčan Giulio Campagnola objemy místo lineaárním šrafováním modeloval tečkami a dosáhl tak jemných přechodů.  Cornelis Cortovi se připisuje objev linie o proměnlivé síle tzv. „taile“, která sehrála v mědirytině revoluční roli.  Kontura a šrafura ztratily svůj protikladný charakter. Systém šrafování obrysovou linii zdůraznil a stal se její nedílnou součástí. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

7 Tisk z hloubky  Cornelis Cortovi se připisuje objev linie o proměnlivé síle tzv. „taile“, která sehrála v mědirytině revoluční roli.  Kontura a šrafura ztratily svůj protikladný charakter. Systém šrafování obrysovou linii zdůraznil a stal se její nedílnou součástí. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

8 Tisk z hloubky  Ocelorytina Měď je poměrně měkkým kovem, proto je počet tisků z měděné desky limitován pokusy s tvrdším materiálem – ocelorytina z roku 1820, provedl Charles Heath. Suchá jehla Na rozdíl od rytiny se neprovádí rydlem, ale ostrou jehlou. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

9 Tisk z hloubky Lept Grafikové toužili po volnosti kresby, po lehčí ruce, po měkčím obrazu. To vše splňoval lept. Začátkem 16. století se vyvinula technologie leptání. Postup – Materiálem je tu měděná deska;pokryje se jemným povlakem=kryt (směs asfaltu, pryskyřice, vosku); pak se kryt načerní svíčkou; provede se kresba ocelovou jehlou. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

10 Tisk z hloubky Hotová deska se pak ponoří do zředěné kyseliny dusičné nebo roztoku chloridu železitého. Kyselina začne leptat ona místa, která vznikla prorytím krytu až na kov desky. Deska se pak vytáhne; místa, která mají při tisku působit lehce a vzdušně se zakryjí zvláštním lakem; deska se opět ponoří do kyseliny = čárový lept. První datovaný lept pochází od Urs Grafa VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

11 Tisk z hloubky Akvatinta Vynález této techniky podnítila potřeba tisku souvislé plochy barvy. Akvatinta umožnila tisk plochy v odstupňovaných tónech. Vynálezcem je francouzský malíř Jean Baptiste Le Prince a nazval ji „au lavis“ ( tušová technika), Francesco Goya v kombinaci leptu s akvatintou vytvořil své cykly – „Caprichos“, Proverbios“, „Desastres de la guerra“. tch?v=rBhiCGDChJE tch?v=rBhiCGDChJE VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

12 Tisk z hloubky Měkký kryt čili Protisk – „Vernis mou“. Na desku se nanáší stejný kryt jako u leptu, ale změkčený nějakou mastnotou (lůj, vaselina). Na kryt se upevní papír a tužkou různé síly se kresba doslova protlačí na měkký kryt někdy až na holý kov; pak se deska zaleptá. Tuto techniku objevil Švýcar Dietrich Meyer kolem roku Wolfram Goethe watch?v=ofzpapfX_Ao watch?v=ofzpapfX_Ao VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

13 Tisk z hloubky Křídová technika Byla vynalezena roku 1740 Francouzem Jeanem Charlesem Françoisem z potřeby graficky reprodukovat křídové kresby a pastely. Mezinárodně bývá nazývána crayonovou technikou, od 18. sotletí byla tištěna v barvách. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

14 Tisk z hloubky Mezzotinta Používal se pro ni i název „skoblina“. Vznikla v letech 1639/41 v Německu a jejím objevitelem byl hessenský důstojník Ludwig von Siegen. Tato technika poprvé dovolila zaplnit celou plochu obrazu barvou libovolně odstupňovanou. Postup práce je trpělivost sama. Wallerant Vaillant VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

15 Tisk z hloubky Tečkovací technika Tvoří spojovací most mezi mezzotintou a křídovou technikou. Z mezzotinty má zaplněné plochy, z křídové techniky měkkost podání. Do Anglie zavedl tečkovací způsob William Wynne Ryland ( ). Tato grafická technika se mu stala osudnou, byl obviněn z padělání bankovek a skončil na šibenici. Francesco Bartolozzi VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

16  Po teoretické části následuje nutnost vaše vědomosti převést do praxe.  Vyberte si jednu z technik, kterou dokážete ve svých podmínkách realizovat.  Pro školní praxi je nejlepší suchá jehla.  Námět vaši práce – Člověk a jeho každodenní činnosti.  Postup - https://www.youtube.com/watch?v=ts6__ BB8MI8 https://www.youtube.com/watch?v=ts6__ BB8MI8 VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

17  UANIDES. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _WGA21029.jpg?uselang=cs _WGA21029.jpg?uselang=cs  CAMPAGNOLA, Giulio. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  MANTEGNA, Andrea. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: B6tter_2.jpg B6tter_2.jpg  CORTA, Cornelis. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  MANTEGNA, Andrea. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

18  HEATH, Charles. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ount_Nelson%29_by_Charles_Heath.jpg ount_Nelson%29_by_Charles_Heath.jpg  GRAF, Urs. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  GRAF, Urs. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  GOYA, Francisco. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7  GOYA, Francisco. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  GOETHE, Wolfram. wikipedie.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  FRANÇOIS, Jean Charles. wikipedie.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Eisena,_1760.jpg Eisena,_1760.jpg VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/

19  SIEGEN, Ludwig Von. wikipedie.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _Portrait_of_Amelie_Elisabeth_von_Hessen.jpg _Portrait_of_Amelie_Elisabeth_von_Hessen.jpg  VAILLANT, Wallerant. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  RYLAND, William Wynne. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  BARTOLOZZI, Francesco. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: pg  URY, Lesser. wikipedie.en [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  MARCO, Jindřich. O grafice. Praha: Mladá fronta, 1981, bez ISBN.  AGTE, Rolf. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, 1997, ISBN VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Tisk z hloubky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.18/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google