Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace knihoven vysokých škol ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Stručná zpráva o vzniku a aktivitách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace knihoven vysokých škol ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Stručná zpráva o vzniku a aktivitách."— Transkript prezentace:

1 Asociace knihoven vysokých škol ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Stručná zpráva o vzniku a aktivitách „Komise e-VŠKP“ v roce 2004 Jarmila Krkošková

2 Co předcházelo …  Celostátní porada VŠ knihoven, Hradec Králové, 19. – 20. 11. 2003, blok „Vysokoškolské práce…“  Digitální archivy vysokoškolských prací na vysokých školách v ČR: východiska, současný stav jejich budování a možnosti spolupráce (Eva Bratková, ÚISK FF UK Iva Horová, AMU)

3 Trendy a podmínky integrace  Trendy  otevřené digitální knihovny  národní projekty + podpora organizací včetně státu  legislativní ošetření  Podmínky integrace = standardizace:  primárních textů  popisných dat (metadat)  prezentačních, komunikačních a archivačních formátů

4 Stav v ČR – podzim 2003  Projektované nebo již fungující systémy: AMU, MU, OU, UPa, VŠE, VŠB-TUO  různé výchozí podmínky  různý způsob řešení  různé výstupy  není koordinace a integrace  obvykle byla získána státní dotace na řešení IS

5 Cesty k řešení v ČR  zahájit systematickou činnost  usilovat o koncepci na národní úrovni  sjednocovat praxi na VŠ  zvyšovat gramotnost autorů prací  usilovat o řešení legislativy  vytvořit národní standardy  získat podporu a spolupráci v institucích

6 Vznik Komise e-VŠKP  přípravný výbor (Bratková – UK Praha, Horová – AMU Praha, Bícová – VŠE Praha, Krkošková – OU Ostrava) - leden 2004  příprava „Důvodové zprávy“ k řešení e-VŠKP v ČR + Stanoviska AKVŠ k založení Komise – březen 2004  přijetí obou dokumentů a oficiální založení Komise na výroční konferenci AKVŠ – duben 2004 viz http://www.akvs.cz/pdf/vskpduvodovazprava.pdf a http://www.akvs.cz/pdf/vskpduvodovazprava.pdf http://www.akvs.cz/pdf/vskpshrnuti.pdf  1. výzva ke spolupráci VŠ, knihovnám a informačním institucím – duben 2004  registrace členů a zahájení činnosti, vznik elektronické konference - květen až červen 2004  budování WWW stránek Komise, 1. verze – červen 2004, 2. verze – říjen 2004, dostupné ze stránek AKVŠ – odborné komise, viz http://www.akvs.cz nebo přímo z adresy http://www2.fss.muni.cz/evskp/ http://www.akvs.cz http://www2.fss.muni.cz/evskp/  2. výzva ke spolupráci knihoven a institucí – konference VYSKA a KNIHOVNA - říjen 2004

7 Organizační struktura Komise  předseda: PhDr. Iva Horová  místopředseda a odborný garant: PhDr. Eva Bratková  dočasný zástupce předsedy: Mgr. Jarmila Krkošková  členové: 19 registrovaných členů z 10 VŠ v ČR (AMU Praha, MU Brno, OU Ostrava, TUL Liberec, UK Praha, UTB Zlín, VFU Brno, VŠE Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň), dále 1 člen z STK, 1 člen = pracovník ÚISK FF UK Praha

8 Cíle Komise e-VŠKP  monitorovat rozvoj IS e-VŠKP v zahraničí + napomáhat zavádění těchto zkušeností do praxe v ČR  podporovat přípravu národních standardů e-VŠKP (datové a metadatové formáty, trvalé identifikátory, komunikační protokoly aj.)  iniciovat a podporovat vznik dalších lokálních otevřených e- archivů VŠKP a jejich integraci na národní i mezinárodní úrovni  přispívat k informování a vzdělávání profesionálů pro e-VŠKP (pořádání odborných seminářů apod.)  iniciovat a rozvíjet spolupráci profesionálů VŠK s dalšími subjekty (pracovníci výpočetních center, reprezentace vysokých škol)  podporovat vyšší formy počítačové a informační gramotnosti autorů VŠKP (modelové příručky, školení, vzory pro zpracování e-VŠKP)  podílet se na řešení otázek autorskoprávní ochrany zpřístupňování plných textů e-VŠKP v ČR souladu s řešeními v evropském a světovém kontextu

9 Prezentace zástupcům VŠ v ČR  výroční konference AKVŠ – duben 2004  předsednictvo RVŠ ČR – květen 2004  sněm RVŠ ČR – červen 2004 Jak byla Komise a její cíle přijaty:  různá stanoviska k typům zpřístupňovaných prací (přednost e-DIS)  různá specifika e-VŠKP dle zaměření škol (např. výstupy na uměleckých školách apod.)  pociťované nejasnosti výkladu autorských práv  SHODA: je velmi vítané a potřebné tento problém otevřít a začít jej řešit

10 Odborné akce Komise e-VŠKP v r. 2004  Odborný seminář, ve spolupráci s STK Praha v rámci cyklu Moderní informační a komunikační technologie – duben 2004: Elektronické služby knihoven teoreticky i prakticky: Elektronické disertace (e-disertace) Odborný garant: E. Bratková  Účast na semináři CASLIN 2000. Správa pamäte: Sivé zóny. Čingov – Slovenský raj, Slovensko, 5.-9. september 2004. E. Bratková: Systémy pre sprístupňovanie elektronických vysokoškolských kvalifikačných prác v Českej republike: od prvých lokálnych systémov k platforme ich ďalšieho spoločného rozvoja

11 1.pracovní schůzka komise – 1. 6. 2004  odborná část:  analýza vybraných zahraničních standardů metadat  posouzení 1. interního návrhu metadat pro popis e- VŠKP  organizační:  projednání dlouhodobých reálných cílů komise  stanovení harmonogramu postupu pro r. 2004 včetně vytvoření pracovních skupin pro řešení krátkodobých úkolů (průběžná analýza světových IS, průběžná analýza lokálních IS, strategie pro workflow e-VŠKP na českých VŠ, struktura metadat)

12 2.pracovní schůzka komise – 7. 10. 2004 posouzen 2. interní návrh metadat e-VŠKP, okruhy:  povinné a nepovinné uvádění jednotlivých prvků (vycházejících z Dublin Core / nadstandardní prvky)  možnosti specifikace prvků pro jednotlivé typy e-VŠKP  zařazení problémových prvků (instituce přidělující hodnost, datum vytvoření/odevzdání/obhájení)  webové rozhraní pro zápis prvků studentem, pro kontrolu a doplnění údajů jiným subjektem školy

13 2. pracovní schůzka – pokračování lokální systémy na jednotlivých VŠ v ČR:  posouzena dosažená úroveň projektování, popř. provozování lokálních systémů:  hodnocen obsah vnitřních předpisů, upravujících proces tvorby, odevzdávání, zpracování, ukládání a zpřístupňování e-VŠKP na VŠ  posuzován proces manipulace s VŠKP (workflow)  konstatovány některé nedostatky v textech předpisů (absence instrukcí k citování literatury aj.) !!! chybí údaje o dalších VŠ !!!

14 Současné rozpracované úkoly  3. interní verze návrhu metadat e-VŠKP jako sémantické úrovně výměnného formátu pro národní i mezinárodní komunikaci  interní návrh modelu toku e-VŠKP v systému pro jejich zpracování a zpřístupňování (workflow)  interní návrh formální úpravy různých typů e-VŠKP  interní návrh jednotného WWW formuláře s podstatnými prvky pro popis již vybudovaných či zaváděných systémů e-VŠKP

15 Co říci závěrem?  příliš krátká doba pro hodnocení práce komise  uvítáme další aktivní spolupracovníky  oceníme informace o dalších lokálních systémech → 3. výzva: SPOLUPRACUJME!!!  v lokálním prostředí především získávejme účinnou podporu a spolupráci vedení škol a příslušných funkcionářů Kontakty - I. Horová: horova@amu.czhorova@amu.cz E. Bratková: brt@cuni.czbrt@cuni.cz J. Krkošková: Jarmila.Krkoskova@osu.czJarmila.Krkoskova@osu.cz

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Asociace knihoven vysokých škol ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Stručná zpráva o vzniku a aktivitách."

Podobné prezentace


Reklamy Google