Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konvektivní bouře a jejich předpověď z pohledu provozního meteorologa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konvektivní bouře a jejich předpověď z pohledu provozního meteorologa."— Transkript prezentace:

1 Konvektivní bouře a jejich předpověď z pohledu provozního meteorologa

2 Hlavní body seance Cape a Cin Spuštění konvekce Cb lenivý a akční Multicely, supercely a co k nim patří Kouzlo hodografu Vítr, průtrž mračen, kroupy, všechno? Prohlížení animací.swf v internetovém prohlížeči (formát Adobe Flash), povolit ActiveX. Při prezentaci použit jako viewer konvertor SWFTOAVI. Internetové odkazy jsou živé – stačí kliknout. Prezentace vytvořena v OpenOffice – písmo nemusí být všude košér,

3 CAPE, CIN CAPE ~ potenciální energie, která buď je a nebo není Když je, může se díky vztlaku přeměnit na kinetickou

4 CAPE, CIN V max ~ √ 2CAPE V praxi jen půl odmocniny (vtahování, srážková voda, perturbace vztlaku): 500 J/kg ~ 16 m/s 1000 J/kg ~ 22 m/s 2000 J/kg ~ 31 m/s Důležitá pro vyrovnání pádové rychlosti krup CIN ~ negativní energie bránící působení vztlakových sil pod hladinou volné konvekce

5 CAPE, CIN V max ~ √ 2CAPE V praxi jen půl odmocniny (vtahování, srážková voda, perturbace vztlaku): 500 J/kg ~ 16 m/s 1000 J/kg ~ 22 m/s 2000 J/kg ~ 31 m/s Důležitá pro vyrovnání pádové rychlosti krup Pádová rychlost Kroupa Ø2 cm..... 20 m/s Kroupa Ø4 cm..... 30 m/s Kroupy v Evropě od CAPE cca 600-700 J/kg (Schiesser, 1995-Švýcarsko) Francie 25.5.2009 CAPE > 2500 J/kg

6 CAPE, CIN SBCAPE SBCAPE - „surface based CAPE“, počítaná z přízemních hodnot T a Td MLCAPE MLCAPE - „mixed layer CAPE“, T a Td průměrovány ve spodních 50-100 hPa MUCAPE MUCAPE - „most unstable CAPE“, spočtena z hladiny, která dá nejvyšší hodnotu ICAPE ICAPE – experimentálně, integrovaná CAPE od všech „bublin“ ve vertikálním sloupci majících CAPE > O, zahrnuje MLCAPE i MUCAPE, jednotky [J/m 2 ] skwtcape.swf

7 V inic ~ √ 2CIN ?? 200 J/kg ~ 20 m/s

8 CAPE, CIN Překonání CIN: Přehřátím Advekcí vlhkosti Vynuceným výstupem Mechanický impuls Synoptické okolnosti http://en.wikipedia.org/wiki/Rear_inflow_jet RIJ ~ sesedající proud vyvolaný cirkulací systému, procházející zónou stratiformních srážek – sublimace, tání a výpar podporují sílu downdraftu na čele rozhraní cincape.swf cinwet.swf cinlift.swf

9 Spuštění konvekce Jaké spouštěče si vybavíme? Termika, orografie Fronta Konvergence, gustfront Velkoprostorové vzestupy Jet-stream (levý exit, pravý entrance - vzestupy) PV – anomálie (dry intrusion) Advekce cyklonální vorticity

10 Spuštění konvekce

11 termika, hory dříve (méně CIN, na přivrácených svazích větší ohřev, údolní větry) čára konvergence, údolní větry, orografie – vzestupy řádu 5-10 cm/s, tj. cca 0,5-1 km/3hod výtok studeného vzduchu z nedalekého Cb, gust front (rychlejší než u běžné konvergence?) přechod fronty se vzestupy řádu 10-50 cm/s, tj. cca 1-5 km/3hod velkoprostorové vzestupné pohyby řádu cm/hod, tj. cca 1 km/den

12 Cb lenivý a akční „Lenivý“ Cb (stagnující nebo málo pohyblivý) je sebedestruktivní Pustí si pod sebe „loužičku“ studeného vzduchu (cold pool), která zabrání vývoji z původního zdroje 28.7.2005 cellgrow.swf Žádný nebo slabý střih větru

13 Cb lenivý a akční V prostředí se střihem větru se oblak nakloní a loužičku odloží stranou Pokud fouká ve všech hladinách, oblak je v pohybu i s louží a může žít dál

14 Důležitá vrstva spodních 2,5 km: - střih 5 m/s nestačí - 10-20 m/s obvykle postačuje pro výrazný vertikální vývoj Klikej na spodní levý obrázek

15

16 Multicely, supercely a co k nim patří Multicely, MCS (Multicel Convective System) Několik současně se vyskytujících buněk/cel, které dosáhnou stadia silné bouře Vedle sebe cely v různém stadiu vývoje mírný střih (cca od 15 m/s mezi 0-6 km) Vhodné středně instabilní zvrstvení a mírný střih (cca od 15 m/s mezi 0-6 km) Podle spouštěcího mechanizmu a podmínek v atmosféře míra organizovanosti do linií nebo shluků derecha (v 850 hPa nad 20 m/s, Lineární struktury při dostatečném střihu větru přejdou do stadia squall-line, v extrémním případě výskyt derecha (v 850 hPa nad 20 m/s, od středních hladin slabší a zejména sušší proudění) Nejčastější silné bouře s kroupami a větrem, ovšem ne tak intenzivní projevy jako supercely, mírný déšť v týlu bouře

17 Multicely, supercely a co k nim patří Komplexy MCC (Mesoscale Convective Complex) Nevýrazný střih větru ale výrazná advekce velmi teplého a vlhkého vzduchu Zpočátku izolované bouře vyvíjející se pozdě odpoledne nebo časně večer Meziměřítková struktura během večerních hodin s maximální intenzitou 22-02 hod a rozpadem ve 2.polovině noci Rozpad doprovázen anticyklonálním výronem oblačnosti (divergence ve vrchní troposféře) – často mylně interpretováno jako frontální vlna Intenzivní srážky na velké ploše při pomalém postupu, elektrická aktivita CAPE nad 1000 J/kg, rovnoměrně rozložená, slabý až mírný střih koncentrovaný spíše do spodních hladin, vlhká celá troposféra, vysoko položená nulová izoterma)

18 Multicely, supercely a co k nim patří Supercely Dominantní kvazistabilní buňky s rychlostmi rotujícího updraftu překračujícími i 30 m/s Interakce s okolím, stáčející se trajektorie Spojitý charakter postupu na rozdíl od krokování multicel Kondenzační produkty až ve velkých výškách Obří kroupy, silné downbursty, případně tornáda, v dostatečně vlhkém prostředí i přívalové srážky

19

20 splitsqa.avi

21

22 Střih větru, hodograf – MZ 2007/05

23 Konstrukce vektoru pohybu bouře totalshear0.gif totalshear0a.gif totalshear1.gif totalshear2.gif

24 Pohyb multicel, propagace - Corfidi

25 Pohyb multicel, propagace - MCC Pohyb multicelárních komplexů bez výraznějších „cold pool/downdraftů“ vektoru průměrného pohybu Kombinace vektoru průměrného pohybu průměr 0-6 km oblačné vrstvy (průměr 0-6 km) a nízkohladinového vtoku do bouře „low-level jet“ LLJ proudění v 850 hPa zajímavé hodnoty od 5-10 m/s 3 kriteria pro LLJ dle Bonnera (1968) – začíná u limitu >12 m/s ve vrstvě 0-3 km, v praxi se bere proudění v 850 hPa pokud není jiné výrazné lokální maximum (pro nás zajímavé hodnoty od 5-10 m/s) Předpokládá se, že LLJ je dobrý indikátor vtoku do bouře, vektor propagace je opačný k vektoru LLJ (nové buňky jdou „za potravou“ tam, odkud k nim teče teplý a vlhký vzduch) Propagace ovlivněna lokálními variacemi CAPE, CIN, orografií,.... Důležité jsou vektory v době iniciace systému (pozdní odpoledne) Je to technika použitelná pro stanovení rizika povodní (train efekt)

26 Pohyb multicel, propagace - MCS V prostředí příznivém pro sucho nad silné downdrafty (sucho nad 700 hPa a pod oblačností, silný střih 0-6 i 0-3 km silný střih 0-6 i 0-3 km) vstupuje do hry „gustfront/húlava“ jako společné rozhraní vzniklé spojením výtoků „cold pool/loužiček“ z jednotlivých cel postup čela húlavy je odhadována vektorem průměrné rychlosti oblačné vrstvy Vychází se z toho, že gustfront přebírá značnou část celkové hybnosti oblačné masy (0-6km), tj. postup čela húlavy je odhadována vektorem průměrné rychlosti oblačné vrstvy (tj. rychlost cely generující loužičku)

27 Pohyb multicel, propagace - MCS „louže“ cold pool je tlačena vektorem průměrné rychlosti oblačné vrstvy 0-6 km Propagační složka je převzata z původní metody pro MCC Uplatní se ve fázi vyvinutých cel lineárně organizovaných s fungujícími downdrafty Výsledkem je vektor reprezentující postup čela húlavy (v extrémním případě až derecha)

28 Konstrukce vektoru propagace MCC na případech přívalových srážek 22.7.1998 a 15.7.2002 Hodografy staženy ze serveru univerzity Wyoming Modrý vektor – průměrný pohyb oblačné vrstvy Zelený vektor – low-level jet Červený vektor – propagace MCC nebo „backbuilding storm“

29 Konstrukce vektoru propagace MCS na případu húlavy 11.6.2009 V tomto případě se příliš neliší rychlost propagace MCS oproti průměrné rychlosti oblačné vrstvy. Výsledný červený vektor naznačuje propagaci progresivních obloučkových segmentů húlavy s nejvyššími nárazy. Malý červený vektor odpovídající propagaci MCC by měl odpovídat propagaci větve systému rovnoběžné s průměrným prouděním – část MCS produkující vyšší úhrny srážek.

30

31 Použité zdroje http://www.meted.ucar.edu/ http://www.estofex.org/guide/ http://www.essl.org/ http://lightningwizard.estofex.org/ http://www.wdtb.noaa.gov/courses/dloc/outline.html http://weather.uwyo.edu/upperair/europe.html http://www.zamg.ac.at/eumetrain/ http://skywarn.cz http://www.bourky.com http://www.cbox.cz/tomas_psika/ © Lenka Boříková

32

33 Strategie kolegů z FMI Concection week 2008 – session 4

34 Strategie kolegů z FMI 1.Odhad potenciálu silných bouří 1. Odhad potenciálu silných bouří Ingredience: spouštěč, instabilita, vlhkost, střih větru Možný koncepční model očekávaných bouří Analogie? 2. Vytipování oblasti zájmu Lokální extrémy CAPE a jejich posun Časování 3. Studie vertikálního profilu v oblasti Modelová sondáž Variace teploty, vlhkosti, větru – modifikace sondáže

35 Strategie kolegů z FMI 4.Instabilita a vlhkost 4. Instabilita a vlhkost Modifikace CAPE – SB, ML, MU, 0-3 km 5. Odhad typu bouří Krátce žijící bouřky v prostředí bez střihu? Multicely při mírném střihu? Možnost supercel? (0-6 km střih >20-25 m/s) Squall-line? (silný střih do 2-3 km) 6. Odhad pohybu bouří Průměrný vektor oblačné vrstvy 0-6 km Pohyb supercel (Corfidi)

36 Strategie kolegů z FMI 7.Identifikace radarem 7. Identifikace radarem Odchylky pohybu od průměrného větru Hook-echa, BWER Pravděpodobnost krup (radarový produkt – odrazivost >50bB nad izotermou -20 st.C) Možné downbursty Bow-echa, squall-lines 8. Monitorování projevů počasí Měření ze stanic Hlášení pozorovatelů Data od záchranných sborů

37 „Volební výsledky“ 1. běh Nevím o ESTOFEX/SKYWARN............................ 5 Vím o ESTOFEX/SKYWARN a dívám se tam... 10 Vím o ESTOFEX/SKYWARN a nechodím tam....9 2. běh Nevím o ESTOFEX/SKYWARN............................ 5 Vím o ESTOFEX/SKYWARN a dívám se tam.... 9 Vím o ESTOFEX/SKYWARN a nechodím tam....6 » 10 » 19 » 15 Polepšete se! Honza


Stáhnout ppt "Konvektivní bouře a jejich předpověď z pohledu provozního meteorologa."

Podobné prezentace


Reklamy Google