Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace Ludmila Tichá Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace Ludmila Tichá Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT 2010."— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace Ludmila Tichá Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT 2010

2 Zásady při psaní odborných textů rozvržení a členění textu speciální symboly, vzorce, obrázky, grafy, fotografie rejstříky, vysvětlivky, přílohy anotace, abstrakty příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce http://knihovna.cvut.cz/studium/vskp.html bibliografické citace

3 Plagiátorství Podvádění v univerzitním a vědeckém prostředí porušení autorské etiky - neetické i protiprávní jednání kopírování pasáží jiných autorů bez uvedení pramene, vydávání práce jiných autorů za své vlastní, přisvojení si výsledků práce jiných autorů a vědců, falzifikace vědeckých výsledků obrana proti plagiátorství: search engines, programy k odhalování plagiátů, prevence

4 Řešení na ČVUT: prevence plagiátorství Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce http://knihovna.cvut.cz/studium/vskp.html Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni- deska/sp

5 Proč citovat? dokázat znalost tématu odkázat čtenáře na literaturu dodržet autorskou etiku respektovat autorský zákon nebo Creative Commons Licence

6 Autorský zákon 121/2000 Sb., úplné znění 398/2006 Sb. osobnostní práva autora majetková práva právo dílo užít, rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti jiná majetková práva právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu omezení práva autorského volná užití § 30, citace § 31, užití díla půjčováním § 37 zvláštní ustanovení o některých dílech zaměstnanecké dílo § 58, školní dílo § 60

7 Zásady užití díla kopírovat jen pro osobní potřebu, ne pro komerční účely nepořizovat další kopie citovat každé použití díla jiného autora

8 Some Rights Reserved Širší práva k užití díla dává autor formou veřejné licence, ve shodě s vlastníkem majetkových práv. Creative Commons License http://creativecommons.org/ http://creativecommons.org/ Licenční prvky: by - uvedení autora to share - právo dílo šířit to remix - právo dílo upravovat noncommercial - zákaz užít dílo pro komerční účely share alike - právo šířit upravené dílo pod stejnou licencí no derivatives - zákaz zásahu do díla

9 Víc o Creative Commons Přednáška na semináři IVIG 2008: Úvod k licencím Creative Commons. Lukáš Gruber, Národní knihovna http://knihovny.cvut.cz/ivig/ivig2008.html Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_commons Odkazy: http://creativecommons.org/ http://www.creativecommons.cz/

10 3 kroky při citování vytvoření bibliografických citací uspořádání jejich seznamu odkazování v textu na citace v seznamu

11 Kdo a jak zásady citování stanoví? jako pokyny autorům zvyklosti vydavatelé instituce univerzity jako normy normalizační instituty

12 Zvyklosti oboru vydavatele univerzity titulu časopisu sborníku z konference

13 Normy pro bibliografické citace ČSN ISO 690(01 0197) Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690 - 2 (01 0197) Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

14 Zahraniční styly citování ISO 690, ISO 690-2 - Documentation - Bibliographic references BS 1629:1989 - British Standard APA Style - American Psychological Association MLA format - Modern Language Association Purdue University - Indiana, US Harward – styl užívaný na zahraničních univerzitách

15 Přehled a příklady citačních stylů viz Prezentace Citační styly Výukové materiály v Kurzu pro doktorandy Informace pro vědu a výzkum http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka- veda/index.html

16 Obsah bibliografické citace přesná citace = vyhledatelnost dokumentu Popis dokumentu: autor, spoluautor, editor název, podnázev pořadí vydání, místo vydání, vydavatel rok vydání, rozsah (počet stran) zdrojový dokument (titul časopisu, sborníku...) standardní číslo (ISBN, ISSN)

17 ČSN ISO 690 - příklady citací 1 monografie SOLOMON, Lanny M.; VARGO, Richard J.; WALTHER, Larry M. Financial Accounting. 2nd ed. St. Paul : West Publishing Co., 1989. 788 s. ISBN 0-314-70385-3. článek v časopisu VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 84-85. ISSN 0375-8842.

18 ČSN ISO 690 - příklady citací 2 článek ve sborníku MACÍK, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.-17. března 2000. Ed. František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117- 126. ISBN 80-01-02163-7.

19 ČSN ISO 690 - příklady citací 3 patent NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu : Jiří KOSE. Int Cl 6 C 10 B 27/06. Česká republika. Patentový spis 279967. 29.12.1990. norma ČSN IEC 79-16 (33 2325). Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním. 1995.

20 ČSN ISO 690 - příklady citací 4 webová stránka The ABC's of Nuclear Science [online]. Nuclear Science Division - Lawrence Berkeley National Laboratory. [cit. 29.3.2010]. Last updated: November 20, 2007. Retrieved from:

21 ČSN ISO 690 - příklady citací 5 článek v elektronickém časopisu KUBÁLKOVÁ, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 2008-04-14]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/3733 ISSN 1212-5075.

22 Seznam literatury soupis bibliografických citací na konci textu řazení záznamů v seznamu záleží na způsobu citování v textu  abecední podle jmen autorů (názvů)  číselné podle pořadí citování v textu

23 Odkazy v textu odkazy v textu na citované dokumenty uvedené v soupisu bibliografických citací korespondování mezi odkazem a citací v soupisu metoda číselných citací zkrácená citace v textu jméno (název), rok vydání, strana (Crane, 1997) 15 (15) [15]

24 Metoda číselných odkazů Text: „...snížila se poptávka po informačních specialistech (11). To vše přináší …“ Reference v seznamu literatury: 11. NEWTON, Robert; DIXON, David. New roles for information professionals. User education as a core professional competency within the new information environment. Journal of Education for Library and Information Science, 1999, p. 151-160.

25 Zkrácená citace v textu Text: The diagram demonstrates that both the projection and the collection of the laser light can be synchronised, i.e. autosynchronised scanning [Rioux et al., 1984]. Reference v seznamu literatury: Rioux M., 1984. Laser range finder based on synchronized scanners. Applied Optics, 23(21), 3837-3844.

26 Citační manažery referenční systémy Software a služby pro vytváření referenčních systémů Personal Bibliographic Software Personal Bibliographic Manager Citační manažery: http://knihovna.cvut.cz/veda/citacni-manazery.html http://knihovna.cvut.cz/veda/citacni-manazery.html Příklady: EndNote ProCite Reference Manager Refworks – přístup z Webu Ústřední knihovny Informační zdroje

27 Doporučení počítejte s citacemi od začátku vyberte si vhodný způsob citování s ohledem na to, co a kde chcete publikovat věnujte velkou pozornost pokynům pro autory nezapomeňte, že informace najdete na Webu Ústřední knihovny, a že můžete vždy přijít do knihovny na konzultaci !!!

28 Přečtěte si Autorský zákon http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb126-06.pdf Creative Commons Licence http://www.creativecommons.cz/ Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce http://knihovna.cvut.cz/studium/vskp.html Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/sp Seznam literatury k tématům Jak psát odbornou práci http://knihovna.cvut.cz/vychova/vyuka-vv/index.html Prezentace z přednášky Autorská etika, autorský zákon a plagiátorství http://knihovna.cvut.cz/studium/prezentace/autorska-etika-zakon.ppt

29 Literatura a URL LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: ČVUT. 2001. 100 s. ISBN 80-01-02368-0 Čmejrková, Světlana. Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999. 155 s. ISBN 80-85927-69-1 ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5 VYMĚTAL, Jan; VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha : ORAC, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. SYNEK, Miloslav. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 3. přeprac. vyd. Praha: VŠE 2002. 59 s., ISBN 80-245-0309-3 MEŠKO, Dušan et al. Akademická příručka. České uprav. vyd. Martin : Osveta 2006. 481 s. ISBN: 80-8063-219-7 A další v katalogu: http://knihovna.cvut.cz Další informace na: http://knihovna.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/index.htmlhttp://knihovna.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/index.html

30 Ústřední knihovna ČVUT http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka.html Ludmila.Ticha@uk.cvut.cz Tel. 22435 9982


Stáhnout ppt "Bibliografické citace Ludmila Tichá Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google