Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace DUM slouží jako obrazový materiál pro lepší zapamatování faktů při výkladu a jako podklad pro zápis učiva do sešitu. Závěrečné otázky je pak možno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace DUM slouží jako obrazový materiál pro lepší zapamatování faktů při výkladu a jako podklad pro zápis učiva do sešitu. Závěrečné otázky je pak možno."— Transkript prezentace:

1 Anotace DUM slouží jako obrazový materiál pro lepší zapamatování faktů při výkladu a jako podklad pro zápis učiva do sešitu. Závěrečné otázky je pak možno využít k fixaci učiva, opakování či prověřování.

2

3 Historie

4 1980 – 1989 Měnící se tvář Evropy Po stávkách v gdaňských loděnicích roku 1980 jsou jména polského odborového svazu Solidarita a jeho předáka Lecha Wałęsy známá po celé Evropě i světě. 9. listopadu 1989 dochází k zásadnímu politickému zvratu, který představuje pád berlínské zdi a otevření hranice mezi východním a západním Německem. Brzy dojde ke znovusjednocení nejen Německa, ale celé Evropy.

5 1990 – 1999 Evropa bez hranic Následkem pádu komunismu v Evropě jsou si Evropané jako sousedé blíže. V roce 1993 je dobudován jednotný trh založený na „čtyřech svobodách“: volném pohybu zboží, služeb, osob a peněz. Devadesátá léta jsou též desetiletím dvou smluv, „maastrichtské“ Smlouvy o Evropské unii platné od roku 1993 a Amsterodamské smlouvy platné od roku 1999.

6 Dohody nesoucí jméno malé lucemburské vesnice Schengen z roku 1995 postupně umožňují cestování přes hranice bez pasových kontrol. Mnoho mladých lidí studuje s podporou EU v zahraničí. Komunikace je jednodušší díky mohutnému rozšíření mobilních telefonů a internetu.

7 2000 – 2009 Další rozšíření Politické rozpory mezi východem a západem Evropy jsou s konečnou platností prohlášeny za ukončené. Do EU vstupují další a další státy. V září 2008 na světovou civilizaci doléhá finanční krize, která vede k užší hospodářské spolupráci mezi zeměmi EU. Všechny země EU ratifikují – schvalují Lisabonskou smlouvu, která vstupuje v platnost dne 1. prosince 2009. Tato smlouva přizpůsobuje fungování EU nové době.

8 2010 – dnes Desetiletí příležitostí a výzev Nové desetiletí začíná těžkou hospodářskou krizí, ale také nadějí, že investice do nových zelených a klimaticky vstřícných technologií a užší evropská spolupráce přinese trvalý růst a blahobyt.

9

10 Instituce

11 Evropský parlament Evropský parlament je zákonodárným a kontrolním orgánem Evropské unie. Schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost. Také schvaluje přijímání nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU.Evropské komise Má 736 poslanců, kteří jsou od roku 1979 voleni obyvateli EU na období pěti let. Sídlem je Štrasburk. Evropský parlament se usnáší prostou většinou. Štrasburk

12 Rada Evropské unie Rada Evropské unie (dříve Rada ministrů, dnes oficiálně pouze „Rada“) je rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států. Hlavní pravomocí přijímání legislativy. Schází se podle potřeby v různých složeních. Nejčastěji zasedají ministři zemědělství (přibližně čtrnáctkrát do roka), ministři financí (oficiální název Ecofin) a ministři zahraničních věcí (Všeobecná rada). Jednání probíhají v Bruselu a Lucemburku. Hlasy členských států mají váhu v závislosti na počtu obyvatel. BruseluLucemburku

13 Evropská komise Evropská komise sleduje zájmy Evropské unie. Komisaři nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých zemí. Iniciuje návrhy legislativy a dohlíží na dodržování zakládacích smluv EU. Vypracovává rozpočet EU a provádí kontrolu jeho plnění. Dále Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních. Má významné pravomoci při přijímání nových členů. Každá země má jednoho komisaře. Pokud dojde k rozšíření EU počet komisařů se nebude zvyšovat, ale zavede se princip rotace komisařů. Sídlo má v Bruselu.Bruselu

14 Soudní dvůr Evropské unie Evropská centrální banka Evropský účetní dvůr a další.

15 Otázky  Vznik EU byl momentální nápad nebo dlouhodobý vývoj?  Jaký význam měl pád komunismu v Evropě?  Co je smyslem EU?  Jmenuj hlavní instituce a jejich sídla.  Jaké postavení v EU má ČR?  Jak se promítá členství EU do Tvého života?  S jakými problémy se EU potýká dnes?

16 Zdroje obrázků  http://eu123.webnode.cz/products/sekce- evropska-unie-na-strankach-zakladni-skoly- kaznejov/


Stáhnout ppt "Anotace DUM slouží jako obrazový materiál pro lepší zapamatování faktů při výkladu a jako podklad pro zápis učiva do sešitu. Závěrečné otázky je pak možno."

Podobné prezentace


Reklamy Google