Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - I"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 73.1 Souvětí V1, protože V2. Národní divadlo bylo chloubou českého lidu, protože se zde rozvíjela česká vzdělanost. Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Autor: Mgr. Hana Kopčanová

2 73.2 Co už umíme? Jak poznáme větu jednoduchou?
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 73.2 Co už umíme? Jak poznáme větu jednoduchou? SLOVNÍ DRUHY Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce Přečtěte si větu. Určete slovní druhy. Určete podmět a přísudek. Národní divadlo leží u řeky Vltavy více než sto let. Pamatuj! Ve větě jednoduché je pouze jedno sloveso v určitém tvaru. Zopakujte si! Sloveso - určité (pracuje, učím se), určíme osobu, číslo, čas - neurčité (dělat, vařit), neurčíme osobu, číslo, čas

3 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 73.3 Souvětí Přečtěte si větu. Určete podmět a přísudek, základní skladební dvojice. Kolik najdete podmětů a přísudků? Děti si připravily učebnice a sešity na vyučování, protože se ozvalo zvonění. podmět přísudek přísudek podmět Pamatuj! Věty jednoduché se mohou spojovat do větších větných celků. Spojením těchto dvou i více vět vzniká souvětí. Souvětí má několik sloves v určitém tvaru (několik přísudků).

4 73.4 Jak mohou být věty v souvětí spojeny?
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 73.4 Jak mohou být věty v souvětí spojeny? čárkou Přečtěte si věty. Čím jsou věty v souvětí spojeny? Lidé se probudili do krásného jarního dne, sluníčko svítilo od časného rána. Chlapci hráli kopanou a děvčata skákala přes švihadla. Maminka umývala okno, protože se blížily Velikonoce. Sadaři netrpělivě čekali, kdy se objeví první květy. Tonda se ptal, čí je to nové kolo. spojkou příslovcem zájmenem Pamatuj! Spojovacím výrazem v souvětí mohou být spojky (a, i, nebo, ale, když…), zájmena (kdo, který, čí…), příslovce (kdy, kde, odkud…) nebo pouze čárka.

5 73.5 Procvičení. Pracujte s textem.
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 73.5 Procvičení. Pracujte s textem. Poznáte knihu, ze které je tato ukázka? ANTIKVARIÁT Tento nápis byl na skleněných dveřích malého krámku, ale takhle vypadal samozřejmě jen tehdy, když se člověk díval z vnitřku šeré místnosti skrz sklo ven na ulici. Venku bylo pošmourné listopadové ráno a lilo jako z konve. Kniha měla vazbu z hedvábí zbarveného jako načervenalá měď, a když ji obracel sem a tam, měňavě se leskla. Při zběžném listování si všiml, že písmo je vytištěno ve dvou různých barvách. Bastián stál spolu s Átrejem na balkóně, vlevo a vpravo vedle nich stáli Falco a stříbrný stařec Quérkobád a přihlíželi, jak se barevné ohnivé stopy na nebi zrcadlí v temných vodách Murhu. Michael Ende: Nekonečný příběh Přečtěte si text. Hledejte spojovací výrazy v souvětí. Určete základní skladební dvojice (podmět a přísudek).

6 73.6 Pro šikovné. Vzorce souvětí.
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk 73.6 Pro šikovné. Vzorce souvětí. Každé souvětí můžeme zaznamenat vzorcem. Nejprve najdeme všechny přísudky (zjistíme počet vět v souvětí), najdeme spojovací výrazy. Zkuste spojit věty se správným vzorcem souvětí. Pepík počítá, ale příklad mu stále nevychází. V1, ale V2. Maminka se ptala, kdy přijede teta na návštěvu. V1 a V2. Chlapci pletou pomlázky a děvčata barví vajíčka. V1, že V2. Tonda tuší, že se na něj maminka zlobí. Když V1, V2. Když zasvítilo sluníčko, rozzářil se celý svět. V1, kdy V2. Pamatuj! Před spojkami se v souvětí píší čárky, před spojkami a, i, ani, nebo se čárka většinou nepíše.

7 73.7 CLIL Sentence = souvětí
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 73.7 CLIL Sentence = souvětí Ann has long gingery-brown hair but Sue has blonde hair with a wispy fringe. Which one is Sue ?

8 73.8 Test znalostí Jak poznáme souvětí? ve větném celku je 1 přísudek
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 73.8 Test znalostí Správné odpovědi: Jak poznáme souvětí? ve větném celku je 1 přísudek ve větném celku je více podmětů ve větném celku je podmět a přísudek ve větném celku je více přísudků 3. Rodiče už dávno odjeli. Tento větný celek je: souvětí věta jednoduchá nelze určit věta složená 2. Přísudkem ve větě bývá nejčastěji: podstatné jméno sloveso přídavné jméno zájmeno 4. Podmětem bývá nejčastěji: d b c Test na známku

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 73.9 Použité zdroje, citace Obrázky z databáze klipart slide č.2 slide č.5 slide č.1 slide č. 1 Nekonečný příběh, Michael Ende. Albatros, Praha, 2001 slide č. 5

10 73.10 Anotace Autor Mgr. Hana Kopčanová Období 01 - 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 73.10 Anotace Autor Mgr. Hana Kopčanová Období /2013 Ročník 4. ročník Klíčová slova Souvětí Anotace Prezentace popisující učivo o větě jednoduché a souvětí, spojovacích výrazech. Vzorce souvětí.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - I"

Podobné prezentace


Reklamy Google