Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chceme mít také v ČR snadný přístup k vysokoškolským kvalifikačním pracím? (a co je pro to třeba udělat) Informace pro předsednictvo RVŠ Praha, 15. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chceme mít také v ČR snadný přístup k vysokoškolským kvalifikačním pracím? (a co je pro to třeba udělat) Informace pro předsednictvo RVŠ Praha, 15. 4."— Transkript prezentace:

1 Chceme mít také v ČR snadný přístup k vysokoškolským kvalifikačním pracím? (a co je pro to třeba udělat) Informace pro předsednictvo RVŠ Praha, 15. 4. 2004

2 Osnova: 1.Stav a potřeby 2.Cíle a podmínky 3.Výhody moderních systémů 4.Cesty k řešení v ČR 5.Shrnutí Vysokoškolské kvalifikační práce

3 Stav a potřeby: VŠ v roli producentů e-zdrojů nárůst zájmu o bibliografické informace i plné texty potřeba snadné dostupnosti stav zpřístupňování různý chybí úplná národní registrace Vysokoškolské kvalifikační práce

4 První systémy zpřístupňování v ČR: AMU, MU, OU, UPa, VŠE, VŠB TUO různé výchozí podmínky různý způsob řešení různé výstupy není koordinace a integrace státní dotace Vysokoškolské kvalifikační práce

5 Společné momenty: na úrovni celé školy velký podíl knihovny nastartování procesů a diskusí o: organizaci, formální úpravě, formátech ošetření autorských práv zvládnutí v rovině technologické Vysokoškolské kvalifikační práce

6 Cíle: jednoduché vyhledávání zpřístupňování v prostředí WWW on-line plné texty (primární dokumenty) fulltextové vyhledávání výměna informací a podpora VVV trvalá archivace prezentace Vysokoškolské kvalifikační práce

7 Světové trendy : otevřené digitální knihovny národní projekty podpora organizací vč. státu legislativní ošetření reprezentace Příklady: NDLTD, UMI, DissOnline… Vysokoškolské kvalifikační práce

8 Podmínky integrace: Standardizace: primárních e-textů popisných dat (metadata) prezentačních formátů komunikačních formátů archivačních formátů Vysokoškolské kvalifikační práce

9 Výhody moderních systémů: jednotné prostředí komplexnost kooperace, integrace sdílení zkušeností sdílení zdrojů snížení nákladů Vysokoškolské kvalifikační práce

10 Cesty k řešení v ČR: a)zahájit systematickou činnost b)usilovat o koncepci na národní úrovni c)sjednocovat praxi na VŠ d)zvyšovat gramotnost autorů prací e)usilovat o řešení legislativy f)vytvořit národní standardy g)získat podporu a spolupráci Vysokoškolské kvalifikační práce

11 a) Zahájit systematickou činnost: analýza stavu v zahraničí vstupní analýza stavu v ČR založena Komise e-VŠKP vypracována DZ potřeba sestavit pracovní tým potřeba získat podporu VŠ neplýtvat prostředky a silami Vysokoškolské kvalifikační práce

12 b) Usilovat o vytvoření koncepce na národní úrovni: zkušenosti ze zahraničí efektivita možnost integrace stávajících systémů zapojit se do mezinárodních struktur hledat finanční podporu i mimo VŠ hledat institucionální zabezpečení Vysokoškolské kvalifikační práce

13 c) Sjednocovat praxi na VŠ : Každá škola řeší celý proces jinak: směrnice, předpisy, návody různá míra závaznosti různá organizační řešení elektronická verze není povinná nejednotná formální struktura Vysokoškolské kvalifikační práce

14 Formální úprava / struktura: výchozí moment všeho upraveno Směrnicemi různorodá praxe škol různé typy Směrnic různý obsah a podrobnost jen někde se řeší el. verze Vysokoškolské kvalifikační práce

15 Směrnice : řeší: zadávání, schvalování, odevzdávání, úprava, obhajoba… typy: ZŘ, pro studium, pro SZZ… dostupnost: dokumenty školy, studijní agendy, knihovna… závaznost: norma, doporučení, návod autoři: děkani, vedoucí ústavů.. Vysokoškolské kvalifikační práce

16 Současná praxe v ČR – shrnutí: zatím patrná neexistence jednotné koncepce škol na různých úrovních struktury škol vychází se z lokálních podmínek někdy i ve vzájemném rozporu proměny v čase, nestabilita péče o elektronickou verzi začíná Vysokoškolské kvalifikační práce

17 d) Zvyšovat gramotnost autorů : počítačová (tvorba prací) informační publikační autorskoprávní vytváření modelových příruček elektronické formuláře bezproblémové komunikační prostředí Vysokoškolské kvalifikační práce

18 e) Usilovat o řešení legislativy: autorský zákon (licenční smlouva) VŠ zákon navazující normy a předpisy úsilí o změnu povinná elektronická verze pro účely celonárodní registrace minimálně disertace motivace autorů k nekomerčnosti Vysokoškolské kvalifikační práce

19 f) Vytvořit národní standardy a doporučení : sjednocení metod a procesů popis a struktura dat formální úprava prezentační atd. formáty komunikační protokoly aplikační SW Vysokoškolské kvalifikační práce

20 g) Získat pro spolupráci: management vysokých škol příslušné funkcionáře VŠ pedagogy odborníky na IT samotné autory motivovat knihovny organizace mimo VŠ Vysokoškolské kvalifikační práce

21 Závěrečné shrnutí – co je třeba dělat: získat podporu VŠ koncepční řešení usilovat o změnu legislativy administrativní, organizační otázky sjednocovat strukturu prací unifikaci popisu, metadat, formátů spolupracovat Vysokoškolské kvalifikační práce

22 Děkuji vám za pozornost kontakty: PhDr. Iva HorováPhDr. Eva Bratková AMUÚISK FF UK horova@amu.cz brt@cuni.cz Vysokoškolské kvalifikační práce


Stáhnout ppt "Chceme mít také v ČR snadný přístup k vysokoškolským kvalifikačním pracím? (a co je pro to třeba udělat) Informace pro předsednictvo RVŠ Praha, 15. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google