Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy sociální integrace. Začátky společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001 započala s nabídkou terénních programů ve městě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy sociální integrace. Začátky společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001 započala s nabídkou terénních programů ve městě."— Transkript prezentace:

1 Programy sociální integrace

2 Začátky společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001 započala s nabídkou terénních programů ve městě Sokolov, terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze zaměření na na pomoc lidem ze sociálně vyloučených lokalit, mapování lokalit a problémů jednotlivých klientů i lokalit později se poskytované služby rozšířily o další podpůrné programy pro jedince i rodiny postižené sociálním vyloučením

3 Vznik pobočky Sokolov zájem o terénní programy se stále zvyšoval proto společnost Člověk v tísni zřídila regionální pobočky v několika krajích, včetně Karlovarského to vše v rámci Programů sociální integrace pobočka Sokolov vznikla v roce 2006, má samostatné vedení podléhající centrále v Praze počet zaměstnanců pobočky se ustálil na 13 zaměřujeme se na větší flexibilitu služeb, spolupráci s dalšími institucemi a zároveň i na rozvoj našich poskytovaných služeb v rámci komun. plánů v obcích

4 Kde působíme pobočka Sokolov má nyní 13 zaměstnanců, z toho 9 v přímé péči s klienty terénní pracovníci působí vedle Sokolova v Kraslicích, Rotavě, Oloví, Karlových Varech, Chodově, Nejdku, Jáchymově, Ostrově, Žluticku a v dalších menších obcích na základě zvyšující se poptávky po našich službách dochází k rozšiřování do dalších měst a obcí v Karlovarském kraji

5 Naše služby a další projekty Sociální služby dle zák. č.108/2006 Sb.: Terénní programy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Další projekty: Podpora vzdělávání v rodinách Předškolní klub a Klub matek Kariérní a pracovní poradenství Volnočasové aktivity Pořádání besed, workshopů, dobročinných koncertů

6 Terénní programy (TP) TP byly první poskytovanou službou (r.2001) služba se zaměřuje na jednotlivce starší 18 let v současnosti dochází k rozšiřování cílové skupiny v důsledku ekonomické krize a k rapidnímu růstu zakázek s dluhovou problematikou

7 Hlavní rozdíly služeb TP x SAS TP: zaměření na jednotlivce předpoklad větší fluktuace klientů řeší aktuální (akutní) zakázky klientů dluhy, bydlení, zaměstnání a další SAS: zaměření na rodinu jako celek předpoklad dlouhodobé spolupráce a větší důvěry v pom.vztahu řeší aktuální zakázky s ohledem na další cíle rodiny sociálně právní poradenství, hospodaření rodiny, sanace rodiny, dluhy, bydlení, vzdělávání dětí, volný čas dětí a rodiny a další

8 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) službu poskytujeme od roku 2009 zaměřuje se na rodinu jako celek, přičemž je veliká pozornost věnována dětem, aby nebyl ohrožen vývoj dítěte (pověření k SPOD) spolupráce se uzavírá na šest měsíců a poté ji lze dále prodloužit

9 Podpora vzdělávání v rodinách zvyšování kompetencí rodičů i dětí ze soc. znevýhodněných rodin v oblasti vzdělávání v rodinách se věnují dětem proškolení dobrovolníci zpravidla 2 hodiny týdně důraz na pedagogizaci rodinného prostředí, zapojování a motivaci rodičů cílem této činnosti je zlepšení školního prospěchu, docházky dětí, změna přístupu celé rodiny ke vzdělávání (vzdělání = zásadní klíč pro výstup ze sociálního vyloučení)

10 Předškolní klub pro předškolní děti ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku 3 – 6 let od května 2010 prošlo klubem 46 dětí, všichni předškoláci nastoupili v září do 1.ZŠ metoda Grunnlaget cílem je rozvoj sociálních a obecných dovedností, rozvoj sebeobsluhy, jazykových dovedností, schopnost zapojení do kolektivu vrstevníků a respektování autority učitele

11 Klub matek klub matek byl otevřen současně s předškolním klubem v květnu 2010 v Sokolově pravidelně dochází 7 matek a 1 otec matky zde tráví čas diskusemi, vzdělávacími semináři i kreativním tvořením cílem je rozvoj rodičovských kompetencí s důrazem na vzdělávání

12 Kariérní a pracovní poradenství PP – od r. 2006, pracovně-právní vztahy, zprostředkování zaměstnání KP – rozšíření programu od r. 2008 - KAPPO, prevence předčasného ukončení procesu vzdělávání (8.a 9. tř. ZŠ) Prospěchová retrostipendia – od r. 2011, partneři projektu Unicredit Foundation, Patria Finance

13 Volnočasové aktivity výlety – od 2009, po okolí, rozhledna Diana, ekofarma Kozodoj, ZOO Chomutov a další letní tábor – od r. 2011 v Březové u KV, r. 2012 hrad Hartenberg sportovní turnaje – od r. 2008 fotbalové turnaje napříč Karlovarským krajem inspirované projektem „Fotbalem k sobě blíž“ Lesní maratón v Jáchymově – od r. 2011, zaměření na celou komunitu – stezka s úkoly, žonglování, romská kapela, graffiti, taneční skupina, ohnivá show, tombola a jiné aktivity

14 Volnočasové aktivity

15 Jak jsme financováni MPSV ČR ESF (SROP, OPLZZ, OPVK) dotace Karlovarského kraje, měst a obcí, kde působíme sponzorské dary fyzických a právnických osob V průběhu let se poměry financí jednotlivých donátorů mění.

16 S kým spolupracujeme s úřadem vlády, jednotlivými ministerstvy, městskými a obecními úřady OSSZ, ČSSZ školami, středisky výchovné péče, pedagogicko- psychologickými poradnami, diagnostickými a výchovnými ústavy, dětskými domovy lékaři, zdravotními pojišťovnami, probační a mediační službou, soudy majiteli nemovitostí, exekutory, bankami, nebankovními peněžními institucemi jinými neziskovými organizacemi, atd.

17 Kontakty Sokolov: Nádražní 544 356 01 Sokolov Karlovy Vary: Blahoslavova 5/18 360 20 Karlovy Vary Chodov: Školní 736 357 35 Chodov Ostrov: Klínovecká 988 363 01 Ostrov Jáchymov: Mincovní 681 362 51 Jáchymov Ředitel pobočky Němeček Jan 353 892 261, 777 333 879 jan.nemecek@clovekvtisni.cz jan.nemecek@clovekvtisni.cz Administrátorka Dolečková Lenka 353 892 261, 739 320 761 lenka.doleckova@clovekvtisni.cz lenka.doleckova@clovekvtisni.cz http://integracniprogramy.cz/ http://www.clovekvtisni.cz/ Nejdek: Husova 525 362 21 Nejdek


Stáhnout ppt "Programy sociální integrace. Začátky společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001 započala s nabídkou terénních programů ve městě."

Podobné prezentace


Reklamy Google