Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podíl rud, nerud a energet. surovin na hodnotě těžby Ložiska nerud 80% těžby nerud ve Španělsku je vázáno na stavební průmysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podíl rud, nerud a energet. surovin na hodnotě těžby Ložiska nerud 80% těžby nerud ve Španělsku je vázáno na stavební průmysl."— Transkript prezentace:

1 Podíl rud, nerud a energet. surovin na hodnotě těžby Ložiska nerud 80% těžby nerud ve Španělsku je vázáno na stavební průmysl

2 Ložiska nerud Dekorační kámen - 8 mil. t (2005)  granit1,4 mil. t1. místo v Evropě  mramor5,7 mil. t2. místo na světě  břidlice0,8 mil. t1. místo v Evropě

3 Ložiska nerud celestin 2. místo v Evropě fluorit 2. místo v Evropě sádrovec 1. místo v Evropě 3. místo na světě síran sodný jediný evropský výrobce sepiolit 70% světových zásob živce největší evropské zásoby živci bohatých písků

4 Produkce nerud (kt) 200420052006 (odhad) FluoritCaF 2 140138147 PotašK2OK2O553550437 SůlNaCl3 9723 9004 000 Křemenné suroviny2 0002 1002 200 Speciální jíly (attapulgit, bentonit, sepiolit) 790750760 MagnezitMgO241270290 BarytBaSO 4 353815 Mastek108110100 Lepidolit644

5 Produkce nerud (kt) 200420052006 (odhad) Diatomit344440 Síran sodnýNa 2 SO 4 1 1101 1261 200 CelestinSrSO 4 185303400 Kaolín438456450 Živec528650670 Vápenec2 0002 2002 300 Fe pigmenty140182180 Rašelina5150 Wollastonit30

6 Politické aspekty  ES na chvostu EU v plnění Kjótského protokolu  Podpora obnovitelných zdrojů energie (větrné, solární,..)  Neprodlužování životnosti jaderných reaktorů  Omezování dotací na těžbu uhlí Výroba elektřiny Energetické suroviny

7 Uran Energetické suroviny Ve Španělsku je v provozu 8 reaktorů s kapacitou 7.727 MW

8 Uran Energetické suroviny  2000 – ukončení těžby U-rud (Saelices, st. firma ENUSA)  2002 – ukončení produkce koncentrátu  2003 – rozhodnutí o definitivním ukončení průmyslových aktivit  2006 – ENUSA požádala MPO o odložení demontáže úpravny Quercus  2008 – probíhá průzkum prováděný zahraničními firmami

9 Uran Energetické suroviny Australská Berkeley Resources Ltd.  zkoumá mj. okolí povrchového dolu Mina Fé  těžba 1974 – 2000  vytěženo 5 tisíc t U 3 O 8  průzkum ložisek Retortillo, Santidad, Zóna 7  Retortillo - chudé rudy při out-off 0,01% 9,6 mil. t rudy s 13 mil. lb U 3 O 3 při 0,62% U 3 O 8  plánuje se lomová těžba Vancouverský Mawson Resources Ltd.  vloni získal právo na průzkum ložiska Don Benito  těžba 1966 – 1990  vytěženo pouze 2,7 mil. z celkových 9,4 mil. lb U 3 O 8  Ø kovnatost vytěžené rudy 0,13% U 3 O 8

10 Uhlí Energetické suroviny Rok 2006  Spotřeba uhlí v ES38,4 mil. t  Dovoz22,6 mil. t (Jižní Afrika, Indonésie, Rusko, Austrálie, Kolumbie)  Těžba19,4 mil. t  Dotace240 mil. EUR (pro 5 těžebních společností)  Plánovaná produkce v r. 2012 9,2 mil. t

11 Uhlí Energetické suroviny 6.822 kt 2.290 kt 739 kt 2.907 kt 2.907 kt 149 kt 4.684 kt 4.684 kt 586 kt 586 kt Ostatní 166 kt 166 kt

12 Ropa a zemní plyn Energetické suroviny

13 Právní úprava Horní zákon (Ley de Minas 22/1973)  klasifikace zdrojů  upravuje režim těžby jednotlivých druhů zdrojů  podmínky pro držitele těžebních práv  režim zahraničních investic  převod těžebních práv (za souhlasu DG de Minas)  úprava těžebních revírů  specifikuje kompetence nejrůznějších orgánů a MPO

14 Právní úprava Horní zákon (Ley de Minas 22/1973) Rozdělení ložisek a dalších geologických zdrojů  skupina A- naleziště s vysokou tržní hodnotou pro řídký výskyt a ty, které jsou omezeny na těžbu fragmentů, které lze získat pouhým odtržením, rozbitím a zvážením  skupina B - minerální vody, termální prameny, podzemní naleziště  skupina C - všechny ostatní naleziště a geologické zdroje nezahrnuté ve sk. A a B. Reformou v r. 1980 byla sk. C částečně převedena do nově vytvořené sk. D  skupina D – uhlí, radioaktivní materiály, geotermické zdroje, živičné minerály, materiály energetické povahy

15 Právní úprava Základní legislativa  zákon 54/1980 modifikace horního zákona zaměřená na energetické zdroje  Real Decreto 1303/1986 přizpůsobení kapitoly 8. požadavkům komunitárního práva  Real Decreto 2857/1978 - obecný předpis pro režim hornictví  zákon 6/1977 - podpora hornictví  zákon 43/1995 - kapitola IX. týkající se fiskálního režimu  Real Decreto 107/1995 kritéria pro zařazení minerálů do skupiny A v zákoně 22/1973  Real Decreto 647/2002 stanovuje některé suroviny a aktivity s nimi spojené jako prioritní v souvislosti s režimem daní www.mityc.es/Mineria/Seccion/Mineria/Legislacion/

16 Právní úprava Založení společnosti ve Španělsku  Živnostenský list zaregistrovat rezidenční živnost cizince a zažádat o cizinecké identifikační číslo (NIE), měsíčně se odvádí daň z podnikání cca 300,- EUR  S.R.O. – základní jmění min. 3.000,- EUR zápis do obchodního rejstříku se provede na základě notářsky ověřené zakládací listiny, náklady na zřízení jsou cca 1.000,- EUR  Pobočka k registraci je nutno předložit ověřenou zakládací listinu a výpis z OR mateřské společnosti, dále zápis z valné hromady, která rozhodla o zřízení pobočky a jmenovala jejího odpovědného zástupce  Akciová společnost - základní jmění min. 300.000,- EUR Na základě kontraktu se španělským partnerem je možno vyslat pracovníky až na 183 dnů bez nutnosti notifikace v ES (pouze na FÚ ČR)

17 Ministerstvo průmyslu, cestovního ruchu a obchodu  Subdirección General de Minas Geologický a hornický ústav (IGME)  v gesci Ministerstva vědy a inovace  výzkum těžby a technologií, kartografie, vodní zdroje, kontaminace půdy, minerální zdroje, analýza těžebních procesů, podzemní geologie, … AITEMIN  Asociace průmyslového výzkumu a rozvoje přírodních zdrojů Konfederace španělských podnikatelů (CEOE)  svazy, asociace Federace podnikatelů v uhelných dolech - Carbunion Asociace zpracovatelů přírodního kamene Instituce

18 Zdroje informací  Subdirección General de Minaswww.mityc.es/Mineriawww.mityc.es/Mineria  Instituto Geológico y Minero de España (IGME) www.igme.eswww.igme.es  Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN) www.aitemin.eswww.aitemin.es   Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunion) www.carbunion.comwww.carbunion.com  Federación Española de Piedra Natural www.fdp.eswww.fdp.es

19 Možnosti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve Španělském království Děkujeme za Vaši pozornost kontakty: madrid@embassy.mzv.cz petr_eichner@mzv.cz www.mzv.cz/madrid


Stáhnout ppt "Podíl rud, nerud a energet. surovin na hodnotě těžby Ložiska nerud 80% těžby nerud ve Španělsku je vázáno na stavební průmysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google