Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní literatura k „zoologii strunatců“ pro učitele přírodopisu ZŠ:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní literatura k „zoologii strunatců“ pro učitele přírodopisu ZŠ:"— Transkript prezentace:

1 Zoologie III. pro učitelství přírodopisu na ZŠ : Kmen STRUNATCI (Chordata)

2 Základní literatura k „zoologii strunatců“ pro učitele přírodopisu ZŠ:
Sigmund L. – Hanák V. – Pravda O., 1992 : Zoologie strunatců. Univerzita Karlova, Praha. Pravda O., 1982 : Zoologie 3. Státní pedagogické nakladatelství Praha. Sigmund L. – Bajtlerová P., 1980 : Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. Skriptum UK Praha. Ducháč V., 2001 : Úvod do určování našich obratlovců. Skriptum Univerzity Hradec Králové. Rozkošný R. – Gaisler J., 1976 : Terénní práce ze zoologie. SPN Praha, Skriptum. Smrž J. – Horáček I. – Švátora M., 2004 : Biologie živočichů pro gymnázia. Nakladatelství Fortuna Praha. Losos B. a kol., 1984 : Ekologie živočichů. Státní pedagogické nakladatelství Praha. Buchar J., 1983 : Zoogeografie. Státní pedagogické nakladatelství Praha. Mitchell J. (ed) 1983 : Království zvířat. Albatros Praha. Veselovský Z., 1974 : Vždyť jsou to jen zvířata. Praha. Veselovský Z., 2005 : Etologie. Biologie chování zvířat. Academia Praha. Hanzák J. a kol., 1969 – 1977 : Světem zvířat I – V. Albatros Praha. Sedláček K. a kol., 1988 : Červená kniha 1. Ptáci. SZN Praha Baruš V. a kol., 1989 : Červená kniha 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci. SZN Praha. Pecina P. – Čepická A., 1979 – 1987 : Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů díl. SPN Praha. Čihař J., 1978 : Příroda v ČSSR. Práce Praha. Dobroruka L., 1989 : Zoologické zahrady. SZN Praha. Felix J., 1977 : Ještě žijí. Academia Praha. Houša V. – Štys P., 1988 : Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. Časopisy : Ochrana přírody (Praha), Veronika (Brno), Živa (Praha), Vesmír (Praha), Biologie, chemie, zeměpis – časopis pro výuku na základních a středních školách (Praha). Další literatura k jednotlivým třídám strunatců probíraným dále.

3 Přehled studia Přednášky :
1. Kmen Chordata – charakteristika a hlavní znaky, přehled systému a druhové bohatství kmene strunatců 2. Bezčelistnatí (třída sliznatky a třída mihule) a třída paryby : charakteristika, biologie a ekologie, systém a hlavní zástupci. 3. Ryby (třída paprskoploutví a třída nozdratí) : charakteristika, biologie a ekologie, systém a hlavní zástupci. 4. Obojživelníci : charakteristika, biologie a ekologie, systém a hlavní zástupci. 5. Plazi : charakteristika, biologie a ekologie, systém a hlavní zástupci. 6. Ptáci : charakteristika, biologie a ekologie, systém a hlavní zástupci. 7. Savci : charakteristika, biologie a ekologie, systém a hlavní zástupci. 8. Biodiverzita obratlovců a hlavní problémy její ochrany v ČR a ve světě. 9. Základy zoogeografie obratlovců. Cvičení : Základy určování hlavních zástupců jednotlivých taxonomických tříd obratlovců, práce s klíči, laboratorní práce (osteologické praktikum, mikroskopování, základy stopařství…). Podmínka pro získání zápočtu : aktivní přednesení vybraného tématu ze zoologie strunatců, vyhotovené protokoly ze cvičení. Terénní zoologické exkurze : Ornitologická stanice Přerov, ZOO Olomouc, terénní určování běžných ptačích druhů podle vzhledu a hlasů, pobytové stopy savců atd.

4 Základní pojmy Biodiverzita – biologická diverzita, druhové bohatství.
Úrovně biodiverzity, indikátory biodiverzity. Binominální nomenklatura – podvojné názvosloví, soustava vědeckých jmen, C.Linné 1758 : Systema naturae, princip priority. Fauna – zvířena. Př. : fauna ČR. Druh (species, sp.) – základní jednotka v zoologickém systému, objektivní skutečnost v přírodě. Poddruh (subspecie) – jednotlivé populace druhu se od sebe mohou lišit geografickým výskytem, dědičně zakotveným vzhledem apod. Nominátní poddruh = typ pro prvotní popis druhu, př. : Lacerta viridis viridis. Rod, čeleď, řád, třída, kmen – vyšší taxonomické jednotky. Populace – př.: populace rysa ostrovida na Šumavě. Synuzie, guild – př.: ptačí složka dutinových hnízdičů v ekosystému lužního lesa. Biocenóza, zoocenóza a fytocenóza – př.: společenstvo střevlíkovitých na louce; zoocenóza horského smrkového lesa; edafon – společenstvo živočichů v půdě. Biotop – stanoviště druhu, habitat, důraz na biotické prostřední. Př.: biotop rybníka. Geobiocenóza – př.: lužní les včetně půdního prostředí a dynamiky záplav. Antropocenóza – biocenóza vzniklá činností člověka. Producenti – primární (zelené rostliny), sekundání (býložravci). Predátor – z hlediska produkční ekologie každý dravý živočich. Reducent – organismus využívající mrtvou org. hmotu. Sukcese – vývoj, postupné střídání společenstev na jedné ploše, klimax – teoretické konečné stadium sukcese, trvale blokovaná sukcese – př. skalní stepi. Synantropní – vázaný na člověka, př.: vrabec domácí. Ichtyologie, ichtyofauna - ryby. Batrachologie, batrachofauna - obojživelníci. Herpetologie, herpetofauna - plazi. Ornitologie, ornitofauna - ptáci. Mammaliologie – savci.

5 Příklad binominální nomenklatury – zařazení druhu „pěnkava obecná“ do zoologického systému (zjednodušeno) Kmen : Strunatci (Chordata) Podkmen : Obratlovci (Vertebrata) Třída : Ptáci (Aves) Řád : Pěvci (Passeriformes) Čeleď : Pěnkavovití (Fringillidae) Rod : Pěnkava (Fringilla) Druh : Pěnkava obecná (Fringilla coelebs L., 1758) Podruh : Pěnkava obecná evropská (Fringilla coelebs coelebs L., 1758)

6 Přehled kmene strunatců (Chordata)
Podkmen pláštěnci (Tunicata) Podkmen bezlebeční (Cephalochordata) Podkmen obratlovci (Vertebrata)

7

8 Témata diplomových prací
Využití zoologické zahrady XY pro výuku přírodopisu na ZŠ (zoo v ČR a ve světě, význam zoo pro ochranu biodiverzity, trasa expozicí zvířat s komentářem, návrhy na doplnění expozice, přírodovědná stezka, pracovní listy…). Návrh využití areálu centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou pro výuku přírodopisu na ZŠ. Návrh využití zoologické lokality XY (chráněného území XY) pro výuku zoologie v rámci přírodopisu 2. stupně ZŠ (charakteristika lokality, návrh trasy NS nebo trasy exkurze, pracovní listy). Návrh výukových programů v expozici zoologie muzea XY v rámci ekologického přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Avifauna Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví – rešerše a muzejní sbírky. Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. Chřástal vodní v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. Vývoj hnízdní populace racků v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. Zimní výskyt ptáků v území XY. Studium populace dravců v území……. Faunistika a ekologie obojživelníků v lokalitě XY. Hodnocení stavu území a managementu z hlediska biodiverzity živočichů v chráněném území XY.


Stáhnout ppt "Základní literatura k „zoologii strunatců“ pro učitele přírodopisu ZŠ:"

Podobné prezentace


Reklamy Google