Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK."— Transkript prezentace:

1 MUDr.Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

2  1.Ventilace a mechanika dýchání– proudění vzduchu  2.Difúze – přestup plynů mezi alveolem a kapilárou přes kapilární membránu  3.Perfúze – prokrvení plicních kapilár  4.Regulace ventilace –(metabolická odezva, ASTRUP)  Porovnání ventilace – perfúze – ventilačně perfuzní poměr

3 A) Plicní  difuzní změny elasticity (plicní fibrózy, emfyzém, cystická degenerace)  ohraničené změny elasticity (jizevnaté plicní procesy specifické i nespecifické, bulosní emfyzém, bronchiektázie, silikózy, psedotumory)  edém plic  úbytek plicního parenchymu (svráštivé plicní procesy, pneumotorax, stavy po lobektomii)  onemocnění viscerální pleury  zúžení a deformace dýchacích cest

4 B) Mimoplicní  porušení kostry hrudníku (vazů, kloubů, deformity hrudní  onemocnění páteře – m. Bechtěrev, resekce)  špatná funkce dýchacích svalů (centrální porucha, zvýšený  tonus respiračních svalů)  onemocnění parietální pleury

5 A) nestejnoměrné působení sil při vdechu a výdechu  vydatnější alveolární ventilace neporušeného křídla  při výdechu- tlak v plíci zdravé stoupá – přesun z jednoho křídla do druhého – kyvadlová ventilace  fibrothorax, torakoplastika, obrna bránice

6 B) rozdílná poddajnost různých částí plic  fibrozní změny poddajnost snižují, emfyzematózní zvyšují

7 C) bronchiální obstrukce  porucha ventilace a perfúze současně – nedochází ke zhoršení saturačních parametrů v krvi

8  Klidové  Zátěžové - farmakodynamické testy bronchodilatační x bronchokonstrikční - spiroergometrie

9  plicní onemocnění  před chirurgickým výkonem  posudkové účely  objektivizace dušnosti

10  TLC – totální kapacita plic (VC+RV) – 6700 ml  RV – reziduální objem – 1700 ml  VC – vitální kapacita plic – 5000 ml  FRC – funkční reziduální kapacita (ERV+RV) – 2900 ml  IC – inspirační kapacita – (IRV+VT) - 3800 ml  ERV – expirační rezervní objem –1200 ml  IRV – inspirační rezervní objem – 3300 ml  VT – objem jednoho klidného vdechu – 500 ml

11

12  d.f. - dechová frekvence (f/min)  MV - minutová ventilace (objem/min) v klidu 6-8 l/min  FVC - usilovná vitální kapacita  ž: [21.7 – (0.101 x věk)] x výška (cm) = ml)  m: [27.63 – (0.112 x věk)] x výška (cm) = (ml)

13  FEV1 - jednosekundová vitální kapacita  objektivní hodnocení klinického stavu pacientů s obstrukčními plicními poruchami  posouzení odpovědi pacienta na léčbu  prognostický parametr – FEV1 > 1 l (5-leté přežívání méně než 50%)

14  MVV (Vmax) - maximální minutová ventilace (Maximal voluntary ventilation)  - měří se maximální úsilí 10 – 30 sekund frekvencí 10-30 d/min, přepočet na 1 min.> 40 l/min  Dechová rezerva - minutová klidová ventilace / MVV, > 1 : 5, 1 : 2 klidová dušnost  Apnoická pauza – na konci vdechu 50-80 s, na konci výdechu 30-40 s

15  Spirografie-graf. záznam  Určujeme: VT, f, MV – minutová ventilace, spotřeba O2 za čas, VC, VC exsp., VC insp., FVC, FEV1, FEF 25-75, MMEF 25-75

16

17

18 Příčiny - CHOPN, astma, emfyzem  FEV1%VC (index Tiffeneau)  FVC nad 80%, FEV1 pod 80%  Lehká: FEV1 80-60%  Střední: FEV1 60-40%  Těžká: FEV1 pod 40%

19

20  FVC pod 80%, FEV1 nad 80%  Lehká: FVC 80-60%  Střední: FVC 60-40%  Těžká: FVC pod 40%

21

22  FVC pod 80%, FEV1 pod 80%  FEV1%VC pod 75% u osob do 50 let, pod 70% u starších  malé cesty – snížení FEV 25-75, jejich pokles pod 60% již v době, kdy normální FEV1, FVC  air trapping – retence vzduchu v důsledku kolapsu malých dýchacích cest při snížené elastanci

23  PEF- peak expiratory flow  Měříme průtok - l/s  hrubá orientace o stupni bronchiální obstrukce

24 třetina anatomický- tracheobronchiální strom, dvě třetiny alveoly, představuje normálně asi 140ml vzduchu  Alveolární hypoventilace - snížená saturace krve kyslíkem, zvýšený pCO 2,  pokles pH-obstrukce i restrikce, únava svalů, snížená citlivost dechového centra, poruchy nervových drah, onem. páteře, hrudní stěny, pleury, plic

25  Alveolární hyperventilace –  velká difuzibilita CO 2,  nárůst pH-zvýšená dráždivost dechového centra, Kussmaulovo dýchání, tetanie, provokace epilepsie

26 2. DIFÚZE

27  tlakový gradient umožňuje, aby O 2 z alveolárního prostoru difundoval do kapilární krve plic a CO 2 opačným směrem  O 2 difunduje z alveolu-přes alveolární membránu-intersticiální tekutinu plic- kapilární membránu-krevní plazmu- membránu erytrocytu, nitrobuněčnou tekutinu erytrocytu k molekule Hgb- chemická reakce

28  Plocha povrchu alveolokapilární membrány  Množství hemoglobinu  Tloušťka alveolokapilární membrány  Stupeň poruchy distribuce ventilace a perfúze

29  Příčiny snížení:  a/ Ztluštění alveolokapilární membrány (fibroza)  b/ Destrukce alveolární membrány (emfyzém)  c/ monitorace pneumotoxických efektů leků (cytostatika)

30 3. PERFÚZE

31 Plicní cévní řečiště se liší od systémového v řadě vlastností:  Intravaskulární tlaky jsou nízké  Plicní tenkostěnné cévy jsou poddajné  Plicní arterioly neobsahují za normálních okolností svalová vlákna  Na hypoxii reaguje vasokonstrikcí

32  Aktivně ◦ Zvýšení plicní cévní rezistence vasokonstrikcí při alveolární hypoxii ◦ Omezení lumina plicních cév intraluminálními tromby nebo emboly ◦ Destrukce drobných plicních cév při jizvení, destrukci alveolárních stěn nebo při vaskulitidách

33  Perfúzní scintigrafie – radioaktivní partikule aplikované i.v. (denaturovaný albumin 99m Tc) embolizují plicní kapilární řečiště, gamakamerou se hodnotí radioaktivita nad plícemi v různých projekcích  Funkční dynamická scintigrafie - 133 Xe, poměr ventilace x perfúze –snížený u emfyzému, astmatu, atelektázy, zvýšený u plicní embolie

34  Angiografie – katetr do a. pulmonalis, nástřik kontrastní látkou (hemoptýza, plicní embolie, a-v zkraty)  Katetrizace – plicní hypertenze (Swan-Ganzův katetr)  ECHO, Doppler

35 4.REGULACE VENTILACE A METABOLICKÁ ODEZVA

36  Vyšetření krevních plynů (Astrup)  pH 7,36-7,44  PaO 2 9,9-14,4 kPa  PaCO 2 4,8-5,9 kPa  BE ±2 mmol/l  BBS 48 ±2 mmol/l  Standartní bikarbonáty 24 mmol/l

37  Aktuální bikarbonáty 24 mmol/l  Totální CO 2  Muži: 23-27 mmol/l  Ženy: 21-25 mmol/l  Saturace hemoglobinu O 2 97%

38  PaO 2 hemoglobin, cirkulace  PaO 2 závisí na  - pATMO 2,  - plicních funkcích (ventilace, difuze, perfuze)  - event. příměsi neokysl. krve (pravolevý zkrat)

39  Nedostatek kyslíku obecně v tkáni– hypoxie  Nedostatek kyslíku v krvi (nízký pO 2 v arteriální krvi - paO 2 ) - hypoxémie  Oxid uhličitý (CO 2 )  jeho množství v krvi souvisí především s mírou ventilace  Vyšetření hypoxémie  Běžnou regulaci zabezpečuje oxid uhličitý

40  Centra reagující na hypoxémii – stimuluje dýchání  Při chronické hypokapnii se snižuje citlivost na CO 2  Praktické důsledky: Pacient s kombinací hyperkapnie a hypoxémie (např. těžší obstr. choroba) dýchání reguluje hypoxémie  dýchání čistého kyslíku může utlumit dech. centra a vést k vzestupu hyperkapnie  v dýchací směsi je oxid uhličitý

41  Samotná hypoxémie (např. fibróza, ale i lehčí astmat. záchvat) stimuluje dýchání, dochází k hyperventilaci a hypokapnii  Hyperventilace je uskutečňována svaly – vyžadují kyslík dochází k jejich únavě – projeví se postupnou „normalizací“ a dalším vzestupem CO 2  může být indikací k podpůrnému dýchání

42 5. DALŠÍ METODY

43 1. Bronchoskopické vyšetření  Fibroskopie  Bronchioloalveolární laváž (BAL) – 150-500 ml fyziologického roztoku, cytologické a mikrobiologické vyš.  Transbronchiální plicní biopsie 2. Mediastinoskopie 3. Thorakoskopie

44 1. RTG  Skiagram  CT, HRCT (pneumonie, atelektáza, pneumothorax, pneumomediastinum,emfyzém, cystická fibroza, tumory)

45 2. Ultrasonografie  – posuzování pleurálních procesů  – perkutánní plicní biopsie 3. NMR

46  1. alfa1-antitrypsin (deficience: mladí nekuřáci s emfyzémem)  2. Vyšetření potu na chloridy (Cystická fibroza Cl- > 60 mmol/L)  3. Bakteriální vyšetření sputa : Pseudomonas aeruginosa (CF), Staph. aureus, H. influenza, P. cepatia  4. Cytologické vyšetření sputa

47  1. Hypoxie anoxická – nedostatečné okysličení arteriální krve v plicích  a) alveolární hypoventilace, která je provázena i zvýšením pCO 2, odstranění hypoxie O 2 –neodstraní retenci a zvýšení pCO 2

48  b) porucha difuse – není zvýšení pCO 2, kromě těžkých stavů,  snížení v důsledku hyperventilace  c) venosní příměs – MAC v důsledku chronické hypoxie  d) nepoměr mezi ventilací a perfusí  e) snížení tenze O 2 v inspirovaném vzduchu, snížené pCO 2, snížení pH

49  2. Hypoxie stagnační  3. Hypoxie anemická  4. Hypoxie histotoxická

50  Pulsní oxymetrie – sycení Hb kyslíkem pomocí fotoelektrických metod  Používá dvě diody ve spektru infračervené a červené barvy a na základě rozdílu absorbance hodnotí koncetraci oxidovaného Hb  Nevýhodou rel. malá citlivost při pO 2 víc jak 8 kPa, při špatné kožní perfúzi a v přítomnosti karboxyhemoglobinu a methemoglobinu

51 KLINICKÉ PŘÍZNAKY

52 Mimoplicní  Snížení kyslíku ve vdechovaném vzduchu – v nadmořských výškách přes 3000 m, klidová alveolární hyperventilace  Při abnormálně velké spotřebě kyslíku  Při akutní a chronické anémii  Acidoza – Kussmaulovo acidotické dýchání

53 Centrální  Cheyne-Stokes – periodické dýchání, charakterizované sérií pravidelně se prohlubujících a změlčujících se dechů s apnoickými pauzami  (srdeční selhání, uremie, těžká pneumonie, zvýšený, nitrolební tlak)  Syndrom spánkové apnoe

54  Biotovo dýchání – různě hluboké dechové vlny se střídají s apnoickými pauzami (meningitidy, encefalitidy)  Apneustické – lapavé, nepravidelné (postižení CNS, toxiny, trauma,farmakologicky)

55  Eupnoe – klidové dýchání  Tachypnoe – polypnoe, rychlé, povrchní, u plicních onem., rozrušení, horečka, námaha  Bradypnoe- snížená frekvence  Hyperpnoe – zrychlené a prohloubené  Orthopnoe – ztížené dýchání, vynucující si pozici v sedě

56 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr.Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google