Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Problematické jevy českého pravopisu Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: prosinec 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Jevy českého pravopisu, ve kterých se se nejčastěji chybuje. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Problematické jevy českého pravopisu (aneb jak uspět
u státní maturity)

3 Kde nejčastěji chybujeme
n x nn denní x deník cenný x cenina ranní (noviny) x raný salát, raný středověk dennodenně vinný → vinen (ten muž) x vinna (ta žena), vinno (to dítě), vinni (všichni), vinny (ty ženy) viník, vinice (žena, která je vinna, i pole s vinnou révou) „zvířecí“ přídavná jména pouze jedno n → havraní, jelení… dceřiná společnost

4 Kde nejčastěji chybujeme
Souhláskové skupiny Brandýs → brandýský → brandýští Dobříš → dobříšský → dobříšští Aš → ašský → Ašští Praha → pražský → pražští běloch → bělošský → bělošští Lotyšsko → lotyšský → lotyšští x lotyština ! x Čech → český → čeští → čeština

5 Kde nejčastěji chybujeme
Délka samohlásek přídavné jméno účelové x přídavné jméno dějové kropicí vůz (věc) → vůz kropící ulice (činnost) balicí papír (věc) → žena balící dárek (činnost) třídicí linka (věc) → děti třídící odpad (činnost) zkracování samohlásek téma x → tematický schéma x → schematický POZOR: správně: výjimka  výjimečný špatně: vyjímka, vyjímečný

6 Kde nejčastěji chybujeme
Číslovky každá číslice a hodnota se píše zvlášť: jeden milion osm set dvacet šest tisíc pět set padesát devět (dohromady pouze na složence a ve smlouvách – z důvodu bezpečnosti) výjimky: pětadvacet, šestatřicet (obrácené pořadí) pětkrát přišel, vzal si třikrát (x pět krát osm je čtyřicet) číslovky nemají „ocásek“ → 5procentní ( NE 5ti procentní, 5-ti procentní, 5-procentní…) 100 km = sto kilometrů = 100 kilometrů x 100km = stokilometrový = 100kilometrový

7 Kde nejčastěji chybujeme
Zájmena ve 4. pádě mají krátký tvar → vidím ji, pro ni, pro vaši matku, pro naši tetu, pro moji sestru, na tvoji spolužačku atd. Zkratky MUDr., JUDr., Ing. (první písmeno každého slova je velké) mjr., kpt., ppor. (podporučík), nstrm. (nadstrážmistr) fa (firma), fy (firmy), pí (paní) viz není zkratka  bez tečky

8 Kde nejčastěji chybujeme
Kdo s koho (kdo zvítězí), být s to (být schopen) Jistý sám sebou, to se rozumí samo sebou Příslovečná spřežka x předložková vazba poté x po té Po té procházce jsme unaveni. Dal si polévku a po té (polévce) hlavní chod. Dal si polévku a poté (potom) hlavní chod. Poté (potom) odešel. vtom x v tom V tom (v té věci) jsme se nedokázali dohodnout. Vtom se objevila. pouze dohromady píšeme: mermomocí, zčistajasna, horempádem, víceméně, namouvěru, namoutěduši, napřesrok, dozajista, nadosmrti jen zvlášť píšeme: na shledanou, na viděnou, na slyšenou, na vysvětlenou, (jako) na zavolanou

9 Teď už to vím Označte chyby:
Na vinici stála dívka, měla havranní vlasy a on se cítil vinnen, protože na ní nedokázal zapomenout. Dobříští radní odsouhlasily dotaci pro dceřinnou společnost fy. Úspěch. Maratonu se zúčastnilo pětset padesát osm mužů. Denodenně vzpomínám na tvojí matku. Prohlédl si celou knihovnu a po té ještě zámek. Nato, abys vyhrál soutěž Kdo s koho, si musíš být jistý sám s sebou. Naučte se jednotlivé druhy homonym, viz. strana 22. Na shledanou zítra. Toto téma je zcela vyjímečné, schematicky naznačuje jednotlivé možnosti, ale názor si každý musí udělat sám. Myslím, že nemám ani 5% naději těch 100 km uběhnout.

10 Teď už to vím Řešení: Na vinici stála dívka, měla havranní vlasy a on se cítil vinnen, protože na ní nedokázal zapomenout. Dobříští radní odsouhlasily dotaci pro dceřinnou společnost fy. Úspěch. Maratonu se zúčastnilo pětset padesát osm mužů. Denodenně vzpomínám na tvojí matku. Prohlédl si celou knihovnu a po té ještě zámek. Nato, abys vyhrál soutěž Kdo s koho, si musíš být jistý sám s sebou. Naučte se jednotlivé druhy homonym, viz. strana 22. Na shledanou zítra. Toto téma je zcela vyjímečné, schematicky naznačuje jednotlivé možnosti, ale názor si každý musí udělat sám. Myslím, že nemám ani 5% naději těch 100 km uběhnout.

11 Více na www.pravopisne.cz .
Přeji hezký den… Více na .

12 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google