Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah příspěvků - školeni meteorologů CPP a RPP zaměřené na čistotářskou problematiku - UL 1 4. Praktické dopady provozování SVRS v Ústeckém kraji 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah příspěvků - školeni meteorologů CPP a RPP zaměřené na čistotářskou problematiku - UL 1 4. Praktické dopady provozování SVRS v Ústeckém kraji 11."— Transkript prezentace:

1 Obsah příspěvků - školeni meteorologů CPP a RPP zaměřené na čistotářskou problematiku - UL 1 4. Praktické dopady provozování SVRS v Ústeckém kraji 11. Analýza vybraných smogových situací 7. Staniční síť AIM v ČHMÚ UL 8. Současně dostupné provozních aplikace a nástroje ke sledování znečištění ovzduší používané v UL 8. B - Další činnost RPP a OOČO UL - Hlášení o zápachu

2 2 – povinnost mít Krajský regulační řád a na něj navazující Místní regulační řády, …. – byl konzultován s ČHMÚ UL a vydán v březnu 2010 - po redukci některých odběrů na stanicích vydán v listopadu 2010 revidovaný KRŘ – proces který je poměrně složitý a musí projít např. radou KÚ - okamžitě po vyhlášení signálů RPP UL vydán i signál pro organizace pod KRŘ - spolupráce bez problémů ČIŽP – koná v rámci svých povinností, zatím nebyla potřeba něco řešit Regulační řády zdrojů neznáme 4. Praktické dopady provozování SVRS v Ústeckém kraji

3 Praktické dopady provozování SVRS v Karlovarském a Libereckém kraji Karlovarský kraj- jen NO 2, SO 2 - nepřekračuje – konzultoval možnosti, zdroje, FTP schránku, zjištění meteorologických podmínek a výhledu – nakonec nic nevydal. V listopadu – telefonát z KÚ, dále bez odezvy, Liberecký kraj – 1 stanice pro PM 10 - v březnu 2010 vydali po konzultaci s ČHMÚ UL Krajský regulační řád. Další informace – žádné. Oba kraje jsou bez větších problémů při vyhlašování signálů. 3

4 11. Analýza vybraných smogových situací Vyhlašování signálů upozornění a regulace v období 2010/2011 4

5 Průběh 24 hodinové klouzavé koncentrace PM 10 v zimním období 2010 – 2011 na městských stanicích 5

6 6

7 Průběh 24 hodinové klouzavé koncentrace PM 10 v zimním období 2010 – 2011 na pozaďových stanicích 7

8 Průběh 24 hodinové klouzavé koncentrace PM 10 v zimním období 2010 – 2011 na horských stanicích 8

9 Vyhlašování signálů upozornění a regulace v období říjen - prosinec 2011 9

10 Signál upozornění a regulace v listopadu 2011 v Ústeckém kraji 10 Signál UPOZORNĚNÍ byl vydaný v neděli 13.11. v 15:15 hod. a ve čtvrtek 24.11. ve 22:00 hod. odvolán. Signál REGULACE vydaný v pondělí 14.11. ve 13:00 hod., byl odvolán ve středu 16.11. ve 13:00 hod.. Pozaďové stanice Horské stanice

11 11

12 Co je vlastně obsaženo v prachu? Částice PM 10 jsou tvořeny komplexní směsí mnoha různých druhů látek včetně sazí (uhlíku), částic síranů, kovů a anorganických solí jako je mořská sůl. Velikost a tvar částic se mění. Skutečná nebezpečnost polétavého prachu se odvozuje z jeho chemického složení, protože na povrch prachových částic se váže řada nebezpečných látek. Jedná se například o těžké kovy a organické látky, které se pak snadněji dostávají do našeho dýchacího ústrojí. 12

13 13 Vliv na zdraví: Částice velikosti okolo 10 µm jsou zachyceny v horních cestách dýchacích, menší mohou pronikat do dolních dýchacích cest. Nejnebezpečnější jsou částice menší než 2,5 µm, mohou se dostat až do plicních sklípků. Polétavý prach zhoršuje kardiovaskulární onemocnění, choroby dýchacích cest, snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Obsahuje i rakovinotvorné látky.

14 Kam až proniknou prachové částice 14

15 Benzo(a)pyren Benzo[a]pyren (sumární vzorec C 20 H 12 ) je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je Světovou zdravotnickou organizací zařazen do skupiny 1a karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600°C. Benzo[a]pyren se nachází v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech (zvláště ze vznětových motorů), v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku při kouření) a v grilovaných potravinách. 15

16 Kolik BaP se vyskytuje v PM 10 ? Roční průměr. 16

17 Kolik BaP se vyskytuje v PM 10 ? Maxima. 17

18 Vztah mezi PM10 a BaP 18

19 19

20 BaP – pozadí koncentrací v letním období 20

21 BaP ve smogové epizodě listopad 2011 21

22 7. Staniční síť AIM v ČHMÚ UL Lokality měření PM 10 pro SVRS v Ústeckém kraji 22

23 Budoucnost staniční sítě AIM v Ústí nad Labem 23

24 Metodika měření, přístrojové vybavení, přenosy dat Měření a přístrojové vybavení – v rámci IM ČHMÚ jednotné dle SOP a IP akreditované laboratoře, v letech 2012 – 2013 dojde (snadú k obměně přístrojů – technická specifikace požaduje, aby vyhovovaly příslušným ČSN EN … Přenosy dat – zatím GPRS – vyhovuje 24

25 8. Současně dostupné provozních aplikace a nástroje ke sledování znečištění ovzduší Aktuální hodinový přehled Data AIM v grafech Podpora regulačních řádů SQL View případně Wisualis 25

26 Hodinové průměry koncentrací 26

27 Grafy hodinových koncentrací 27

28 Trendy Tady bude příklad trendů a spol. 28

29 8. B - Další činnost RPP a OOČO UL Hlášení o zápachu Přeshraniční spolupráce má řadu podob. Jednou z nich jsou programy Cíl 3 a podobně. Duhou stranou mince jsou však letité stížnosti Němců na zápach z průmyslových oblastí hlavně Sokolovska (Vřesová, …) a Mostecka (Chemopetrol Litvínov, …). Na jednání mezi MŽP obou republik byl dohodnut systém hlášení, kdy se k stížnostem vyjádřilo RPP (meteo), ČIŽP (případné havárie, možnosti úniku zdrojů zápachu, ….). Systém fungoval téměř do konce roku 2011, 29

30 Hlášená o zápachu 30 Vážená paní inženýrko, píši Vám v souvislosti s hlášením pachových epizod ze strany německých občanů, které jsou dlouhodobě řešeny v rámci tzv. Česko-německé pracovní skupiny ustanovené naším ministerstvem. Naše paní náměstkyně Bízková se v prosinci setkala se saským ministrem ŽP a jedním ze závěrů tohoto setkání bylo, že se s panem ministrem dohodli na zefektivnění systému ohlašování pachových epizod tak, aby na české i německé straně byla stanovena kontaktní osoba k okamžité telefonické komunikaci. Nevím, jakým způsobem probíhá ohlašování epizod v současné době, a proto bych se s Vámi o tom chtěla pobavit.

31 Ukázka hlášení o zápachu 31

32 Nový návrh hlášení 32

33 33 Volný prostor pro diskuzi


Stáhnout ppt "Obsah příspěvků - školeni meteorologů CPP a RPP zaměřené na čistotářskou problematiku - UL 1 4. Praktické dopady provozování SVRS v Ústeckém kraji 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google