Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Spolu)Práce s doktorandy na ČVUT Věra Pilecká, Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Spolu)Práce s doktorandy na ČVUT Věra Pilecká, Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT."— Transkript prezentace:

1 (Spolu)Práce s doktorandy na ČVUT Věra Pilecká, Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT

2 Proč jsou doktorandi naše cílová skupina? •Mají potřebu odborných informací, zajímají se o to jak s nimi pracovat •Mají zájem o elektronické zdroje •Jsou počítačově gramotní •Udělají si čas •Rádi zkouší nové věci •Dokážou být „opinion leaders“ a „propagátory“ EIZ a služeb •V týmu mohou působit jako „zdroj“ potřebných vědeckých informací - Tj. měli by nás sami chtít  30.10.2013Bibliotheca academica 20132

3 Historie •Vzdělávací akce od roku 1993 ▫už v r. 1992 přístup do EIZ online v síti ČVUT – CDROM •První kurzy pro doktorandy FS ČVUT v r. 1994, pro doktorandy fakult ČVUT v r. 1998 30.10.2013Bibliotheca academica 20133

4 Současnost (ÚK ČVUT) •Kurz Informace pro vědu a výzkum pro fakulty ČVUT ▫Pod záštitou proděkanů pro vědu jednotlivých fakult ▫7 Fakult, ZS i LS, převážně LS  FEL, FS, FSv, FA, FD, FJFI, FBMI; nejvyšší účast: FSv •Komunikace: e-mailová konference •Worshopy a semináře ▫Jak citovat ▫Patenty ▫Hodnocení VaV, Web of Science ▫Vyhledávání odborných informací (tzv. Google není vše) ▫Webináře ve spolupráci s poskytovateli EIZ 30.10.2013Bibliotheca academica 20134

5 Náplň a průběh kurzu •Semestrální předmět Viz http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/kurz-pro- doktorandy/obsah-kurzu.html http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/kurz-pro- doktorandy/obsah-kurzu.html •Témata: ▫EIZ ▫Služby knihoven zaměřené na získávání plných textů ▫Normy a patenty ▫Hodnocení VaV ▫Open Access zdroje a publikování ▫Jak psát odborný text ▫Jak citovat ▫Citační manažery ▫Jak získat grant 30.10.2013Bibliotheca academica 20135

6 Zpětná vazba ke zjišťování potřeb doktorandů •Vstupní testy pro účastníky kurzů •Výsledků úkolů zadávaných v kurzech •Závěrečné ankety pro účastníky kurzů •Průzkum citačních zvyklostí vědeckých pracovníků a doktorandů na ČVUT (2009) - Z atím využíváme jen pro konkrétní studijní skupinu a ročník, celkovou analýzu nemáme 30.10.2013Bibliotheca academica 20136

7 Naše zkušenosti •Očividně naše aktivity mají pozitivní dopad … Zvyšují se: ▫požadavky na MVS a EDD ▫dotazy na knihovnu ▫konzultace k využívání EIZ ▫konzultace k psaní závěrečných prací 30.10.2013Bibliotheca academica 20137

8 Inspirace zahraničními výzkumy •Měnící se informační potřeby a vstupní úroveň informační gramotnosti mladší generace studentů? •Projekty JISC: ▫„Researchers of Tomorrow: the research behaviour of Generation Y doctoral students“ (červen 2012) http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/researchers-of-tomorrow.aspx Jak se chovají doktorandi v GB? ▫„The lives and technologies of early career researchers“ (září 2009) http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2009/earlycareerresearchersstudy.aspx Jak se chovají doktorandi v GB? ▫„Information behaviour of the researcher of the future“ (leden 2008) http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/resourcediscovery/googlegen.aspx Jaká generace nám v příštích letech na VŠ přijde? 30.10.2013Bibliotheca academica 20138

9 Poznatky ze zahraničí •Největším problémem při práci jsou časové a finanční možnosti, až pak přístup k EIZ •Informace využívají z těchto zdrojů - v pořadí (technika): e- časopisy, tištěné časopisy, abstrakty, knihy, e-knihy •Informace hledají především přes (v pořadí): Google/Google Scholar, citační dtb., dtb. vydavatelů e-časopisů, knihovní katalog •OA příliš nerozumí, OA časopisy nepovažují za příliš odborné, problém zejména s IF, recenzním řízením, copyrightem. Autoarchivace se obávají zejm. kvůli plagiátorství. •Cítí potřebu spolupracovat, ale spolupracují převážně se svým školitelem. Tzv. „collaboration tools“ příliš nepoužívají. •Naopak využívají referenční manažery, RSS, alerty, bookmarky •Mezi sebou komunikují spíše přes Skype. 30.10.2013Bibliotheca academica 20139

10 Závěrem •Setkáváme se se stejnými trendy i problémy, definovanými ze zahraničních studií •Asi jdeme stejným směrem. Dobrým směrem? 30.10.2013Bibliotheca academica 201310

11 Děkujeme za pozornost Vera.pilecka@uk.cvut.cz Lenka.nemeckova@uk.cvut.cz


Stáhnout ppt "(Spolu)Práce s doktorandy na ČVUT Věra Pilecká, Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google