Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace
Ludmila Tichá Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT 2010

2 Zásady při psaní odborných textů
rozvržení a členění textu speciální symboly, vzorce, obrázky, grafy, fotografie rejstříky, vysvětlivky, přílohy anotace, abstrakty příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce bibliografické citace

3 Plagiátorství Podvádění v univerzitním a vědeckém prostředí
porušení autorské etiky - neetické i protiprávní jednání kopírování pasáží jiných autorů bez uvedení pramene, vydávání práce jiných autorů za své vlastní, přisvojení si výsledků práce jiných autorů a vědců, falzifikace vědeckých výsledků obrana proti plagiátorství: search engines, programy k odhalování plagiátů, prevence

4 Řešení na ČVUT: prevence plagiátorství
Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

5 Proč citovat? dokázat znalost tématu odkázat čtenáře na literaturu
dodržet autorskou etiku respektovat autorský zákon nebo Creative Commons Licence

6 Autorský zákon 121/2000 Sb., úplné znění 398/2006 Sb.
osobnostní práva autora majetková práva právo dílo užít, rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti jiná majetková práva právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu omezení práva autorského volná užití § 30, citace § 31, užití díla půjčováním § 37 zvláštní ustanovení o některých dílech zaměstnanecké dílo § 58, školní dílo § 60

7 Zásady užití díla kopírovat jen pro osobní potřebu, ne pro komerční účely nepořizovat další kopie citovat každé použití díla jiného autora

8 Some Rights Reserved Širší práva k užití díla dává autor formou veřejné licence, ve shodě s vlastníkem majetkových práv. Creative Commons License Licenční prvky: by - uvedení autora to share - právo dílo šířit to remix - právo dílo upravovat noncommercial - zákaz užít dílo pro komerční účely share alike - právo šířit upravené dílo pod stejnou licencí no derivatives - zákaz zásahu do díla

9 Víc o Creative Commons Přednáška na semináři IVIG 2008:
Úvod k licencím Creative Commons. Lukáš Gruber, Národní knihovna Wikipedia: Odkazy:

10 3 kroky při citování vytvoření bibliografických citací
uspořádání jejich seznamu odkazování v textu na citace v seznamu

11 Kdo a jak zásady citování stanoví?
jako pokyny autorům zvyklosti vydavatelé instituce univerzity jako normy normalizační instituty

12 Zvyklosti oboru vydavatele univerzity titulu časopisu
sborníku z konference

13 Normy pro bibliografické citace
ČSN ISO 690 ( ) Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. ČSN ISO ( ) Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

14 Zahraniční styly citování
ISO 690, ISO Documentation Bibliographic references BS 1629: British Standard APA Style - American Psychological Association MLA format - Modern Language Association Purdue University - Indiana, US Harward – styl užívaný na zahraničních univerzitách

15 Přehled a příklady citačních stylů
viz Prezentace Citační styly Výukové materiály v Kurzu pro doktorandy Informace pro vědu a výzkum

16 Obsah bibliografické citace přesná citace = vyhledatelnost dokumentu
Popis dokumentu: autor, spoluautor, editor název, podnázev pořadí vydání, místo vydání, vydavatel rok vydání, rozsah (počet stran) zdrojový dokument (titul časopisu, sborníku ...) standardní číslo (ISBN, ISSN)

17 ČSN ISO 690 - příklady citací 1
monografie SOLOMON, Lanny M.; VARGO, Richard J.; WALTHER, Larry M. Financial Accounting. 2nd ed. St. Paul : West Publishing Co., 1989. 788 s. ISBN článek v časopisu VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s ISSN

18 ČSN ISO 690 - příklady citací 2
článek ve sborníku MACÍK, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME , Praha března Ed. František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117- 126. ISBN

19 ČSN ISO 690 - příklady citací 3
patent NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu : Jiří KOSE. Int Cl6 C 10 B 27/06. Česká republika. Patentový spis norma ČSN IEC ( ). Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

20 ČSN ISO 690 - příklady citací 4
webová stránka The ABC's of Nuclear Science [online]. Nuclear Science Division - Lawrence Berkeley National Laboratory. [cit ]. Last updated: November 20, Retrieved from: <

21 ČSN ISO 690 - příklady citací 5
článek v elektronickém časopisu KUBÁLKOVÁ, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č [cit ]. Dostupný na WWW: < > ISSN

22 Seznam literatury soupis bibliografických citací na konci textu
řazení záznamů v seznamu záleží na způsobu citování v textu abecední podle jmen autorů (názvů) číselné podle pořadí citování v textu

23 Odkazy v textu odkazy v textu na citované dokumenty uvedené v soupisu bibliografických citací korespondování mezi odkazem a citací v soupisu metoda číselných citací zkrácená citace v textu jméno (název), rok vydání, strana 15 (15) [15] (Crane, 1997)

24 Metoda číselných odkazů
Text: „...snížila se poptávka po informačních specialistech (11). To vše přináší …“ Reference v seznamu literatury: 11. NEWTON, Robert; DIXON, David. New roles for information professionals. User education as a core professional competency within the new information environment. Journal of Education for Library and Information Science, 1999, p

25 Zkrácená citace v textu
The diagram demonstrates that both the projection and the collection of the laser light can be synchronised, i.e. autosynchronised scanning [Rioux et al., 1984]. Reference v seznamu literatury: Rioux M., Laser range finder based on synchronized scanners. Applied Optics, 23(21),

26 Citační manažery referenční systémy
Software a služby pro vytváření referenčních systémů Personal Bibliographic Software Personal Bibliographic Manager Citační manažery: Příklady: EndNote ProCite Reference Manager Refworks – přístup z Webu Ústřední knihovny Informační zdroje

27 Doporučení počítejte s citacemi od začátku
vyberte si vhodný způsob citování s ohledem na to, co a kde chcete publikovat věnujte velkou pozornost pokynům pro autory nezapomeňte, že informace najdete na Webu Ústřední knihovny, a že můžete vždy přijít do knihovny na konzultaci !!!

28 Přečtěte si Autorský zákon
Creative Commons Licence Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací Seznam literatury k tématům Jak psát odbornou práci Prezentace z přednášky Autorská etika, autorský zákon a plagiátorství

29 Literatura a URL LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: ČVUT 100 s. ISBN Čmejrková, Světlana. Jak napsat odborný text. Praha: Leda s. ISBN ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN VYMĚTAL, Jan; VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha : ORAC, s. ISBN SYNEK, Miloslav. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 3. přeprac. vyd. Praha: VŠE s., ISBN MEŠKO, Dušan et al. Akademická příručka. České uprav. vyd. Martin : Osveta s. ISBN: A další v katalogu: Další informace na:

30 Ústřední knihovna ČVUT
Tel


Stáhnout ppt "Bibliografické citace"

Podobné prezentace


Reklamy Google