Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Republika Jižní Afrika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Republika Jižní Afrika"— Transkript prezentace:

1 Republika Jižní Afrika
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Republika Jižní Afrika Označení DUM VY_32_INOVACE_12_2_20 Autor RNDr.Tomáš Danielis Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Regionální geografie Asie a Afriky Ročník 1. ročník a kvinty gymnázia

2 Základní charakteristika
Jedna z jádrových oblastí Afriky. Kulturně velmi blízká Evropě – proč? Dlouhodobě osídlená Evropany. Nechvalně proslavená apartheidem. Obr. 1

3 Stručná historie Kolonizátoři – nejprve Nizozemci – základna pro Nizozemskou východoindickou společnost na cestě do Indonésie - osada Kaapstadt. Následně přišli francouzští Hugenoti a Němci (většinou protestanti). V 19.stol. velký přísun Britů – chtěli ovládnout pobřeží – cesta do Indie. Další důvod – objevení diamantů a zlata. Původní přistěhovalci – tzv. Búrové (nizozemští osadníci – následně nazýváni Afrikánci) byli vytlačeni Brity do vnitrozemí – tzv.velký trek. Usídlili se zde a zabrali území původních obyvatel – vyvražďování, přesuny černých obyvatel, vytvoření pocitu nadřazenosti nad původními obyvateli. S Brity následovaly tzv. búrské války – nakonec se všichni bílí 1910 spojili a vytvořili tzv. Jihoafrickou unii postavenou na principu apartheidu. Britové dovezli značné množství Indů na práci. Od 60.let – pro domorodce byly v nejhorších přírodních podmínkách vytvořeny tzv. bantustany – pro světovou veřejnost jako „samosprávná území pro domorodé obyvatelstvo“.

4 Apartheid V 1.pol.20.stol.v zemi oficiálně nastolena politika apartheidu. Tj. soužití oddělených ras. Vytvořené dělení- bílí, černí, barevní(míšenci) a Asiaté. Od 60.let 20.stol. Celosvětová kritika apartheidu – konec členství v Commonwealthu, MOV,… Od 80.let 20.stol. – nárůst mezinárodního tlaku na konec apartheidu. Větší práva barevným a Indům – zvýšení nenávisti od černošského obyvatelstva. V samotném státě při masových demonstracích jsou zabity tisíce lidí. Poslední bělošský prezident F.W. de Klerk souhlasil s konáním všeobecných voleb v roce 1994 po nich do úřadu nastoupil Nelson Mandela.

5 London 1989 Obr. 2

6 Rasové rozdělení Obr. 3

7 Obr. 4 Obr. 5

8 Obr. 6

9 Konec apartheidu 1990 – propuštění N.Mandely po 27 letech vězení
Změna ústavy - konec politiky apartheidu. 1994 – všerasové volby Obr. 7

10 Následky konce apartheidu
Logické vítězství černošského obyvatelstva. Jaký byl jejich přístup k bělošské a barevné menšině? Velmi negativní. Obrovský nárůst zločinnosti – krádeže, vraždy, …převážně koho? Hlavně bělochů. Jak zareagovala bělošská menšina? Odchod ze země. Kam? Austrálie, VB, Irsko – přes 2 mil. obyvatel.

11 Sociální stav současné společnosti
Obrovská pestrost ras, etnik a náboženských skupin. Ani dvacet let po zrušení apartheidu není tzv. „duhový národ“ jednotný. Není překonán problém rasismu – tzv. dobrovolný apartheid – v některých oblastech se obyvatelstvo nechce mísit. Chybí kvalifikovaná pracovní síla díky odchodu bělochů. Diskriminace bělochů, ale to se dalo předpokládat. Značná korupce ve společnosti. Přesto mají obrovskou budoucnost. Mladá generace se vzdělává a snaží se odstranit rasové předsudky. Mají velkou perspektivu: obrovské nerostné bohatství

12 Sociální problémy Stále vysoká kriminalita, ale zlepšila se díky….
MS ve fotbale. citelné množství chudých ve slumech značná porodnost Nárůst přistěhovalců z okolních zemí – berou práci místním + kriminalita. obrovský nárůst AIDS

13 AIDS Obr. 8

14 Opatření proti AIDS Obrovské investice do nemocnic a aplikace antivirotik. Jakou jsme u AIDS jmenovali zajímavost? Zajímavost: česká stopa – zatím nejúčinnější lék vynalezl český vědec Antonín Holý. Přesvědčují katolickou církev o potřebě užívání kondomů v této lokalitě, někde se povedlo.

15 Slum Obr. 9

16 Život ve slumu Obr. 10

17 Moderní prádelna ve slumu
Obr. 11

18 Ekonomika Nejvyspělejší stát Afriky! Proč?
Obrovské nerostné bohatství. Jaké? Doplň dle atlasu. Rudy všeho druhu (AU, PT, CR, MN, FE,….) + diamanty(4.na světě), uhlí,…. Co s tímto bohatství dělají? Zpracovávají – rozdíl oproti dalším státům. Kompletní struktura průmyslových odvětví + výborná infrastruktura. Bohužel v současnosti pokles těžby – takže nárůst ……….. a s tím související ……………. , hlavně v oblasti měst …………… Nárůst nezaměstnanosti a kriminality – města Johannesburg, Pretoria Velmi důležitý je příjem ze zemědělství.

19 Zemědělství – doplň podle atlasu
Jaké jsou hlavní přírodní krajiny? Jaké jsou přírodní podmínky pro zemědělství, jaká je plocha zemědělské půdy? Co bude hlavní limitující faktor přírodních krajin?

20 Zemědělství - odpovědi
Stepi, polopouště, savany. 70% zemědělské půdy + zemědělsky výhodný podnebný pás. Nedostatek vody – ale jinak úžasné podmínky pro zemědělství. Převažuje extenzivní systém – tj….. pastevectví a využití velkého prostoru. Systém: obrovské rodinné farmy většinou vlastněné ….. Afrikánci.

21 Zemědělská produkce Jaké jsou hlavní plodiny a zvířata? Doplň podle atlasu. Pěstuje se kukuřice (7.místo na světě), pšenice, ovoce, víno, zelenina,….. Chov ovcí (8.místo na světě), pštrosi, skot,.. Jaké jsou hlavní exportní produkty? Ovoce, víno, kukuřice, vlna,…maso. Sušší oblasti – samozásobitelské vesnice – proso, sladké brambory, kukuřice.

22 Vnitrozemí Obr. 12

23 Další ekonomický příjem?
cestovní ruch Jaké jsou hlavní atrakce? krásné pobřeží, parky.

24 Krugerův NP Obr. 14 Obr. 13

25 Durban Obr. 15

26 Zdroje IMHOFF, Marc; ELVIDGE, Christopher. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: D´LUCCA, R. Barraez. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: GEORGIO. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: STELZNER, Ulrich. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: GUINNOG. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KNEWMAN1. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: WORLD ECONOMIC FORUM. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: XED. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: „vlastní tvorba“ vlastní tvorba“ MALAPO COUNTRY LODGE. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ENTROPY1963. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KRAPF, Hansueli. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Republika Jižní Afrika"

Podobné prezentace


Reklamy Google