Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady dobré praxe Akreditovaný kurz MŠMT - Aktuální trendy v oblasti školních knihoven Lektor: Bc. Romana Ráblová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady dobré praxe Akreditovaný kurz MŠMT - Aktuální trendy v oblasti školních knihoven Lektor: Bc. Romana Ráblová."— Transkript prezentace:

1 Příklady dobré praxe Akreditovaný kurz MŠMT - Aktuální trendy v oblasti školních knihoven Lektor: Bc. Romana Ráblová

2 Osnova prezentace Jak může školní knihovník pomoci učitelům s výukou literární výchovy? Tematické besedy a jak na ně? Knihovnické lekce a jak na ně? Koho pozvat do knihovny na besedu? Využití biblioterapie a muzikoterapie ve školní knihovně. Se školní knihovnou na cestách aneb trochu jiný zeměpis. Námět na akce ke Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Klub mladých čtenářů. Ukázková tematická beseda. Ukázková knihovnická lekce.

3 Jak může školní knihovník pomoci učitelům s výukou literární výchovy?
Beletrii ve fondu školní knihovny určenou ke společnému čtení v hodinách literární výchovy, zpracovat tak, aby bylo možné s knihou během čtení nebo po jejím přečtení dále pracovat. Forma: pracovní listy, prezentace v PowerPoint, aj. Sada by měla obsahovat metodiku a správné řešení pro učitele, pracovní listy pro žáky. Pozornost by měla být věnována také žákům s SPU a pracovní listy uzpůsobit jejich potřebám.

4 Mapa příběhu učit děti psát příběhy tak, aby měly strukturu,
pro mladší žáky vytvořit plán příběhu pomocí piktogramů (vyvěsit na viditelném místě), pro starší žáky vytvoříme strukturovanou tabulku Postavy Místo děje Zápletka Rozuzlení

5 Jak motivovat žáky k četbě?
Prezentace mimoškolní četby na čtenářském stromě.

6 Tematické besedy a jak na ně?
Jaké by měly být? interaktivní prožitkové názorné Jak na to? využít multimediální vybavení knihovny umožnit žákům uplatnit získané dovednosti v praxi tím, že při přípravě besed využijeme např. metody kritického myšlení (myšlenkové mapy aj.) kombinovat čtené slovo, video a audio ukázky dramatizace textu, rekvizity, doplnit besedy o aktivity

7 Knihovnické lekce a jak na ně?
Cílem knihovnických lekcí je naučit žáky: orientovat se v knize, orientovat se v tisku (periodika, noviny), orientovat se ve fondu školní knihovny. vyhledávat knihy na regálech, vyhledávat knihy v on-line katalogu na webu Jak na to? teorii by vždy měla doplňovat praxe,

8 Jak se dělá kniha, Pitva knihy
V březnu Měsíci knihy se mladší žáci prostřednictvím knihovnické lekce s názvem „Jak se dělá kniha“ dozvěděli, kdo všechno se kromě spisovatele a ilustrátora na tvorbě knihy podílí. Virtuálně jsme díky stejnojmennému DVD nahlédli do nakladatelství Fragment. Starší žáci nahlédli do útrob knihy prostřednictvím lekce s názvem „Pitva knihy“.

9 Koho pozvat do knihovny na besedu?
Herce? Ilustrátora? Redaktora? Spisovatele?

10 Beseda s redaktorem časopisu
mediální výchova, orientace v časopisu (práce s pojmy – rubrika, tiráž, ilustrace, apod.), inspirace pro redakci školního časopisu, beseda byla (je?) zdarma, Své dotazy ohledně realizace besedy na vaší škole směřujte na: nebo na Redakce vydavatelství RF Hobby:

11 Beseda s nakladatelstvím Thovt
Redaktorka seznámila žáky s knižní produkcí nakladatelství Thovt a naučila je zábavnou formou pracovat s jejich knihami. Beseda byla zdarma. V rámci besedy se konala prodejní výstava knih tohoto nakladatelství. Více informací o besedě na:

12 Beseda s ilustrátorem Adolfem. Dudkem
“MALOVÁNÍ PRO DĚTI” zábavná, interaktivní show pro žáky 1. stupně ZŠ, kde se vtipnou formou seznámí s ilustrátorem a jeho prací, dále si vyzkouší, jak snadno mohou pomocí 4 základních tvarů cokoli nakreslit „Nehulíme, kreslíme.“ vystoupení je zaměřeno na rozšíření výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ. Je pojato, jako veselý akční rychlokurz kreslení. Vystoupení je zakončeno kreslenými hádankami, které rozvíjí fantazii a představivost. Více informací o vystoupeních na:

13 Scénické čtení LiStOVáNí
Formou scénického čtení přiblížili herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný žákům životní příběh nejrychlejšího sprintera na světě, Usaina Bolta. Herci nepotřebovali skoro žádné rekvizity ani kostýmy, přesto zvládli zahrát hned několik postav, které ovlivnily Boltův život. Jedinou a nejdůležitější rekvizitou byla pro oba herce životopisná kniha o životě Usaina Bolta. Po skončení představení se konala autogramiáda a společné focení. Lukáš Hejlík zavítal i do naší školní knihovny, kde ho vyzpovídaly redaktorky školního časopisu Klubíčko. Více o repertoáru LiStOVáNí pro školy na:

14 Biblioterapie - Muzikoterapie
Biblioterapie je léčebná metoda, která využívá jako terapeutický prostředek knihu. Čtenář – pacient pomocí četby knihy reflektuje zátěžovou situaci, kterou prožívá (ztotožnění, inspirace). Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu. Pacientům pomáhá jak poslech hudby, tak její aktivní provozování (vliv na vegetativní systém, ventil emocí). Hodiny jsou realizovány ve spolupráci se speciálním pedagogem, který provozuje muzikoterapii. Probíhají formou komunitního kruhu. Téma hodiny "Strach a jeho překonávání". Povídali jsme si o tom, co je to strach, co se děje v našem těle, když máme strach, zda může být strach člověku užitečný nebo dokonce příjemný. To nejdůležitější však bylo, přiznat si svůj strach a zkusit ho překonat. Na pracovní list psali žáci, čeho se nejvíce bojí a navrhovali, jak by svůj strach mohli zvládnout. Na závěr si zkusili tuto emoci vyjádřit pomocí různých hudebních nástrojů, a také se naučili relaxační techniku - správné dýchání, které pomáhá zvládat stresové situace.

15

16 Kniha je můj kamarád Kniha je můj kamarád
Projekt měl za cíl přesvědčit děti, které s knihou nekamarádí, že čtení není jen nutnost, ale i zábava. Každý týden čekal na účastníky projektu zábavný úkol spojený s četbou populární knihy. Žáci si v rámci tohoto projektu vyzkoušeli čtení s porozuměním, tvůrčí psaní, dramatizaci textu, a také převést příběh do komiksové podoby. Projekt doplňovaly různé aktivity jako výroba záložek, luštění křížovky, malování hlavních postav příběhu. Motivací k pravidelné účasti na projektu bylo prožití „Strašidelné noci ve školní knihovně“. Kniha je můj kamarád

17

18 Se školní knihovnou na cestách
Využití projektu: zábavná hodina zeměpisu, vlastivědy podpora multikulturní výchovy, podpora čtenářství, prevence socio-patologických jevů, Forma: prezentace PowerPoint, video ukázky (TV pořad Koření), výtvarná dílna - suvenýry, pracovní list, slepá mapa …aj. Termín realizace: srpen Doporučená literatura: Cílková, E. Náměty pro multikulturní výchovu : poznáváme jiné národy. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. Kocourková, Jarmila. Etiketa na cesty, aneb Jiný kraj, jiný mrav. Vyd. 1. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2009. Vondrová, Petra. Výtvarné hrátky napříč kontinenty. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2011.

19 Děti, které tráví letní prázdniny ve městě, mají možnost společně s knihovnicí navštívit prostřednictvím prezentací turisticky atraktivní země. Dozví se, jak to v těchto zemích chodí ve školách, jak se kde známkuje, jak dlouho trvají letní prázdniny a zda nosí žáci školní uniformy. Povídáme si o tom, co v dané zemi ochutnat za specialitu a pokud je pokrm dostupný i u nás, ochutnáme jej. Tipy na zajímavé turistické cíle doplňují krátké video-reportáže. Co by to bylo za výlet bez suvenýru, který si sice nekupujeme, ale vlastnoručně vyrábíme. Například : Holandsko – větrníky, tulipány, Rusko - Matrjošky, Švýcarsko – hodinky aj.

20

21 Námět na akci k MMŠK 1. stanoviště: Balíš, balím, balíme, aneb Malá škola balení knih Prvním úkolem bylo donést si do knihovny svou nejoblíbenější knížku a naučit se ji obalit tak, jak to dělají profesionální knihovníci. 2. stanoviště: Knihovnické pexeso Na tomto stanovišti se hrálo netradiční pexeso s obrázky záhadných knihovnických předmětů. Soutěžící přiřazovali k obrázkům kartičky s popisem vysvětlujícím k čemu se daný předmět v knihovně používá. 3. stanoviště: Knihařská dílna Zde se ze soutěžících stali starověcí knihaři, protože si vyzkoušeli vyrobit knihy tak, jak to dělali Egypťané a Sumerové. Po napsání textu pomocí hieroglyfů na „papyrus“ měli za úkol tento text přeložit. Poté si mohli vyrobit hliněnou destičku, do které psali „rákosovým rydlem“ - v našem případě špejlí text v klínovém písmu. 4. stanoviště: Bleší trh „Máte doma knihy, které už nečtete? Nevyhazujte je, přineste je na bleší trh, kde si je můžete navzájem vyměnit.“ Tak zněla výzva. Na „blešáku“ se objevilo velké množství knih a každý si přišel na své! Celý tento týden završila vědomostní soutěž s názvem „Co všechno nevíš o knihovně, knihách a knihovnících?“

22 Klub mladých čtenářů Důvěrník seznamuje žáky s aktuální nabídkou nakladatelství Albatros. Že je na naší škole velký zájem o knihy a čtení svědčí částka první objednávky, která činila ,-Kč. Výhody členství: Nákup za speciální ceny. Na webu jsou k dispozici materiály do literární výchovy ke stažení. Finanční odměna za odvedenou práci pro důvěrníka.

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Příklady dobré praxe Akreditovaný kurz MŠMT - Aktuální trendy v oblasti školních knihoven Lektor: Bc. Romana Ráblová."

Podobné prezentace


Reklamy Google